Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Cấu tạo nguyên tử và liên kết Hóa học: Tập 2 - Đào Đình Thức

Ebook Cấu tạo nguyên tử và liên kết Hóa học: Tập 2 của tác giả Đào Đình Thức gồm 20 chương với cấu trúc gồm 2 phần (phân tử - liên kết hóa học và các hệ thống ngưng tụ). Nội dung tài liệu nhằm trang bị cho người học các kiến thức cần thiết về mặt lý thuyết trên cơ sở đó để tiếp thu hơn dễ dàng hơn những vấn đề lý thuyết trong giáo trình hóa học khác.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Cấu tạo nguyên tử và liên kết Hóa học: Tập 2 - Đào Đình Thức Ebook Cấu tạo nguyên tử và liên kết Hóa học: Tập 2 - Đào Đình Thức Cấu tạo nguyên tử, Liên kết hóa học, Nguyên tử hóa học, Cấu tạo phân tử, Hệ thống ngưng tụ, Trạng thái vật chất
4.4 5 2062
 • 5 - Rất hữu ích 820

 • 4 - Tốt 1.242

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 16. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 17. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 18. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 19. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
 20. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

Tài liệu cùng danh mục Hoá học

Nghiên cứu khả năng ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng chứa nhóm hydroxyl cuối mạch làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72

Bài viết trình bày một số tính chất và kết quả nghiên cứu ứng dụng cao su thiên nhiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch (HTNR) làm chất kết dính nhiên liệu tên lửa rắn hỗn hợp A72. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, cao su thiên lỏng có nhóm hydroxyl cuối mạch được đóng rắn bằng toluen diisocyanat (TDI) với tỷ lệ mol NCO/OH bằng 1,0 cho độ bền kéo đứt 11,6 kG/cm2.


Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả tẩy xạ của dung dịch BX-40.VN

Bài viết này trình bày kết quả điều chế dung dịch tẩy xạ BX-40.VN cho bề mặt vũ khí, trang bị trên cơ sở kết hợp sodium dodecylbenzensolfonate, 2- Butoxylethanol, Sodium metasilicate và muối kim loại natri.


Nghiên cứu mạ hợp kim kẽm niken (Niken 12 - 15 %)

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mạ hợp kim Zn-Ni trên nền thép từ dung dịch axit. Ảnh hưởng của các yếu tố (thành phần dung dịch, mật độ dòng và nhiệt độ) đến thành phần, cấu trúc bề mặt, độ cứng và độ bền ăn mòn của hợp kim được khảo sát.


Identification of a suitable solid carrier as a matrix for the permeable reactive barrier of laboratory scale model aquifer for atrazine degradation

Three different of physical substrata such as sand, granular activated carbon and plastic macaroni beads were selected to identify a suitable soil carrier as a coarse matrix for the permeable reactive barrier in a sand filled two-dimensional laboratory-scale model aquifer.


Determining organic structures and organic chemistry

Ebook Organic chemistry - Second Edition present the content organic structures, determining organic structures, nucleophilic addition to the carbonyl group, delocalization and conjugation, nucleophilic substitution at saturated carbon, review of spectroscopic methods, electrophilic addition to alkenes, electrophilic aromatic substitution, conjugate addition and nucleophilic aromatic substitution, chemoselectivity and protecting groups, reactions of enolates with carbonyl compounds: the aldol and claisen reactions...


Kinetic and equilibrium study on the adsorption of methylene blue from aqueous solution onto coffee husk activated carbon

The adsorption kinetics and equilibrium of methylene blue from aqueous solution onto activated carbon derived from coffee husk using one step ZnCl2 activation were investigated. The influence of initial methylene blue concentration and temperature were evaluated employing the batch experiment.


Study of the impact of the use of a mixed inoculum on the methane yield in anaerobic digestion process

Batch experiments were conducted to study the impact of the use of a mixed inoculum on the methane yield for wet, mesophilic, discontinuous anaerobic digestion of food waste. Three different inocula were used: cow rumen, AD (anerobic digestion) sludge and UASB (Upflow anaerobic sludge blanket) sludge. The results indicated that the use of a mixed inoculum does not lead to any improvements in the methane yield.


Tác động của tốc độ bốc bay màng tới chất lượng màng khử phản xạ đa lớp sử dụng cặp vật liệu SiO2/SiO

Trong bài báo này tác giả trình bày về kết quả nghiên cứu về những tác động của tốc độ bốc bay màng tới chất lượng màng khử phản xạ đa lớp sử dụng cặp vật liệu SiO2/SiO, trong vùng cận hồng ngoại, vùng hồng ngoại bước sóng ngắn.


Nghiên cứu phát triển sinh khối vi tảo Spirulina sp. trong môi trường nước mưa và nước biển kết hợp xử lý CO2

Bài viết trình sự kết hợp nuôi tảo Spirulina trong nước biển và nước mưa kết hợp xử lý CO2, một khí gây hiệu ứng nhà kính mang lại một ý nghĩa môi trường bền vững, đồng thời sản xuất sinh khối tảo giàu dinh dưỡng ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác.


Determination of the mass diffusion coefficient of H2O diluted in N2 using classical molecular dynamic simulation

In this work, the auto-correlation function of center of mass velocity has been used to deduce the mass diffusion coefficient (D) of water diluted in nitrogen using the Classical Molecular Dynamics Simulations (CMDS). The calculations have been performed at room temperature (296 K) for different mixtures of H2O in N2 and for 2.107 molecules from a five-sites potential.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu