Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ kế toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hoa Linh

Nghiên cứu thực hiện hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính; Phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh; luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHẠM THỊ HỒNG NHUNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HOA LINH Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN PHÚ GIANG HÀ NỘI 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI PHẠM THỊ HỒNG NHUNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM HOA LINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI – 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu, tận tình của các thầy cô của đồng nghiệp và các bạn. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi xin được bảy tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Tập thể lãnh đạo trường Đại học Lao động – Xã hội, tập thể lãnh đạo, các thầy cô giáo Khoa Kế toán, tập thể lãnh đạo và cán bộ Khoa Sau đại học của trường. Đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Nguyễn Phú Giang đã tận tình hướng dẫn, dạy bảo, động viện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo và cán bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Hoa Linh đã nhiệt tình trả lời phỏng vấn, cung cấp tài liệu, cũng như luận văn. ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả Phạm Thị Hồng Nhung iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ................................................................................................ i DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................................................. VII CHƯƠNG 1 .................................................................................................. 1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................................. 1 1.1 Lý do chọn đề tài .................................................................................... 1 1.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài............................................ 3 1.3 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 7 1.4 Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................. 7 1.5 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.............................................................. 7 1.6 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 8 1.7 Kết cấu luận văn ..................................................................................... 9 CHƯƠNG 2 ................................................................................................ 11 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP ....................................................................... 11 2.1 Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán ............................... 11 2.1.1 Khái quát về đơn vị kế toán ................................................................. 11 2.1.2 Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp .................... 13 2.1.3 Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp........................ 15 2.1.4 Tổ chức kiểm tra kế toán ..................................................................... 38 2.1.5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức công tác kế toán............. 39 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp . 40 CHƯƠNG 3 ................................................................................................ 44 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA LINH ........................................................... 44 3.1 Khái quát về Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Linh .......................... 44 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ....................................................... 44 3.1.2 Tổ chức bộ máy của công ty ................................................................ 45

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Research " LABOR MARKET EFFECT’S OF DEMOGRAPHIC AND INSTITUTIONAL CHANGE IN TAIWAN: RETURNS TO EDUCATION, WAGE INEQUALITY AND WOMEN’S LABOR FORCE PARTICIPATION "

LABOR MARKET EFFECT’S OF DEMOGRAPHIC AND INSTITUTIONAL CHANGE IN TAIWAN: RETURNS TO EDUCATION, WAGE INEQUALITY AND WOMEN’S LABOR FORCE PARTICIPATION It seems that parents are sorting on some characteristics of school districts, though not on anything that serves to increase student performance conditional on individual and peer characteristics.


Dự thảo tóm tắt Luận Án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu thành phần hóa học một số loài cây thuộc chi polygonum, họ rau răm (polygonaceae)

Luận án với mục tiêu thực hiện để nghiên cứu làm rõ thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của ba loài cây này tại Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo để tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và góp phần sáng tỏ công dụng chữa bệnh của các dược liệu này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Research " WHO’S INFLUENCING WHOM? A STUDY OF THE INFLUENCE OF THE CEO AND THE BOARD OF DIRECTORS ON ORGANIZATIONAL STRATEGY "

WHO’S INFLUENCING WHOM? A STUDY OF THE INFLUENCE OF THE CEO AND THE BOARD OF DIRECTORS ON ORGANIZATIONAL STRATEGY The more importance that parents attach to school effectiveness, the more likely we are to observe equilibria in which wealthy students attend more effective schools than do lower-income students. Moreover, if parental concern for peer group is not too large, the model predicts that this equilibrium effectiveness sorting will tend to be more complete in high-choice markets, those with many small school districts, than in markets with more centralized governance....


Luận văn: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ĐỊA LÍ QUA HƢỚNG DẪN HỌC SINH LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 12 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN

Hệ thống kiến thức tàng trữ trong SGK Địa lí 12 rất lớn. Hệ thống kiến thức này tồn tại song song với hệ thống kĩ năng địa lí có trong chương trình. Vì vậy nói đến hệ thống kiến thức địa lí bao giờ cũng nói đến hệ thống kĩ năng tương ứng. Hệ thống kĩ năng này phần được giáo viên rèn luyện thông qua dạy học ở trên lớp, phần được rèn luyện thông qua các bài thực hành ở nhà, các buổi ngoại khóa, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là phần rèn luyện kĩ năng thông qua các bài thực hành...


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đến năm 2020

Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là vận dụng các vấn đề lý luận cơ bản về công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nói chung, để từ đó xem xét vấn đề sử dụng hiệu quả chiến lược của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bậc Tôpô của một số lớp ánh xạ

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Bậc Tôpô của một số lớp ánh xạ trình bày về bậc Tôpô của ánh xạ cô đặc, bậc Tôpô của ánh xạ dương, bậc Tôpô của ánh xạ A–riêng, bậc Tôpô của ánh xạ đa trị. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung cụ thể.


Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu của luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long là nhằm đánh giá thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ở huyện Bình Tân từ đó đưa ra định hướng và giải pháp cho việc phát triển SXNNHH giai đoạn 2013 - 2020.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010

Nghiên cứu quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Bình lãnh đạo đào tạo NNL cho nông nghiệp trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn từ năm 2001 đến năm 2010 nhằm tổng kết thực tiễn và đúc kết những kinh nghiệm có giá trị; góp phần cung cấp một số luận cứ khoa học, có cơ sở lịch sử cho việc hoạch định chủ trương phát triển NNL cho nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của tỉnh Thái Bình.


Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng và thử nghiệm biện pháp phòng, trị hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa (MMA) ở lợn nái sinh sản

Đề tái nhằm xác định đặc điểm bệnh lý lâm sàng, phi lâm sàng, đặc điểm dịch tễ và tỷ lệ lưu hành hội chứng MMA trên đàn lợn nái ngoại nuôi tập trung tại các trang trại ở các tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng sông Hồng gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp phòng, trị hội chứng MMA có hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất sinh sản và phát triển chăn nuôi lợn bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch hóa chất sử dụng hạt vi cầu dc beads

Luận án hướng tới nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ của ung thư biểu mô tế bào gan; xác định giá trị chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan của cộng hưởng từ; xác định vai trò cộng hưởng từ trong đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu. Kết quả nghiên cứu đã đưa lại một số đóng góp mới cho chuyên ngành bao gồm: Cộng hưởng từ có độ nhạy, độ đặc hiệu rất cao trong chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan, đánh giá xâm lấn tĩnh mạch cửa rất tốt; đánh giá rất tốt tình trạng khối u hoại tử, còn nhu mô sống sót hoặc tái phát, chẩn đoán khối u có tăng sinh mạch sau nút mạch rất tốt.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu