Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật

Ebook Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt những kiến thức căn bản về thế giới thực vật nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận sự tiến hóa đầy kỳ diệu của vô số các loài thực vật nảy mầm và tăng trưởng trên trái đất của chúng ta.Đánh giá tài liệu

5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật Ebook Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật, Thế giới thực vật, Kiến thức về thực vật, Thực vật nảy mầm, Sự tiến hóa của thực vật
5 5 1
 • 5 - Rất hữu ích 1

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
SỰ TIẾN HÓA CỦA THỰC VẬT
1 Root - Rễ
2 Stem - Thân
3 Leaves - Lá
4 Reproductive parts of plants - Các bộ phận sinh sản của thực vật
5 Can one kind of tree produce the fruit of another kind of tree? - Một loại cây có thể tạo ra quả
của một loại cây khác hay không?
6 How Primitive Men Learnt to Grow Plants? - Con người nguyên thủy đã học cách trồng cây
như thế nào?
BACTERIA, LICHENS, ALGAE AND FUNGUS - VI KHUẨN, ĐỊA Y, TẢO VÀ NẤM
7 Bacteria - Vi khuẩn
8 Lichens - Địa y
9 Algae - Tảo
10 Fungus - Nấm
BRYOPHYTES - THỰC VẬT NGÀNH RÊU
11 Moss - Rêu
12 Ferns - Dương xỉ
13 Tree Ferns - Cây dương xỉ
14 Dicksonia Antarctica - Dương xỉ Dicksonia Antarctica
15 Liverworts - Rêu tản
16 Hornworts - Rong sừng
GYMNOSPERMS - THỰC VẬT HẠT TRẦN
17 Cycads - Thực vật nhóm mè
18 Gingko - Thực vật nhóm bạch quả
19 Conifers - Thực vật nhóm tùng bách
20 Douglas Fir - Linh sam Douglas
21 Scots pine - Thông Scốt-len
22 Giant Sequoia - Cự tùng khổng lồ
ANGIOSPERMS - THỰC VẬT HẠT KÍN
23 Some of the flowering plants and trees - Một số thực vật và cây thân mộc có hoa
24 Deciduous trees - Các cây rụng lá
POISONOUS, INSECTIVORES AND CARNIVORES - CÁC THỰC VẬT ĐỘC, THỰC VẬT ĂN CÔN
TRÙNG VÀ THỰC VẬT ĂN THỊT

25 Poisonous plants - Các thực vật độc
26 Insectivores and carnivores - Các thực vật ăn côn trùng và ăn thịt
STINKING AND STINGING PLANTS - THỰC VẬT CÓ MÙI HÔI VÀ THỰC VẬT CÓ GAI CHÍCH
27 Stinking plants - Thực vật có mùi hôi
28 Stinging plants - Thực vật có gai chích
CLIMBING PLANTS - THỰC VẬT LEO
29 Virginia Creeper - Cây leo Virginia
30 White Bryony - Cây leo Bryony trắng
31 English Ivy - Cây thường xuân Anh
32 Bindweed - Cây bìm bìm
WATER PLANTS - THỰC VẬT THUỶ SINH
33 Water Hyacinths - Lục bình
34 Giant Sea Kelp - Tảo bẹ khổng lồ
35 Water-Lily - Bông súng
36 Water Lettuce - Rau diếp nước
USEFUL PLANTS - THỰC VẬT CÓ ÍCH
37 Cotton - Cây bông vải
38 Rubber - Cây cao su
39 Cocoa - Cây ca cao
40 Tea - Cây trà
41 Cinchona - Cây canh-ki-na
42 Aloe Vera - Cây lô hội
43 Medicinal Plants - Các cây làm thuốc
44 Bamboo - Cây tre
45 Banana - Cây chuối
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

LỜI NÓI ĐẦU

Sách này trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt những kiến thức căn bản về thế giới thực
vật nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận sự tiến hóa đầy kỳ diệu của vô số các loài thực
vật nảy mầm và tăng trưởng trên trái đất của chúng ta.
Các chủ điểm của sách thật đa dạng như: sự tiến hóa của thực vật, vi khuẩn, địa y, tảo và
nấm, thực vật ngành rêu, thực vật hạt trần và hạt kín v.v.
Cuối mỗi bài, sách có chú thích các cụm từ và mẫu câu nhằm giúp bạn đọc cũng cố vốn từ
vựng. Sách cũng có nhiều hình ảnh minh họa nhằm làm sáng tỏ và phong phú hóa một số
nội dung.
Ngoài ra, để luyện kỹ năng nghe hiểu cho bạn đọc, chúng tôi có kèm đĩa CD gồm các bài đọc
tiếng Anh, với nội dung được đọc chậm rãi để bạn đọc tiện theo dõi.
Hy vọng rằng với nội dung phong phú, bố cục mạch lạc, sách sẽ là nguồn tham khảo quý báu
cho bạn đọc.
Chúc các bạn thành công.

EVOLUTION OF PLANTS
SỰ TIẾN HÓA CỦA THỰC VẬT
Có hơn 250,000 loài thực vật, bao gồm rêu, dương xỉ, tùng bách, các thực vật có hoa, v.v.
Thực vật đã có trên trái đất từ rất lâu. Chúng đã xuất hiện lần đầu ở kỷ Ocdovic và
không giống như những thực vật ngày nay mãi cho đến cuối kỷ Silua. Trong Kỷ Đevon
gần 360 triệu năm trước đây, nhiều loại thực vật với hình dạng và kích thước khác
nhau đã xuất hiện, gồm cả những loài cây leo nhỏ li ti cho đến những cây cao.
(There are more than 250,000 species of plants which include mosses, ferns, conifers,
flowering plants etc. Plants have been there for a very long time. They first appeared in
the Ordovician period and didn't resemble modern plants till late in the Silurian period.
By the Devonian period nearly 360 million years ago, a large variety of plants with
different shapes and sizes appeared which included tiny creepers and tall trees.)
The first plants didn't grow on land but in water. They were like microscopic living
beings which reproduced by splitting up and gradually became more complex.
Flagellates were so tiny that they left no trace of their existence. It took many years for
the flagellates to develop into half plant and half animal, then separately into plants and
animal cells. According to the scientists plant life originated in the sea more than two
thousand million years ago.

Những thực vật đầu tiên không mọc trong đất mà trong nước. Chúng giống như những sinh
vật nhỏ li ti, sinh sản bằng cách chia tách và dần dần đã trở nên phức tạp hơn. Tảo đuôi roi
(flagellate) nhỏ đến nỗi không còn lưu lại dấu vết về sự hiện diện của chúng. Phải mất nhiều
năm để tảo đuôi roi phát triển thành một dạng nửa thực vật nửa động vật, sau đó dạng này
tách ra thành các tế bào thực vật và động vật. Theo các nhà khoa học, sự sống thực vật đã bắt
nguồn ở biển từ hơn hai tỉ năm trước đây.
During that period, the land was bare and without any sign of life. The first living beings took
nearly two and half thousand million years to develop into a plant form. Algae were the first
plants which spread all over the earth wherever it found water. It was during the Silurian
period that a great upheaval took place when the crust of the Earth lifted the seabed out of
water. Thus the sea plants had to adapt themselves to survive. For millions of years they
vegetated in water but slowly and gradually when the water basins dried up they found
themselves in contact with air so they changed their shape to suit to their surroundings.
Later, the evolution of plants progressed rapidly and within a span of 150 million years the
algae transformed into gigantic trees which formed the immense forests of the Carboniferous
period.

Tài liệu cùng danh mục Sinh học

Vitamin H (Biotin)rboxyl hoá,

Biotin là một vitamin cần thiết cho các phản ứng carboxyl hoá, được gắn kết đồng hoá trị với enzyme bằng nhóm -amin của


ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPTTRƯỜNG THPT TÂY GIANG

Câu 1. Để nối đoạn ADN của tế bào cho vào ADN plasmits, người ta sử dụng enzym: D. amilaza. A. pôlymeraza. B. restrictaza C. Ligaza Câu 2. Trong các dạng đột biến gen sau, dạng nào gây hậu quả lớn nhất? A. Đột biến mất hoặc thêm cặp nulêôtit B. Đột biến mất hoặc thay thế cặp nulêôtit C. Đột biến thay thế một cặp nulêôtit D. Đột biến thay thế hoặc thêm cặp nulêôtit


BIOMETRICS

Biometrics uses methods for unique recognition of humans based upon one or more intrinsic physical or behavioral traits. In computer science, particularly, biometrics is used as a form of identity access management and access control. It is also used to identify individuals in groups that are under surveillance. The key objective of the book is to provide comprehensive reference and text on human authentication and people identity verification from physiological, behavioural and other points of view (medical biometrics). It aims to publish new insights into current innovations in computer systems and technology for biometrics development and its applications. The book consists of 13 chapters, each focusing on a certain...


Khái niệm chung về trao đổi chấ

Tham khảo tài liệu 'khái niệm chung về trao đổi chấ', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Taxonomic notes on the genus euaspis gerstacker from VietNam

Taxonomic notes on species of the genus Euaspis Gerstacker, 1858 (Hymenoptera: Megachilidae) from Vietnam are presented. Three species of the genus are reported: E. aequicarinata Pasteels is recorded in the central highlands Vietnam (Kon Tum Province) beside the previous record of this species in the northwest (Hoa Binh Province).


Vi khuẩn cũng có thể “đánh hơi”

Các nhà khoa học đã tuyên bố: vi khuẩn có mũi và có khả năng ngửi. Đây được xem là một phát hiện đầy ngạc nhiên về quá trình tiến hóa. Phát hiện này gợi ý rằng cảm giác về mùi vị đã phát triển sớm hơn so với nhận định của con người từ trước đến nay. Mùi hôi chân, mùi rác thải, mùi hăng của phomat vốn được xem là những loại mùi “tiêu biểu”nhất trên thế giới được tạo ra bởi các loại vi khuẩn. ...


Rau cải lên men

Trong quá trình lên men xảy ra hàng loạt quá trình: Quá trình trích ly hay thẩm thấu của các chất từ mô bào thực vật. Quá trình tăng sinh khối của vi sinh vật (chủ yếu là vi khuẩn lactic). Quá trình tạo acid lactic. Quá trình ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây thối bởi acid lactic và muối. Quá trình tạo hương của sản phẩm. Cải bẹ xanh: Là loại rau được trồng nhiều nhất ở miền Bắc Việt Nam. Cải bẹ xanh được dùng làm nguyên liệu để lên men là loại rau có hàm lượng đường trung bình là 3 –...


Chương 2: Vitamin

Vitamin là những chất hữu cơ có trọng lượng phân tử bé, có cấu tạo hoá học rất khác nhau và đều có hoạt tính sinh học nhằm đảm bảo cho các quá trình hoá sinh và sinh lý trong cơ thể tiến hành được bình thường, và do đó, có ảnh hưởng rất lớn đối với sự trao đổi chất.


Cấu tạo ty thể

Ty thể được phát hiện và mô tả đầu tiên bởi Altman từ năm 1894 và đến năm 1897. Benda đặt tên là mitochondria. Cấu trúc siêu hiển vi của ty thể được Palad nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử vào năm 1952 và Sjostand vào năm 1953. Cấu tạo hình thái Hình dạng chung của ty thể trong các loại tế bào khác nhau thì rất khác nhau và thường có dạng sợi, hạt hoặc cả sợi và hạt trong một tế bào. ...


Nghiên cứu khoa học " Cây trúc sào "

Tên Việt nam: Trúc sào Tên địa phương: Trúc to, Mạy khoang cái, Mạy khoang hoài, Sào pên Tên khoa học: Phyllostachys pubescens Mazel ex H.de Lehaie Tên KH khác: Bambusa mosoo Japon ex Sieb, Bambusa edulis Carziere, Phyllostachys mitis A. et C. Riviere, Phyllostachys edulis (Carz.) Riviere, Phyllostachys heterocycla var pubescens (Mazel)Ohwi Phyllostachys heterocycla f. pubescens (Mazel) Muroi 1. Đặc điểm nhận biết Trúc sào là loại tre không gai, lá nhỏ, mọc phân tán từng cây đơn độc - thân ngầm dạng roi, thân khí sinh đứng thẳng - không có ngọn cong rủ. Kích thước...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

8 loài vật chung tình nhất
 • 18/03/2011
 • 76.560
 • 667
VI SINH ĐẠI CƯƠNG
 • 15/06/2012
 • 93.391
 • 863

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu