Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề cương Ôn tập học kì 1 Tin học 9 năm học 2018-2019

Nội dung tài liệu gồm 44 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận dựa theo chương trình môn Tin học lớp 9 trong học kì 1. Một số nội dung của đề cương như Virus máy tính, phòng tránh virus máy tính, tạo màu nền cho trang chiếu, hiệu ứng chuyển trang chiếu... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chắc các kiến thức trước các kỳ thi.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Ôn tập tin 9 – HKI, năm học 2018 – 2019 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 9 – HKI (Lớp VNEN) Năm học: 2018– 2019 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn vào những câu đúng nhất: mỗi câu đúng  Câu 1: Trình duyệt Web là gì? A. Là phần mềm truy cập các trang web B. Là phần mềm tạo ra các trang web C. Là chương trình kiểm duyệt các trang web nước ngoài D. Là chương trình kiểm duyệt các trang web trong nước Câu 2: Để đọc được trang Web ta phải dùng:    A. Trình duyệt Web B.  Phần soạn thảo văn bản    A.  Phần mềm lập trình D.  Đáp án B và C Câu 3: Để sử dụng thư điện tử em cần phải? A. Truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ. B. Nhờ bưu điện. C. Đăng ký một tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ. D. Cả A và B Câu 4:  Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử? A. www.vnexpress.net                    B. blank@yahoo@12.vn C. lanbk@yahoo.com                        D. www.dantri.com.vn Câu 5: Khi đăng nhâp th ̣ ư điên t ̣ ử thi băt buôc phai co cac thanh phân: ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̣      A. Tên đăng nhâp                                              ̣ ̀ B. Ho va tên ̣ ̉      C. Mât khâu                                                      ̣ ̉ ̣ D. Mât khâu va tên đăng nhâp ̀ Câu 6: Môt may tinh  ̣ ́ ́ ở Ha nôi va môt may tinh  ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ở Đa Năng kêt nôi v ̀ ̃ ́ ́ ới nhau thi đ ̀ ược goi la: ̣ ̀      A. WAN B. LAN C. Internet ̣ D. Mang WiFi Câu 7: Virus may tinh la: ́ ́ ̀ ̣ ́ ̣      A. Môt gian điêp may tinh ́ ́ ̣ ương trinh may tinh B. Môt ch ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́      C. Môt thiêt bi may tinh ̣ ̣ D. Môt loai sâu may tinh ́ ́ Câu 8: Virus may tinh pha hoai nh ́ ́ ́ ̣ ưng gi sau đây? ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ư liêu may tinh      A. Phân mêm va d ̃ ̣ ́ ́ ̀ ưng may tinh                     B. Phân c ́ ́ ́   ̀ ̀ ̀ ̀ ứng may tinh      C. Phân mêm va phân c ́ ́ D. Phân mêm may tinh ̀ ̀ ́ ́ Câu 9: Kể tên một số trình duyệt web? A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,… B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,… C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,… D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,… Câu 10: Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:     A. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử, trình chiếu các trang của bài trình chiếu.     B. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử, tạo các hiệu ứng chuyển động và trình chiếu   các trang của bài trình chiếu                                                                       Trang 1
 2. Ôn tập tin 9 – HKI, năm học 2018 – 2019     C. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử, tạo các hiệu ứng chuyển động, tạo các album  ảnh; ca nhạc và trình chiếu các trang của bài trình chiếu     D. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử, tạo các hiệu ứng chuyển động, tạo các album   ảnh; ca nhạc, in ấn ­ quảng cáo và trình chiếu các trang của bài trình chiếu Câu 11:  Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:          Gõ tên đăng nhập và mật khẩu          Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử          Mở Internet          Nháy chuột vào nút Đăng nhập   A. ­­­           B. ­­­            C. ­­­    D. ­­­ Câu 12: Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím: A. Enter B. F5 C. Insert D. Ctrl+F4. Câu 13: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng :.    Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá   Truy cập vào máy tìm kiếm       Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm              Nháy vào liên kết chứa thông tin    A. ­­­            B. ­­­              C. ­­­               D. ­­­ Câu 14: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là; A. www.google.com.vn                      B. www.yahoo.com C. www.gmail.com                                     D. B và C đúng Câu 15: Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?     A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn thư mục cần lưu / Save     B. Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn thư mục cần lưu / Save     C. File / Save Page As / Chọn thư mục cần lưu / Save     D. File / Save As / Chọn thư mục cần lưu / Save Câu 16: Đâu là phần mềm trình chiếu trong các phần mềm sau: A. Microsoft Word B. Microsoft Excel C. Microsof Access D. Microsoft PowerPoint Câu 17: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ một website? A. www.vietnamnet.vn  B. phuongnam@yahoo.com.vn C. www.edu.net.vn D. A và C đều đúng. Câu 18: Con người trong xã hội tin học hóa cần phải làm gì?  A. Có ý thức bảo vệ thông tin và  các tài nguyên mang thông tin, tài sản chung của mọi   người và của toàn xã hội .              B.  Cần có trách nhiệm đối với mỗi thông tin đưa lên mạng Internet.              C.  Xây dựng phong cách sống khoa học có tổ chức, đạo đức...  D. A,B và C đều đúng. Câu 19: Để sắp xếp các trang chiểu ta chọn lệnh:     A. Normal View B. Slide Sorter View   C. Slide Show  D. Notes Page Câu 20: Chọn tên Mail đúng                                                                       Trang 2
 3. Ôn tập tin 9 – HKI, năm học 2018 – 2019 A. hungnv@gmail.com B. www.vnepress.net C. http://www.dantri.com.vn D. NgaBT@.com Câu 21:  Phần mềm được sử  dụng để  truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên   internet được gọi là:  A. Trình lướt web;   B. Trình duyệt web;     C. Trình thiết kế web; D. Trình soạn thảo web. Câu 22: Máy tìm kiếm nào sau đây được sử dụng nhiều nhất trên thế giới?  A. http://www.bing.com; B. http://www.google.com.vn; C. http://www.xalo.vn; D. http://www.socbay.vn; Câu 23: Đâu là địa chỉ của máy tìm kiếm:  A. http://www.google.com.vn; B. http://www.yahoo.com; C. http://www.bing.com; D. Tất cả đều đúng Câu 24: Hãy chọn phương án ghép đúng: “Máy tìm kiếm www.google.com ... ”  A. Có thể tìm kiếm được mọi thông tin mà ta cần. B. Cho danh sách các trang web liên quan đến chủ  đề   cần tìm thông qua từ  khóa tìm  kiếm. C. Chỉ có thể tìm kiếm thông tin dạng văn bản. D. Chỉ có thể tìm kiếm thông tin dạng hình ảnh Câu 25: Dải lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu là  A. Maillings  B. Slideshow; C. View; D. Power Point. Câu 25: Em sưu tầm được nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè ở nhiều nơi em dùng dịch vụ  gì?  A. Thương mại điện tử; B. Đào tạo qua mạng; C. Thư điện tử đính kèm tệp; D. Tìm kiếm thông tin. Câu 27: Mật khẩu của tài khoản Email tại máy chủ Gmail tối thiểu phải đạt bao nhiêu kí tự?  A. 6 kí tự; B. 5 kí tự; C. 7 kí tự; D. 8 kí tự; Câu 28: Khi không sử  dụng hộp thư  nữa, để  không bị  người khác sử  dụng ta cần đóng hộp  thư bằng cách:  A. Nháy chuột vào nút Đăng nhập  B. Nháy chuột vào nút Đăng xuất C. Thoát khỏi Internet D. Truy cập vào một trang Web khác Câu 29: Thư điện tử có ưu điểm gì so với thư truyền thống?  A. Thời gian gửi nhanh   B. Có thể gửi đồng thời cho nhiều người C. Chi phí thấp D. Tất cả các ưu điểm trên. Câu 30: Dịch vụ nào dưới dây không phải là dịch vụ trên Internet?  A. Tra cứu thông tin trên web; B. Thư điện tử; C. Chuyển phát nhanh; D. Hội thoại trực tuyến; Câu 31: Trong các phần mềm sau, phần mềm nào là phần mềm diệt virus máy tính:  A. Pascal ; B. Bkav ; C. Office ; D. Kompozer. Câu 32: Vì sao việc mở các tệp đính kèm theo thư điện tử lại nguy hiểm?  A. Vì các tệp đính kèm thư điện tử thường là nguồn lây nhiễm của virus máy tính. B. Vì khi mở tệp đính kèm phải trả thêm tiền dịch vụ. C. Vì tệp đính kèm có dung lượng lớn nên đĩa cứng không chứa được. D. Vì tất cả các lý do trên. Câu 33: Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:                                                                        Trang 3
 4. Ôn tập tin 9 – HKI, năm học 2018 – 2019 A. Chỉ cần một phần mềm quét virus là đủ diệt tất cả các loại virus B. Tại một thời điểm, một phần mềm quét virus chỉ diệt được một số  loại virus nhất   định. C. Một phần mềm quét virus chỉ diệt được duy nhất một loại virus. D. Nếu máy tính không kết nối Internet thì sẽ không bị nhiễm virus. Câu 34. Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng.   a. Mở bảng chọn Slide Show  Animation Schemes…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.   b. Chọn các trang chiếu.  Mở bảng chọn Slide Show  Animation Schemes…Nháy chọn  hiệu ứng thích hợp.   c. Chọn các trang chiếu.  Mở bảng chọn Slide Show  Slide Transition…Nháy chọn hiệu  ứng thích hợp.   d. Chọn các trang chiếu.  Mở bảng chọn Slide Show  View…Nháy chọn hiệu ứng thích  hợp. Câu 35. Hiệu ứng động là công cụ hỗ trợ trình bày nội dung trên trang chiếu. Có mấy  loại hiệu ứng động?    a. 1       b. 2 c. 3 d. 4 Câu 36. Để sắp xếp các trang chiểu ta chọn lệnh:    a. Normal View b. Slide Sorter View   c. Slide Show  d. Notes Page Câu 37. Các bước  sao chép nhiều trang chiếu ? B1: Chọn trang chiếu đầu tiên, giữ phím CTRL và chọn các trang chiếu tiếp theo B2: Nháy vào nút Copy rồi nháy chuột vào nơi cần sao chép B3: Nháy vào nút Paste Câu 38. Cách  mở mẫu bố trí ( Slide Layout ) ? a. Insert   Slide layout… b. Format   New Slide c. Format   Slide Layout... d. Tools    Slide Layout... Câu 39. Để tạo hiệu ứng động có sẵn cho các đối tượng trên trang chiếu ta thực hiện  theo trình tự nào? a. Mở bảng chọn Slide Show   Slide Transition. b. Mở bảng chọn Slide Show   View Show. c. Mở bảng chọn Format   Slide Layout. d. Mở bảng chọn Slide Show Animation Schemes Câu 40. Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên: a. Không thuận tiện.             b. Hấp dẫn, sinh động và thu hút  sự chú ý c. Không cần thiết. d. Các câu trên đều sai  Câu 41. Để tạo hiệu ứng động đơn giản cho đối tượng, ta chọn: a. Slide Show → Animation Schemes. b. View → Slide Layout. c. Insert → Picture → From File.            d. Format → Background. Câu 42. Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ : a. Càng nhiều càng tốt. b. Mỗi nội dung nên tạo nhiều hiệu ứng. c. Mức độ vừa phải. d. Không nên tạo hiệu ứng động. Câu 43.  Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:                                                                        Trang 4
 5. Ôn tập tin 9 – HKI, năm học 2018 – 2019 a. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm. b. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên. c. Tùy theo nội dung thể hiện để chọn âm thanh cho phù hợp. d. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh. Câu 44. Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?     a. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh)  b. Định dạng văn bản     c. Hiệu ứng động  d. Cả 3 yếu tố trên                                                                         Trang 5
 6. Ôn tập tin 9 – HKI, năm học 2018 – 2019 II. PHẦN TỰ LUẬN 1. Virus máy tính là gì? Cách phòng tránh virus máy tính ? 2. Nêu tác hại và các con đường lây lan của virus máy tính ? 3. Em hãy trình bày các bước tạo màu nền cho trang chiếu ? 4. Em hãy nêu các bước thêm hình ảnh vào trang chiếu ? 5. Trình bày các bước tạo hiệu  ứng chuyển trang chiếu và các bước tạo hiệu  ứng động cho đối tượng ?                                                                       Trang 6

Tài liệu cùng danh mục Trung học cơ sở

TIẾT 147 + 148 : TỔNG KẾT NGỮ PHÁP

Giúp HS hệ thống hoá kiến từ lớp 6 đến lớp 9 - Từ loại - Cụm từ - Thành phần câu - Các kiểu câu B. Chuẩn bị - Soạn bài - Bảng phụ C. Tiến trình hoạt động Hoạt động 1. Hệ thống hoá về danh từ, động từ, tính từ GV hướng dẫn HS làm bài 1 A. Từ loại I. Danh từ, động từ, tính từ Bài 1 - Danh từ: lần, lăng, làng - Động từ: đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập Hs đọc bài 2 HS làm miệng a, Những, các, một + lần,...


SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG

Kiến thức : Phát biểu được khẳng định : Trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu khác nhau. Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng bằng lăng kính để rút ra kết luận : trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu.


Cấu tạo tế bào nấm

Tế bào của nấm là một tế bào thực sự (eucyte) bao gồm: vách tế bào, màng chất nguyên sinh, chất tế bào, thể hạt nhỏ, ribosome, nhân, không bào, các hạt dự trữ... V


Hệ tiêu hóa ở người (khoang miệng – 2)

Sự tiêu hoá cơ học Tiêu hoá cơ học chủ yếu do răng đảm nhiệm. Răng cửa cắt thức ăn, răng nanh xé thức ăn, răng hàm nghiền thức ăn. Các chức năng này được thực hiện bằng sự nâng lên hạ xuống của hàm dưới, làm cho 2 hàm răng ép sát vào nhau. Thức ăn được trộn đều với nước bọt rồi tạo thành các viên nhỏ, trơn dễ nuốt. Nuốt là một hoạt động phản xạ phức tạp, được thực hiện qua các giai đoạn - Giai đoạn miệng: thức ăn sau khi được nhai và...


ĐỊNH LÝ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÝ TALÉT

HS nắm vững nội dung định lý đảo và hệ quả của định lí Talét - áp dụng định lí Talét để chứng minh hệ quả của định lí Talét - Từ hệ quả rút ra chú ý để áp dụng tính độ dài đoạn thẳng.


Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề ra biện pháp khác phục - Nâng cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường


Ebook Học tốt Ngữ văn 9 (Tập 1 - tái bản lần thứ nhất): Phần 2

Cuốn "Học tốt Ngữ văn 9 (Tập 1)" được biên soạn bám sát chương trình Ngữ Văn 9 mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 là các nội dung từ bài Đoàn thuyền đánh cá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thiết kế bài giảng hóa học 9 part 9

Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 9 part 9', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo án Hình Học lớp 8: .ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

A-MỤC TIÊU: - HS nắm được định nghĩa và các định lý 1, dịnh lý 2 về đường trung bình của tam giác. - HS biết vận dụng các định lý học trong bài để tính độ dài, chứng minh 2 đoạn tăhnge bằng nhau, 2 đường thẳng song song . - Rèn luyện cách lập luận trong chứng minh định lý và vận dụng các định lý đã học vào giải các bài toán.


Sinh học 6 - Bài 5: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Kiến thức - Học sinh nhận biết được các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi. - Biết cách sử dụng kính lúp, các bước sử dụng kính hiển vi. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng thực hành. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ kính lúp và kính hiển vi.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo án hóa học 8_Tiết:39
 • 06/09/2011
 • 57.000
 • 648
Nguyên phân
 • 05/01/2011
 • 32.349
 • 508
CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG CƠ HỌC
 • 17/09/2011
 • 78.927
 • 326
GIÁO ÁN LỊCH SỬ 7_TIẾT37
 • 01/09/2011
 • 44.063
 • 723

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu