Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận

Tham khảo tài liệu 'đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc chi nhánh chứng nhận', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh chứng nhận tỉnh An Giang, hưỡng dẫn thủ tục, hành chính tỉnh An Giang, thủ tục đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
4.5 5 2653
 • 5 - Rất hữu ích 1.298

 • 4 - Tốt 1.355

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
 2. Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu 1. tỉnh An Giang. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang kiểm tra tính 2. hợp pháp của nội dung cần điều chỉnh. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang cấp Giấy chứng 3. nhận đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu phụ lục I- 1. 4; Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá 2. nhân hợp pháp khác; bản sao quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
 3. Thành phần hồ sơ Văn bản ủy quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc 3. chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện; Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách 4. nhiệm); Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh 5. doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp; 6. Danh sách bổ sung thành viên/cổ đông sáng lập; Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, 7. Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận Quyết định số đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư
 4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi 1088/2006/QĐ-BK... nhánh) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ Nghị định số 1. đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có 108/2006/NĐ-CP n... điều kiện Không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện như sau: a/ Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; b/ Lĩnh vực tài chính, ngân hàng; 2. Luật Đầu tư c/ Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng; d/ Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản; đ/ Dịch vụ giải trí; e/ Kinh doanh bất động sản; g/ Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên
 5. Nội dung Văn bản qui định thiên nhiên; môi trường sinh thái; h/ Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; i/ Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh

Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của chủ tịch ubnd tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp thẻ Nhà báo

Thành phần, số lượng hồ sơ: - Bản khai của người đề nghị cấp Thẻ nhà báo do người đề nghị cấp Thẻ thực hiện việc kê khai theo mẫu quy định, được người đứng đầu cơ quan báo chí ký duyệt đóng dấu của cơ quan báo chí. - Người đề nghị cấp Thẻ lần đầu phải có bản sao quyết định biên chế hoặc hợp đồng dài hạn được cơ quan báo chí hoặc cơ quan công chứng xác nhận;


Cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân trình diễn thời trang

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân trình diễn thời trang', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ...


Thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

Tham khảo tài liệu 'thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký chào bán trái phiếu ra nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chào bán trái phiếu ra nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp lại Giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y học cổ truyền tư nhân

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn trong cơ sở y học cổ truyền tư nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời Cảng hàng không, sân bay

Tham khảo tài liệu 'giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Tham khảo tài liệu 'kiểm tra, cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở nuôi tôm an toàn; đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Cây son thiên sứ - Tập 9
 • 24/04/2013
 • 85.652
 • 977
tài liệu về diode
 • 05/01/2011
 • 81.055
 • 997

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.352
 • 426

Danh mục tài liệu