Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Lập trình windows - Dùng ngôn ngữ và các hàm API của windows: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

Kỹ thuật lập trình windows trong cuốn sách này sẽ trình bày cách thiết kế, cài đặt chương trình dựa trên thư viện các hàm API của windows 32, ngôn ngữ sử dụng là C trên windows và môi trường thử nghiệm chương trình là visual C++ 6.0 (phiên bản mới nhất hiện nay). Nội dung các bài giảng được hình thành qua nhiều năm giảng dạy của tác giả tại nhiều trường đại học. Nội dung sách gồm 11 chương, phần 1 sách gồm 7 chương đầu. Mời các bạn cùng tìm hiểu về sách.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Bài giảng Nhập môn Tin học - Chương 1: Giới thiệu

Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 1 giới thiệu nhữn nội dung cơ bản về hệ thống máy tính và tin học. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Lịch sử phát triển của máy tính, tổng quan về ngành tin học, mô tả các chuyên ngành. Mời tham khảo.


Bài giảng Nhập môn java - Chương 1: Tổng quan ngôn ngữ java

Bài giảng Lập trình java - Chương 1: Tổng quan ngôn ngữ java. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Lịch sử ra đời của java, một số đặc tính của java, công nghệ java, hướng dẫn cài đặt java, viết một chương trình java đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Chương 2 - Giới thiệu ngôn ngữ C/C++

*Bộ lệnh phù hợp với phương pháp lập trình có cấu trúc module, có thể sử dụng nhiều lần trong chương trình hoặc chương trình khác, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. *Kiểu dữ liệu phong phú, cho phép định nghĩa kiểu dữ liệu mới. *Linh động về cú pháp, ít từ khóa. *Ngôn ngữ mạnh và mềm dẻo, được dùng để viết OS, chương trình điều khiển, soạn thảo văn bản, đồ hoạ, bảng tính… và các chương trình dịch cho các ngôn ngữ khác ....


ASP.NET Bible 2002 PHẦN 8

Trong chương này, bạn đã học làm thế nào để triển khai một dịch vụ web bằng cách sử dụng các kỹ thuật sao chép tập tin đơn giản (chẳng hạn như XCOPY) và nhận được một giới thiệu ngắn để xây dựng-in hỗ trợ được cung cấp bởi Visual Studio.


Getters and Setters

Thu khí và setters Khi bạn đang nhận thức rõ bởi bây giờ, khi bạn tạo một thể hiện của một lớp học mà bạn đang thực sự tạo ra một đối tượng. Thông thường các đối tượng có các thuộc tính, theo định nghĩa của lớp tập của họ. Ví dụ, nhìn vào định nghĩa lớp: lớp nhà nước dân số (var: Số; chức năng nhà nước () (/ / thi công))


Introducing dot NET 4 0 with Visual Studio_9

máy bay chiếu có hiệu lực, Silverlight 3.0, 396-397 nền tảng phương pháp độc lập, 253 PlayReady kiểm soát, 402 PLINQ (Parallel LINQ) AsSequential (), 116 hủy bỏ truy vấn, 117 trường hợp ngoại lệ, 117 ForAll điều hành (xin chào), 116 PLINQ, 115


Java™ How to Program ( Deitel - Deitel) - Phần 23

Tham khảo sách 'java™ how to program ( deitel - deitel) - phần 23', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


the book of javascript 2nd edition phần 7

Tiếp theo 2 ngôn ngữ lập trình trên thì JavaScript cũng là một ngôn ngữ lập trình rất quen thuộc với hầu hết các nhà lập trình. Ebook này sẽ cung cấp thêm cho các bạn yêu thích lập trình Javar thêm nhiều thông tin lí thú. Sách được chia làm 5 phần rõ ràng gồm: Tổng quan về JavaScript, Sử dụng JavaScript, Hàm và đối tượng, Tạo đối tượng trong JavaScript, Sự kiện trong JavaScript.


XML Step by Step- P14

XML Step by Step- P14:Extensible Markup Language, or XML, is currently the most promising language for storing and exchanging information on the World Wide Web. Although Hypertext Markup Language (HTML) is presently the most common language used to create Web pages, HTML has a limited capacity for storing information. In contrast, because XML allows you to create your own elements, attributes, and document structure, you can use it to describe virtually any kind of information from a simple recipe to a complex database....


Developer’s Guide Borland Delphi 7 for Windows PHẦN 8

Đối với các thông số đầu vào và đầu vào / đầu ra, bạn có thể để trống giá trị nếu ứng dụng của bạn cung cấp giá trị tham số trong thời gian chạy. Nếu số liệu sử dụng một tài sản tham số (đối tượng TParameter), các thuộc tính sau đây phải được quy định một cách chính xác:


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Visual Basic 6 Vovisoft part 33
  • 12/10/2010
  • 10.262
  • 625

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu