Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn đề xuất dự án đầu tư

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn đề xuất dự án đầu tư để lập ra cho mình một mẫu đơn đề xuất với đầy đủ nội dung, quy mô, mục tiêu, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án để thuyết phục được các nhà đầu tư.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU LÝ LỊCH CÁ NHÂN (Của người dự kiến đứng đầu Trung tâm hỗ trợ kết hôn)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP/HTNNg-2010-KH.4


MẪU SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM...

MẪU SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM... (Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012) Bậc


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BGTVT ngày 26 /6 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền

Văn bản đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005.


Biểu mẫu báo cáo định kỳ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI

Mẫu số 04 Biểu mẫu báo cáo định kỳ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI (QUÝ I, 6 THÁNG, 9 THÁNG, NĂM …….) XÃ ……………………………………, HUYỆN ………………………………………….. T Danh Địa Loạ Tên Chiề Diện tích tưới, cấp Khối lượng chủ Kế Phân theo Ghi T mục điểm i tuyế u dài nước yếu hoạch nguồn vốn chú kênh/N XD kên n KC vốn (tr.đồng) ội dung h kên H đầu tư Thự Sau Cấp nước Đất Đá Bê Cốt Ngân NS báo cáo (xã, h XD c tế KC s.hoạt, đào xây...


Biểu mẫu: "Tổng hợp chi hoạt động"

Biểu mẫu "Tổng hợp chi hoạt động" theo mẫu số S61b-H ban hành theo quy định số: 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/ 11/ 1996 của Bộ tài chính.


Phiếu nhập kho

Tài liệu tham khảo Phiếu nhập kho - Mẫu số C6-11/KB theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


Mẫu khai đăng ký lại việc tử

Tham khảo tài liệu 'mẫu khai đăng ký lại việc tử', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định Số: 38/2012/QĐ-UBND VỀ MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;


BIỂU MẪU "BẢNG KÊ HỒ SƠ Hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ-BNN "

Mẫu bảng kê hồ sơ Hồ sơ giải quyết chế độ TNLĐ-BNN


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Biểu mẫu "Ghi chép tạm ứng"
 • 06/07/2009
 • 85.499
 • 171
Kế hoạch 04/KH/ĐTN
 • 11/07/2014
 • 75.013
 • 435

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu