Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi mẫu CFA Level 1 Phần 1

Đề thi mẫu CFA Level 1 Mẫu 1Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề thi mẫu CFA Level 1 Phần 1 Đề thi mẫu CFA Level 1 Phần 1 đề thi, cfa, level 1, phân tích tài chính, câu hỏi
4.3 5 2717
  • 5 - Rất hữu ích 860

  • 4 - Tốt 1.857

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính doanh nghiệp

Thực trạng phát triển các công ty tài chính và cho thuê tài chính tại Việt Nam

Sự phát triển của các công ty tài chính và cho thuê tài chính đã góp phần quan trọng trong việc phát triển thị trường cho vay tài chính tiêu dùng nói riêng và thị trường tài chính nói chung, đồng thời cũng thúc đẩy nhanh quá trình phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng cả về mặt số lượng công ty, nguồn vốn và đa dạng các sản phẩm cùng với việc chưa có bộ khung pháp lý cho hoạt động của các công ty này, tiềm tàng rủi ro gây bất ổn tài chính. Bài viết này phân tích thực trạng phát triển các công ty tài chính và cho thuê tài chính, khung pháp lý và gợi ý chính sách cho Việt Nam.


A re-evaluation of the Feldstein-horioka puzzle in the Eurozone

In this paper we re-evaluate the capital immobility hypothesis of Feldstein and Horioka (1980) for the case of the European Union and the Eurozone, based on long-run regressions. We employ the Long Run Derivative proposed by Fischer and Seater (1993) in order to examine capital mobility as a longrun phenomenon. In order to enhance the robustness of our results we also perform panel causality tests on our data as it is a common approach in this setting. Our empirical findings provide no evidence in favor of the capital immobility hypothesis. In fact, we reject capital immobility even before the creation of the European Union, the introduction of the Eurozone or the 2008 global financial crisis.


An analysis of the covered warrants listed on the Athens exchange

The particular study is the first academic attempt to review a new financial instrument, the covered warrants, which were listed for trading in the Athens Exchange within the framework of the recapitalization of the three systematic Greek banks (Alpha Bank, National Bank of Greece and Piraeus Bank) in the summer of 2013. In particular, we discuss the basic characteristics of these instruments and we examine their pricing efficiency during the fifteen months of their listing. The empirical results suggest that the Greek warrants market is inefficient as the three listed contracts are systematically underpriced compared to their theoretical value based on the historic realized volatility of the underlying shares. Furthermore, a dynamic delta-hedged warrant portfolio yields significant cumulated gains that exceed the risk-free rate.


Financial crisis and corporate failure: The going concern assumption findings from Athens stock exchange

Corporate failure may be defined as the situation where a business unit becomes insolvent and progressively moves towards bankruptcy or into liquidation. The recent financial crisis has deteriorated dramatically the financial conditions in which the business units operate and has a significant impact on the companies that experience corporate failure. The going concern assumption constitutes a fundamental accounting principle for the preparation of financial statements and is even more important in times when global economy is facing such a financial crisis. The independent auditor’s report attribute credibility to the financial statements prepared by management. The purpose of this paper is to develop a reliable model that classifies the risk of corporate failure on six levels using financial analysis ratios. The model is developed based on financial data of Athens Stock Exchange (ASE) listed firms for the year 2011.


Ảnh hưởng của công nghệ tài chính đến an toàn hệ thống tài chính- Từ khung lý luận đến thực tiễn tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển chung của công nghệ thông tin, các công ty công nghệ đang đầu tư rất mạnh vào lĩnh vực tài chính, nhờ đó mà trên thị trường các dịch vụ tài chính đã xuất hiện các công ty công nghệ tài chính. Các công ty này hoạt động và cung cấp tất cả các dịch vụ của định chế tài chính ngân hàng và định chế tài chính phi ngân hàng, đây là thách thức lớn cho các nhà quản lý tài chính cũng như các định chế tài chính truyền thống. Do công nghệ tài chính- FinTech- mới ra đời nên việc nghiên cứu về tác động của nó chưa nhiều, chưa đầy đủ cả ở lí luận và thực tiễn, đây chính là tính cấp thiết đặt ra việc cần có những nghiên cứu về khung đánh giá tác động của FinTech đối với sự phát triển của các tổ chức định chế tài chính, từ đó, có cách nhìn nhận, đánh giá thực tiễn đối với tính an toàn và ổn định của hệ thống tài chính.


A closer look at analyst expectations: Stickiness and confirmation bias

This paper provides a closer look at the expectation formation process of individual analyst. Using a detailed analyst earnings forecasts dataset, we document the existence of stickiness and confirmatory bias in individual analyst expectations. When the latest signal about firm fundamentals is inconsistent with prior belief, analysts are subject to confirmation bias, and tend to be stickier to their previous earnings forecasts. Confirmation bias is more serve in the case of positive priors. Besides, we find significant economical evidences in the stock market. Profitability anomalies are stronger for firms which are followed by analysts with serious stickiness and confirmatory bias in expectations.


Fiscal policies and performance: Evidence from dominican republic firms

This paper investigated the impact of fiscal incentives on firm performance in the Dominican Republic. Although the literature on tax incentives is large, the impact of tax incentives on companies has been less studied and is the subject of intense debate. The analysis, carried out on the period from 2006 to 2015, uses panel data models with fixed and random effects to evaluate the relationship between corporate tax incentives and firm-level performance indicators opportunely selected. The empirical finding highlights that corporate income tax exemptions positively impact the performance of individual firms in the Dominican Republic, nonetheless uneven tax treatment across firms affects competition in the industrial sector, with negative impact on overall economic productivity.


Analysis of the effect of financial ratios to probability default of Indonesia’s coal mining company

The purpose of this study is to analyze the effect of debt equity ratio (DER), gross profit margin (GPM), net profit margin (NPM), Time Interest Earned (TIE) and current ratio (CR) to probability bankruptcy in Indonesia’s coal mining company for period 2016 to 2018. This research use model panel data to estimate coefficient model. The results obtained that gross profit margin, EBIT / Interest and Current Ratio have significantly affecting probability bankruptcy. While the debt equity ratio and net profit margin did not have significant to affect the probability of bankruptcy in Indonesia’s coal mining company that listed on the Indonesia Stock Exchange.


Heavy-tailed distributions and risk management of equity market tail events

Traditional econometric modelling typically follows the idea that market returns follow a normal distribution. However, the concept of tail risk indicates that the distribution of returns is not normal, but skewed and has heavy tails. Thus, a heavy-tailed distribution, which accurately estimates the tail risk, would significantly improve quantitative risk management practice. In this paper, we compare four widely used heavy-tailed distributions using the S&P 500 daily returns. Our results indicate that the Skewed t distribution in Hansen (1994) has the superior empirical performance compared with the Student’s t distribution, the normal reciprocal inverse Gaussian distribution and the generalized hyperbolic distribution. We further showed the Skewed t distribution could generate the VaR estimates closest to the nonparametric historical VaR estimates compared with other heavy-tailed distributions.


Mối quan hệ tương tác giữa năng suất và hiệu quả xã hội của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho khách hàng TCVM, đồng thời bền vững hoạt động của các tổ chức TCVM. Trong đó, năng suất và hiệu quả xã hội là những nhân tố tác động đến hoạt động và ảnh hưởng đến mục tiêu của các tổ chức TCVM. Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả xã hội của các tổ chức TCVM chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép hoạt động. Qua phân tích hồi quy dữ liệu bảng được thực hiện trong giai đoạn 2010- 2017, nghiên cứu cho thấy năng suất và hiệu quả xã hội có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ tương tác giữa năng suất và hiệu quả xã hội nhằm góp phần đảm bảo các mục tiêu xã hội, gia tăng thu nhập và bền vững hoạt động của các tổ chức TCVM chính thức tại Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu