Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, cũng như làm quen với cấu trúc ra đề thi và xem đánh giá năng lực bản thân qua việc hoàn thành đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo ĐĐề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02 dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Cấp độ
Chủ đề
Truyền và
biến đổi
chuyển động
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
An toàn điện

Nhận biết
TN
TL
- Biết được khái niệm mối
ghép động.
- Biết được khái niệm cơ cấu
tay quay – thanh lắc.
1
1
10%

TN

Thấp
TL

TN

Cộng

Cao
TL

TN

TL

1
1
10%
- Sử dụng được các dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện
trong sử dụng và sửa chữa.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Đồ dùng điện - Biết được các biện pháp sử
dụng tiết kiệm điện năng.
gia đình
- Biết được cấu tạo của đèn sợi
đốt, đèn huỳnh quang, bàn là
điện, máy biến áp 1 pha .
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Mạng điện
trong nhà

Vận dụng

Thông hiểu

2
1
1
1
10%
10%
Đọc được ý nghĩa của số liệu - Kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện năng
kĩ thuật ghi trên đồ dùng
- Lựa chọn được đồ dùng điện phù hợp vói
điện và máy biến áp.
mạng điện và máy biến áp
- Tính được điện năng tiêu thụ của gia đình

2
1
10%
- Nêu được các cấp điện áp,
các thiết bị bảo vệ mạch điện
và lấy điện của mạng điện
trong nhà.

1
0,5
5%

1
2
20%

- Lựa chọn được thiết
bị điện phù hợp với
mạng điện

3
2
20%

4
3,5
35%

- Hiểu được tác dụng của
aptomat.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
TS câu
TS điểm
Tỉ lệ

2
1
10%

1
2
20%
4
4
40%

1
0,5
5%
2
1
10%

6
5
50%

4
3,5
35%
12
10
100%

TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Họ và tên: .............................................

Năm học: 2017 – 2018

Lớp 8A ................

Môn: Công nghệ - Lớp 8

(Thời gian làm bài: 45 phút)

ĐỀ 02
Điểm

Lời phê của thầy giáo, cô giáo

ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Câu 1. Công tắc điện thuộc loại thiết bị điện nào
A. Thiết bị lấy điện
B. Thiết bị bảo vệ
C. Thiết bị đóng- cắt
D. Cả ba loại thiết bị trên
Câu 2. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là:
A. Vỏ
B. Dây chảy
C. Các cực giữ dây dẫn và giữ dây chảy. D. Như nhau
Câu 3. Máy bơm nước là đồ dùng điện thuộc nhóm nào?
A. Điện cơ
B. Điện nhiệt
C. Điện quang
D. Điện cơ và điện nhiệt
Câu 4. Đèn led có công suất 20W, hoạt động bình thường và liên tục trong 2 giờ .
Điện năng đèn đã tiêu thụ là:
A. 40Wh
B. 24Wh
C. 60W
D. 180W
Câu 5. Lựa chọn số liệu kĩ thuật của càu dao để bảo vệ mạch điện có tổng công suất
1000W của lưới điện Việt Nam:
A. 220V – 2A
B. 110V - 8A
C. 220V – 6A
D. 250V – 20A
Câu 6. Đâu là đơn vị dòng điện định mức của đồ dùng điện?
A. V
B. W
C. A
D. KVA
Câu 7. Em hãy lựa chọn hành động đúng
A. Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện
B. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, ...
C. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện.
D. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.
Câu 8. Em hãy lựa chọn hành động đúng
A. Buộc dây phơi vào cột điện.
B. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, ...
C. Kiểm tra sự an toàn của đồ dùng, thiết bị điện trước khi sử dụng.

D. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (2 điểm) Trong một ngày nhà bạn An có sử dụng đồ dùng điện theo bảng sau:
Công
Số
Thời gian sử Điện năng tiêu thụ của
suất
lượng
dụng
đồ dùng điện trong
điện
trong ngày
một ngày
(W)
(h)
(Wh)
1 Đèn compac
15
2
2
2 Đèn led
15
2
3
3 Quạt bàn
65
2
2
4 Tivi
70
1
1
5 Nồi cơm điện
150
1
2
6 Bếp điện
250
1
1
a/ Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b/ Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)? Và số tiền phải trả trong 1
tháng? (Biết 1kWh là 1.200 đồng).
Câu 10. (1 điểm) Em hãy liệt kê một số vật liệu dẫn điện điện?
TT

Tên đồ dùng
điện

Câu 11. (2 điểm) Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của cầu chì điện?
Câu 12. (1 điểm) Tại sao cần biến đổi chuyển động ?
BÀI LÀM

KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 8
ĐỀ 02

I. Trắc nghiệm
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm:
1
2
3
C
B
A

4
A

5
C

6
C

7
D

8
C

II. Tự luận
2. Mẫu đáp án, hướng dẫn chấm

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 9.
2 điểm

a. 60 + 90 + 260 + 70 + 300 + 250 = 1030 Wh
b. 1030 * 30= 30900 Wh = 30,9 KWh
30,9 * 1200 = 37080 đồng

1
1

Câu 10
1 điểm
Câu 11
2 điểm

Kể được mỗi vật liệu dẫn điện
(vàng, bạc, đồng, nhôm, chì, thiếc, nước tạp chất, muối,....)
* Cấu tạo.
- Vỏ làm bằng vật liệu cách điện: Trên có ghi thông số kĩ thuật
- Các cực giữ dây chảy và dây dẫn làm bằng vât liệu dẫn điện
(đồng). Dây chảy làm bằng vật liệu dẫn điện (chì).
* Nguyên lí
- Trong mạch điện, cầu chì được mắc bên dây pha trước các thiết
bị điều khiển và lấy điện như công tắc, ổ cắm.
- Khi mạch điện làm việc bình thường cầu chì là dây dẫn điện.
- Khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện tăng lên
vượt quá giá trị cho phép của cầu chì. Dây chảy cầu chì nóng chảy
và bị đứt (nổ cầu chì) làm mạch điện bị hở, mạch điện được bảo
vệ.
- Các bộ phận của máy có nhiều dạng chuyển động khác nhau
- Muốn biến đổi chuyển động ban đầu thành chuyển động khác ta
cần có cơ cấu biến đổi chuyển động.

0,25

Câu 12
1 điểm

0,5
0,5

0,25
0,25
0,5

0,5
0,5

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : Tiếng Anh Lớp 12 - Mã đề thi 172

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra học kỳ ii - năm học 2010 - 2011 môn : tiếng anh lớp 12 - mã đề thi 172', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Có đáp án

"Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2018 - Có đáp án" bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 50 phút. Thông qua tài liệu này sẽ giúp cho các bạn có thể nắm bắt nội dung chi tiết và nhận định được đề thi môn Hóa năm nay một cách cụ thể hơn.


Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT số 3 huyện Văn Bàn - Mã đề 123

Việc ôn thi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi các em có trong tay Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2018-2019 có đáp án - Trường THPT số 3 huyện Văn Bàn - Mã đề 123 được chia sẻ trên đây. Tham gia giải đề thi để rút ra kinh nghiệm học tập tốt nhất cho bản thân cũng như củng cố thêm kiến thức để tự tin bước vào kì thi chính thức các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!


Đề thi và đáp án kỳ thi olympic toán ĐBSCL

Tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn ôn thi Olympic toán. Tài liệu mang tính chất tham khảo.


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 Năm học: 2010-2011 Môn Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 001

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp thpt lần 1 năm học: 2010-2011 môn tiếng anh - mã đề: 001', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - Thanh Hóa

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh vào lớp 10 - thanh hóa', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi tuyển sinh THPT chuyên môn Vật lý năm học 2008-2009 - Sở GD&ĐT Phú Yên

Tham khảo đề thi tuyển sinh THPT chuyên môn Vật lý năm học 2008-2009 của Sở GD&ĐT Phú Yên dành cho các bạn học sinh nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức môn Lý về: Cường độ dòng điện, điện trở tương đương, tính chất của ảnh qua thấu kính,


Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 6 năm học 2010 - 2011 - Trường THCS Nguyễn Thành Hãn Tố

Nhằm chuẩn bị kiến thức cho kì thi kết thúc học kì I mời các bạn học sinh lớp 6 tham khảo Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 6 năm học 2010 - 2011 - Trường THCS Nguyễn Thành Hãn Tố .


Đề kiểm tra giữa HK 1 môn tiếng Anh 12 năm 2017 - THPT A Nghĩa Hưng - Mã đề 384

Dưới đây là Đề kiểm tra giữa HK 1 môn tiếng Anh 12 năm 2017 của trường THPT A Nghĩa Hưng mã đề 384 mời các phụ huynh hãy tham khảo để giúp con em mình củng cố kiến thức ngữ pháp và cấu trúc câu. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề thi KSCL môn Lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 521

Gửi đến các bạn Đề thi KSCL môn Lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 521 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

BÀI KIỂM TRA NGỮ VĂN SỐ 2
  • 10/05/2011
  • 55.738
  • 917

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu