Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo án Tin học 9 - Chương 1: Mạnh máy tính và mạng Internet (Tiết 3: Mạng thông tin toàn cầu Internet)

Giáo án tìm hiểu về Internet; một số dịch vụ trên Internet: Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử và các dịch vụ khác; kết nối Internet.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Năm học: 2018­ 2019 Ngày soạn: 27/08/2018 CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ MẠNG INTERNET Tiết: 03 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET (t1) I/ MỤC TIÊU 1. Kiến thức ­ Biết Internet là gì. ­ Biết một số dịch vụ trên Internet: Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet, tìm kiếm thông tin   trên Internet, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử và các dịch vụ khác. ­ Biết làm thế nào để kết nối Internet. 2.   Kỹ năng ­ Nhận biết và phân biệt được một số dịch vụ và ứng dụng trên Internet. 3. Thái độ ­ Thái độ học tập nghiêm túc. ­ Tích cực xây dựng bài. II/ CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên:  ­     ĐDDH: SGK, giáo án, phòng máy vi tính 2. Chuẩn bị của học sinh       ­    Dụng cụ học tập cần thiết: vở, sgk.  III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định tình hình lớp (1 phút) ­ Ổn định trật tự lớp. ­ Kiểm tra sĩ số và tác phong học sinh. Lớp 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 Sĩ số Hiện diện Vắng 2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút) ­  Câu 1 : Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và mạng không dây? ­  Đáp án :   Sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và mạng không dây: Giống nhau: Được phân chia dựa trên môi trường truyền dẫn tín hiệu. Khác nhau:   + Mạng có dây sử dụng môi trường truyền dẫn là các dây dẫn(cáp xoắn, cáp quang).   + Mạng không dây sử dụng môi trường truyền dẫn không dây(sóng điện từ, bức xạ hồng  ngoại). 3. Giảng bài mới: ­ Giới thiệu bài (1 phút) ­ Ở bài trứơc các em đã được tìm hiểu về mạng máy tính, còn mạng thông tin toàn cầu Internet  thì sao. Cô và các em sẽ hiểu rõ hơn trong bài học hôm nay: Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu  Internet. ­ Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 12’ Hoạt động 1: Internet là gì? 1. Internet là gì? Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hưng 1 Môn: Tin học 9
 2. Năm học: 2018­ 2019 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ­  Cho hs tham khảo thông tin trong  Internet   là   mạng   kết   nối  Internet   là   mạng   kết  sgk. Em hãy cho biết Internet là gì? hàng triệu máy tính và mạng  nối   hàng   triệu   máy  tính và mạng máy tính  máy   tính   trên   khắp   thế   giới,  cung cấp cho mọi người khả  trên   khắp   thế   giới,  năng khai thác nhiều dịch vụ  cung   cấp   cho   mọi  thông tin khác nhau. người  khả   năng  khai  thác   nhiều   dịch   vụ  ­  Em hãy cho ví dụ  về  những dịch     Đọc,   nghe   hoặc   xem   tin   thông   tin   khác   nhau  vụ thông tin đó? trực tuyến thông qua các báo  như   Email,   Chat,  điện tử, đài hoặc truyền hình  Forum,… trực tuyến, thư   điện tử, trao  ­Nhận xét. đổi dưới hình thức diễn đàn,  mua bán qua mạng,..  Ghi bài.   Mạng   Internet   là   của  ­  Theo   em   ai   là   chủ   thực   sự   của   chung, không ai là   chủ  thực  mạng internet? sự của nó. ­   Mạng   Internet   là    Các máy tính đơn lẻ  hoặc  của chung, không ai là  ­  Mỗi phần nhỏ  của Internet được  mạng máy tính tham gia vào  chủ thực sự của nó. các   tổ   chức   khác   nhau   quản   lí,  Internet   một   cách   tự   nguyện  nhưng   không   một   tổ   chức   hay   cá  và bình đẳng. ­ Các máy tính đơn lẻ  nhân   nào   nắm   quyền   điều   khiển  hoặc   mạng   máy   tính  toàn bộ mạng. Mỗi phần của mạng,  tham   gia   vào   Internet  có   thể   rất   khác   nhau   nhưng   được   Trả lời. một   cách   tự   động.  giao   tiếp   với   nhau   bằng   một   giao  Đây là một trong các  thức thống nhất( giao thức TCP/IP)  điểm   khác   biệt   của  tạo nên một mạng toàn cầu. Internet   so   với   các  mạng máy tính khác. ­  Em   hãy   nêu   điểm   khác   biệt   của     Các   nguồn   thông   tin   mà  Internet  so  với   các  mạng  máy  tính   internet   cung   cấp   không   phụ  ­   Khi   đã   gia   nhập  thông thường khác? thuộc vào vị trí địa lí. Internet,   về   mặt  nguyên   tắc,   hai   máy  tính ở hai đầu trái đất  ­ Nếu nhà em nối mạng Internet, em   cũng   có   thể   kết   nối  có   sẵn   sàng   chia   sẻ   những   kiến   để  trao  đổi thông tin  thức   và   hiểu   biết   có   mình   trên   trực tiếp với nhau. Internet không? ­  Không   chỉ   em   mà   có   rất   nhiều  người   dùng   sẵn   sàng   chia   sẻ   tri  thức, sự hiểu biết cũng như các sản  phẩm của mình trên Internet.  Theo   em, các nguồn thông tin mà internet  cung cấp có phụ thuộc vào vị trí địa   lí không? ­  Chính   vì   thế,   khi   đã   gia   nhập  Internet, về mặt nguyên tắc, hai máy  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hưng 2 Môn: Tin học 9
 3. Năm học: 2018­ 2019 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung tính  ở  hai đầu trái đất cũng có thể  kết   nối   để   trao   đổi   thông   tin   trực  tiếp với nhau. ­  Tiềm   năng   của   Internet   rất   lớn,  ngày   càng   có   nhiều   các   dịch   vụ  được   cung   cấp   trên   Internet   nhằm  đáp ứng nhu cầu đa dạng của người   dùng.   Vậy   Internet   có   những   dịch  nào  Giới thiệu mục 2. 18’ Hoạt động 2: Một số dịch vụ trên internet 2.   Một   số   dịch   vụ  trên Internet Em hãy liệt kê một số  dịch vụ trên     Một   số   dịch   vụ   trên  Internet? Internet: a)   Tổ   chức   và   khai  thác   thông   tin   trên  ­ Tổ  chức  và khai thác  thông  Internet. ­  Đầu   tiên   là   dịch   vụ   tổ   chức   và  tin trên Internet. khai thác thông tin trên Internet, đây  ­   Tìm   kiếm   thông   tin   trên  Word   Wide  là dịch vụ  phổ  biến nhất. Các em  Internet. Web(Web): Cho phép  để  ý rằng mỗi khi các em gõ một  tổ  chức thông tin trên  ­  Hội thảo trực tuyến. Internet   dưới   dạng  trang web nào đó, thì các em thấy 3   chữ   WWW   ở   đầu   trang   web.  ­ Đào tạo qua mạng. các   trang   nội   dung,  Chẳng   h ạn   như  ­ Thương mại điện tử  gọi là các trang web.  www.tuoitre.com.vn. Vậy các em có  Bằng một trình duyệt  bao   giờ   thắc   mắc   mắc   là   3   chữ  ­ Các dịch vụ khác. web,   người   dùng   có  WWW đó có ý nghĩa gì không. Các  thể  dễ  dàng truy cập   Word Wide Web(Web): Cho  em hãy tham khảo thông tin trong  phép   tổ   chức   thông   tin   trên  để   xem   các   trang   đó  SGK và cho cô  biết dịch vụ  WWW   Internet   dưới   dạng   các   trang  khi máy tính được kết  là gì? nối với Internet. nội dung, gọi là các trang web.  ­ Nhận xét. Bằng   một   trình   duyệt   web,  b)  Tìm   kíếm   thông  người   dùng   có   thể   dễ   dàng  tin trên Internet truy cập để  xem các trang đó  ­ Máy tìm kiếm giúp  khi máy tính được kết nối với  tìm   kiếm   thông   tin  Internet. ­  Các em có thể  xem trang web tin   dựa trên cơ  sở  các từ  tức VnExpress.net bằng trình duyệt   Ghi bài. khóa   liên   quan   đến  Internet Explorer. vấn đề cần tìm. ­  Danh mục thông tin  (directory):   Là   trang  Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hưng 3 Môn: Tin học 9
 4. Năm học: 2018­ 2019 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung web   chứa   danh   sách  các trang web khác có  nội   dung   phân   theo  các chủ đề. Lưu ý: Không phải  mọi thông tin trên  Internet đều là thông  tin miễn phí. Khi sử  dụng lại các thông tin  trên mạng cần lưu ý  đến bản quyền của  thông tin đó. ­  Dịch vụ  WWW phát triển mạnh  tới   mức   nhiều   người   hiểu   nhầm  Internet   chính   là   web.   Tuy   nhiên,  web chỉ  là một dịch vụ  hiện được  nhiều   người   sử   dụng   nhất   trên  Internet. ­  Để  tìm thông tin trên Internet em   thường dùng công cụ hỗ trợ nào? ­ Máy tìm kiếm giúp em làm gì?  Thường dùng máy tìm kiếm  và danh mục thông tin. ­  Ví   dụ   các   em   có   thể   sử   dụng   Google   với   từ   khóa   thi   Olympic  Máy tìm kiếm giúp tìm kiếm  toán để  tìm thông tin liên quan đến  thông tin dựa trên cơ sở các từ  cuộc thi Olympic toán. khóa liên quan đến vấn đề cần  tìm. ? Danh mục thông tin là gì?   Ví dụ  danh mục  thông tin  trên  các trang web của Google, Yahoo.  Danh mục thông tin là trang  web chứa danh sách các trang  web   khác   có   nội   dung   phân  theo các chủ đề. ­  Người   truy   cập   nháy   chuột  vào chủ  đề  mình quan tâm để  nhận được danh sách các trang  web có nội dung liên quan và  truy cập trang web cụ  thể  để  đọc nội dung. ­  Khi truy cập danh mục thông tin,   người truy cập là thế nào? ­ Yêu cầu hs đọc lưu ý trong SGK. Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hưng 4 Môn: Tin học 9
 5. Năm học: 2018­ 2019 TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ­  Hàng ngày các em trao đổi thông  ­ Ghi bài. tin trên Internet với nhau bằng thư  điện tử  (E­mail).  Vậy thư  điện tử   là gì?  Nhận xét ­ Thư  điện tử  (E­mail) là dịch  ­ Sử dụng thư điện tử em có thể  vụ   trao   đổi   thông   tin   trên  đính kèm các tập tin(phần mềm,  Internet thông qua các hộp thư  văn bản, âm thanh, hình ảnh,..).  điện tử. c) Thư điện tử Đây cũng là một trong các dịch vụ  rất phổ biến, người dùng có thể  Thư điện tử (E­mail)  trao đổi thông tin cho nhau một  là dịch vụ trao đổi  ­Ghi nhận kiến thức thông tin trên Internet  cách nhanh chóng, tiện lợi với chi  phí thấp. thông qua các hộp thư  điện tử 7’ Hoạt động 4:  Củng cố. - Hướng dẫn học sinh trả  lời các  Suy nghĩ và trả lời câu hỏi câu hỏi 1, 2, 3 (trang 18/ SGK) 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo (1 phút) ­ Về nhà học bài. ­ Đọc trước phần tiếp theo của bài IV/ RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ Giáo viên: Nguyễn Ngọc Hưng 5 Môn: Tin học 9

Tài liệu cùng danh mục Giáo án điện tử

Giáo án Công nghệ 8 bài 44: Đồ dùng loại điện cơ quạt điện, máy bơm nước

Những giáo án bài Đồ dùng loại điện cơ quạt điện, máy bơm nước, cung cấp toàn bộ kiến thức cơ bản bám sát chương trình học, mời bạn đọc cùng tham khảo. Qua tư liệu này, qúy thầy cô chia sẽ với nhau những kinh nghiệm biên soạn giáo án chuyên nghiệp hơn và hoàn thiện hơn. Học sinh nhanh chóng hiểu được cấu tạo của quạt điện, động cơ điện, cánh quạt, nguyên lý làm việc và công dụng của động cơ điện một pha. Hiểu được nguyên lý làm việc và cách sử dụng quạt điện, máy bơm nước.


Địa lý 7 bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Với các giáo án Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng được biên soạn và thiết kế chi tiết, hy vọng bộ sưu tập là tài liệu tham khảo hay cho bạn. Qua bài học, học sinh được cung cấp kiến thức để nắm được các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng “ Làm nương rẫy, thâm canh lúa nước, sản xuất hàng hoá theo qui mô lớn”. Nắm được mối quan hệ giữa canh tác lúa nước và sự phân bố dân cư. Nâng cao kĩ năng phân tích tranh ảnh địa lí. Rèn luyện kĩ năng lập sơ đồ mối quan hệ.


Giáo án hóa học 8_Tiết: 16

I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nắm được các khái niệm nguyên tử, nguyên tố, đơn và hợp chất - Ý nghĩa của công thức hóa học, hóa trị, quy tắc hóa trị. 2) Kỹ năng: - Phân biệt được nguyên tử, nguyên tố hóa học, đơn chất và hợp chất.


Giáo án bài Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn - Tiếng việt 5 - GV.Lê T.Hoà

Mục đích của bài học Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn giúp HS đọc đúng các tiếng, từ ngữ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ. Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng giữa sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ ngữ nói về tác dụng của việc trồng rừng ngập mặn.


Lịch sử lớp 8 - PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918 – 1939)

Kiến thức : - Cho HS hiểu những nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở khu vực châu Á. 2/. Tư tưởng : Bồi dưỡng nhận thức tính tất yếu cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc nhằm giành độc lập dân tộc. 3/. Kĩ năng : - Sử dụng bản đồ. - Khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử, nhận biết bản chất của sự kiện lịch sử. ...


Giáo án GDCD 8 bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Tổng hợp nhiều giáo án môn Giáo dục công dân 8 bài Phòng chống nhiễm HIV/AIDS học sinh biết được các phòng chống và các biện pháp ngăn ngừa HIV/AIDS. Bênh cạnh đó giáo dục cho học sinh biết được tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS, các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS, những quy định của pháp luật về phòng, chống nhiễm HIV/AID, trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS căn bệnh thế kỉ. Qua đây giáo viên có thêm tư liệu tham khảo cho bài học, học sinh có thể tham khảo nội dung trước, chúc các bạn có một tiết dạy và học có hiệu quả.


Giáo án Công nghệ 12 bài 21: Thực hành - Mạch khuếch đại âm tần

Hãy cùng chúng tôi khám phá bộ sưu tập những giáo án bài Thực hành mạch khuếch đại âm tần nhằm nâng cao chất lượng trong giảng dạy và hiệu quả cao trong học tập. Ngoài việc quý thầy cô giáo có thêm tư liệu hay để phục vụ việc giảng dạy, còn giúp cho học sinh có tiết học thực hành đạt hiệu quả cao, giúp các em biết được nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại âm tần. Mô tả được nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại từ sơ đồ lắp ráp. Học sinh có thái độ ý thức trong việc tuân thủ và quy định về an toàn.


Hóa học 10 chương 6 – Giáo án bài 30: Lưu huỳnh

Về kiến thức: - Học sinh biết: + Lưu huỳnh trong tự nhiên tồn tại ở hai dạng thù hình: lưu huỳnh tà phương (Sα) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ). + Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cấu tạo phân tử và tính chất vật lý của lưu huỳnh.


Thể dục lớp 2 - Chuyền cầu - trò chơi : “ném bóng trúng đích”

Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 ngời. Yêu cầu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu cho bạn. Làm quen với trò chơi : “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động. Rèn tác phong nhanh nhẹn.


Bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ - Giáo án Tiếng việt 5 - GV.Mai Huỳnh

Với nội dung của bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ học sinh có thể tìm và phân loại được từ đơn, từ phức, từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Bài tập toán cao cấp tập 1
 • 12/10/2011
 • 62.303
 • 283

Danh mục tài liệu