Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề tài: Tìm hiểu hoạt động Logistics tại Starbucks

Nội dung trình bày của bài báo cáo: Tổng quan về tập đoàn Starbucks, hoạt động Logistics và Mô hình chuỗi cung ứng, phân tích chuỗi cung ứng của Starbucks và đánh giá chuỗi Logistics của Starbucks. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề tài: Tìm hiểu hoạt động Logistics tại Starbucks Đề tài: Tìm hiểu hoạt động Logistics tại Starbucks Quản trị Logistics, Hoạt động Logistics, Hoạt động Logistics tại Starbucks, Tập đoàn Starbucks, Mô hình chuỗi cung ứng
5.0 5 285
  • 5 - Rất hữu ích 276

  • 4 - Tốt 9

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế - Thương mại

Tiểu luận lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên: Giải quyết tranh chấp giữa tổ chức A với đơn vị B ở huyện C trong lĩnh vực hoạt động Internet

Tiểu luận nghiên cứu nhằm tăng cường công tác quản lý đối với việc kinh doanh Trò chơi trực tuyến, đề ra những giải pháp vừa mang tính giáo dục, thuyết phục vừa kiên quyết răn đe giúp chủ kinh doanh nhận thức, hiểu biết và chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đồng thời đáp ứng nhu cầu giải trí và học tập của con người.


Tiểu luận môn Tổng quan về Thương mại điện tử: Kế hoạch kinh doanh điện tử Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh

Tiểu luận tìm hiểu về tổng quan Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh; lập kế hoạch triển khai, ứng dụng thương mại điện tử; xây dựng Website bán hàng; bản thử nghiệm Website bán hàng cho Công ty cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh.


Luận văn Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thông qua các ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở đào tạo Hà Đông)

Luận văn đánh giá, phân tích hành vi tiêu dùng thông qua ứng dụng thương mại điện tử của sinh viên Học viện. Từ đó đưa ra một số đề xuất để sinh viên khối ngành kinh tế của Học viện có thêm những kiến thức về lĩnh vực này nhằm nâng cao hiểu biết, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao.


Báo cáo thực tập: Tổng hợp thực tập Công ty sản xuất kim loại màu (Công ty TNHH Ngọc Thiên)

Báo cáo thực hành tiến hành tìm hiểu tổng quan về đặc điểm kinh tế - kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh; tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty TNHH Ngọc Thiên; một số đánh giá về tình hình tổ chức kế toán tại công ty TNHH Ngọc Thiên.


Luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai: Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất và thực trạng giá trị sử dụng đất làm cơ sở cho việc định giá đất trên địa bàn quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ

Luận văn nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất ở quận Ninh Kiều; đánh giá thực trạng giá trị sử dụng đất trên địa bàn quận Ninh Kiều.


Luận văn tốt nghiệp: Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ của Công ty cổ phần Tân Cảng 189 Hải Phòng

Luận văn tìm hiểu các cách thức hoạt động của Tân Cảng 189, các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ của Tân Cảng 189; đề ra những giải pháp để phát triển dịch vụ của công ty cổ phần Tân Cảng 189.


Tiểu luận môn Phát triển và thay đổi tổ chức: Dự án khảo sát nguyên nhân nghỉ việc tại Ngân hàng ABC

Tiểu luận tìm hiểu nguyên nhân nghỉ việc thời gian qua của nhân viên; đề ra một vài giải pháp cần thiết để giúp làm giảm tỷ lệ nghỉ việc; hiện thực giải pháp bằng kế hoạch hành động cụ thể.


Báo cáo thực tập: Thực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Chi nhánh Tuyên Quang

Báo cáo làm rõ cơ sở khoa học của việc cho vay đối với khách hàng cá nhân; tìm hiểu các cách thức cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Tuyên Quang; đề ra những giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Tuyên Quang.


Báo cáo thực tập: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Trung Yên

Báo cáo thực tập làm rõ cơ sở khoa học của việc cho vay tiêu dùng; các phương pháp cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Trung Yên; giải pháp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Trung Yên.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công chứng viên: Đơn vị thực tập Phòng Công chứng Số 6, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tìm hiểu cơ cấu tổ chức quản lý, quy chế tổ chức hoạt động và cách thức quản trị của phòng công chứng số 6 thành phố Hồ Chí Minh; hoạt động cung cấp dịch vụ công chứng; nội dung thực hiện các quyền và nghĩa vụ; kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực tập.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
  • 29/07/2013
  • 60.330
  • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu