Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam

Mục đích và nhiệm vụ cụ thể của luận văn như sau: Làm rõ các nội dung lý thuyết cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; phản ánh và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI BÙI THỊ PHƯƠNG MƠ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI BÙI THỊ PHƯƠNG MƠ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ NGỌC Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Bùi Thị Phương Mơ sinh ngày 10/12/1992 là học viên khóa 5 lớp Đ2KT chuyên ngành kế toán - Trường Đại học Lao Động - Xã Hội, tôi xin cam đoan: 1. Đây là công trình khoa học nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Bùi Thị Ngọc công tác tại Trường Đại học Lao Động Xã Hội 2. Công trình khoa học của tôi được nghiên cứu một cách nghiêm túc, trung thực, khách quan và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào trước đây. 3. Các số liệu, tài liệu trong luận văn được tập hợp, phân tích độc lập và có dẫn chứng rõ ràng. Nếu có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng cũng như kết quả Luận văn của mình Tác giả Bùi Thị Phương Mơ LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ kế toán với đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam”. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới cô giáo TS.Bùi Thị Ngọc, đã tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo và đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tác giả hoàn thiện Luận văn này. Tác giả cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô, các anh chị và bạn bè đã dìu dắt, giúp đỡ trong khóa học. Xin cảm ơn gia đình và bè bạn, những người luôn khuyến khích và giúp đỡ tác giả trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình thực hiện khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, vì vậy tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô giáo và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Bùi Thị Phương Mơ I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. IV DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................... V CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................... 1 1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................. 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ...................................................... 1 3. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 4 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 4 5. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 5 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP........ 6 2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xấy lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. ............................................................ 6 2.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp ........ 8 2.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ......................................................... 8 2.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm .................................. 11 2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .......................................13 2.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán tài chính. .................................................................................................................... 14 2.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm ...............14 2.3.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất ....................................................................14 2.3.3. Nội dung của kế toán chi phí sản xuất ....................................................................16 2.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ...............................................................19 2.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ........................................................21 2.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán quản trị. ............................................................................................................... 24 2.4.1. Đối tượng và phân loại của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. ..................24 2.4.2. Nội dung của kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .............27

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Summary of PHD. thesis in economics: Raditional craft village for tourism in Thua Thien Hue province

Objectives of the study Analysis and evaluation of traditional craft villages for tourism in Thua Thien Hue province to determine the direction and propose some solutions to develop traditional craft villages (TCV) for tourism in Thua Thien Hue province by 2020.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng ở doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Thực trạng truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chương 3: Một số giải pháp phát triển truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).


LUẬN VĂN: Các giải pháp tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 909

Trong giai đoạn hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp phát triển . Để đạt được mục tiêu đó, cần có nỗ lực của Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế. Một nhân tố quan trọng, tạo động lực phát triển cho nền kinh tế là phải có một cơ sở hạ tầng tiên tiến hiện đại. Ngành xây dựng cơ bản là một trong những ngành kinh tế...


Luận văn Thạc sĩ hệ thống thông tin: Ứng dụng WebGIS cho bài toán quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại bộ nội vụ

Luận văn có nội dung nhằm xây dựng hệ thống WebGIS quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức với chức năng hiển thị thông tin chi tiết cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị Sở Nội vụ của các tỉnh và đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, công cụ tương tác bản đồ cơ bản, truy vấn, báo cáo thống kê và quản lý cập nhật các thông tin về cán bộ, công chức, viên chức. Luận văn gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết.


Dissertation summary: Adapting to junior lecturers’ teaching at the academies, universities of The People’s Public Securities

Research objectives: To achieve the purpose of the study, the subject clarifies the following; clarifying the rationale and reality about adaptation to activities of junior teachers at academies, universities in the People’s Public Security; study the current status on adapting junior lecturers’ teaching at academies, universities in the People’s Public Security; develop measures of pedagogical psychology to enhance adaptation to junior lecturers’ teaching at academies, universities in the People’s Public Security


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoạch định chiến lược phát triển thị trường các sản phẩm kỹ thuật số trên kênh Thương mại điện tử tại công ty Cổ phần bán lẻ KTS FPT giai đoạn 2013 đến 2015

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài tập trung vào các vấn đề sau: Nghiên cứu các cơ sở lý luận về chiến lược và hoạch định chiến; hình thành chiến lược phát triển thị trường sản phẩm kỹ thuật số trên kênh Thương mại điện tử đến năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án Tiến sĩ Toán học: Hệ nhân tử trong phạm trù phân bậc

Luận án Tiến sĩ Toán học: Hệ nhân tử trong phạm trù phân bậc do Phạm Thị Cúc thực hiện nhằm xác định kiểu của một hàm tử monoidal giữa hai nhóm phạm trù và lý thuyết cản trở của một hàm tử, từ đó đưa ra định lý phân lớp chính xác cho phạm trù các nhóm phạm trù,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Abstract of Doctoral thesis: Quality of financial- banking services in the commercial banks of Vietnam

Abstract of Doctoral thesis: Quality of financial- banking services in the commercial banks of Vietnam be an important contribution to the commercial banks of Vietnam in improving the service quality to increase competitive advantage in the financial market.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàu

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàu nhằm nghiên cứu và ứng dụng PLC để thiết kế hệ thống ĐK đóng mở cửa âu tàu và các công trình liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Bình Định

Đề tài Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Bình Định nhằm hệ thống hóa lý luận về phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của NHTM. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại NHTMCP Quân Đội CN Bình Định. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ thanh.


Tài liệu mới download

VNU-EPT test book
  • 08/10/2015
  • 65.240
  • 249

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu