Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chuyên đề bổ trợ hóa học 12

Chuyên đề bổ trợ hóa học 12 năm học 2019-2020Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Kinh Tế - Quản Lý

Tài liệu tham khảo Kinh tế học vi mô

Hàm sản xuấ: xac định sản lượng tối đa có thể đạt được sản xuất từ bất kỳ khối lượng cho trước nào của đầu vào với một trình tự công nghệ nhất định. Kinh tế học vi mô (microeconomic) hay là kinh tế tầm nhỏ là một phân ngành chủ yếu của kinh tế học, chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất, hay một ngành kinh tế nào đó) theo cách riêng lẻ và biệt lập....


Giáo trình QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI part 1

Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao. ...


QCVN 13 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 13 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT MAY National technical regulation on the effluent of textile industry HÀ NỘI 2008 QCVN 13 : 2008/btnmt Lời nói đầu QCVN 13 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số /2008/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 200 8 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2 QCVN 13 : 2008/btnmt QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC...


Giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý trong cơ cấu kinh tế trang trại p2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích ứng dụng nguyên lý trong cơ cấu kinh tế trang trại p2', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-4-5:2013 - IEC/TR 60721-4-5:2003

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7921-4-5:2013 cung cấp cho người viết quy định kỹ thuật theo hướng dẫn cùng với tập hợp các bảng dễ sử dụng tương quan và chuyển đổi những điều kiện này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Miền Trung đã cải thiện tính cạnh tranh của mình?

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Miền Trung đã cải thiện tính cạnh tranh của mình?" để nắm bắt một số nội dung về các yếu tố cấu thành chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Các bước làm luật: ở người và ở ta

Ai từng theo dõi kỹ các hoạt động của Quốc hội có thể nhận thấy một hiện tượng khá thú vị: Có những chuyện được các đại biểu Quốc hội đào xới rất nhiều lần, nhưng lại theo cùng một góc tiếp cận, chứ không phải là nhiều lần rồi làm sáng tỏ được vấn đề, và lần cuối không khác lần đầu được bao nhiêu.


Ebook Đánh giá tác động của các dự án phát triển tới đói nghèo - Sổ tay cho cán bộ thực hành (sách tham khảo): Phần 1

(BQ)Phần 1 cuốn sách "Đánh giá tác động của các dự án phát triển tới đói nghèo - Sổ tay cho cán bộ thực hành (sách tham khảo)" cung cấp cho người đọc các nội dung: Định nghĩa các khái niệm và kỹ thuật đánh giá, các bước quan trọng trong thiết kế và thực hiện đánh giá tác động, áp dụng các phương pháp phân tích để đánh giá tác động - Một nghiên cứu tình huống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ MẮT Yêu cầu kỹ thuật - Cái lọc sáng - 2

người chế tạo mắt kính và người sản xuất phương tiện bảo vệ mắt sừ dụng mắt kính đó. Khi tâm hình học và quang học không trùng nhau, việc .kiểm tra này phải là một nội dung của hợp đồng thỏa thuận giữa bên mua và bên bán. b) Hiệu ứng lăng kính : - Được đo tại tâm điểm hình học của mắt kính. Sai lệch cho phép về hiệu ứng cầu, lăng kính và độ loạn thị được quy định trong bảng 2. Bảng 2 Cấp Hiệu ứng cầu m -1 1 2 0,06 0,12 Độ loạn...


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8524:2010 - ISO 4063: 2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8524:2010 bao hàm các nhóm quá trình chính (một chữ số), các nhóm (hai chữ số) và các phân nhóm (ba chữ số), số ký hiệu cho bất cứ quá trình nào có tối đa là ba chữ số. Hệ thống này được dùng để trợ giúp cho sự làm việc bằng máy tính, các bản vẽ, các dự thảo tài liệu làm việc, đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 366:1999
 • 13/10/2016
 • 87.153
 • 981
KINH TẾ TÀI NGUYÊN - Chương 1
 • 03/05/2011
 • 22.608
 • 465

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu