Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường TH&THCS Hòn Thơm

Để giúp ích cho việc làm bài kiểm tra, nâng cao kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường TH&THCS Hòn Thơm bao gồm nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau giúp bạn nâng cao khả năng tính toán, rèn luyện kỹ năng giải đề hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II, lớp 4
Môn Toán
Mức 1

Mức 2

Mạch kiến thức,
kĩ năng

Số câu
và số
điểm

TN

TL

TN

Số tự nhiên và các
phép tính với số tự
nhiên, phân số và
các phép tính với
chúng. Tỉ lệ bản
đồ.

Số câu

2

1

2

Câu số

1, 3

7

Số điểm

2,0

1,0

Số câu

1

Câu số

2

Số điểm

1,0

Đại lượng và đo
đại lượng: các đơn
vị đo đã học

Yếu tố hình học:
hình thoi, diện tích
hình thoi

TL

Mức 3
TN

TL

TN

TL

1

1

4

3

4, 5

8

10

2,0

1,0

1,0

4,0

3,0

1

1,0
1

Câu số

6

Số điểm

1,0

1

1,0

Số câu

1

Câu số

9

Số điểm

1,0

Tổng

Số câu
Số điểm

TN

Tổng

TL

Số câu

Giải bài toán về
tìm hai số khi biết
tổng hoặc hiệu và tỉ
số của hai số đó

Mức 4

1

1,0

3

1

3

2

1

6

4

3,0đ

1,0đ

3,0đ

2,0đ

1,0đ

6,0

4,0

1

TRƯỜNG TH-THCS HÒN THƠM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN
Năm học: 2017 – 2018

Họ và tên: ………………………
Lớp: 4

Điểm

Lời phê của giáo viên

Câu 1 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là :
52
84

A.

B.

b) Phân số
A.

18
20

25
84

C.

52
804

D.

52
408

5
bằng phân số nào dưới đây ?
6

B.

24
20

C.

20
24

D.

20
18

Câu 2 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m2 9dm2 = …. dm2 là:
A. 379

B. 3709

C. 37009

D. 37900

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút = ... phút
A. 325

B. 55

C. 3025

D. 205

Câu 3 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1mm. Độ dài thật
quãng đường từ A đến B đó là:
A. 100 mm

B. 1 000 mm

C. 10 000 mm

D. 100 000 mm

Câu 4 (1đ) Đúng điền Đ, sai điền S
Tìm x:
a) x -

3
2
4

x

=2+

x

=

b) 2 : x = 8
3
4

x= 8:2

11
4

x= 4
2

Câu 5 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Các phân số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
A.

1 2 2
; ;
2 5 7

B.

2 2 1
; ;
7 5 2

C.

2 2 1
; ;
5 7 2

D.

1 2 2
; ;
2 7 5

Câu 6 (1đ) Độ dài hai đường chéo của hình thoi lần lượt là 20dm và 15dm. Diện tích
hình thoi là: ......................................
Câu 7 (1đ) Tính
a.
b.

2 3

3 8

= ....................................................................................................................

3
2
×
= …………………………………………………………………………..
5
7

Câu 8 (1đ) Tính
a.

11 2 2
 : = .................................................................................. …………………
10 5 3

b.

7 1
2
= .........................................................................................................
 x
3
12 4

Câu9 (1đ) Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc
của kho thứ nhất bằng

4
số thóc của kho thứ hai.
5

Bài giải

Câu 10 (1đ) Tính nhanh
b) 2007 – ( 0 x

a) 2017 x 34 + 2017 x 66

3

3
1
x )
4
4

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 4
Năm học: 2017 - 2018
Câu 1 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là :
52
84

A.

5
bằng phân số nào dưới đây ?
6

b) Phân số

C.

20
24

Câu 2 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m2 9dm2 = …. dm2 là:
B. 3709
b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút = ... phút
D. 205
Câu 3 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
C. 10 000 mm
Câu 4 (1đ) Đúng điền Đ, sai điền S
Tìm x:
a) x x
x

3
2
4

=2+
=

11
4

b) 2 : x = 8
3
4

x= 8:2

Đ

x= 4

S

Câu 5 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Các phân số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
B.

2 2 1
; ;
7 5 2

Câu 6 (1đ) Độ dài hai đường chéo của hình thoi lần lượt là 20dm và 15dm.
Diện tích hình thoi là: 150dm2
4

Câu 7 (1đ) Tính (Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm)
a.

2 3
16 9
7
 =


3 8
24 24 24

b.

3
2
3x 2 6
× =

5
7
5 x7 35

Câu 8 (1đ) Tính (Đúng mỗi câu được 0,5 điểm )
a.

11 2 2
11 2 3 11 6
5
1
 : =
 x    =
10 5 3
10 5 2 10 10 10 2

b.

7 1
2
7
2
9
3
=
+
=
=
 x
3
12
12
12
4
12 4

Câu 9 (1đ)
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là:
0,25đ
4 + 5 = 9 (phần)
Số thóc của kho thứ nhất là:
0,25đ
1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)
Số thóc của kho thứ hai là:
1350 - 600 = 750 (tấn)
0,25đ
Đáp số: Kho thứ nhất: 600 tấn thóc
Kho thứ hai: 750 tấn thóc
0,25đ
Câu 10 (1đ) Tính nhanh (Mỗi câu đúng 0,5đ)
b) 2007 – ( 0 x

a) 2017 x 34 + 2017 x 66
= 2017 x (34 + 66)
= 2017 x 100
= 201700

3
1
x ) = 2007 - 0
4
4

= 2007

5

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi HK 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm 2016 - THPT Lai Vung 1

Đề thi HK 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm 2016 của trường THPT Lai Vung 1 dành cho các bạn học sinh lớp 12 để ôn tập lại kiến thức đã học và đồng thời giáo viên cũng có những tài tham khảo để ra đề.


Đề thi khảo sát cuối năm môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016-2017 - THPT Thanh Oai B - Mã đề 230

Sau đây là Đề thi khảo sát cuối năm môn tiếng Anh lớp 10 năm 2016-2017 - THPT Thanh Oai B - Mã đề 230 giúp các bạn học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề thi. Cùng tham khảo nhé.


Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2018 lần 2 - THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Mã đề 306

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2018 lần 2 - THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Mã đề 306 để đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới.


3 Đề kiểm tra HK 2 Sinh học lớp 6 - Phòng GD&ĐT Hương Trà (2012-2013)

Tài liệu tham khảo 3 đề kiểm tra học kì 2 Sinh học 6 phòng giáo dục và đào tạo Hương Trà (2012-2013) giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản về môn Sinh học.


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2018 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 024

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2018 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 024 dưới đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi và giúp quý thầy cô có kinh nghiệm ra đề.


Đề luyện thi tốt nghiệp Môn: Anh Văn Năm 2011- Đề 23

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi tốt nghiệp môn: anh văn năm 2011- đề 23', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 224

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 224 tài liệu tổng hợp nhiều đề thi khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn!


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 101

Hi vọng Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 101 sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN_ĐỀ 42

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp môn toán_đề 42', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Kiểm tra học kì 1_(Đề số 1) Môn: vật lí 12

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra học kì 1_(đề số 1) môn: vật lí 12', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu