Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Lai Vung

Gửi đến các bạn học sinh Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn 9 năm 2018-2019 có đáp án - Phòng GD&ĐT huyện Lai Vung được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây nhằm giúp các em có thêm tư liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Cùng tham khảo giải đề thi để ôn tập kiến thức và làm quen với cấu trúc đề thi các em nhé, chúc các em thi tốt!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHÒNG GIÁO DU ̣C VÀ ĐÀ O TẠO
HUYỆN LAI VUNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN THI: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 25/11/2018

Họ và tên thí sinh:.......................................... Số báo danh:...............................
Chữ ký của giám thị 1:...................... Chữ ký của giám thị 2:............................
NỘI DUNG ĐỀ THI
(Đề thi có 01 trang, gồm 2 câu)
Câu 1. (8,0 điểm)
Bác Hồ khẳng định chân lý qua các câu thơ:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lắp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Nguyễn Bá Học cũng có câu triết lý nổi tiếng: Đường đi khó, không khó vì
ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông.
Hai cách nói trên giống và khác nhau như thế nào? Em hãy bàn luận về ý
nghĩa chung của chúng.
Câu 2. (12,0 điểm)
Mỗi tác phẩm lớn như rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng riêng,
không bao giờ nhòa đi, ánh sáng ấy bấy giờ biến thành của ta, và chiếu tỏa lên
mọi việc chúng ta sống, mọi con người ta gặp, làm cho thay đổi hẳn mắt ta nhìn,
óc ta nghĩ.
(Trích Tiếng nói văn nghệ - Nguyễn Đình Thi)
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy viết về thứ “ánh sáng riêng” của
một vài tác phẩm trong chương trình ngữ văn lớp 9 tập 1 đã “chiếu tỏa” “làm
cho thay đổi hẳn” cách nhìn, cách nghĩ của em về con người và cuộc sống.
--- HẾT --Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

PHÒNG GIÁO DU ̣C VÀ ĐÀ O TẠO
HUYỆN LAI VUNG
Hướng dẫn chấm gồm 04 trang

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: NGỮ VĂN

I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá
đúng bài làm của thí sinh. Cần tránh cách đếm ý cho điểm.
2. Vì là thi học sinh giỏi văn nên khi vận dụng hướng dẫn chấm, giám
khảo cần chủ động, linh hoạt với tinh thần trân trọng bài làm của học sinh. Đặc
biệt là các bài viết có cảm xúc, có ý kiến riêng thể hiện sự sáng tạo trong tư duy
và trong cách thể hiện để phát hiện những học sinh có năng khiếu thật sự để bồi
dưỡng dự thi cấp tỉnh.
3. Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm
bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện
trong tổ chấm thi.
4. Điểm toàn bài tính theo thang điểm 20, chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm và
không làm tròn số.
II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1. (8,0 điểm)
Nội dung

Điểm

1.1. Yêu cầu chung
Học sinh biết kết hợp kiến thức và kỹ năng về dạng bài nghị luận xã hội
để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có
cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính
tả, từ ngữ, ngữ pháp.
1.2. Yêu cầu cụ thể
a. Đảm bảo được cấu trúc bài văn nghị luận xã hội
Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài biết
dẫn dắt hợp lý và nêu được vấn đề; Phần thân bài biết tổ chức thành
nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần
kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân.

0,5

Lưu ý: Cho 0,25 điểm nếu học sinh trình bày đầy đủ các phần mở bài,
thân bài và kết bài nhưng các phần chưa đầy đủ như trên hoặc phần thân
bài chỉ có một đoạn văn; Không cho điểm nếu học sinh trình bày thiếu
mở bài hoặc kết bài hoặc cả bài viết chỉ có một đoạn văn.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Hình thức hai cách nói khác nhau nhưng có chung nội dung là khuyên
con người muốn làm nên sự nghiệp thì phải bền lòng, vững chí.
Lưu ý: Cho 0,25 điểm nếu học sinh xác định chưa rõ vấn đề cần nghị
luận hoặc nêu chung chung; Không cho điểm nếu học sinh xác định sai
vấn đề cần nghị luận, trình bày sai lạc sang vấn đề khác.

0,5

Nội dung
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận
điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử
dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm đó (trong đó
phải có thao tác dẫn dắt giới thiệu; giải thích, bàn luận); biết kết hợp
chặt chẽ giữa nêu lý lẽ và đưa dẫn chứng; dẫn chứng phải cụ thể và
sinh động.
Có thể trình bày theo định hướng sau:
* Dẫn dắt, giới thiệu nêu vấn đề nghị luận (0,5 điểm)
+ Dẫn dắt vấn đề.
+Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Lòng kiên nhẫn là yếu tố dẫn tới thành
công.
* Giải thích (2,0 điểm)
+ Cách nói thứ nhất: Bác Hồ khẳng định mọi việc đều không khó nếu
con người bền chí. Cách nói nhấn mạnh cả hai chiều thuận nghịch: nếu
lòng không bền thì không làm được việc; ngược lại, nếu chí đã quyết thì
dù việc lớn lao thế nào (đào núi, lấp biển) cũng có thể làm nên. Cách nhìn
nhận của Bác Hồ xuất phát từ phía tích cực, phía chủ động của con
người. Cách nhìn nhận này là sự tiếp thu và phát triển từ kinh nghiệm dân
gian: Có công mài sắt có ngày nên kim; Có chí thì nên;...
+ Cách nói thứ hai: Nguyễn Thái Học khẳng định cái khó về mặt khách
quan (Đường đi khó), tuy nhiên đó không phải là yếu tố quyết định mà
cái khó là ở lòng người (ngại núi e sông). Thực chất thì không có việc gì
khó, nếu quyết tâm làm. Triết lý của Nguyễn Bá Học nghiêng về xác định
cái khó của đường đời và cái e ngại của lòng người và ông dừng lại ở cái
e ngại ấy.
=> Như vậy, triết lý của Nguyễn Bá Học chỉ dừng lại ở triết lý, mang tính
định hướng; còn triết lý của Bác Hồ là triết lý để hành động.
* Ý nghĩa chung của cả hai câu (1,0 điểm)
Cái khó không phải là bản thân công việc, mà chính là ở lòng người. Nếu
con người bền chí, vững lòng thì dù công việc khó thế nào cũng có thể
hoàn thành (dùng dẫn chứng chứng minh).
* Bàn luận mở rộng vấn đề (2,0 điểm)
+ Đó là định hướng, là phương châm tạo động lực, niềm tin cho con
người trong cuộc sống.
+ Để làm nên sự nghiệp, sự quyết tâm, ý chí của mỗi con người phải song
hành với hành động, chứ không phải suy nghĩ hay nói suông.
+ Những khát vọng, hoài bão của con người cũng phải phù hợp với điều
kiện thực tế, hoàn cảnh chủ quan, khách quan nhất định. Nếu không, con
người sẽ phiêu lưu mạo hiểm, hay rơi vào ảo tưởng.
+ Phê phán những hiện tượng ngại khó, thiếu ý chí và lòng kiên nhẫn.
* Bài học nhận thức (0,5 điểm)
Con người muốn thành công trong công việc, nhất là những việc lớn lao
cần phải có ý chí, lòng kiên nhẫn, sự quyết tâm.

Điểm

6,0

Nội dung

Điểm

d. Sáng tạo
Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, ...),
thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, có ý nghĩa sâu sắc, mới mẻ vấn
đề cần nghị luận nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

0,5

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu
Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
Lưu ý: Mắc không quá 5 lỗi chính tả (0,25 điểm); mắc nhiều hơn 5 lỗi
chính tả (0,00 điểm).

0,5

Câu 2. (12,0 điểm)
Nội dung

Điểm

2.1. Yêu cầu chung
Học sinh biết kết hợp kiến thức và kỹ năng về dạng bài nghị luận văn học
để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; thể hiện khả
năng cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không
mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
2.2. Yêu cầu cụ thể
a. Đảm bảo được cấu trúc bài văn nghị luận văn học
Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài và kết bài. Phần mở bài biết
dẫn dắt hợp lý và nêu được vấn đề; Phần thân bài biết tổ chức thành
nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần
kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được ấn tượng, cảm xúc sâu
đậm của cá nhân.

0,5

Lưu ý:
- Cho 0,25 điểm nếu học sinh trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài
và kết bài nhưng các phần chưa đầy đủ như trên hoặc phần thân bài chỉ
có một đoạn văn.
- Không cho điểm nếu học sinh trình bày thiếu mở bài hoặc kết bài hoặc
cả bài viết chỉ có một đoạn văn.
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Làm sáng tỏ nhận định của Nguyễn Đình Thi qua một vài tác phẩm trong
chương trình ngữ văn 9 tập 1.
Lưu ý: Cho 0,25 điểm nếu học sinh xác định chưa rõ vấn đề cần nghị
luận hoặc nêu chung chung; Không cho điểm nếu học sinh xác định sai
vấn đề cần nghị luận, trình bày sai lạc sang vấn đề khác.
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm phù hợp; các luận
điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có sự liên kết chặt chẽ; sử
dụng tốt các thao tác lập luận để triển khai các luận điểm đó (trong đó
phải có thao tác dẫn dắt giới thiệu; giải thích, chứng minh, bình luận);
biết kết hợp chặt chẽ giữa nêu lý lẽ và đưa dẫn chứng; dẫn chứng phải
cụ thể và sinh động.

0,5

Nội dung
Có thể trình bày theo định hướng sau:
* Dẫn dắt, giới thiệu, nêu vấn đề nghị luận (0,5 điểm)
* Giải thích nhận định (2,0 điểm)
- “Tác phẩm lớn”: tác phẩm mang dấu ấn của từng giai đoạn, từng thời kì,
mở ra trước mắt người đọc những hiểu biết phong phú về cuộc sống xã
hội con người, hướng con người đến những điều tốt đẹp. Vẻ đẹp thẩm mĩ
của tác phẩm làm lay động bao trái tim người đọc và có sức sống lâu bền
với thời gian.
- “Ánh sáng” của tác phẩm: là cảm xúc, tâm sự, tấm lòng, tinh thần của
thời đại… mà nhà văn đã chuyển hoá vào trong tác phẩm.
- “rọi vào bên trong”: là khả năng kì diệu trong việc tác động vào nhận
thức, tư tưởng, tình cảm của ta, chiếu toả soi rọi vào sâu thẳm tâm trí ta,
làm thay đổi mắt ta nhìn, óc ta nghĩ…
=> Tác phẩm văn học lớn có khả năng kỳ diệu trong việc tác động vào tư
tưởng, tình cảm, nhận thức của mỗi con người cũng như toàn xã hội; để
lại những ấn tượng sâu sắc, có giá trị lâu dài. Mỗi tác phẩm lớn đều đặt ra
và giải quyết vấn đề theo một cách riêng của nhà văn và cũng được bạn
đọc tiếp nhận theo những con đường riêng. Tác phẩm văn học lớn đánh
thức những cảm xúc tốt đẹp trong tâm hồn độc giả, giúp con người tự
nhận thức, xây dựng và phấn đấu hoàn thiện mình một cách toàn diện,
bền vững.
=> Ý kiến ngắn gọn, cô đọng, sâu sắc, khẳng định sự tác động to lớn của
văn học đối với việc xây dựng, bồi đắp tâm hồn con người, làm cho cuộc
sống ngày càng hoàn thiện. Đây là chức năng giáo dục, chức năng cảm
hóa của văn học.
* Phân tích một vài tác phẩm làm sáng tỏ nhận định (6,0 điểm)
Từ cách hiểu ý kiến trên, học sinh viết về “ánh sáng riêng” của một vài
“tác phẩm lớn” bất kỳ nhưng phải trong chương trình ngữ văn lớp 9 tập
1 đã “chiếu tỏa” “làm cho thay đổi hẳn” cách nhìn, cách nghĩ của chính
học sinh đó về con người và cuộc sống.
Có thể gợi ý như sau:
- Giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm. (1,0 điểm)
- “Ánh sáng riêng” mà tác phẩm ấy đã rọi vào tư tưởng, tình cảm, nhận
thức của bản thân.
+ Phân tích về nội dung. (3,0 điểm)
+ Phân tích về nghệ thuật. (2,0 điểm)
Lưu ý: Học sinh phải phân tích từ hai tác phẩm trở lên trong chương
trình ngữ văn 9 tập 1 (kể cả đọc thêm) để làm sáng tỏ nhận định. Nếu học
sinh chỉ phân tích một tác phẩm thì cho tối đa 3,0 điểm.
* Đánh giá và liên hệ bản thân (1,5 điểm)
- Tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm nghệ thuật lớn là con đẻ tinh thần của
nhà văn. Nó được tạo ra bằng quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc
và sáng tạo.

Điểm

10,0

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi số 5 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

"Đề thi số 5 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh" có kết cấu nội dung gồm 50 câu hỏi giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp đến thật tốt. Chúc các em ôn thi thật tốt.


ĐỀ KIỂM TRA HKI – LẦN 1

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra hki – lần 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề kiểm tra KSCL Toán 12 - THPT Bán Công Nga Sơn

Bạn đang bối rối không biết phải giải quyết thế nào để vượt qua kì kiểm tra khảo sát chất lượng sắp tới với điểm số cao. Hãy tham khảo 2 Đề kiểm tra KSCL Toán 12 của trường THPT Bán Công Nga Sơn để giúp cho mình thêm tự tin bước vào kì thi này nhé.


Đề thi môn Toán - Đề số 07

Đến với "Đề thi môn Toán - Đề số 07" các bạn sẽ được tham khảo một số thông tin cơ bản về môn Toán học. Đề thi được chia thành hai phần là phần số học và phần hình học. Phần số học bao gồm 4 câu hỏi tự luận và phần hình học bao gồm 2 câu hỏi. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Đề kiểm tra HK 2 môn Tin lớp 11 năm 2016 - THPT Trường Chinh

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Tin lớp 11 năm 2016 của trường THPT Trường Chinh tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.


Đề thi KSCL môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 215

Tham khảo Đề thi KSCL môn Vật lí lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 215 dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, với đề thi này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.


Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2018 môn tiếng Anh - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 406

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh "Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2018 môn tiếng Anh - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 406", giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Ngữ văn - Hệ giáo dục thường xuyên

Tài liệu tham khảo Đáp án và đề thi chính thức của Bộ giáo dục đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn môn Ngữ văn - Hệ giáo dục thường xuyên


Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 - THCS Thị trấn Bần (Mỹ Hào - Hưng Yên)

 Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 - THCS Thị trấn Bần (Mỹ Hào - Hưng Yên) giúp học sinh ôn tập hiệu quả, rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao trong kì học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh.  


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỶ II NĂM HỌC 2011-2012. MÔN : TIẾNG ANH _ KHỐI 10

I. Errors 6. Despite the house was small and old, it was in good condition. A B C D 7. Hoa, who is my oldest sister, has been working for Prudential Insurance Company for nearly 5 years. A ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Violympic L4
  • 19/10/2011
  • 85.791
  • 860

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu