Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng nhằm khái quát về lễ hội và lễ hội du lịch, tìm hiểu lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng, một số giải pháp và kiến nghị nhằm khai thác có hiệu quả lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng phụ vụ phát triển du lịch.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng Đề tài nghiên cứu khoa học: Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng Đề tài nghiên cứu khoa học, Lễ hội du lịch, Phát triển du lịch, Khai thác lễ hội du lịch, Báo cáo khoa học văn hóa du lịch, Nghiên cứu văn hóa du lịch, Tìm hiểu văn hóa du lịch
4.8 5 1638
 • 5 - Rất hữu ích 1.289

 • 4 - Tốt 349

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Báo cáo khoa học

báo cáo hóa học:" Sphingosine-1 phosphate receptor (S1p1), a critical receptor controlling human lymphocyte trafficking, is expressed in hen and human ovaries and ovarian tumors"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học quốc tế đề tài : Sphingosine-1 phosphate receptor (S1p1), a critical receptor controlling human lymphocyte trafficking, is expressed in hen and human ovaries and ovarian tumors


Báo cáo y học: "Bilateral olfaction: two is better than one for navigation"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Bilateral olfaction: two is better than one for navigation...


Báo cáo "Tính sáng tạo của người cán bộ đoàn cơ sở "

Tính sáng tạo của người cán bộ đoàn cơ sở Nghiên cứu cho thấy tính sáng tạo rất quan trọng đối với người cán bộ đoàn cơ sở. Những người có tính sáng tạo cao thường đạt kết quả xuất sắc trong công tác của mình. Tuy nhiên, tính sáng tạo của cán bộ đoàn cơ sở được nghiên cứu còn ở mức trung bình và dưới trung bình, và bản thân họ cũng chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của tính sáng tạo trong họat động đòan. đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới...


Báo cáo y học: "NGHIêN CứU DịCH Tễ LÂM SÀNG RốI LoạN TRầM CảM TạI MộT XÃ đồNG BằNG SôNG HồNG"

Nghiên cứu tại một xã đồng bằng sông Hồng (dân số 4.156 người) cho thấy tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm 8,35% dân số, chủ yếu là ≥ 15 tuổi. Tỷ lệ nữ/nam là 5/1. Đa số ở độ tuổi 30 - 59 (58,21%). BN ≥ 60 tuổi chiếm tỷ lệ rất cao (36,9%). Tỷ lệ mới mắc 0,48%. 94,24% BN mắc bệnh 1 năm. 70,3% mắc bệnh 4 năm. Tính chất tiến triển mạn tính rất rõ rệt (93,6% trầm cảm tái diễn).


báo cáo khoa học: " Resistance to Plasmopara viticola in a grapevine segregating population is associated with stilbenoid accumulation and with specific host transcriptional responses"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Resistance to Plasmopara viticola in a grapevine segregating population is associated with stilbenoid accumulation and with specific host transcriptional responses


Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bài viết "Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cho Người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.


Báo cáo " Bước đầu phân xuất và nhận diện ngữ vị từ trong câu tiếng Mông"

Báo cáo " Bước đầu phân xuất và nhận diện ngữ vị từ trong câu tiếng Mông"Tuy nhiên, dù không thừa nhận tiếngViệt có dạng bị động như các ngôn ngữ châu Âu, nhưng cả hai tác giả đều cho rằng tiếng Việt có cách biểu hiện ý nghĩa bị động riêng của mình, đó là cách biểu hiện bằng cấu trúc cú pháp (Nguyễn Kim Thản) hay phương tiện từ vựng (Nguyễn Minh Thuyết).


Báo cáo khoa học: "Event Extraction as Dependency Parsing"

Nested event structures are a common occurrence in both open domain and domain specific extraction tasks, e.g., a “crime” event can cause a “investigation” event, which can lead to an “arrest” event. However, most current approaches address event extraction with highly local models that extract each event and argument independently.


Báo cáo hóa học: " The equiconvergence of the eigenfunction expansion for a singular version of onedimensional Schrodinger operator with explosive factor"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí hóa hoc quốc tế đề tài : The equiconvergence of the eigenfunction expansion for a singular version of onedimensional Schrodinger operator with explosive factor


Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật đa chủng mới, phân bón chức năng phục vụ chăm sóc cây trồng cho một số vùng sinh thái

Nghiên cứu sản xuất thửnghiệm phân bón vi sinh đa chủng, đa chức năng ứng dụng cho cây trồng qui mô công nghiệp; mã số KC.04.DA11 thuộc chương trình “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệsinh học KC.04” được đặt ra với mục đích: Hoàn thiện công nghệsản xuất phân bón vi sinh vật đa chủng, chức năng chất lượng cao ởqui mô công nghiệp cho một sốcây trồng trên vùng sinh thái và tổchức chuyển giao công nghệ,...


Tài liệu mới download

Đề thi casio môn hóa học
 • 04/10/2011
 • 17.773
 • 156
Luận văn Thiết kế web
 • 07/12/2012
 • 95.266
 • 930
ĐỘT QUỴ (STROKE)
 • 08/07/2011
 • 76.209
 • 901

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu