Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Effective academic writing 3 the essay: Answer key booklet

(BQ) Ebook Effective academic writing 3 the essay: Answer key booklet products about: the five-paragraph essay; process analysis essays; cause and effect essays; argumentative essays; classification essays; reaction essay.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Effective academic writing 3 the essay: Answer key booklet Ebook Effective academic writing 3 the essay: Answer key booklet Effective academic writing 3 the essay, Answer key booklet, Process analysis essays, Cause and effect essays, Argumentative essays, Reaction essay
4.5 5 1016
 • 5 - Rất hữu ích 528

 • 4 - Tốt 488

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Kỹ năng viết tiếng Anh

LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH 155 -CHỦ ĐỀ VIẾT LUẬN TIẾNG ANH 36

luyện kỹ năng viết tiếng anh -Phần 36 Bài luận là một trong những hình thức hiệu quả để đánh giá khả năng của người học tiếng anh. Để viết được 1 bài luận hay, người viết phải hiểu rõ chủ đề và biết cách sắp xếp trình bày các sự kiện theo một trình tự logic. Sau đây là một số những bài viết mẫu theo chủ đề cho trước nhẳm giúp người đọc có 1 cách nhìn cụ thể hơn về cách viết luận trong tiếng anh...


English for personal assistants - part 20

Tham khảo tài liệu 'english for personal assistants - part 20', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


a busystreetDescribe the sights

Tham khảo tài liệu 'a busystreetdescribe the sights', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook 1000 Quick Writing Ideas

This book is designed to motivate and provide quick and relevant writing prompts/ideas for students in your class who find it difficult to get their writing engines going in the journal or creative writing classes.


Ngữ Pháp Tiếng Anh part 14

Tham khảo tài liệu 'ngữ pháp tiếng anh part 14', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh - phần 3

Tham khảo tài liệu 'học từ vựng tiếng anh qua hình ảnh - phần 3', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


The way I spend the first few days after examination

Tham khảo tài liệu 'the way i spend the first few days after examination', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Qui tắc viết hoa trong tiếng Anh

Qui tắc viết hoa trong tiếng Anh .Có khá nhiều nguyên tắc liên quan đến danh từ riêng. Nói chung thì danh từ riêng thường là danh từ chỉ người, địa danh, vật, vật nuôi, tổ chức….và danh từ riêng luôn luôn phải viết hoa. Nào là viết hoa tên thứ, tháng, kì nghỉ, không viết hoa tên mùa, Viết hoa tên các mối quan hệ trong gia đình...


How I learned to ride a bicycle

Tham khảo tài liệu 'how i learned to ride a bicycle', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Concise Encyclopedia of pragmatics

As a derivative volume from Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd edition, it comprises contributions from the foremost scholars of semantics in their various specializations and draws on 20+ years of development in the parent work in a compact and affordable format. Principally intended for tertiary level inquiry and research, this will be invaluable as a reference work for undergraduate and postgraduate students as well as academics inquiring into the study of meaning and meaning relations within languages. As pragmatics is a centrally important and inherently cross-cutting area within linguistics it will therefore be relevant not just for meaning specialists,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

WRITING FOR THE REAL WORD - PART 4
 • 03/10/2011
 • 84.279
 • 920
Ngữ Pháp Tiếng Anh part 8
 • 28/01/2011
 • 23.023
 • 549
8 kinds of writing share book part 1
 • 05/07/2010
 • 88.310
 • 913

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu