Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Hoàng Mai

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm làm rõ những nội dung cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại, tìm hiểu và đánh giá thực trạng về hệ hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietinbank Hoàng Mai, qua đó chỉ ra những hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ tại chính đơn vị nghiên cứu. Và đưa ra các giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietinbank Hoàng Mai.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI --------------- TRẦN THỊ HUYỀN TRANG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG MAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI --------------- TRẦN THỊ HUYỀN TRANG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG MAI Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN MẠNH DŨNG Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả Trần Thị Huyền Trang LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Trần Mạnh Dũng trong quá trình tác giả viết và hoàn thành luận văn. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong Hội đồng Khoa sau đại học Trường Đại học Lao động Xã hội tạo điều kiện và giúp đỡ Tác giả trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện, bảo vệ luận văn này. Tác giả cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo, các cán bộ của NH Vietinbank Hoàng Mai đã nhiệt tình giúp đỡ Tác giả trong quá trình tìm hiểu điều tra, phỏng vấn và thu thập số liệu phục vụ cho quá trình thực hiện nghiên cứu này. Tác giả Trần Thị Huyền Trang I MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................ III DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ ..................................................... IV CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .................................. 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1 1.2. Tổng quan nghiên cứu ........................................................................... 3 1.3. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................. 5 1.4. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................ 6 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................... 6 1.6. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 6 1.7. Đóng góp của đề tài ............................................................................... 7 1.8. Kết cấu của đề tài .................................................................................. 7 CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ9 TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................................................. 9 2.1. Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ ........................................ 9 2.1.1. Bản chất hệ thống kiểm soát nội bộ ...................................................... 9 2.1.2. Các yếu tố cấu thành........................................................................... 12 2.2. Đặc điểm chung của ngành ngân hàng ảnh hưởng đến KSNB ......... 21 2.2.1. Bộ máy của các ngân hàng thương mại............................................... 22 2.2.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại ................................................. 24 Kết luận Chương 2 ..................................................................................... 28 CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI VIETINBANK HOÀNG MAI ........................................................... 29 3.1. Khái quát về Vietinbank Hoàng Mai.................................................. 29 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển....................................................... 29 3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý ..................................................................... 34 3.2. Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Vietinbank Hoàng Mai ... 40 3.2.1. Môi trường kiểm soát ......................................................................... 40

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số phương pháp xây dựng độ đo và tích phân

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm ba chương. Chương 1 trình bày những kiến thức cơ bản về độ đo, mở rộng độ đo và các kiến thức cơ bản về giải tích hàm làm cơ sở để xây dựng nội dung các chương tiếp theo. Chương 2 trình bày cách xây dựng tích phân của hàm đo được - tích phân Lesbegue, các định lý về chuyển giới hạn dưới dấu tích phân, tích phân Riemann và tích phân Lebesgue trên R và một số tính chất của tích phân. Chương 3 trình bày cách xây dựng tích phân trên Daniell, trung bình Daniell và các tính chất, khái niệm đo được Daniell, sự tương đương giữa khả tích Lebesgue và khả tích Daniell, tính chất maximality của trung bình Daniell.


Luận án Tiến sĩ: Sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu để nhận thức tài chính với tư cách là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua việc sử dụng các công cụ tài chính nhằm tác động vào quá trình kinh tế - xã hội đạt đến mục tiêu xác định của từng chủ thể xã hội, theo đó góp phần tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế: Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu

Nội dung bản tóm tắt trình bày một số vấn đề chung về văn hóa doanh nghiệp, thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu, giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty điện toán và Truyền số liệu, một số kết luận và kiến nghị về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường đại học Lao động – Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn. Điều đó có nghĩa là tìm giải pháp để các kết quả nghiên cứu của giảng viên được sử dụng phục vụ nhiệm vụ đào tạo của nhà trường và giải quyết những vấn đề cụ thể do xã hội đặt ra.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí vận tải - xếp dỡ đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức

Đề tài nhằm kiểm soát nội bộ chi phí vận tải - xếp dỡ đường bộ tại công ty vận tải đa phương thức, từ đó tìm ra giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ chi phí vận tải - xếp dỡ đường bộ tại công ty.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng

Luận văn hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng nhằm phân tích thực trạng kiểm soát chi phí, đánh giá khách quan các thủ tục kiểm soát chi phí, và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí tại công ty.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Xã hội dân sự trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp lý cũng như cơ sở lý luận của nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự của thế giới và Việt Nam. Trong nội dung trình bày, tác giả sẽ đưa ra những ý kiến, đánh giá lý luận thực tiễn và xu hướng phát triển xã hội dân sự Việt Nam và đề xuất những phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền trong sự gắn bó với xã hội dân sự.


Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Khả năng chú ý có chủ định của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM

Mục đích của luận văn Thạc sĩ Tâm lý học: Khả năng chú ý có chủ định của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM là nhằm khảo sát thực trạng khả năng chú ý có chủ định của trẻ MG 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non tại TP.HCM, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng chú ý có chủ định của trẻ.


Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Liên kết liên tưởng trong thơ Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Liên kết liên tưởng trong thơ Việt Nam nghiên cứu vấn đề liên kết liên tưởng trong thơ Việt Nam với mong muốn tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, đồng thời cũng mong muốn có cái nhìn đầy đủ hơn đối với tác phẩm thơ ca.


Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Nhận thức của người lao động ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kiên Giang về văn hóa doanh nghiệp

Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Nhận thức của người lao động ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kiên Giang về văn hóa doanh nghiệp đưa ra một số cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao nhận thức của người lao động ở một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kiên Giang về văn hóa doanh nghiệp.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu