Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc: Dạy học đệm đàn Piano cho ca khúc theo phong cách Nhạc nhẹ tại trường Đại học Sài Gòn

Qua đề tài luận văn này, khẳng định tầm quan trọng, giá trị nghệ thuật và giáo dục của việc đệm đàn piano cho ca khúc theo phong cách Nhạc nhẹ. Trên cơ sở đúc kết các thành tựu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước kết hợp với yêu cầu thực tiễn ở môi trường Sư phạm Âm nhạc tại trường Đại học Sài Gòn để đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo môn Nhạc cụ và đệm đàn Piano tại Khoa Nghệ thuật trường Đại học Sài Gòn nói riêng và các cơ sở đào tạo Âm nhạc trên cả nước nói chung.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG

TRẦN QUANG NHẬT

DẠY HỌC ĐỆM ĐÀN PIANO CHO CA KHÖC THEO PHONG
CÁCH NHẠC NHẸ
TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÕN

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ
PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC
Mã số: 60.14.01.11

Hà Nội, 2017

CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS Trịnh Hoài Thu

Phản biện 1: PGS.TS. Phạm Trọng Toàn
Phản biện 2: TS. Đỗ Thanh Nhàn

Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
tại trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương
Vào hồi: 16g30 ngày 06 tháng 01 năm 2017

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thƣ viện trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng

1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đàn Piano là một nhạc cụ với cấu tạo đặc biệt với khả năng diễn đạt giai điệu âm
nhạc một cách phong phú. Nó có được sự chuẩn xác về cao độ, âm vực rộng lớn và diễn tả
được rất nhiều loại sắc thái. Nhờ sự tinh tế của phím đàn cùng với hệ thống pedal, Piano
có khả năng vượt bậc trong việc biểu cảm âm thanh, thuận lợi trong việc kết hợp các
chồng âm cùng lúc tạo nên nhiều màu sắc hòa âm có khả năng thay thế dàn nhạc... Đây là
những tính năng vượt trội mà ít có cây đàn nào có được. Với tính chất đa âm, đàn Piano có
khả năng thể hiện một cách hoàn hảo tất cả các mặt giai điệu cũng như cấu trúc hòa âm
(tính chất hòa thanh và tính chất phức điệu) một cách trọn vẹn.
Và với nền nghệ thuật âm nhạc hiện đại thời nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ
của trường phái Nhạc nhẹ (Popular music) đã kéo theo sự phát triển bắt buộc về kỹ năng
đàn Piano theo phong cách Nhạc nhẹ cho các nhạc công lẫn các nghệ sĩ độc tấu trong môi
trường tập luyện và biểu diễn.
Đối với sinh viên của Khoa Nghệ thuật trường Đại học Sài Gòn nói riêng và các
trường nghệ thuật âm nhạc nói chung, Piano là một nhạc cụ mà sinh viên nào cũng phải
biết sử dụng. Môn Piano nhạc nhẹ là một trong những môn học quan trọng, giúp cho
người học nâng cao khả năng sử dụng đàn Piano, tương tác với nhiều môi trường cả trong
lớp học lẫn công việc hằng ngày. Phát huy khả năng ứng dụng của âm nhạc vào văn hóa
nghệ thuật.
Với mong muốn được góp phần đưa những giá trị âm nhạc đích thực vào môi
trường giảng dạy và biểu diễn âm nhạc, hướng đến việc xây dựng một phương pháp đào
tạo đồng bộ, khoa học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm tính chiến
lược và định hướng lâu dài cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật âm nhạc. Tôi quyết định
chọn đề tài “Dạy học đệm đàn Piano cho ca khúc theo phong cách Nhạc nhẹ tại trường
Đại học Sài Gòn” để nghiên cứu trong quá trình học tập ở bậc cao học vì tôi nghĩ rằng đề
tài này có thể hữu ích cho công việc hiện nay của bản thân và đóng góp cho yêu cầu đổi
mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa, toàn diện hóa theo yêu cầu mà Bộ Giáo Dục và
Đào Tạo đã đề ra.
2. Lịch sử nghiên cứu
Từ những năm đầu của thế kỷ XVIII trên thế giới, âm nhạc bắt đầu được viết riêng
cho đàn Piano, đã có nhiều công trình nghiên cứu đi vào các lĩnh vực về các nguyên tắc cơ
bản trong nghệ thuật đánh đàn Piano, cách tư duy trong thể hiện tác phẩm trên đàn Piano,
những vấn đề về xử lý kỹ thuật, phương pháp đệm đàn, những sáng tác cho đàn Piano, các
vấn đề liên quan tới sư phạm giảng dạy, biểu diễn...
Một số tài liệu nước ngoài rất hữu ích đối với tôi trong quá trình nghiên cứu, bổ
sung tư liệu về phương pháp giảng dạy Piano được viết bởi các nghệ sĩ, các nhà sư phạm
chuyên nghiệp như: Carl Czerny (2016), Premier Maitre Du Piano Op.599, Nxb Grafoart,
Germany [19], [20], James Pogris (1986), A Modern Method For Keyboard, Nxb Berklee
Press, USA [29], John Novello (1986), The Contemporary Keyboardist, Nxb Source
Productions, USA [27], Mark Harrison (1984), The Pop Piano Book, Nxb Hal Leonard,
California USA [23], ...
Chúng ta cũng đã có những luận án nghiên cứu khoa học đề cập đến nghệ thuật
biểu diễn Piano nhưng đa số là ở khía cạnh độc tấu như công trình đầu tiên nghiên cứu về

2

nghệ thuật Piano là của tác giả Trần Thu Hà với đề tài “Nghệ thuật Piano Việt Nam” năm
1987. Tiếp sau đó, tác giả Tạ Quang Đông với đề tài “Sonata và concerto của các nhạc sĩ
Việt Nam: Sự kết hợp giữa đặc điểm dân tộc và truyền thống của âm nhạc phương Tây”.
Và gần đây nhất là một số luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Minh Anh với đề tài “Sự
phát triển của nghệ thuật Piano Việt Nam”.
Về lĩnh vực Piano Nhạc nhẹ ở Việt Nam cũng có một số tài liệu như: Hồ Đăng Tín
(2006), Phương pháp đệm đàn Piano và organ, Nxb Văn Nghệ, TP.HCM, Song Minh
(2015), Học đệm Piano cơ bản, Nxb Âm Nhạc, Hà Nội , Thiên Chương (2008). Nhìn
chung với điều kiện hiện tại, hầu như vẫn chưa có giáo trình và phương pháp giảng dạy
phù hợp với điều kiện đào tạo tại trường Đại học Sài Gòn nói riêng và các trường Sư
phạm Âm nhạc ở Việt Nam nói chung.
Chính vì vậy, trên cơ sở nghiên cứu những thành tựu trong lĩnh vực đệm Piano theo
phong cách Nhạc nhẹ của các giáo sư, nghệ sĩ trong và ngoài nước, kết hợp với những
kinh nghiệm tích lũy, tìm tòi của bản thân trong việc giảng dạy và biểu diễn, tôi muốn
thông qua đề tài “Dạy học đệm đàn Piano cho ca khúc theo phong cách Nhạc nhẹ tại
trường Đại học Sài Gòn”, phần nào đó có thể sẽ đưa ra những đề xuất, đóng góp trong
việc hoàn thiện, phát triển kỹ năng biểu diễn đệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
ngành Âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục đích nghiên cứu
Qua đề tài này, khẳng định tầm quan trọng, giá trị nghệ thuật và giáo dục của việc
đệm đàn piano cho ca khúc theo phong cách Nhạc nhẹ. Trên cơ sở đúc kết các thành tựu
của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước kết hợp với yêu cầu thực tiễn ở môi trường
Sư phạm Âm nhạc tại trường Đại học Sài Gòn để đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo môn Nhạc cụ và đệm đàn Piano tại Khoa Nghệ thuật trường Đại học
Sài Gòn nói riêng và các cơ sở đào tạo Âm nhạc trên cả nước nói chung.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Đánh giá một cách tổng quát tình hình thực tế vấn đề giảng dạy môn Piano Nhạc
nhẹ tại Trường Đại học Sài Gòn, Khoa Nghệ thuật. Trên cơ sở đó thấy được những thành
tựu cũng như mặt hạn chế để xây dựng được định hướng phù hợp với thực tiễn, đề xuất
những tiêu chí cụ thể đối với môn Piano Nhạc nhẹ nhằm đáp ứng cho vai trò góp phần
trang bị kiến thức nền tảng cơ bản, nâng cao và bổ sung thêm kiến thức về đàn Piano vào
chương trình giảng dạy và học tập của bộ môn Nhạc cụ thuộc ngành Sư phạm Âm nhạc,
Trường Đại học Sài Gòn.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là việc dạy học đệm đàn Piano cho Ca khúc
theo phong cách Nhạc nhẹ.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
Phân tích những biện pháp kỹ thuật, kỹ năng đệm đàn cho ca khúc theo phong cách
Nhạc nhẹ trong việc giảng dạy cho sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Sài
Gòn.
Thời gian 2015 - 2017
5. Phƣơng pháp nghiên cứu

3

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: sưu tầm, tra cứu tài liệu về đệm Piano cho ca
khúc; các giáo trình giảng dạy.
Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: tiếp cận, điều tra, khảo sát những kinh nghiệm
của các nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, HSSV và giảng viện… để tổng kết và đề ra phương
hướng giải quyết hữu hiệu nhất cho việc nghiên cứu.
Phương pháp thực nghiệm sư phạm: kiểm tra các kết quả nghiên cứu để có được
những nhận xét, rút ra kết luận cần thiết và nêu đề xuất.
6. Những đóng góp của đề tài
Lần đầu tiên đề xuất thiết kế chương trình chi tiết về Dạy học đệm đàn Piano cho
ca khúc theo phong cách nhạc nhẹ cho môn Nhạc cụ, Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học
Sài Gòn.
Có thể làm tài liệu tham khảo cho các giảng viên âm nhạc, nhạc công, nghệ sĩ biểu
diễn nghệ thuật âm nhạc.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn gồm có 2
chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2: Biện pháp dạy học đệm Piano ca khúc theo phong cách Nhạc nhẹ ở hệ
Đại học Sư phạm Âm nhạc
Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Cơ sở lý luận về dạy học đệm đàn Piano cho ca khúc theo phong cách Nhạc
nhẹ
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản và thuật ngữ của đề tài
1.1.1.1. Phương pháp dạy học âm nhạc
 Khái niệm về Dạy học
Dạy học theo nghĩa chung là hình thức hoạt động theo đó kiến thức, kỹ năng, và
thói quen của một nhóm người được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua
giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu. Dạy học thường diễn ra dưới sự hướng dẫn của người
dạy và sự tiếp nhận kiến thức của người học. Mục tiêu chính của Dạy học là làm thay đổi
tri thức và năng lực của người học, tăng cường khả năng nhận thức và hiểu rõ giá trị tri
thức của nội dung môn học.
 Khái niệm phương pháp dạy học
Phương pháp dạy học là cách thức hành động có trình tự, phối hợp tương tác với
nhau của giáo viên và của học sinh nhằm đạt được mục đích dạy học. Nói cách khác
phương pháp dạy học là hệ thống những hành động có chủ đích theo một trình tự nhất
định của giáo viên nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và hoạt động thực hành của học
sinh nhằm đảm bảo cho họ lĩnh hội nội dung dạy học và chính như vậy mà đạt được mục
đích dạy học.
 Các phương pháp Dạy học âm nhạc
Phương pháp thuyết trình
1.1.

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG EU

Hàng dệt may là trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Trong hoạt động kinh doanh trong kinh tế thị trường luôn có những cơ hội và nguy cơ. Đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu. Làm thế nào để thành công trong kinh doanh hàng dệt may ở thị trường EU? Đó là một vấn đề mà các chủ thể kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU rất quan tâm. Bên cạnh đó, thị trường EU có những rào cản gì mà các doanh ngiệp Việt Nam cần vượt qua để thâm...


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách xã phường trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn

Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa lý luận về chi NSNN và quản lý chi NS cấp xã, luận văn tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý chi NS cấp xã trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn, từ đó rút ra những nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý chi NS cấp xã trên địa bàn Thành phố Quy Nhơn trong thời gian tới.


Đề tài: Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua truyền thuyết và giả thuyết

Đề tài "Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua truyền thuyết và giả thuyết" giới thiệu tới người đọc khái quát về các địa danh ở Nam Bộ, nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua một số chuyện tích và giả thuyết, đặc điểm của chuyện tích và giả thuyết liên quan đến địa danh Nam Bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Luận văn: Một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của đạo đức tín đồ Công giáo trong quá trình đổi mới của địa phương và của đất nước

Luận văn: Một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của đạo đức tín đồ Công giáo trong quá trình đổi mới của địa phương và của đất nước có nội dung nghiên cứu những ảnh hưởng của đạo Công giáo đối với đạo đức được thể hiện qua lối sống của tín đồ Công giáo ở Thanh Hóa, đồng thời đề ra một số giải pháp phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của đạo đức tín đồ công giáo trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Nam

Luận văn trình bày các nội dung chính như: lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho khách hàng cá nhân, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Nam, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện dịch vụ này.


Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Thiết kế hệ thống giám sát điều khiển thiết bị điện ứng dụng công nghệ Zigbee 802.15.4 và Ethernet

Đề tài tập trung vào nghiên cứu về chuẩn Ethernet TCP/IP và chuẩn giao tiếp mạng không dây Zigbee ứng dụng thiết kế hệ thống giám sát điều khiển thiết bị điện qua giao diện Web server nhúng vào vi điều khiển AVR. Mời các bạn cùng tham khảo.


LUẬN VĂN: Những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệpViệt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế

Nhìn lại15 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chúng ta không thể không tự hào về những thành tựu đã đạt được trong việc phát triển kinh tế- xã hội, đưa đất nước từ một nước nghèo, nhập siêu nay sản xuất không những đáp ứng được nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, khi mà Việt Nam đã là thành viên của các tổ chức quốc tế như ASEAN,...


LUẬN VĂN: Một số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Công cuộc đổi mới kinh tế của đất nước trong những năm qua đó và đang kéo theo hàng loạt những thay đổi tích cực tạo nên những cơ sở quan trọng ban đầu để tiến tới một thị trường tài chính, nhằm đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế một cách bền vững. Nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước đũi hỏi ngày càng nhiều vốn. Bờn cạnh vốn của Nhà nước, cần phải huy động vốn nhàn rỗi của dân cư ở trong nước và của nước ngoài. ...


LUẬN VĂN: Quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Lạng Sơn hiện nay

Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, đồng thời cũng là một thực thể xã hội ra đời từ hàng nghìn năm nay và sẽ tồn tại cùng với loài người trong một thời gian khó đoán định. Trong quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, nhiều quốc gia. Vào những năm gần đây, tình hình tôn giáo trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp....


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Quản lý bồi dưỡng giảng viên cao đẳng đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay

Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về quản lý bồi dưỡng giảng viên; phân tích thực trạng quản lý bồi dưỡng GV cao đẳng ; luận án đề xuất giải pháp về quản lý bồi dưỡng đội ngũ GV cao đẳng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Đề thi kinh tế vi mô 4
  • 27/12/2013
  • 89.872
  • 636

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu