Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp - Mã đề 2278

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi học kì 2 môn Vật lí 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp - Mã đề 2278 được chia sẻ dưới đây hi vọng sẽ là tư liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và hệ thống kiến thức Vật lí hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017-2018
Lớp 12 ......
Môn: Vật lí 12 – Cơ bản – 2278
Họ và tên HS: ………………………………………
Thời gian: 45 phút

Điểm

Câu 1: Chọn phát biểu sai.
Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về
A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ.
B. số lượng các vạch quang phổ.
C. màu sắc các vạch và vị trí các vạch màu.
D. bề rộng các vạch quang phổ.
14
Câu 2: Số nơtron trong hạt nhân 6 C là
A. 8.
B. 14.
C. 6.
D. 20.
Câu 3: Bước sóng của sóng điện từ không nằm trong vùng sóng vô tuyến dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến là
A. vài mét.
B. vài centimét.
C. vài kilômét.
D. vài trăm mét.
Câu 4: Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 42 He. Biết mHe = 4,0015 u; mp = 1,0073 u; mn = 1,0087 u.
Cho 1 u ≈ 931,5 MeV/c2.
A. 28,4 MeV/ nuclôn.
B. 14,2 MeV/ nuclôn.
C. 7,1 MeV/ nuclôn.
D. 0,008 MeV/ nuclôn.
Câu 5: Theo tiên đề Bo, khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo K thì nguyên tử hiđrô
phát ra phôtôn có bước sóng λ41; khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có
bước sóng λ31 và khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N sang quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ43 . Biểu
thức của λ43 theo λ41 , λ31 là
A. λ 43 

λ31.λ 41
.
λ31  λ 41

B. λ 43 

λ 31.λ 41
.
λ31  λ 41

C. λ 43 

λ 31.λ 41
.
λ 41  λ 31

D. λ 43 

λ 31 - λ 41
.
λ 31 .λ 41

Câu 6: Bức xạ nào dưới đây nằm trong vùng tử ngoại?
A. 8.109 MHz.
B. 7,5.1011 kHz.
C. 4.108 MHz.
D. 3,5.1011 kHz.
Câu 7: Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì
A. tần số không đổi, bước sóng tăng.
B. tần số không đổi, bước sóng giảm.
C. tần số tăng, bước sóng giảm.
D. tần số giảm, bước sóng tăng.
Câu 8: Mỗi hạt phôtôn của ánh sáng đơn sắc mang năng lượng
A. ε =

h.λ
.
c

B. ε =

h
.
f

C. ε = h.c .

D. ε =

hc
.
λ

Câu 9: Bộ phận nào sau đây là bộ phận của máy thu thanh đơn giản?
A. Mạch biến điệu.
B. Micrô.
C. Mạch phát sóng điện từ cao tần.
D. Loa.
Câu 10: Ứng dụng nào sau đây không phải của laze?
A. Chữa bệnh ngoài da.
B. Khoan, cắt kim loại.
C. Sấy khô trái cây.
D. Đo khoảng cách.
Câu 11: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 4000 nm. Cho 1 eV = 1,6.10-19 J. Năng lượng kích hoạt của chất
đó là
A. 3,22 eV.
B. 0,31 eV.
C. 3,22.1010 eV.
D. 3,1.10-10 eV.
Câu 12: Nếu ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng màu lục thì ánh sáng kích thích là ánh sáng
A. màu vàng.
B. màu da cam.
C. màu đỏ.
D. màu chàm.
Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng với a = 0,5 mm, D = 1,4 m. Các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách
giữa vân sáng bậc hai của màu đỏ (λđ = 0,75 μm) và vân sáng bậc hai của màu tím (λt = 0,4 μm) ở cùng một bên vân
sáng trung tâm là
A. 0,49 mm.
B. 0,98 mm.
C. 1,47 mm.
D. 1,96 mm.
Câu 14: Tia X được dùng
A. chữa bệnh còi xương.
B. trong những bộ điều khiển từ xa.
C. để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay.
D. để tiệt trùng cho thực phẩm.
Câu 15: Khối lượng của một hạt nhân luôn …………. tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
A. nhỏ hơn.
B. bằng.
C. lớn hơn.
D. nhỏ hơn hoặc bằng.
Câu 16: Ở trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng O thì có bán kính
A. r = 5ro.
B. r = 9ro.
C. r = 16ro.
D. r = 25ro.
Câu 17: Một mạch dao động LC gồm một cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C1, C2. Nếu chỉ mắc L với C1 thì tần số dao
động của mạch là 20 kHz. Nếu chỉ mắc L với C2 thì tần số dao động của mạch là 15 kHz. Khi mắc L đồng thời với C1,
C2 (C1 song song C 2) thì tần số dao động của mạch là
A. 35 kHz.
B. 25 kHz.
C. 12 kHz.
D. 5 kHz.
Câu 18: Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm kim loại có công thoát 55.10-20 J. Hiện tượng quang điện sẽ
không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng
A. 360 nm
B. 0,34 μm
C. 0,37.10-3 mm.
D. 0,35.10-6 m

GV: NGUYỄN THÁI LÂM

Page 3

Câu 19: Xác định hạt X trong phương trình sau: 42 He + 147 N  X + 11 H
A. 168 O .
B. 178 O .
C. 188 O .
D. 198 O .
Câu 20: Điện trường xoáy
A. do điện trường biến thiên sinh ra.
B. do từ trường biến thiên sinh ra.
C. có đường sức là các đường cong không khép kín.
D. chỉ biến thiên trong không gian mà không theo thời gian.
Câu 21: Sự lân quang là sự phát quang của các
A. chất lỏng.
B. chất rắn.
C. chất khí.
D. chất lỏng và chất khí.
Câu 22: Khối lượng của một hạt êlectron là 9,1.10-31 kg thì bằng
A. 5,48.10-4 u.
B. 1,00728 u.
C. 0,18.104 u.
D. 1,00866 u.
Câu 23: Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ
A. vài mêgaôm xuống vài ôm.
B. vài kilôôm xuống vài ôm.
C. vài mêgaôm xuống vài chục ôm.
D. vài trăm mêgaôm xuống vài chục ôm.
Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với a = 1,2 mm, D = 1 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng
trắng (có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm). Tại điểm N trên màn quan sát cách vân trung tâm 5 mm có bao nhiêu bức
xạ bị tắt tại đó?
A 8 bức xạ.
B. 9 bức xạ.
C. 6 bức xạ.
D. 7 bức xạ.
Câu 25: Một ống Cu-lít-giơ có ghi 300 W – 5 kV. Đặt vào giữa anôt và catôt hiệu điện thế 5 kV. Số êlectron qua ống
trong 1 phút là
A. 22,5.1018 hạt.
B. 3,75.1017 hạt.
C. 6,25.1021 hạt.
D. 1,04.1020 hạt.
-7
Câu 26: Một sóng điện từ có chu kì 5.10 s, bước sóng của sóng đó khi truyền trong môi trường có chiết suất n = 2 là
A. 300 m.
B. 75 m.
C. 10-6 m.
D. 3.1014 m.
Câu 27: Chọn câu sai.
A. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.
B. Tia hồng ngoại dùng để làm cho sơn mau khô.
C. Bếp ga là nguồn phát tia hồng ngoại.
D. Tia hồng ngoại có bước sóng từ 380 nm đến vài milimét.
Câu 28: Lần lượt chiếu vào mặt bên lăng kính các chùm sáng hẹp song song sau đây dưới góc tới i1 ≠ 0o. Hãy cho biết
trường hợp nào chùm sáng bị tán sắc?
A. Ánh sáng đỏ.
B. Ánh sáng lục.
C. Ánh sáng trắng.
D. Ánh sáng vàng.
Câu 29: Dòng điện chạy trong mạch dao động gồm tụ điện có điện dụng C mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự
cảm L có biểu thức: i = 50sin(100πt + π) (mA). Chu kì của mạch dao động bằng
A. 100π s.
B. 0,02 s.
C. π s.
D. 50 s.
Câu 30: Chọn câu phát biểu đúng.
A. Ống chuẩn trực của máy quang phổ dùng để biến chùm ánh sáng từ nguồn tới thành chùm tia sáng song song.
B. Máy quang phổ là một dụng cụ ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng và hiện tượng tán sắc.
C. Lăng kính trong máy quang phổ là bộ phận có tác dụng tạo ra chùm ánh sáng đơn sắc chiếu vào ống chuẩn trực.
D. Máy quang phổ dùng để tạo ra các chùm ánh sáng đơn sắc.
PHIẾU TRẢ LỜI

Đề 2278:
Câu
Đáp
án
Câu
Đáp
án

1
D

2
A

3
B

4
C

5
B

6
A

7
A

8
D

9
D

10
C

11
B

12
D

13
D

14
C

15
A

16
D

17
C

18
C

19
B

20
B

21
B

22
A

23
C

24
D

25
A

26
B

27
D

28
C

29
B

30
A

GV: NGUYỄN THÁI LÂM

Page 4

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Tứ Kiệt

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Vật lí 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Tứ Kiệt là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 11, tham khảo đề thi để hệ thống kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập chính xác. Chúc các em thi tốt!


Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán lớp 12 - Đề 14

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I môn Toán lớp 12 - Đề 14 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


Đề thi thử kì thi quốc gia THPT năm 2015 môn Toán (Đề số 30) - Phạm Tuấn Khải

Sau đây là Đề thi thử kì thi quốc gia THPT năm 2015 môn Toán (Đề số 30) giúp các em học sinh ôn tập và luyện thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng. Chúc các em ôn thi hiệu quả.


Đề kiểm tra HK2 môn Địa 7 - Kèm đáp án

Tài liệu tham khảo đề kiểm tra học kỳ 2 môn Địa 7 có kèm đáp án giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đạt kết quả tốt hơn.


Đề thi học sinh giỏi môn Toán 6

Giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Hãy tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 kèm đáp án.


ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÍ - TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN TRỖI

Tham khảo tài liệu 'đề thi tốt nghiệp thpt môn vật lí - trường trung học phổ thông nguyễn văn trỗi', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Minh Tân

Sau đây là Đề thi học kì 1 môn Công nghệ 8 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THCS Minh Tân được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi học kì sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.


Đề kiểm tra giữa kỳ 2 có đáp án môn: Vật Lý 10 - Trường THPT Lý Thái Tổ

Bạn đang gặp khó khăn trước kì kiểm tra giữa học kỳ 2 và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Hãy tham khảo đề kiểm tra giữa kỳ 2 có đáp án môn "Vật Lý 10 - Trường THPT Lý Thái Tổ" sẽ giúp các bạn nhận ra các dạng bài tập khác nhau và cách giải của nó. Chúc các bạn làm thi tốt.


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2012-2103 - Trường THPT Phan Văn Bảy

Việc giải trực tiếp trên "Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2012-2103 - Trường THPT Phan Văn Bảy" có nội dung: giải các phương trình lượng giác, hình học không gian... các em sẽ nắm vững kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải hoàn thành kì thi học kì một cách dễ dàng hơn!


Đề thi HSG cấp huyện đợt 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016 - Phòng GD&ĐT Lương Tài - Đề số 11

Tài liệu Đề thi HSG cấp huyện đợt 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm 2015-2016 - Phòng GD&ĐT Lương Tài - Đề số 11 dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 9 tham khảo nhằm củng cố kiến thức và nắm vững ngữ pháp, cấu trúc đề thi.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu