Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật

Ebook Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt những kiến thức căn bản về thế giới thực vật nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận sự tiến hóa đầy kỳ diệu của vô số các loài thực vật nảy mầm và tăng trưởng trên trái đất của chúng ta.Đánh giá tài liệu

5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật Ebook Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật, Thế giới thực vật, Kiến thức về thực vật, Thực vật nảy mầm, Sự tiến hóa của thực vật
5 5 1
 • 5 - Rất hữu ích 1

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
SỰ TIẾN HÓA CỦA THỰC VẬT
1 Root - Rễ
2 Stem - Thân
3 Leaves - Lá
4 Reproductive parts of plants - Các bộ phận sinh sản của thực vật
5 Can one kind of tree produce the fruit of another kind of tree? - Một loại cây có thể tạo ra quả
của một loại cây khác hay không?
6 How Primitive Men Learnt to Grow Plants? - Con người nguyên thủy đã học cách trồng cây
như thế nào?
BACTERIA, LICHENS, ALGAE AND FUNGUS - VI KHUẨN, ĐỊA Y, TẢO VÀ NẤM
7 Bacteria - Vi khuẩn
8 Lichens - Địa y
9 Algae - Tảo
10 Fungus - Nấm
BRYOPHYTES - THỰC VẬT NGÀNH RÊU
11 Moss - Rêu
12 Ferns - Dương xỉ
13 Tree Ferns - Cây dương xỉ
14 Dicksonia Antarctica - Dương xỉ Dicksonia Antarctica
15 Liverworts - Rêu tản
16 Hornworts - Rong sừng
GYMNOSPERMS - THỰC VẬT HẠT TRẦN
17 Cycads - Thực vật nhóm mè
18 Gingko - Thực vật nhóm bạch quả
19 Conifers - Thực vật nhóm tùng bách
20 Douglas Fir - Linh sam Douglas
21 Scots pine - Thông Scốt-len
22 Giant Sequoia - Cự tùng khổng lồ
ANGIOSPERMS - THỰC VẬT HẠT KÍN
23 Some of the flowering plants and trees - Một số thực vật và cây thân mộc có hoa
24 Deciduous trees - Các cây rụng lá
POISONOUS, INSECTIVORES AND CARNIVORES - CÁC THỰC VẬT ĐỘC, THỰC VẬT ĂN CÔN
TRÙNG VÀ THỰC VẬT ĂN THỊT

25 Poisonous plants - Các thực vật độc
26 Insectivores and carnivores - Các thực vật ăn côn trùng và ăn thịt
STINKING AND STINGING PLANTS - THỰC VẬT CÓ MÙI HÔI VÀ THỰC VẬT CÓ GAI CHÍCH
27 Stinking plants - Thực vật có mùi hôi
28 Stinging plants - Thực vật có gai chích
CLIMBING PLANTS - THỰC VẬT LEO
29 Virginia Creeper - Cây leo Virginia
30 White Bryony - Cây leo Bryony trắng
31 English Ivy - Cây thường xuân Anh
32 Bindweed - Cây bìm bìm
WATER PLANTS - THỰC VẬT THUỶ SINH
33 Water Hyacinths - Lục bình
34 Giant Sea Kelp - Tảo bẹ khổng lồ
35 Water-Lily - Bông súng
36 Water Lettuce - Rau diếp nước
USEFUL PLANTS - THỰC VẬT CÓ ÍCH
37 Cotton - Cây bông vải
38 Rubber - Cây cao su
39 Cocoa - Cây ca cao
40 Tea - Cây trà
41 Cinchona - Cây canh-ki-na
42 Aloe Vera - Cây lô hội
43 Medicinal Plants - Các cây làm thuốc
44 Bamboo - Cây tre
45 Banana - Cây chuối
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach

LỜI NÓI ĐẦU

Sách này trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt những kiến thức căn bản về thế giới thực
vật nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận sự tiến hóa đầy kỳ diệu của vô số các loài thực
vật nảy mầm và tăng trưởng trên trái đất của chúng ta.
Các chủ điểm của sách thật đa dạng như: sự tiến hóa của thực vật, vi khuẩn, địa y, tảo và
nấm, thực vật ngành rêu, thực vật hạt trần và hạt kín v.v.
Cuối mỗi bài, sách có chú thích các cụm từ và mẫu câu nhằm giúp bạn đọc cũng cố vốn từ
vựng. Sách cũng có nhiều hình ảnh minh họa nhằm làm sáng tỏ và phong phú hóa một số
nội dung.
Ngoài ra, để luyện kỹ năng nghe hiểu cho bạn đọc, chúng tôi có kèm đĩa CD gồm các bài đọc
tiếng Anh, với nội dung được đọc chậm rãi để bạn đọc tiện theo dõi.
Hy vọng rằng với nội dung phong phú, bố cục mạch lạc, sách sẽ là nguồn tham khảo quý báu
cho bạn đọc.
Chúc các bạn thành công.

EVOLUTION OF PLANTS
SỰ TIẾN HÓA CỦA THỰC VẬT
Có hơn 250,000 loài thực vật, bao gồm rêu, dương xỉ, tùng bách, các thực vật có hoa, v.v.
Thực vật đã có trên trái đất từ rất lâu. Chúng đã xuất hiện lần đầu ở kỷ Ocdovic và
không giống như những thực vật ngày nay mãi cho đến cuối kỷ Silua. Trong Kỷ Đevon
gần 360 triệu năm trước đây, nhiều loại thực vật với hình dạng và kích thước khác
nhau đã xuất hiện, gồm cả những loài cây leo nhỏ li ti cho đến những cây cao.
(There are more than 250,000 species of plants which include mosses, ferns, conifers,
flowering plants etc. Plants have been there for a very long time. They first appeared in
the Ordovician period and didn't resemble modern plants till late in the Silurian period.
By the Devonian period nearly 360 million years ago, a large variety of plants with
different shapes and sizes appeared which included tiny creepers and tall trees.)
The first plants didn't grow on land but in water. They were like microscopic living
beings which reproduced by splitting up and gradually became more complex.
Flagellates were so tiny that they left no trace of their existence. It took many years for
the flagellates to develop into half plant and half animal, then separately into plants and
animal cells. According to the scientists plant life originated in the sea more than two
thousand million years ago.

Những thực vật đầu tiên không mọc trong đất mà trong nước. Chúng giống như những sinh
vật nhỏ li ti, sinh sản bằng cách chia tách và dần dần đã trở nên phức tạp hơn. Tảo đuôi roi
(flagellate) nhỏ đến nỗi không còn lưu lại dấu vết về sự hiện diện của chúng. Phải mất nhiều
năm để tảo đuôi roi phát triển thành một dạng nửa thực vật nửa động vật, sau đó dạng này
tách ra thành các tế bào thực vật và động vật. Theo các nhà khoa học, sự sống thực vật đã bắt
nguồn ở biển từ hơn hai tỉ năm trước đây.
During that period, the land was bare and without any sign of life. The first living beings took
nearly two and half thousand million years to develop into a plant form. Algae were the first
plants which spread all over the earth wherever it found water. It was during the Silurian
period that a great upheaval took place when the crust of the Earth lifted the seabed out of
water. Thus the sea plants had to adapt themselves to survive. For millions of years they
vegetated in water but slowly and gradually when the water basins dried up they found
themselves in contact with air so they changed their shape to suit to their surroundings.
Later, the evolution of plants progressed rapidly and within a span of 150 million years the
algae transformed into gigantic trees which formed the immense forests of the Carboniferous
period.

Tài liệu cùng danh mục Sinh học

Lý sinh học phần 6

Dưới tác dụng của dòng điện xoay chiều thì trở kháng của tế bào, mô sống phụ thuộc nhiều vào tần số (ω) của nguồn phát. Do đó, thành phần điện kháng của đối tượng sinh vật như cảm kháng, dung kháng và tổng trở mạch sẽ phụ thuộc nhiều vào tần số của nguồn. Khi ở một trạng thái sinh lý nào đó, ứng với một tần số nhất định của nguồn xoay chiều thì điện trở của tế bào và mô sống có giá trị không đổi. Từ năm 1920, nhiều công trình nghiên cứu khảo sát sự...


Giáo trình phân tích những tế bào thượng bì ở thanh quản hệ thống tiêu hóa của động vật p8

Thông thực quản trâu bò: cố định gia súc, mở miệng bằng giá gỗ có đục một lỗ ở giữa để cho ống thông. ðưa ống thông qua miệng vào thực quản, sau đó theo nhu động của thực quản, đẩy dần ống thông vào dạ cỏ. Từ miệng đến dạ cỏ dài khoảng 120 – 140 cm, nếu khi cho ống thông vào hầu, thực quản mà gia súc nôn thì cho đầu gia súc chúi xuống và hết nôn lại tiếp tục cho ống thông vào. ...


Amyotrophic Lateral Sclerosis Part 7

Tham khảo tài liệu 'amyotrophic lateral sclerosis part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


[Vi Sinh Học] Giáo Trình Vi Sinh Đại Học - Ts.Đặng Thị Hoàng Oanh phần 8

Các plasmit tiếp hợp có thể giúp cho các plasmit không tiếp hợp chuyển từ tế bào cho sang tế bào nhận. Quá trình này gọi là sự huy động plasmit.


Hy vọng mới từ vaccine BCG thế hệ mới

Sự xâm nhiễm của Mycobacterium tubeculosis (vi khuẩn gây bệnh lao) là nguyên nhân hàng đầu gây chết người trên toàn thế giới bất chấp việcsử dụng vaccine bacille Calmette-Guerin (BCG) Mycobaterium bovis đã trở nên phổ biến.


Công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường tập 2 part 4

Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học đối với cây trồng vật nuôi và bảo vệ môi trường tập 2 part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


HORMONE

Tham khảo tài liệu 'hormone', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bước đầu nghiên cứu đáp ứng của thụ thể Constitutive Androstane với dịch chiết Giảo cổ lam

Bài viết này nghiên cứu nhằm tìm hiểu đáp ứng của CAR với dịch chiết giảo cổ lam làm cơ sở để nghiên cứu vai trò của CAR trong cải thiện bệnh tiểu đường bằng dịch chiết này. Kết quả ban đầu cho thấy, sự biểu hiện của CAR và gen đích của nó là CYP2B6 trong tế bào HepG2 đã được tăng cường lần lượt khoảng 9,8 và 3,8 lần khi xử lý với dịch chiết giảo cổ lam (1µg/ml).


Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp part 6

Tham khảo tài liệu 'các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Molecular Biology Problem Solver 50

Molecular Biology Problem Solver 50. Sách được nhiều nhà khoa học có uy tín, nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu thực nghiệm trình bày những vấn đề thường hay phát sinh trong phòng thí nghiệm. Do vậy mà sách không trình bày các protocol hay quy trình như các sách khác, thay vào đó các tác giả sẽ trình bày các vấn đề nhằm giúp giúp đọc giả: Tự nâng cao khả năng chẩn đoán nguyên nhân khi gặp các vấn để về kỹ thuật, quy trình, hóa chất, thuốc thử … trong quá trình thực nghiệm trong phòng thí...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

PCR và ứng dụng trong y học
 • 13/02/2011
 • 69.904
 • 924
CÔNG NGHỆ ENZIM
 • 22/02/2010
 • 48.455
 • 348

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu