Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án

Đơn đề xuất nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án được lập ra giúp các nhà đầu tư đề nghị được sử dụng khu đất để thực hiện dự án với mục đích khác nhau và phải đảm bảo được nội dung gồm: địa điểm khu đất, ranh giới địa lý rõ ràng, tổng diện tích, cơ cấu sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất, tóm tắt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn dưới đây để hoàn thành mẫu đơn đầy đủ của mình.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC

Mẫu số B 09a – DNMG (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính)


Biểu mẫu Kinh nghiệm công tác

Sau quá trình học tập và làm việc trong ngành xây dựng , tôi đã có những kỹ năng, kinh nghiệm trong thi công, lập dự toán, bóc tách khối lượng công trình,và đã đi hoc khóa bồi dưỡng giám sát thi công.


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Hệ thống chứng từ, sổ sách, biểu mẫu sử dụng trong chi trả các chế độ BHXH Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Mẫu số 3-CBH GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG


Mẫu Nội dung cơ bản của Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

Tài liệu tham khảo Mẫu Nội dung cơ bản của Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập


Mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên

Tài liệu tham khảo mẫu Giấy đề nghị chuyển đổi Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH một thành viên


Biểu mẫu " Đơn xin hồi hương"

Biểu mẫu " Đơn xin hồi hương" dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài


MẪU ĐỀ CƯƠNG KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM

MẪU ĐỀ CƯƠNG KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM (Ban hành kèm theo Thông tư số /2011/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP ĐƯỜNG NGANG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP ĐƯỜNG NGANG (Kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG ------Số: ……./……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --


Mẫu báo cáo tăng, giảm chi bảo hiểm xã hội hàng tháng do quỹ bhxh đảm bảo

Tài liệu tham khảo mẫu báo cáo tăng, giảm chi bảo hiểm xã hội hàng tháng do quỹ bhxh đảm bảo


Mẫu phiếu lương

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu lương


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho"
 • 11/10/2009
 • 20.367
 • 795
Mẫu giấy chứng nhận vietgahp
 • 02/08/2010
 • 85.706
 • 984

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu