Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam

Mục đích và nhiệm vụ cụ thể của luận văn như sau: Làm rõ các nội dung lý thuyết cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp; phản ánh và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam; từ đó đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI BÙI THỊ PHƯƠNG MƠ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI BÙI THỊ PHƯƠNG MƠ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ NGỌC Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là Bùi Thị Phương Mơ sinh ngày 10/12/1992 là học viên khóa 5 lớp Đ2KT chuyên ngành kế toán - Trường Đại học Lao Động - Xã Hội, tôi xin cam đoan: 1. Đây là công trình khoa học nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Bùi Thị Ngọc công tác tại Trường Đại học Lao Động Xã Hội 2. Công trình khoa học của tôi được nghiên cứu một cách nghiêm túc, trung thực, khách quan và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào trước đây. 3. Các số liệu, tài liệu trong luận văn được tập hợp, phân tích độc lập và có dẫn chứng rõ ràng. Nếu có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng cũng như kết quả Luận văn của mình Tác giả Bùi Thị Phương Mơ LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận và thực tế, tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sỹ kế toán với đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Nam”. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới cô giáo TS.Bùi Thị Ngọc, đã tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, chỉ bảo và đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tác giả hoàn thiện Luận văn này. Tác giả cũng xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô, các anh chị và bạn bè đã dìu dắt, giúp đỡ trong khóa học. Xin cảm ơn gia đình và bè bạn, những người luôn khuyến khích và giúp đỡ tác giả trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình thực hiện khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết, vì vậy tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy, cô giáo và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Bùi Thị Phương Mơ I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. IV DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................... V CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................... 1 1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................. 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ...................................................... 1 3. Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 4 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 4 5. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 5 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP........ 6 2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xấy lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. ............................................................ 6 2.2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp ........ 8 2.2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất ......................................................... 8 2.2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm .................................. 11 2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .......................................13 2.3. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán tài chính. .................................................................................................................... 14 2.3.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm ...............14 2.3.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất ....................................................................14 2.3.3. Nội dung của kế toán chi phí sản xuất ....................................................................16 2.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang ...............................................................19 2.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp ........................................................21 2.4. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán quản trị. ............................................................................................................... 24 2.4.1. Đối tượng và phân loại của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. ..................24 2.4.2. Nội dung của kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .............27

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ: Phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn Kinh tế chính trị ở Học viện chính trị

Luận văn Thạc sĩ: Phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn Kinh tế chính trị ở Học viện chính trị nghiên cứu bản chất, các bước và các kiểu dạy học giải quyết vấn đề có thể vận dụng vào giảng dạy môn KTCT ở học viện chính trị; tiến hành thực nghiệm phương pháp giải quyết vấn đề trong việc nâng cao hiệu quả dạy học Kinh tế chính trị cho học viên học viện chính trị; xây dựng quy trình và những điều kiện sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong việc nâng cao hiệu quả dạy học phần cho học viên học viện chính trị.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Đánh giá năng suất, chất lượng một số giống cà phê chè mới (coffea arabica) tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài: Chọn được 2 - 3 giống cà phê chè có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, có năng suất, chất lượng cà phê nhân và khả năng kháng bệnh gỉ sắt trên đồng ruộng cao hơn giống Catimor, phù hợp với các điều kiện sinh thái khác nhau.


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng phương pháp luận sáng tạo Triz xây dựng và hướng dẫn học sinh giải hệ thống bài tập sáng tạo chương “Các định luật bảo toàn” Vật lý 10 THPT

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Vận dụng phương pháp luận sáng tạo Triz xây dựng và hướng dẫn học sinh giải hệ thống bài tập sáng tạo chương “Các định luật bảo toàn” Vật lý 10 THPT trình bày vị trí và đặc điểm của chương “Các định luật bảo toàn” trong chương trình Vật lý 10 (Nâng cao); mục tiêu giáo dục của chương; thực trạng dạy chương “Các định luật bảo toàn” của giáo viên ở chương trình THPT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương pháp số phức trong đại số

Đề tài được nghiên cứu với mục đích trình bày hệ thống các kiến thức tổng quan, giới thiệu về lịch sử phát triển số phức trong đại số; giới thiệu một số phương pháp sử dụng số phức trong việc giải phương trình đại số, nghiên cứu tính chất của các đa thức; cung cấp một hệ thống các dạng bài tập ứng dụng trong đại số, đa thức được giải bằng phương pháp số phức, đồng thời giới thiệu một số kĩ thuật tính toán liên quan nhằm làm tài liệu bồi dưỡng giáo viên và học sinh trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn: Giao thông vận tải đường bộ miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giao thông vận tải đường bộ miền bắc việt nam trong kháng chiến chống mĩ cứu nước 1954 - 1975', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đề tài nghiên cứu, phân tích cơ sở phương pháp luận về phát triển nguồn nhân lực cho các trường ĐH ở Việt Nam; đánh giá thực trạng chất lượng giảng viên và công tác phát triển đội ngũ giảng viên của trường ĐH Công nghệ GTVT; đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và phát triển đội ngũ giảng viên của trường ĐH Công nghệ GTVT.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu, tính toán và đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố về kết cấu và thời tiết đến hiệu suất của bộ thu nhiệt mặt trời kiểu hội tụ

Đề tài nghiên cứu, tính toán và đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố về kết cấu và thời trình bày tổng quan về nguồn năng lượng mặt trời, cũng như về các công nghệ khai thác nhiệt, ứng dụng NLMT; Chương II trình bày chuyên sâu về công nghệ nhiệt và nhiệt điện mặt trời; Chương III tập trung vào công nghệ nhiệt điện mặt trời hội tụ với bộ thu là các máng gương hội tụ Parabôn.


Tóm tắt luận văn Thạc sỹ Luật học: Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình – Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc

Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ vị trí, vai trò, giá trị của pháp luật, đạo đức và mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; nghiên cứu để thấy được thực trạng của việc ứng dụng các mối quan hệ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam và Hàn Quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại Hà Nội năm 2013

Về mặt lý thuyết, bản Luận văn có nhiệm vụ đánh giá phân tích tổng quan quá trình gây ô nhiễm, trong đó có ô nhiễm phóng xạ trong không khí, tìm hiểu cơ cở vật lý, phương pháp và kỹ thuật thực nghiệm xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ trong không khí, cụ thể là các đồng vị phóng xạ tự nhiên như U, Rn, Th, K....và một vài nguyên tố như Be, Cs.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc

Luận án Tiến sĩ Giáo dục: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc nghiên cứu lý luận bồi dưỡng năng lực giáo viên và thực trạng năng lực đội ngũ giáo viên thực hành, xây dựng biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên thực hành các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc nhằm chuẩn hóa và từng bước nâng cao năng lực cho giáo viên thực hành.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu