Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn đề xuất điều xe ô tô cho trường Đại học-Cao Đẳng

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn đề xuất điều xe ô tô dành cho trường Đại học-Cao Đẳng để thuận tiện cho việc xin phép điều xe ô tô phục vụ mục đích chở cán bộ, giáo viên đi công tác.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu chứng từ kế toán - Hàng tồn kho

"Mẫu chứng từ kế toán - Hàng tồn kho" nhằm sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc các mẫu chứng từ kế toán trong việc kiểm soát hàng tồn kho. Tài liệu này có các biểu mẫu liên quan như: phiếu nhập kho; phiếu xuất kho; bảng kê đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; bảng kê đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào; bảng kê mua hàng;.... Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


MẪU GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG

MẪU GIẤY PHÉP TRANG BỊ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG ; Mẫu VC2 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BCA ngày 12/6/2012


MẪU ẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU SỐ 2 (Ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ)


Mẫu số 5.3 Mẫu biên bản xác nhận việc giải quyết sự cố

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 5.3 mẫu biên bản xác nhận việc giải quyết sự cố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH

Tài liệu tham khảo mẫu đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


DANH MỤC TỐI THIỂU THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ -TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN

DANH MỤC TỐI THIỂU THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ -TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN (Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2011/TT-BGDĐT ngày 29/ 8 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Mẫu kế hoạch cá nhân

Mẫu kế hoạch cá nhân dành cho giáo viên để phân ban


MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CỦA XÃ

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CỦA XÃ (Kèm theo Thông tư số 46/2011/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường làng nghề)


MẪU YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 20A/LK


MẪU BẢNG KIỂM TRA Y TẾ DỰ PHÒNG SỬ DỤNG CHO TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH/THÀNH PHỐ

BỘ Y TẾ BẢNG KIỂM TRA Y TẾ DỰ PHÒNG SỬ DỤNG CHO TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH/THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-BYT, ngày 11 tháng 9 năm 2012)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

KPI phòng QA
 • 18/06/2019
 • 91.778
 • 112
MẪU BẢNG KÊ HỒ SƠ
 • 26/12/2010
 • 58.598
 • 143

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu