Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn đề xuất dự án đầu tư

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn đề xuất dự án đầu tư để lập ra cho mình một mẫu đơn đề xuất với đầy đủ nội dung, quy mô, mục tiêu, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án để thuyết phục được các nhà đầu tư.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HUỶ QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

Phụ lục I: Mẫu 04 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)


MẪU BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU Danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi

Mẫu số 4b (Ban hành kèm theo Quyết định số 57 /2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


Mẫu đề nghị về việc thẩm định phương án giá

Tài liệu tham khảo Mẫu đề nghị về việc thẩm định phương án giá


MẪU ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về việc chưa đăng ký thất nghiệp

MẪU SỐ 1a: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về việc chưa đăng ký thất nghiệp Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố


Bản mô tả công việc của Quản đốc phân xưởng

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc của quản đốc phân xưởng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ……… ……… ĐƠN (Áp dụng cho các cá nhân, tổ chức hành nghề Y (các phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh, dịch vụ làm răng giả, dịch vụ tiêm chích thay băng, dịch vụ kính thuốc); Y học cổ truyền (phòng chẩn trị y học cổ truyền) Kính gửi: Sở y tế tỉnh Bình Phước Tên tôi là (viết chữ in hoa):……..……………… năm sinh:…...................... Số Chứng minh nhân dân:...………..………………….nơi cấp:………….………… Địa chỉ thường trú:………………………… ………………….….…… Điện thoại (cố định):……………………….điện thoại (di động):………………...


Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

Mẫu quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) ...


Thuyết trình thông báo

I. KHÁI NIỆM: 1. Khái niệm: Thông báo là một văn bản hành chính thông thường, dùng truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức cho các cơ quan, cá nhân biết và giới thiệu một chủ trương chính sách chưa được thể chế hóa bằng văn bản. II. CẤU TRÚC: Văn bản thông báo gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc 1. Phần mở đầu:  Quốc hiệu và tiêu ngữ  Ngày tháng và nơi viết thông báo  Cơ quan thông báo  Số và kí hiệu  Trích yếu nội dung và tên văn bản...


Danh sách thành viên công ty hợp danh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức 8 Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc Nghề hộ chiếu đối nghiệp, trình với cá nhân, Tổng độ chuyên hoặc Giấy giá môn của chứng nhận trị thành viên ĐKKD đối với vốn hợp danh doanh nghiệp góp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác 9 10 11 Vốn góp Chữ ký của thành viên Ghi chú TT Tên thành viên Ngày, tháng, Giới năm sinh tính đối với thành viên là cá nhân Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện...


Bểu mẫu"Hợp đồng đại lý"

Tham khảo tài liệu 'bểu mẫu"hợp đồng đại lý"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu Bản cam kết chuẩn
  • 01/12/2015
  • 94.505
  • 925

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu