Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận án Tiến sỹ Sinh học: Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong nuôi cấy in vitro

Luận án nghiên cứu tạo và chọn nguồn vật liệu in vitro cây Bạch hoa xà dùng cho chuyển gen, khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự hình thành rễ, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và tích lũy hoạt chất Plumbagin trong nuôi cấy rễ tơ cây Bạch hoa xà, khảo sát khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô gan của Plumbagin. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận án Tiến sỹ Sinh học: Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong nuôi cấy in vitro Luận án Tiến sỹ Sinh học: Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong nuôi cấy in vitro Luận án Tiến sĩ Sinh học, Luận án Tiến sĩ, Sinh lý học Thực vật, Cây bạch hoa xà, Nuôi cấy rễ tơ ở thực vật
4.9 5 373
  • 5 - Rất hữu ích 332

  • 4 - Tốt 41

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------

TÊN NCS: BÙI ĐÌNH THẠCH

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO RỄ TƠ CÂY BẠCH
HOA XÀ (Plumbago zeylanica L.) VÀ KHẢO SÁT KHẢ
NĂNG TẠO PLUMBAGIN TRONG NUÔI CẤY
IN VITRO

LUẬN ÁN TIẾN SỸ SINH HỌC

HÀ NỘI – 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------

TÊN NCS: BÙI ĐÌNH THẠCH

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO RỄ TƠ CÂY BẠCH
HOA XÀ (Plumbago zeylanica L.) VÀ KHẢO SÁT KHẢ
NĂNG TẠO PLUMBAGIN TRONG NUÔI CẤY
IN VITRO

LUẬN ÁN TIẾN SỸ SINH HỌC.
Chuyên ngành: Sinh lý học Thực vật
Mã số: 62.42.01.12

Người hướng dẫn khoa học:
1. Chức danh, tên GV1: TS. NGUYỄN HỮU HỔ
2. Chức danh, tên GV2: PGS.TSKH. NGÔ KẾ SƯƠNG

Hà Nội – 2016

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả
nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng
để bảo vệ ở bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được
cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Tác giả luận án
Nghiên cứu sinh

Bùi Đình Thạch

ii

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành nghiên cứu này, tác giả xin chân thành cảm ơn:
- Các thầy giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Hổ và PGS.TSKH. Ngô Kế
Sương luôn tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý
báu.
- Ban lãnh đạo Viện Sinh học Nhiệt đới, Bộ phận đào tạo sau Đại học của
Viện Sinh học Nhiệt đới đã tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm sâu sắc trong công
việc và thực hiện nghiên cứu.
- Các Thầy/Cô, Anh/Chị, Đồng nghiệp và Bạn bè đã hỗ trợ trong công tác
chuyên môn, ủng hộ tinh thần và cho những ý kiến xác đáng trong quá trình thực
hiện nghiên cứu.
Đặc biệt, xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Ba, Mẹ và Gia đình
luôn hỗ trợ về vật chất và tinh thần.

Nghiên cứu sinh

Bùi Đình Thạch

iii

TÓM TẮT
Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) là một cây dược liệu quan trọng, rễ
cây chứa thành phần chính là Plumbagin, một naphthoquinone có nhiều đặc tính
dược liệu được quan tâm, như: kháng tế bào ung thư, kháng khuẩn, kháng nấm
và kháng côn trùng. Với mục tiêu tạo nguồn nguyên liệu chứa hàm lượng
Plumbagin cao thông qua nuôi cấy rễ tơ cây Bạch hoa xà, trên cơ sở: chọn cơ
quan thực vật phù hợp dùng chuyển gen; xác định hiệu quả chuyển gen dưới tác
động đồng thời của thời gian ủ và hàm lượng acetosyringone; xác định tác động
đồng thời của một số yếu tố (điều kiện nuôi cấy, môi trường, dinh dưỡng và
elicitor) lên khả năng sinh trưởng, tích lũy Plumbagin trong rễ tơ và đánh giá
biểu hiện tác động kháng tế bào ung thư biểu mô gan của Plumbagin.
Kết quả nghiên cứu đã xác định lá là cơ quan được chọn để chuyển gen
tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà, có sự tác động đồng thời giữa thời gian ủ và hàm
lượng acetosyringone lên hiệu quả chuyển gen theo đó Acetosyringone 134,09
µM và 3,47 ngày ủ chung mẫu với vi khuẩn Agrobacterium rhisogenis ATCC
11325 cho tỉ lệ mẫu chuyển gen cao nhất (0,025%). Khả năng phát triển của rễ tơ
cây Bạch hoa xà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, theo đó: môi trường MS,
rễ được nuôi ở điều kiện tối và môi trường ở dạng lỏng là điều kiện tối ưu cho sự
phát triển sinh khối rễ tơ.
Sử dụng ma trận Plackett-Burman (Plackett, Burman 1946) để đánh giá
tác động đồng thời của nhiều yếu tố (dinh dưỡng và elicitor) lên khả năng sinh
trưởng và tích lũy Plumbagin, qua đó đã chọn lọc và xác định được điều kiện
môi trường nuôi cấy rễ tơ có bổ sung: nước dừa: 14,30%, chitosan 100 mg/L,
salicylic acid 19,40 mg/L và peptone 500 g/L thu được kết quả tối ưu với trọng

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý Hành chính công: Đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ

Luận án được thực hiện với mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc áp dụng đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ở Việt Nam. Từ đó, kiến nghị các giải pháp nhằm hình thành hệ thống đánh giá công chức theo kết quả thực thi công vụ ở nước ta.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975

Luận án "Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975" nghiên cứu làm rõ quá trình thành lập, xây dựng tổ chức và lãnh đạo chiến tranh nhân dân của Khu ủy Trị - Thiên - Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1966 đến năm 1975; thành công, hạn chế và tổng kết một số kinh nghiệm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Luận án Tiến sĩ Ngữ Văn: Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án gồm 4 chương: Chương 1 Tổng quan về đề tài nghiên cứu, Chương 2 Khuynh hướng văn xuôi sinh thái Việt Nam sau năm 1975, Chương 3 Cảm hứng phê phán từ điểm nhìn phê bình sinh thái, Chương 4 Kiến lập cảm quan đạo đức sinh thái.


Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu quá trình lên men FED-BATCH Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine

Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Nghiên cứu quá trình lên men FED-BATCH Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine tiến hành khảo sát một số đặc điểm sinh học của giống; tối ưu hóa môi trường lên men Corynebacterium glutamicum thu nhận L-lysine bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm.


Luận án Tiến sĩ Y học: Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt tuyến tiền liệt tận gốc

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Đánh giá kết quả sớm của phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt tuyến tiền liệt tận gốc; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt tuyến tiền liệt tận gốc.


Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình vi phân đối số lệch loại trung hòa

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình vi phân đối số lệch loại trung hòa gồm có 3 chương trình bày về những khái niệm và kết quả dùng trong chứng minh; các bổ đề và định lí; dạng tiệm cận của phương trình vi phân trung hòa. Mời các bạn tham khảo luận văn để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tóm tắt dự thảo Luận án Tiến sĩ Sinh học: Nghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh các độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm

Mục tiêu của luận án "Nghiên cứu tạo que thử để phát hiện nhanh các độc tố ruột của tụ cầu khuẩn trong thực phẩm" là phát triển một bộ sinh phẩm dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch để phát hiện nhanh các SE từ SEA đến SEE trong thực phẩm.


LUẬN VĂN: Nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban pháp luật của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Sau khi Cách mạng thành công, nhân dân các bộ tộc Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giành được quyền làm chủ đất nước và trong ngày mồng 2 tháng 12 năm 1975 đã thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHĐCN) Lào. Đó là nhà nước kiểu mới - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.


Luận văn: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Trình bày cơ sở lý luận: Quan niệm về chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng của khách hàng và các mô hình đo lường sự hài lòng của khách hàng. Khái quát tình hình nghiên cứu của luận văn. Bối cảnh và phương pháp nghiên cứu: Hoạt động đào tạo của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN); Phương pháp nghiên cứu. Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường: Đặc điểm của mẫu nghiên cứu; Đánh giá bảng hỏi; Thang sự hài lòng của sinh viên đối với...


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng Thương mại Việt Nam

Luận án nghiên cứu thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu