Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Tiểu học Chiềng Đông A

Sau đây là Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Tiểu học Chiềng Đông A được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi học kì sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A
Lớp 4C – Trung tâm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN
Năm học: 2017 - 2018
1. Khung ma trận có nội dung các mạch kiến thức Toán lớp 4
Số câu
Số điểm

Mạch kiến thức và kĩ năng
1. Số học
- Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên.
- Phân số và các phép tính với phân số.
- Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và
tỉ số của hai số đó.
- Xác định được số liệu về tỉ lệ bản đồ.

2. Đại lượng
- Đại lượng và đo đại lượng với các đơn vị đo đã
học.

3. Yếu tố hình học:
- hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song
song; hình thoi, diện tích hình thoi.

Tổng

M3

M4

Tổng

Số câu

4

3

3

1

11

Số điểm

2

2

3

1

8

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Số câu

6

5

3

1

15

Số điểm

3

3

3

1

10

2. Khung ma trận đề kiểm tra Toán lớp 4
Nội dung
kiểm tra

Số câu và
số điểm
Số câu

1. Số học

2.
Đại
lượng và
đo
đại
lượng

3.
học

Tổng

Hình

Câu số

Mức 1
TN
KQ

4
1,2,

T
L

Mức 2
HT
khác

TN
KQ

T
L

2

1

5,8

13

1

1

Mức 3
HT
khác

HT
khác

Mức 4

TN
KQ

T
L

TN
KQ

T
L

2

1

1

14

15

1

2

HT
khác

Tổng
TN
KQ

TL

8

3

4

4

10,11

Số điểm

2

Số câu

2

Câu số

3,7

Số điểm

1

1

2

1

Số câu

2

Câu số

4,12

Số điểm

1

2

1

Số câu

6

4

1

2

1

1

12

3

Số điểm

3

2

1

1

1

2

6

4

HT
khác

TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A
Lớp 4C – Trung tâm

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN
Năm học: 2017 - 2018

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất:
Câu1 – (0,5đ): Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là:
A. 50 000
B. 5 000
C. 50
Câu 2 – (0,5đ): Phân số
A.

20
18

D. 500000

2
bằng phân số nào dưới đây:
3
15
10
B.
C.
45
15

D.

4
5

Câu 3 – (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2 5c =.............. c là:
A. 205
B. 2005
C. 250
D. 20005
Câu 4 - (0,5đ): Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 25cm và 30cm. Diện tích của
hình thoi là:
A. 375c
B. 355c
C. 750c
D. 570c
Câu 5- (0,5đ): Số thích hợp để viết vào ô trống sao cho 69
chia hết cho 3 và 5.
A. 5
B. 0
C. 2
D. 3
Câu 6 – (0,5đ): Trung bình cộng của 4 số là 23. Tổng của 5 số đó là:
A. 12
B. 72
C. 150
D. 92
Câu 7- (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 4 tấn 5 kg =........ kg là:
A. 345
B. 3045
C. 3450
D. 4005
Câu 8 - (0,5đ): Kết quả của phép tính: 2 +
A.1

B.

7
7

5
là:
7

C.

19
7

D.

14
7

Câu 9 – M3 (0,5đ): Các phân số được xếp theo thứ tự tăng dần là:
A.

2 4 7 7
; ; ;
3 3 7 8

B.

2 4 7 7
; ;
;
3 3 8 7

C.

7 7 2 4
; ; ;
8 7 3 3

D.

2 7 7 4
; ; ;
3 8 7 3

Câu 10: (0,5đ)Đoạn AB trên bản đồ được vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm. Độ dài thật của
đoạn AB là:
A. 120 cm
B. 1 200 cm
C. 12 000 cm
D. 12 cm
Câu 11- (0,5đ): Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là :
A.

52
84

B.

25
84

C.

52
804

D.

52
408

Câu 12- (0,5đ): Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 45cm. Chiều rộng bằng
Chiều rộng và chiều dài lần lượt là ?
A. 25 ; 36
B. 20 ; 25
II. PHẦN TỰ LUẬN

C. 20 ; 36

D. 26 ; 45

4
chiều dài.
5

Câu 13: Tính- (1đ)
a)

2+

4
7

b)

1-

3
5

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

c)

3
4
x
5
7

d)

8 3
:
7 2

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

Câu 14: Tìm x : - (1đ)
1
2

a) x  

2
7

b)

x:

2 2

5 9

...........................................

..............................................

...........................................

..............................................

...........................................

..............................................

...........................................

..............................................

Câu 15: - (2đ) Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của
kho thứ nhất bằng

4
số thóc của kho thứ hai.
5

Bài giải:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A
Lớp 4C – Trung tâm

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN
Năm học: 2017 - 2018

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu
Đ.án
Điểm

1
D
0,5

2
C
0,5

3
D
0,5

4
A
0,5

5
B
0,5

6
C
0,5

7
D
0,5

8
C
0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 13: Tính – 1đ (Mỗi câu đúng 0,25đ)
4
7

14 4 14  4 10
 

7 7
7
7

a)

2+ =

c)

3
4 3  4 12
x =

5
7 5  7 35

b)

1-

9
D
0,5

10
C
0,5

11
A
0,5

3 53 2
=

5
5
5

8 3 8 2 8  2 16
: =  

7 2 7 3 7  3 21

d)

Câu 14: Tìm x : - 1đ (Mỗi câu đúng 0,5đ)
1
2

2
7
2 1 4 7
x   
7 2 14 14
11
x
14

a) x  

Câu 15: (2đ)

b)

x:

2 2

5 9
2 2
x 
9 5
4
x
45

Bài giải
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: – 0,25đ
4 + 5 = 9 (phần) – 0,25đ
Số thóc của kho thứ nhất là:
1350 : 9 x 4 = 600 (tấn) – 0,5đ
Số thóc củ kho thứ hai là: – 0,25đ
1350 – 600 = 750 (tấn) – 0,5đ
Đáp số: – 0,25đ Kho thứ nhất: 600 tấn thóc
Kho thứ hai: 750 tấn thóc

12
B
0,5

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 có đáp án môn: Ngữ văn 12 - Trường THPT Tôn Đức Thắng

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 có đáp án môn "Ngữ văn 12 - Trường THPT Tôn Đức Thắng" dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2008-2009 MÔN VẬT LÝ - Mã đề thi 486

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp năm học 2008-2009 môn vật lý - mã đề thi 486', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


2 Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 11 lần 2 năm 2014 - THPT An Phước

Với 2 Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 11 lần 2 năm 2014 của trường THPT An Phước kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh củng cố lại kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ kiểm tra sắp tới. Mời các bạn tham khảo!


Đề kiểm tra khảo sát lớp 9 học kì 2 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra khảo sát lớp 9 học kì 2 môn Tiếng Anh gồm có 400 câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có thêm kiến thức về Tiếng Anh cũng như có thêm nguồn tư liệu hỗ trợ cho quá trình ôn tập học kì.


Đề khảo sát chất lượng lần 4 môn Sinh học lớp 11 năm 2018 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 202

Gửi đến các bạn Đề khảo sát chất lượng lần 4 môn Sinh học lớp 11 năm 2018 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Mã đề 202 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du làm tài liệu ôn tập cũng như tư liệu giúp các em hoàn thành tốt bài làm văn của mình, qua đó giúp các em hệ thống kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi để thêm tự tin hơn khi bước vào kì thi. Chúc các em thi tốt!


Đề kiểm tra KSCL đầu năm môn Toán 2

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo 4 Đề kiểm tra KSCL đầu năm Toán 2 với nội dung xoay quanh: phép tính cộng, độ dài đoạn thẳng, hình tam giác, hình vuông, số liền trước, số liền sau,...để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


Đề ôn thi học kì 2 môn toán học lớp 9 – Đề 19

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề ôn thi học kì 2 môn toán học lớp 9 – Đề 19 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi chọn HSG Tin học 9 cấp tỉnh - Sở GD&ĐT Lâm Đồng (2010-2011)

Đề thi chọn học sinh giỏi Tin học 9 cấp tỉnh - Sở GD&ĐT Lâm Đồng giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức cơ bản và tự kiểm tra kết quả học tập của mình để chuẩn bị cho kì thi tuyển chọn học sinh giỏi đạt kết quả cao hơn.


Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí "Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2012-2013 môn Sinh học - Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp" dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu