Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu phiếu đề xuất biên dịch tài liệu

Phiếu đề xuất biên dịch tài liệu dưới đây nhằm giúp các cơ quan thông tin thư viện có biểu mẫu tham khảo để đề xuất biên dịch tài liệu cho cơ quan mình. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu TP-TGPL-3Đ: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu TP-TGPL-3Đ: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


MẪU "KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

"KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ BẰNG NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GTNT" (Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Số DA "Quyết định đầu tư điều chỉnh cuối cùng" "Lũy kế khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2012" "Luỹ kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2012 " Nhu cầu vốn còn thiếu để hoàn thành dự án "KH năm 2013 (bao gồm cả thanh...


Bản mô tả công việc Trưởng phòng kỹ thuật

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc trưởng phòng kỹ thuật', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TÀI LIỆU 5: MẪU THÔNG BÁO QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tài liệu tham khảo về mẫu giấy thông báo về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần.


MẪU SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂM

SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ DỰ BÁO PHỤ TẢI ĐIỆN NĂM (Ban hành kèm theo Quy trình dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia) Trách nhiệm thực hiện ĐĐQG Sơ đồ quá trình thực hiện Đánh giá kết quả dự báo năm N-1 Số liệu điện năng xuất nhập khẩu năm tới


Bản kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn

Tài liệu "Bản kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn" nhằm hướng dẫn bạn đọc cách thực hiện một bản kiểm điểm cho ban chấp hành chi đoàn qua từng nhiệm kì. Mời các bạn tham khảo chi tiết.


Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Mẫu MG­4


Phương pháp viết một bản báo cáo

Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo. Xây dựng đề cương khái quát. Tùy theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn một bố cục cho thích hợp, ngoài những phần tiêu đề, tên cơ quan, tên báo cáo… phần nội dung thường có 3 phần nhỏ


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÁ KHÔ/ MẮM CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính Ban hành kèm theo Quyết định số 38/ 2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


Mẫu bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá

Tài liệu tham khảo mẫu bảng chỉ tiêu kiểm tra và hướng dẫn đánh giá (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu báo cáo tài chính
  • 04/12/2009
  • 51.607
  • 752

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu