Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự

Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn kháng cáo vụ án hình sự” dưới đây là mẫu đơn được cá nhân gửi tới tòa án nhân dân về việc kháng cáo vụ án hình sự, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho người phạm tội. Mẫu đơn kháng cáo này nêu rõ tên người làm đơn, cơ quan có thẩm quyền giải quyết, lý do xin kháng cáo...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Đơn từ

MẪU ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mẫu 01-SHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom - Happiness -------------…, ngày/date… tháng/month … năm/year 200... ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (APPLICATION OF REQUEST FOR CONTROL ON IMPORT – EXPORT GOODS RELATING TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT) Kính gửi/To: ……………………………………………….. Căn cứ quy định tại Điều 216, 217, 219 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005/Pursuant to regulation at Articles 216, 217, 219 of Law 50/2005/QH10...


BM.NNNT.02 - Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.nnnt.02 - tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT

Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------.........., ngày ......... tháng ....... năm ........... ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT (∗) Kính gửi: ........................................................................ Phần kê khai của các bên (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn) I. Người yêu cầu sửa chữa sai sót 1 Bên thế chấp Bên nhận thế chấp Bên bảo lãnh Bên nhận bảo lãnh Người được ủy quyền 1.1. Tên đầy đủ: (viết...


Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

Tham khảo tài liệu “Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật” là mẫu giấy được sử dụng trong trường hợp cá nhân hay tổ chức ủy quyền chu người am hiểu về pháp luật thực hiện các giao dịch dân sự. Mẫu uy quyền gồm các thông tin như thông tin của bên ủy quyền, chức danh, nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền… Mời các bạn tham khảo!


Liệt kê chứng từ hàng mua trả lại

LIỆT KÊ CHỨNG TỪ HÀNG MUA TRẢ LẠI Từ ngày :......................Đến ngày :........................ Số Tổng cộng Ngày Trả lại Tên nhà cung cấp Số tiền


BM.CT.20 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.ct.20 - đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đơn phúc khảo kết quả thi kho bạc nhà nước

Thủ tục liên quan đến phúc khảo bài thi thi vào kho bạc nhà nước chắc chắn sẽ bao gồm Mẫu đơn xin chấm phúc khảo thi vào kho bạc nhà nước. Mời các bạn tham khảo “Mẫu đơn phúc khảo kết quả thi kho bạc nhà nước” để biết cách viết một mẫu đơn phúc khảo chuẩn nhất và chính xác nhất!


Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp, cấp lại giấy phép thành lập (đặt) Văn phòng đại diện tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 06 tháng 06 năm 2011 quy định về văn phòng đại diện tại việt nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài; Mẫu số 01


Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Tham khảo Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ do TaiLieu.VN chọn lọc dưới đây là mẫu được cơ sở kinh doanh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn giấy ĐKKD đã hết hạn. Mẫu đơn được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết LuẬT thương mại và Luật Quản lý ngoại thương.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Cách viết đơn xin nghỉ việc
 • 28/07/2018
 • 94.478
 • 446
Báo cáo 04/BC-MT
 • 11/07/2014
 • 37.320
 • 626

Bộ sưu tập

Mẫu đơn xin việc tham khảo
 • 13/07/2013
 • 38.855
 • 699
Tuyển tập mẫu đơn gia hạn
 • 05/04/2013
 • 84.103
 • 997

Danh mục tài liệu