Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chuyên đề bổ trợ hóa học 12

Chuyên đề bổ trợ hóa học 12 năm học 2019-2020Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Kinh Tế - Quản Lý

Học thuyết doanh nghiệp - Chương 5: Thuyết ngẫu nhiên

Tài liệu trình bày các nội dung về thuyết ngẫu nhiên, khái quát bối cảnh ra đời và phát triển của học thuyết; nội dung chính của học thuyết, về các các khái niệm, quan điểm, các yếu tố ngẫu nhiên tác động tới hiệu suất của doanh nghiệp; mô hình lý thuyết tác động ngẫu nhiên đến doanh nghiệp.


Học thuyết doanh nghiệp - Chương 2: Thuyết quyền sở hữu

Tài liệu trình bày về quyền sở hữu (Property Rights) và những ảnh hưởng của quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp đối với việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực theo mô hình tân cổ điển mới (Neo-classical model renewed). Trước đó, lý thuyết tân cổ điển (neo-classical theory) chỉ công nhận một cơ chế phân bổ nguồn lực hiệu quả duy nhất là cơ chế giá cả của thị trường.


Học thuyết doanh nghiệp - Chương 1: Thuyết bàn tay vô hình

Tài liệu trình bày khái niệm và bản chất bàn tay vô hình của Adam Smith; bàn tay vô hình và kết quả không mong đợi; khái niệm và bản chất kết quả không mong đợi; các loại kết quả không mong đợi; bàn tay vô hình và kết quả không mong đợi; các quan điểm giải thích về bàn tay vô hình; áp dụng phân tích kinh doanh trong thế giới hiện đại ngày nay.


Học thuyết doanh nghiệp - Chương 8: Thuyết lợi thế cạnh tranh

Tài liệu trình bày các nội dung chính của thuyết lợi thế cạnh tranh như tổng quan và định nghĩa cơ bản về lợi thế cạnh tranh; công cụ phân tích môi trường cạnh tranh bên ngoài là mô hình năm áp lực và nhóm chiến lược; các phương pháp xác định, xây dựng, triển khai và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.


Học thuyết doanh nghiệp - Chương 10: Thuyết bàn tay hữu hình

Tài liệu trình bày về doanh nghiệp hiện đại; các đề xuất tổng quát của Chandler (1977); bàn tay hữu hình của các nhà quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-5:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-5:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình cấp điện. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho công trình cấp điện, bao gồm trạm điện, lưới truyền tải và phân phối điện. Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình cấp điện.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-6:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-6:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các công trình cấp xăng dầu và khí đốt. Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: công trình cấp xăng dầu: Cửa hàng xăng dầu; công trình cấp khí đốt: trạm tồn chứa và thiết bị công nghệ, đường ống chôn ngầm, trạm giảm áp trong khu đô thị (áp lực đường ống nhỏ hơn hoặc bằng 7,0 bar).


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-3:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-3:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành công trình hào và tuy nen kỹ thuật. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo và quản lý vận hành các công trình tuy nen và hào kỹ thuật.


Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 264:2002

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 264:2002 được áp dụng khi xây dựng mới các công trình để đảm bảo những người khó khăn về vận động và những người khiếm thị tiếp cận sử dụng. Trong trường hợp cần cải tạo, nâng cấp đối với những công trình có yêu cầu đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này. Khi áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo các quy định trong Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-4:2016/BXD

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 07-4:2016/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ trong đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông đô thị. Quy chuẩn này không bao gồm các công trình giao thông như tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, cảng đường thủy, sân bay. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới và cải tạo các công trình giao thông đô thị.


Tài liệu mới download

Nội thất và phong thủy
  • 08/11/2014
  • 11.589
  • 787

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu