Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 356

Tài liệu tham khảo Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 356 giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đạt kết quả tốt hơn.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN VẬT LÝ KHỐI 12
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm.....4....trang.
Mã đề thi
356

Câu 1: Một nguyên tử muốn chuyển từ trạng thái dừng Em sang trạng thái dừng En(Em  En ) thì

nguyên tử sẽ
A. hấp thụ một phô tôn có năng lượng ℇ= hf  En - Em
B. phát xạ một phô tôn có năng lượng ℇ= hf = En- Em
C. hấp thụ một phô tôn có năng lượng ℇ= hf= Em – En
D. hấp thụ một phô tôn có năng lượng ℇ= hf = En- Em
Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa với hai khe Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 0,2 mm , khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước
sóng 0,5  m . Vị trí vân sáng bậc 10
A. 1,6 m
B. 25mm
C. 1,87  m
D. 8,6 mm
Câu 3: Hạt nhân càng bền vững khi có
A. số prôtôn càng lớn.
C. số nuclôn càng lớn.

B. năng lượng liên kết riêng càng lớn
D. năng lượng liên kết càng lớn.

Câu 4: Bức xạ có bước sóng  = 1,0  m
A. thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
B. là tia tử ngoại.
C. là tia hồng ngoại.
D. là tia X.
Câu 5: Ở Trường Sa, để có thể xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta

dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ
mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại
A. sóng cực ngắn.
B. sóng ngắn.
C. sóng trung.
D. sóng dài.
Câu 6: Giới hạn quang điện của một kim loại là 250nm . Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại
này các bức xạ có bước sóng là 1 = 0,18 μm, 2 = 0,21 μm và 3 = 0,35 μm. Bức xạ nào gây
được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?
A. Cả ba bức xạ ( 1 2 và 3 ).
B. Không có bức xạ nào.
C. Chỉ có bức xạ 1 .
D. Hai bức xạ ( 1 và 2 ).
Câu 7: Mạch dao động gồm tụ điện C1 và cuộn cảm L sẽ dao động với chu kì T1 thay tụ trên bằng

tụ điện có điện dung C2 thì chu kì dao động của mạch là T2. Chu kì dao động của mạch khi thay
tụ thành bộ tụ gồm C1 mắc song song với C2 là:

T + T 
A. T  1 2
2
1

2

2
2

T +T

.

B. T  T12 + T22 .

C. T 

T1.T2
T12 + T22

.

D. T 

T1.T2
.
T1 + T2

Câu 8: Trong thí nghiệm Young với ás trắng (0,4  m đến 0,75  m), cho a = 1mm, D = 2m. Hãy tìm bề
rộng của quang phổ liên tục bậc 3.
A. 2,1 mm.
B. 1,4 mm.
C. 1,8 mm.
D. 1,2 mm.
Câu 9: Tia Laze không có đặc điểm nào sau đây?
A. Cường độ lớn.
B. Công suất lớn.
C. Độ định hướng cao.
D. Độ đơn sắc cao.
Câu 10: Pin quang điện là hệ thống biến đổi:
A. cơ năng ra điện năng
B. hóa năng ra điện năng
C. quang năng ra điện năng.
D. nhiệt năng ra điện năng
Trang 1/4 - Mã đề thi 356

Câu 11: Một ánh sáng đơn sắc có tần số f=4.1014 Hz. Bước sóng của nó trong thủy tinh là bao

nhiêu? Biết chiết suất của thủy tinh với ánh sáng trên là 1,5.
A. 750nm.
B. 550nm.
C. 640nm.
Câu 12: Năng lượng của một phôtôn được xác định theo biểu thức
A.  =

c
.
h

B.  =

h
.
c

C.  =

hc
.


D. 500nm.
D.  = h.

Câu 13: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng
A. ánh sáng có thể bị tán sắc.
B. ánh sáng là sóng điện từ.
C. ánh sáng có bản chất sóng.
D. ánh sáng là sóng ngang.
Câu 14: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới

đây?
A. Anten.
B. Mạch khuyếch đại.
C. Mạch tách sóng.
D. Mạch biến điệu.
Câu 15: Tia tử ngoại
A. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma.
B. không truyền được trong chân không.
C. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.
D. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.
Câu 16: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào
A. hiện tượng quang điện trong.
B. hiện tượng phát quang của chất rắn.
C. hiện tượng tán sắc ánh sáng.
D. hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 17: Cho bán kính quỹ đạo Bohr thứ nhất là 0,53.10-10 m. Bán kính quỹ đạo Bohr thứ 5 là
A. 13,25nm.
B. 123.5nm.
C. 1235nm.
D. 1,325nm.
Câu 18: Hạt nhân nào sau đây có 125 nơtron ?
A. 23
B. 222
C. 209
D. 238
92 U .
11 Na .
84 Po .
86 Ra .
Câu 19: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong

suốt khác thì
A. tần số thay đổi và vận tốc không đổi
C. tần số không đổi và vận tốc không đổi

B. tần số không đổi và vận tốc thay đổi
D. tần số thay đổi và vận tốc thay đổi
Câu 20: Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của ta X ?
A. Làm ion hoá chất khí.
B. Huỷ diệt tế bào.
C. Xuyên qua tấm chì dày cỡ hang mét.
D. Gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 21: Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
A. cùng phương, cùng chiều
B. cùng phương, ngược chiều
0
C. có phương lệch nhau 45
D. có phương vuông góc với nhau
Câu 22: Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang - phát quang?
A. Sự phát sáng của con đom đóm
B. Sự phát sáng của đèn ống thông dụng
C. Sự phát sáng của đèn dây tóc.
D. Sự phát sáng của đèn LED.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quang phổ vạch phát xạ ?
A. Mỗi nguyên tố hoá học cho một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó.
B. Quang phổ vạch phát xạ gồm những vạch màu liên tục nằm trên nền tối.
C. Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng.
D. Là một hệ thống gồm các vạch màu riêng rẽ trên một nền tối.
Câu 24: Quang phổ liên tục của một vật
A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.
B. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.
C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.
D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
Câu 25: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc

Trang 2/4 - Mã đề thi 356

A.   2 LC ;

B.  

2
LC

;

C.  

1
LC

D.   LC ;

Câu 26: Gọi nc, nl, nL, nv lần lượt là chiết suất của thuỷ tinh đối với các tia chàm, lam, lục, vàng.

Sắp xếp thứ tự nào dưới đây là đúng ?
A. nc < nl < nL < nv.
B. nc > nL > nl > nv.
C. nc > nl > nL > nv.
D. nc < nL < nl < nv.
6
Câu 27: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.10 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c
= 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là
A. 60m
B. 0,6m
C. 6m
D. 600m
Câu 28: Chùm ánh sáng laze không được ứng dụng
A. trong đầu đọc đĩa CD.
B. làm dao mổ trong y học .
C. trong truyền tin bằng cáp quang.
D. làm nguồn phát siêu âm.
Câu 29: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số các sóng điện từ sau:
A. Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X.
B. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại.
C. Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.
D. Tia hồng ngoại, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng thấy được.
A
X + 206
Câu 30: Cho phản ứng hạt nhân: 210
84 po → Z
82 pb . Hạt X là
A. α
B. electron
C. pozitron
D. Proton
Câu 31: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân 23
11 Na
2
23
22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c . Năng lượng liên kết của 11 Na bằng
A. 81,11 MeV.
B. 8,11 MeV.
C. 186,55 MeV.
D. 18,66 MeV.
Câu 32: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có
A. cùng khối lượng
B. cùng số nơtrôn
C. cùng số nuclôn
D. cùng số prôtôn
Câu 33: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.
B. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.
C. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
D. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.
Câu 34: Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng :
A. cộng hưởng điện trong mạch dao động LC.
B. hấp thụ sóng điện từ của môi trường.
C. giao thoa sóng điện từ.
D. bức xạ sóng điện từ của mạch dao động hở.
Câu 35: Gọi i là khoảng vân, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân tối thứ 4 là
A. 3,5i.
B. i.
C. 4i.
D. 4,5i.
Câu 36: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định
13, 6
bởi công thức En =
(eV) (với n = 1, 2, 3,…). Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ
n2

quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 1. Khi
êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có
bước sóng 2. Mối liên hệ giữa hai bước sóng 1 và 2 là
A. 1892 = 8001.
B. 272 = 1281.
C. 2 = 41.
D. 2 = 51.
Câu 37: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm,
khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm có hai bức xạ 1
= 450nm và 2 = 600nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm cùng một phía so với vân
Trang 3/4 - Mã đề thi 356

trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn MN số vân sáng quan sát
được là
A. 13
B. 16
C. 14
D. 15
Câu 38: Chiếu bức xạ điện từ có tần số f1 vào tấm kim loại làm bắn các electron quang điện có
vận tốc ban đầu cực đại là v1. Nếu chiếu vào tấm kim loại đó bức xạ điện từ có tần số f2 thì vận
tốc của electron ban đầu cực đại là v2 = 2v1. Công thoát A của kim loại đó tính theo f1 và f2 theo
biểu thức là
h ( 4f 1  f 2 )
.
3
A.

4h
.
(
3
f

f
)
1
2
B.

h
.
3
(
4
f

f
)
1
2
C.

4h
.
3
(
f

f
)
1
2
D.

Câu 39: Mạch dao động có hiệu điện thế cực đại hai đầu tụ là U0. Khi năng lượng từ trường bằng

năng lượng điện trường thì hiệu điện thế 2 đầu tụ là
A. u = U0/ 2 .
B. u = U0 2 .
C. u = U0/2.
D. u = U0/ 3 .
Câu 40: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc
có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe
đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong
miền giao thoa là
A. 15 vân.
B. 17 vân.
C. 19 vân.
D. 21 vân.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Trang 4/4 - Mã đề thi 356

Mã môn
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 356
Mã đề
Câu
356
1
356
2
356
3
356
4
356
5
356
6
356
7
356
8
356
9
356
10
356
11
356
12
356
13
356
14
356
15
356
16
356
17
356
18
356
19
356
20
356
21
356
22
356
23
356
24
356
25
356
26
356
27
356
28
356
29
356
30
356
31
356
32
356
33
356
34
356
35
356
36
356
37
356
38
356
39
356
40

Đáp án
D
B
B
C
A
D
B
A
B
C
D
C
C
C
D
A
D
C
B
C
D
B
B
D
C
C
D
D
B
A
C
D
B
A
A
A
A
A
A
B

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề kiểm tra HK 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Phú Lương - Mã đề 103

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh "Đề kiểm tra HK 1 môn tiếng Anh lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Phú Lương - Mã đề 103" sẽ là tư liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.


Đề thi học kì 2 môn địa lý 9 phòng GD Krông năm 2007 - 2008

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kì 2 môn địa lý 9 phòng GD Krông năm 2007 - 2008 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi thử vào lớp 10 chuyên lần 1 năm 2017 môn Sinh học - THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Kì thi tuyển sinh là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, dưới đây là "Đề thi thử vào lớp 10 chuyên lần 1 năm 2017 môn Sinh học - THPT Chuyên Nguyễn Huện" giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.


Đề thi học sinh giỏi huyện môn Toán 9 năm học 2010 – 2011 - Phòng GD&ĐT Can Lộc

Đề thi học sinh giỏi huyện môn Toán 9 năm học 2010 – 2011 - Phòng GD&ĐT Can Lộc với thời gian làm bài 120 phút gồm có 5 câu hỏi. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu thêm về cấu trúc đề thi HSG lớp 9 cũng như có thêm nguồn tư liệu để ôn thi HSG tốt nhất.


Đề kiểm tra HK 2 môn Giải tích lớp 11 năm 2015 - THPT Nguyễn Văn Linh (Bài số 8)

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Giải tích lớp 11 năm 2015 của trường THPT Nguyễn Văn Linh (Bài số 8) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.


Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn: Toán, Tiếng Việt

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 gồm tuyển tập các bài toán Olympic toán tuổi thơ hay và đề thi môn Tiếng Việt. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.


Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 - Đề 8

Để nâng cao kĩ năng làm bài và kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 - Đề 8 làm tài liệu tham khảo cho việc học tập được tốt nhất.


Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn Mĩ thuật lớp 8 Trường THCS Nguyễn Trãi 2012 - 2013

Kiểm tra kiến thức của HS trong học kì qua, rèn kỹ năng phân tích tổng hợp, tư duy độc lập của học sinh, kỹ năng thực hành với Đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn Mĩ thuật lớp 8 Trường THCS Nguyễn Trãi 2012 - 2013.


Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm 2018-2019 có đáp án - Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Cùng tham khảo Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm 2018-2019 có đáp án - Sở GD&ĐT Đà Nẵng giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. Chúc các em thi tốt!


Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Ngữ Văn 8 phần Tiếng Việt năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Tân Bình

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Ngữ Văn 8 phần Tiếng Việt năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Tân Bình là tài liệu ôn tập hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 8, tham khảo đề thi để hệ thống kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác. Chúc các bạn thi tốt!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu