Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cảm xúc trong học tập của sinh viên

Cảm xúc trong học tập là những cảm xúc (CX) trực tiếp đối với hoạt động học và thành tích do học tập mang lại. Bốn CX tích cực (thích thú, hi vọng, tự hào, nhẹ nhõm) và năm CX tiêu cực (tức giận, lo lắng, xấu hổ, tuyệt vọng, chán nản) được đánh giá bằng bảng hỏi về CX trong học tập phiên bản Việt Nam (V-AEQ) được thích nghi từ The Achievement Emotional Questionnaire (AEQ). Các trải nghiệm CX của sinh viên (SV) được khảo sát trong ba loại tình huống học tập quan trọng nhất ở đại học (ĐH), đó là các CX có liên quan đến lớp học, đến việc học hoặc thi cử). Mẫu nghiên cứu là 651 SV đang học các trường ĐH phía Nam, Việt Nam. Kết quả cho thấy CX trong học tập của SV đều ở mức cao với các loại CX tích cực, mức trung bình với các loại CX tiêu cực. Riêng SV sư phạm, mức độ CX tiêu cực đều cao hơn so với SV ngoài sư phạm ở tất cả các bối cảnh học tập khác nhau.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH JOURNAL OF SCIENCE Tập 17, Số 2 (2020): 321-328 Vol. 17, No. 2 (2020): 321-328 ISSN: 1859-3100 Website: http://journal.hcmue.edu.vn Bài báo nghiên cứu * CẢM XÚC TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Huỳnh Mai Trang*, Mai Hồng Đào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh * Tác giả liên hệ: Huỳnh Mai Trang – Email: tranghm@hcmue.edu.vn Ngày nhận bài: 07-11-2019; ngày nhận bài sửa: 21-11-2019; ngày duyệt đăng: 14-02-2020 TÓM TẮT Cảm xúc trong học tập là những cảm xúc (CX) trực tiếp đối với hoạt động học và thành tích do học tập mang lại. Bốn CX tích cực (thích thú, hi vọng, tự hào, nhẹ nhõm) và năm CX tiêu cực (tức giận, lo lắng, xấu hổ, tuyệt vọng, chán nản) được đánh giá bằng bảng hỏi về CX trong học tập phiên bản Việt Nam (V-AEQ) được thích nghi từ The Achievement Emotional Questionnaire (AEQ). Các trải nghiệm CX của sinh viên (SV) được khảo sát trong ba loại tình huống học tập quan trọng nhất ở đại học (ĐH), đó là các CX có liên quan đến lớp học, đến việc học hoặc thi cử). Mẫu nghiên cứu là 651 SV đang học các trường ĐH phía Nam, Việt Nam. Kết quả cho thấy CX trong học tập của SV đều ở mức cao với các loại CX tích cực, mức trung bình với các loại CX tiêu cực. Riêng SV sư phạm, mức độ CX tiêu cực đều cao hơn so với SV ngoài sư phạm ở tất cả các bối cảnh học tập khác nhau. Từ khóa: bảng hỏi; cảm xúc trong học tập; cảm xúc tích cực; cảm xúc tiêu cực; sinh viên 1. Giới thiệu Trong các bối cảnh học tập khác nhau, người học trải nghiệm nhiều CX khác nhau. Pekrun (2014) đã đưa ra bốn loại CX bắt nguồn từ việc học và môi trường học tập: (1) CX thành tích (Achievement emotions) là những CX có liên quan đến các thành tích có được từ hoạt động học như: thích thú với hoặc tự hào khi thành công trong học tập, lo lắng hoặc xấu hổ khi thất bại. (2) CX nhận thức (Epistemic emotions) là những CX được gây ra bởi các vấn đề nhận thức. Chẳng hạn như: bất ngờ về một nhiệm vụ mới; tò mò, bối rối hoặc thất vọng về những trở ngại; vui sướng khi vấn đề được giải quyết. (3) CX chủ đề (Topic emotions) liên quan đến các chủ đề được trình bày trong bài học, tạo sự quan tâm của người học đối với các tài liệu học tập, như là thấu cảm với số phận của một nhân vật nào đó được miêu tả trong một tiểu thuyết, thích thú với một bức tranh được thảo luận trong một khóa học nghệ thuật. Và (4) CX xã hội (Social emotions) liên quan đến sự tương tác với người dạy và bạn học, như sự yêu mến, sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, sự ngưỡng mộ hay sự khinh miệt, sự đố kị, giận dữ, lo lắng. Cite this article as: Huynh Mai Trang, & Mai Hong Dao (2020). Students’ achievement emotions. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 17(2), 321-328. 321
 2. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 321-328 CX trong học tập trong khuôn khổ nghiên cứu này được xét ở khía cạnh những CX có liên quan trực tiếp đến hoạt động học hoặc thành tích học tập (Achievement emotions). Đối với hoạt động học, có các CX mang tính thúc đẩy như sự thích thú học tập của người học, trải nghiệm buồn chán trong giờ học, hoặc giận dữ với nhiệm vụ học tập. Đối với thành tích học tập, có các CX hướng đến tương lai – liên quan tương ứng với thành công và thất bại trong tương lai, như hi vọng và lo lắng; các CX quay về quá khứ – liên quan tương ứng đến thành công và thất bại đã qua, như tự hào và xấu hổ. Theo lí thuyết của Pekrun (2002, 2006, 2007), các CX trong học tập được xem xét theo hai chiều kích: tích cực – tiêu cực và kích hoạt – triệt tiêu. Từ đó hình thành bốn nhóm CX: kích hoạt – tích cực (thích thú, hi vọng, tự hào); triệt tiêu – tích cực (nhẹ nhõm); kích hoạt – tiêu cực (tức giận, lo lắng, xấu hổ); triệt tiêu – tiêu cực (tuyệt vọng, chán nản) như minh họa ở Hình 1. Các CX này được lần lượt được khảo sát ở các bối cảnh khác nhau: CX có liên quan đến trường lớp, CX có liên quan đến việc học và CX có liên quan đến việc kiểm tra hoặc thi cử. Hình 1. Các CX trong học tập theo Pekrun và cộng sự (2002) Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát những CX trong học tập (xét ở chiều kích tích cực – tiêu cực) của SV trong các bối cảnh học tập khác nhau. Ngoài ra, nghiên cứu so sánh CX trong học tập xét theo ngành học cũng được thực hiện để làm rõ hơn đặc trưng CX trong học tập của SV sư phạm và SV ngoài sư phạm. 2. Phương pháp nghiên cứu 2.1. Mẫu nghiên cứu Mẫu nghiên cứu bao gồm 651 SV ở các trường: ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Tiền Giang, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Võ Trường Toản (khu vực miền Tây), trong đó, tỉ lệ SV sư phạm là 49,8% và SV ngoài sư phạm là 50,2%. Các số liệu được thu thập tập trung trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4/2019 đến giữa tháng 5/2019 thông qua hình thức bảng hỏi giấy và có sự tương tác trực tiếp giữa nhóm nghiên cứu và người tham gia. Bên cạnh đó, một ít số liệu cũng được thu thập thông 322
 3. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Huỳnh Mai Trang và tgk qua bảng hỏi online (1,54% trên tổng số mẫu) trong khoảng thời gian cuối tháng 5. Đây là giai đoạn SV đang theo học các môn và chưa diễn ra các kì thi cuối kì tại các trường được khảo sát. Người trả lời nhận được một bảng câu hỏi và một bảng trả lời. Họ đọc các mục hỏi, nhớ lại các tình huống thường xảy ra có liên quan đến trường lớp, học hành và kiểm tra – thi cử mà họ đã trải qua và đánh dấu vào bảng trả lời. Trước khi trả lời bảng hỏi, các SV này đều xác nhận sự đồng thuận tham gia nghiên cứu. Người tham gia nghiên cứu cũng được khuyến khích trả lời bảng hỏi bằng cơ hội bốc thăm trúng thưởng ở cuối buổi khảo sát. 2.2. Công cụ nghiên cứu CX trong học tập được đo lường từ Bảng hỏi CX trong học tập phiên bản Việt Nam – V-AEQ (Huynh et al., 2019). Đây là một bộ công cụ tự báo cáo đa chiều, được thích nghi từ The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ) của nhóm tác giả Pekrun, Goetz, Frenzel, Barchfeld, & Perry (2002). Sau khi thích nghi, V-AEQ bao gồm 230 câu (phiên bản tiếng Anh là 232 câu) được phân bổ trong 3 tiểu thang đo: CX liên quan đến Lớp học, CX liên quan đến Việc học (cùng đo lường 8 CX: thích thú, hi vọng, tự hào, giận dữ, lo lắng, xấu hổ, tuyệt vọng, buồn chán); và CX liên quan đến Thi cử (đo lường 8 CX là thích thú, hi vọng, tự hào, nhẹ nhõm, giận dữ, lo lắng, xấu hổ, tuyệt vọng). Mỗi tiểu thang đo đều được xem xét trong các thời điểm trước, trong và sau hoạt động gắn liền với nó, được minh họa ở Hình 2. Hình 2. Cấu trúc Bảng hỏi CX trong học tập phiên bản Việt Nam Chỉ số Cronbach's Alpha của các loại CX xét trong các bối cảnh học tập khác nhau (lớp học, việc học và thi cử) đều trên 0,7, chỉ có thang đo CX tự hào đối với việc học là 0,68. Có 12 trên 24 thang đo có Chỉ số Cronbach's Alpha trên 0,8 (Bảng 1). Nhìn chung, các chỉ số này cho thấy V-AEQ hoàn toàn có thể sử dụng được. 323
 4. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 321-328 Bảng 1. Hệ số tin cậy của các thang đo CX trong học tập (N=651) CX_Lớp học CX_Việc học CX_Thi cử Số câu 𝛼𝛼 Số câu 𝛼𝛼 Số câu 𝛼𝛼 Thích thú 10 0,807 10 0,764 10 0,746 Hi vọng 8 0,743 6 0,748 8 0,779 Tự hào 9 0,779 5 0,681 10 0,819 Giận dữ 9 0,776 9 10 0,780 Lo lắng 12 0,780 11 0,780 12 0,825 Xấu hổ 11 0,825 11 0,817 10 0,821 Tuyệt vọng 10 0,836 11 0,863 11 0,881 Buồn chán 11 0,880 11 0,901 Nhẹ nhõm 5 0,744 Câu trả lời được ghi nhận theo thang Likert 5 mức độ: từ Rất không đồng ý (1) đến Rất đồng ý (5). Theo đó, điểm trung bình (ĐTB) được diễn giải như sau: - Từ 1,00 đến 1,80: mức đồng ý rất thấp; - Từ 1,81 đến 2,60: mức đồng ý thấp; - Từ 2,61 đến 3,40: mức đồng ý trung bình; - Từ 3,41 đến 4,20: mức đồng ý cao; - Từ 4,21 đến 5,00: mức đồng ý rất cao. 3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận Phân tích phương sai với biến lặp (các CX) được sử dụng để so sánh các CX, loại CX (tích cực và tiêu cực) theo ngành học của SV (sư phạm và ngoài sư phạm). ĐTB và độ lệch chuẩn của từng CX cũng như kết quả kiểm nghiệm sẽ lần lượt được trình bày theo các bối cảnh của hoạt động học tập: CX đối với lớp học, CX đối với việc học, CX đối với thi cử. 3.1. Cảm xúc đối với lớp học của sinh viên (xem Bảng 2) Bảng 2. ĐTB (độ lệch chuẩn) của các CX đối với lớp học của SV xét theo ngành học Ngoài Sư phạm sư phạm Thích thú 3,6 (0,54) 3,6 (0,52) Tích cực Hi vọng 3,7 (0,54) 3,8 (0,50) Tự hào 3,8 (0,57) 3,7 (0,51) p = 0,358 Giận dữ 2,5 (0,63) 2,4 (0,63) Lo lắng 2,8 (0,55) 2,5 (0,52) Tiêu cực Xấu hổ 2,9 (0,65) 2,7 (0,61) Tuyệt vọng 2,3 (0,66) 2,2 (0,62) Buồn chán 3,1 (0,72) 2,9 (0,69) p = 0,000 324
 5. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Huỳnh Mai Trang và tgk Bảng 2 cho thấy các CX tích cực của SV đối với lớp học có ĐTB đạt mức cao (nhất là CX tự hào) và không có sự khác biệt giữa SV sư phạm và ngoài sư phạm [F(1,649 < 1]. Còn CX tiêu cực có ĐTB từ mức thấp (CX tuyệt vọng) đến mức trung bình (CX buồn chán), SV sư phạm có ĐTB cao hơn so với SV ngoài sư phạm [F(1,649) = 14,9; p < 0,001). Như vậy, đối với việc đến lớp, SV sư phạm có CX tích cực ở mức cao (3,7) so với CX tiêu cực ở mức trung bình (2,7), tuy nhiên CX tiêu cực này lại cao hơn so với nhóm SV ngoài sư phạm ở mức thấp (2,5). 3.2. Cảm xúc về việc học của sinh viên Bảng 3. ĐTB (độ lệch chuẩn) của các CX đối với việc học của SV xét theo ngành học Sư phạm Ngoài sư phạm Thích thú 3,7 (0,50) 3,7 (0,49) Tích cực Hi vọng 3,6 (0,58) 3,6 (0,54) Tự hào 3,5 (0,60) 3,5 (0,56) p = 0,146 Giận dữ 2,5 (0,70) 2,4 (0,66) Lo lắng 3,1 (0,55) 2,9 (0,54) Tiêu cực Xấu hổ 3,2 (0,62) 3,0 (0,63) Tuyệt vọng 2,7 (0,71) 2,6 (0,67) Buồn chán 2,9 (0,76) 2,9 (0,73) p = 0,004 Tương tự như trên, Bảng 3 cho thấy các CX tích cực của SV đối với việc học có ĐTB đạt mức cao (nhất là CX thích thú) và không có sự khác biệt giữa SV sư phạm và ngoài sư phạm về CX loại này [F(1,649) = 2,1; p = 0,146]. Còn CX tiêu cực có ĐTB từ mức thấp (CX giận dữ) đến mức vừa phải (CX xấu hổ), SV sư phạm có ĐTB cao hơn so với SV ngoài sư phạm [F(1,649) = 8,2; p = 0,004]. Nhìn chung, đối với việc học, SV sư phạm có CX tích cực ở mức cao (3,6) so với CX tiêu cực ở mức trung bình (2,9), tuy nhiên CX tiêu cực này lại cao hơn so với nhóm SV ngoài sư phạm (2,8). 3.3. Cảm xúc đối với việc thi cử của sinh viên (xem Bảng 4) Bảng 4. ĐTB (độ lệch chuẩn) của các CX về việc thi cử của SV xét theo ngành học Sư phạm Ngoài sư phạm Thích thú 3,2 (0,54) 3,2 (0,52) Tích Hi vọng 3,5 (0,58) 3,5 (0,54) cực Tự hào 3,3 (0,57) 3,3 (0,59) Nhẹ nhõm 3,9 (0,63) 3,9 (0,61) p = 0,8 Giận dữ 2,8 (0,59) 2,7 (0,60) Tiêu Lo lắng 3,3 (0,61) 3,1 (0,61) cực Xấu hổ 3,0 (0,66) 2,9 (0,63) Tuyệt vọng 2,6 (0,72) 2,4 (0,62) p = 0,000 325
 6. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 321-328 Các CX tích cực của SV đối với việc thi cử có ĐTB đạt mức vừa phải (thích thú, tự hào) đến cao (hi vọng, nhẹ nhõm) và không có sự khác biệt giữa SV sư phạm và ngoài sư phạm [F(1,649)
 7. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Huỳnh Mai Trang và tgk loại CX của SV Việt Nam đều cao hơn so với SV Đức. Điều này cũng thống nhất với kết quả nghiên cứu của chúng tôi trước đó (Huynh & Mai, 2018). Giả thuyết đặt ra là có thể do SV Việt Nam có xu hướng tự đánh giá mức độ CX cao hơn so với SV Đức hoặc cũng có thể SV Việt Nam có CX trong học tập mạnh hơn so với SV Đức. Cần phải có những nghiên cứu tiếp theo để kiểm chứng các giả thuyết này. 4. Kết luận SV có CX tích cực rõ nét trong học tập, các CX tích cực đều ở mức cao, họ tự hào khi đến trường học, thích thú với việc học và đầy hi vọng trong kiểm tra – thi cử. Đây là những CX có tính chất thúc đẩy, tạo động lực lớn cho người học. Và xét ở bối cảnh học tập thì việc đến trường mang lại cho SV CX tích cực mạnh nhất. Còn các CX tiêu cực trong học tập của SV đều ở mức trung bình, trong đó, các CX có tính thúc đẩy thì được thể hiện rõ hơn khi SV đối mặt với việc học và kiểm tra thi cử. Điểm đáng ghi nhận ở đây là mức độ các CX tiêu cực ở SV sư phạm đều cao hơn so với SV ngoài sư phạm ở tất cả các bối cảnh học tập khác nhau.  Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi.  Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ một Đề tài cấp trường, xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kinh phí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tác giả Reinhard Pekrun đã cho phép chúng tôi sử dụng thang đo AEQ phiên bản tiếng Anh cũng như cung cấp tài liệu để chúng tôi có thể thực hiện nghiên cứu này. TÀI LIỆU THAM KHẢO Huynh Mai Trang, & Mai Hong Dao (2018). Test-related emotions of students – a pilot study in Ho Chi Minh City [Cam xuc cua nguoi hoc doi voi kiem tra va thi cu – Nghien cuu so bo tai mot so truong o Thanh pho Ho Chi Minh]. The sixth international conference on school psychology: The role of school psychology in promoting well-being of students and families, (255-262). Hanoi: Ha Noi National University of Education (ISBN: 978-604-54-4471-9). Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students’ self- regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Educational Psychologist, 37, 91-106. Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315-341. Pekrun, R., Frenzel, A. C., Goetz, T., & Perry, R. P. (2007). The control-value theory of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In p. A. Schuts & R. Pekrun (Eds). Emotions in education, 13-36. San Diego: Academic Press. Pekrun, R. (2014). Emotions and learning. Retrieved from Educational Practices Series: http://www.ibe.unesco.org 327
 8. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 2 (2020): 321-328 STUDENTS’ ACHIEVEMENT EMOTIONS Huynh Mai Trang*, Mai Hong Dao Ho Chi Minh City University of Education Corresponding author: Huynh Mai Trang – Email: tranghm@hcmue.edu.vn Received: November 07, 2019; Revised: November 27, 2019; Accepted: February 14, 2020 ABSTRACT Achievement emotions are defined as emotions which are directly linked to achievement activities or achievement outcomes. Four positive emotions (enjoyment, hope, pride, and relief) and five negative emotions (anger, anxiety, hopelessness, shame, and boredom) are assessed by using The Achievement Emotional Questionnaire, Vietnamese version (V-AEQ), adapted from The Achievement Emotional Questionnaire (AEQ). Students' emotional experiences were studied in the three most important types of achievement situations at university (class-related, learning-related, and test-related emotions). The sample was 651 students in southern universities, Vietnam. The results show that students have high positive emotions, moderate negative emotions, and higher levels of negative emotions among student teachers compared to other students in all types of achievement situations. Keywords: questionnaire; achievement emotions; positive emotions; negative emotions; students 328

Tài liệu cùng danh mục Tâm lý học

Các tác nhân gây stress và cách ứng phó với stress của trẻ vị thành niên - Đỗ Thị Lệ Hằng

Tài liệu "Các tác nhân gây stress và cách ứng phó với stress của trẻ vị thành niên" tập trung vào những vấn đề sau đây: tìm hiểu các khó khăn của học sinh qua 4 tác nhân chính gây ra stress cho trẻ vị thành niên, các kiểu ứng phó khác nhau của trẻ với 4 tác nhân trên và cuối cùng là các yếu tố ảnh hưởng đến cách ứng phó trong các tình huống khó khăn.


Thực trạng định kiến đối với vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình

Bài viết "Thực trạng định kiến đối với vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình" được thực hiện nhằm nỗ lực kêu gọi sự chia sẻ vai trò thực tế trong gia đình giữa người chồng và người vợ. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tâm lý học.


Chuyên đề môn Quản trị học " Làm thế nào doanh nghiệp giữ chân nhân viên giỏi ?"

Như thế nào là người tài: “Người tài là người biết đặt ra các mục tiêu và đạt được nó trong thời gian ngắn với những phương pháp hiệu quả”-Đắc nhân tâm – Tâm lý kinh doanh.. “Người tài là người được nhiều người công nhận và ngưỡng mộ”-Trong xã hội nói chung. “Người tài là người dự đoán trước được xu hướng, bản chất của sự vật, là người đi trước thời đại”-Trong khoa học...


Đề cương ôn thi môn tâm lí học lao động

Đề cương ôn thi môn tâm lí học lao động có cấu trúc gồm 3 chương với nội dung của mỗi chương như sau: Chương 1 những vấn đề chung về tâm lí học và tâm lí học lao động, chương 2 một số vấn đề tâm lí học trong tổ chức lao động khoa học, chương 3 tâm lí học quản lí tập thể trong lao động.


Tâm lý học - Đặc điểm của tâm lý con người

Khi nói đến tâm lý người cần nắm một số đặc điểm cơ bản sau: - Tâm lý là hiện tượng tinh thần là đời sống nội tâm của con người. Mặc dù nói là tâm lý diễn ra ở não, nhưng những nhà nghiên cứu đã nghiên cứu kỹ não của các nhà bác học và một số nhân vật nổi tiếng ...


Rối nhiễu tâm trí và sự liên hệ đến các hành vi vi phạm nội quy, bạo lực trong trường học của học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng

Bài viết này phân tích thực trạng rối nhiễu tâm trí của 809 học sinh (HS) trung học ở tỉnh Lâm Đồng về các mặt: rối nhiễu chung, các loại rối nhiễu thành phần, rối nhiễu theo giới tính, bậc học, hoàn cảnh gia đình; đồng thời chỉ ra rối nhiễu tâm trí là một trong những nguyên nhân của tình trạng HS vi phạm nội quy, bạo lực trong trường học. Trên cơ sở đó, bài viết đặt vấn đề đưa tâm lí học đường vào trường trung học.


Bài giảng Lôgích học: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chương 3 của bài giảng tập trung trình bày các vấn đề về "Khái niệm". Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: khái quát về khái niệm, các thao tác lôgích đối với khái niệm. Mời các bạn cùng tham khảo.


The relationship between social networking addiction and academic performance in Iranian students of medical sciences: A cross-sectional study

Social networks have had a major influence on students’ performance in recent years. These networks create many opportunities and threats for students in various fields. Addiction to social networking and its impact on students’ academic performance caused the researcher to design and conduct this study.


Giáo trình Tâm lí học đại cương: Phần 1 - Nguyễn Xuân Thức (chủ biên)

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Tâm lí học đại cương - Phần 1 thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: Tâm lí học là một khoa học; hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí; sự hình thành và phát triển tâm lí, ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài 3 - Sự phát triển tâm lý trẻ em từ 0 đến 3 tuổi

Để hiểu rõ thế nào là sự phát triển tâm lý trẻ, trước hết cần làm sáng tỏ sự phát triển là gì theo nguyên lý phát triển Mác – Lênin.


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.601
 • 594
MBA dành cho lãnh đạo
 • 07/04/2012
 • 28.339
 • 764

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ebook Tâm lý đạo đức
 • 04/11/2015
 • 78.566
 • 477
Các rối loạn ám ảnh sợ
 • 08/08/2011
 • 26.183
 • 775

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu