Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu đơn đề xuất điều xe ô tô cho trường Đại học-Cao Đẳng

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn đề xuất điều xe ô tô dành cho trường Đại học-Cao Đẳng để thuận tiện cho việc xin phép điều xe ô tô phục vụ mục đích chở cán bộ, giáo viên đi công tác.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương

Thời hạn tối đa của giấy ủy quyền nhận thay lương là 12 tháng kể từ ngày ký- Nơi lĩnh: Trường THPT Đặng Thúc Hứa – Thanh Chương - Nghệ An. - Cam kết của người lĩnh thay: Tôi xin chấp hành đúng quy định của trường THPT Đặng Thúc Hứa trong việc lĩnh tiền chế độ lương. Trong trường hợp người ủy quyền về công tác hoặc có lý do khác, tôi có trách nhiệm báo kịp thời cho Đại diện chi trả trường và kế toán. ...


MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPKB THEO HÌNH THỨC ĐẤU THẦU

Mẫu số 09/TPKB BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPKB THEO HÌNH THỨC ĐẤU THẦU Từ ngày …. đến ngày … năm … Đơn vị: Đồng Số phiên STT Phương thức đấu thầu Thời hạn TPKB Dự thầu Trúng thầu Hình thức bán Khối lượng dự kiến Khối lượng MG đăng ký hợp lệ Khối lượng trúng thầu Mệnh giá Số tiền TT Khối lượng trúng thầu còn thời hạn


Mẫu số 13: Bằng công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ", "Tập thể lao động xuất sắc"

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 13: bằng công nhận danh hiệu "chiến sỹ thi đua cấp bộ", "tập thể lao động xuất sắc"', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định Số: 1748/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật thuế Tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên;


Mẫu biên bản giám định thương tật

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản giám định thương tật, mẫu số 5-TB2a kèm theo thông tư 166/2006/TT-BQP của Bộ quốc phòng


Mẫu chi tiết thuế được khấu trừ

Tài liệu tham khảo Mẫu chi tiết thuế được khấu trừ


BIỂU MẪU "DOANH THU TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHUYỂN QUYỀN THUÊ ĐẤT "

Mẫu tờ khai doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất chuyển quyền thuê đất theo Mẫu số: 01-1/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Mẫu số 7A - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ........................................................ I. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị: Triệu đồng Tăng Giảm trong kỳ trong kỳ STT 1 2 3 4 5 6 a b 7 Nguồn vốn đầu tư Nguồn vốn chủ sở hữu Phần vốn chủ sở hữu tương ứng với biên khả năng thanh toán tối thiểu Phần vốn chủ sở hữu tương ứng với vốn pháp định Chênh lệch [(1)-(2)] Chênh lệch [(1)-(3)] ...


MẪU TỔNG HỢP NHU CẦU, NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP NĂM 2012

BIỂU MẪU BỔ SUNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính) Biểu số 11 MẪU TỔNG HỢP NHU CẦU, NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP NĂM 2012


Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm giúp bạn nắm bắt 1 số căn cứ pháp luật trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình. Cùng tham khảo nhé.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Mẫu báo cáo
 • 28/06/2011
 • 42.000
 • 970
Mẫu Bản cam kết chuẩn
 • 01/12/2015
 • 94.505
 • 925

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu