Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận

Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh chứng nhận', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận tỉnh An Giang, hưỡng dẫn thủ tục, hành chính tỉnh An Giang, thủ tục đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
4.5 5 2653
 • 5 - Rất hữu ích 1.298

 • 4 - Tốt 1.355

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
 2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu 1. tỉnh An Giang. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang kiểm tra tính 2. hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp Giấy chứng 3. nhận đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I- 1. 4; Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá 2. nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
 3. Thành phần hồ sơ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc 3. chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách 4. nhiệm); Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh 5. doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp; 6. Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập; Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, 7. Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận Quyết định số đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư
 4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi 1088/2006/QĐ-BK... nhánh) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ Nghị định số 1. đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có 108/2006/NĐ-CP n... điều kiện Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau: a/ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; b/ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; 2. Luật Đầu tư c/ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng; d/ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; đ/ Dịch vụ giải trí; e/ Kinh doanh bất động sản; g/ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên
 5. Nội dung Văn bản qui định thiên nhiên; môi trường sinh thái; h/ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; i/ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Trình hiện tự thực

Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình ubnd tỉnh cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. trình hiện tự thực', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp Thẻ An toàn điện (Đối với thợ điện nông thôn)

Tham khảo tài liệu 'cấp thẻ an toàn điện (đối với thợ điện nông thôn)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ)

Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (vận hành thiết bị chiếu xạ)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thuộc tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): các thành viên trong Quyết định...


Thủ tục " Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn "

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp mới Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ khi có quyết định công nhận trúng tuyển. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu...Đăng ký hoạt động của Trung Tâm tư vấn pháp luật, mã số hồ sơ 020814

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật, mã số hồ sơ 020814', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị thiêu hủy)

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách hoặc bị thiêu hủy)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phê duyệt nội dung và kế hoạch nhập khẩu đối với tác phẩm điện ảnh (ghi trên mọi chất liệu) trước khi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thuộc Lĩnh vực thống kê: Điện ảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Điện ảnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.378
 • 426

Danh mục tài liệu