Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm làm rõ những nội dung cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại, tìm hiểu và đánh giá thực trạng về hệ hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietinbank Hoàng Mai, qua đó chỉ ra những hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại chính đơn vị nghiên cứu. Và đưa ra các giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietinbank Hoàng Mai.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI --------------- TRẦN THỊ HUYỀN TRANG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG MAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI --------------- TRẦN THỊ HUYỀN TRANG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG MAI Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN MẠNH DŨNG Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả Trần Thị Huyền Trang LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Trần Mạnh Dũng trong quá trình tác giả viết và hoàn thành luận văn. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong Hội đồng Khoa sau đại học Trường Đại học Lao động Xã hội tạo điều kiện và giúp đỡ Tác giả trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện, bảo vệ luận văn này. Tác giả cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo, các cán bộ của NH Vietinbank Hoàng Mai đã nhiệt tình giúp đỡ Tác giả trong quá trình tìm hiểu điều tra, phỏng vấn và thu thập số liệu phục vụ cho quá trình thực hiện nghiên cứu này. Tác giả Trần Thị Huyền Trang I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................ III DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ ..................................................... IV CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................. 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1 1.2. Tổng quan nghiên cứu ........................................................................... 3 1.3. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................. 5 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................ 6 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................... 6 1.6. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 6 1.7. Đóng góp của đề tài ............................................................................... 7 1.8. Kết cấu của đề tài .................................................................................. 7 CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ9 TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................. 9 2.1. Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................ 9 2.1.1. Bản chất hệ thống kiểm soát nội bộ ...................................................... 9 2.1.2. Các yếu tố cấu thành........................................................................... 12 2.2. Đặc điểm chung của ngành ngân hàng ảnh hưởng đến KSNB ......... 21 2.2.1. Bộ máy của các ngân hàng thương mại............................................... 22 2.2.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại ................................................. 24 Kết luận Chương 2 ..................................................................................... 28 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI VIETINBANK HOÀNG MAI ........................................................... 29 3.1. Khái quát về Vietinbank Hoàng Mai.................................................. 29 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................... 29 3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................... 34 3.2. Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietinbank Hoàng Mai ... 40 3.2.1. Môi trường kiểm soát ......................................................................... 40

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ toán học: Tính toán và đánh giá các tổng hữu hạn

Các bài toán tính tổng thường xuất hiện trong các kỳ thi học sinh giỏi, Olympiad, Toán quốc tế hay kỳ thi vào các trường phổ thông chuyên dưới nhiều hình thức khác nhau. Các bài toán trên, đại bộ phận là những bài toán khó mà học sinh phổ thông, nhất là phổ thông cơ sở kể cả học sinh chuyên toán tỏ ra rất lúng túng khi gặp các bài toán dạng này.


Luận văn: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

Trong thời đại ngày nay khoa học, kỹ thuật phát triển nhƣ vũ bão, lƣợng thông tin tăng lên nhanh chóng [2]. Sự thay đổi dung lƣợng thông tin cùng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đòi hỏi ngƣời lao động phải có những kỹ năng thao tác và hành động tối ƣu thì mới giải quyết đƣợc những nhiệm vụ đề ra. Muốn vậy, con ngƣời cần phải có tƣ duy, trí tuệ phát triển cao, biết thâu tóm tiến trình công việc, có phƣơng pháp làm việc khoa học, hợp lý hiệu quả mới đáp ứng đƣợc yêu cầu đó....


Luận văn thạc sĩ kinh tế: Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020

Nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các công ty được mở rộng, song sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn, điều này sẽ mở ra các cơ hội kinh doanh sâu rộng hơn đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa đến sự phát triển của các Công ty. Sau nhiều năm thực hiện đường lối đổi mới và mở cửa, cùng với sự hội nhập WTO nền kinh tế Việt Nam đã đạt được...


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu. Chương 2: Những lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chương 3: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam. Chương 4: Giải pháp quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam


Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Đề tài nghiên cứu đánh giá một cách tổng quát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ thông qua các số liệu thống kê, các công cụ thống kê. - Trên cơ sở phân tích thực trạng đó thiết lập và đưa ra hệ thống giải pháp chiến lược một cách khoa học phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch phát triển của công ty nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra


Luận án Tiến sỹ Y học: Nghiên cứu nồng độ hs-CRP và TNF-α huyết thanh bệnh nhân bệnh mạch vành có hay không có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Luận án Tiến sỹ Y học được nghiên cứu nhằm mục tiêu: Xác định nồng độ hs-CRP và TNF-α ở ba nhóm bệnh mạch vành, bệnh mạch vành kèm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhóm bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính; khảo sát mối liên quan và tương quan giữa hs-CRP và TNF-α ở các nhóm bệnh nhân trên với một số yếu tố nguy cơ, FEV1 và mức độ tổn thương vành theo thang điểm Gensini. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Tóm tắt văn bản sử dụng các kỹ thuật trong deep learning

Bố cục luận văn được chia thành 6 chương tình bày về: Giới thiệu bài toán tóm tắt văn bản. Trình bày khái niệm và các phương pháp tiếp cận cho bài toán; cơ sở lý thuyết, trình bày những khái niệm và mô hình trong học sâu; mô hình đề xuất, trình bày cơ chế attention cùng thuật toán tìm kiếm chùm và áp dụng vào mô hình đề xuất; thực nghiệm và đánh giá, trình bày quá trình thử nghiệm và đưa ra một số đánh giá, nhận xét cùng kết quả đạt được.


Luận án Tiến sĩ Địa lý: Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế

Luận án hướng tới phân tích thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn (TNDLNV) tỉnh Thừa Thiên - Huế; qua đó đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm cơ sở cho việc đề xuất những định hướng và giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch nhân văn, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành du lịch Thừa Thiên Huế trong tương lai; đánh giá các điểm tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật hình sự Việt Nam về tội gây rối trật tự công cộng và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trình bày tóm tắt các nội dung chính của luận văn, mục tiêu và lý do chọn đề tài nghiên cứu,... Mời các bạn tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Khảo sát sự kháng kháng sinh của Staphylococcus aureus và các chủng Staphylococcus spp. tại bệnh viện Nhân dân Gia Định

Luận văn khảo sát sự đề kháng kháng sinh của Staphyloccus aureus và các chủng Staphylococcus spp. góp phần làm rõ bức tranh về tình hình nhiễm Staphyloccus tại các bệnh việns spp. tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, đưa ra phác đồ hướng dẫn điều trị kháng sinh thích hợp, giúp giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và giảm đề kháng kháng sinh đối với Staphylococcus. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

GIáo trình: Adobe Premiere CS4
  • 05/04/2012
  • 14.624
  • 958

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu