Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu mẫu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Biểu mẫu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gồm các mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, mẫu phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, danh mục tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đề xuất đặt hàng. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU PHÔI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phụ lục số 04 MẪU PHÔI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)


MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU XÂY LẮP QUY MÔ NHỎ

Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có tính chất kỹ thuật đơn giản, thông thường theo quy định tại Điều 33 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (Nghị định 58/CP) khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong nước.


Quyết định Số: 12/2012/QĐ-UBND BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Căn cứ Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 07/10/2011 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2011-2015; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,


Đơn xin xác nhận là CBVC của trường_27 CBVC-P.HC-TH

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'đơn xin xác nhận là cbvc của trường_27 cbvc-p.hc-th', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hồ sơ xác nhận tham gia BHYT 3 năm liên tục

Hồ sơ xác nhận tham gia BHYT 3 năm liên tục. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


MẪU THÔNG BÁO SỰ CỐ

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo sự cố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BIỂU MẪU " BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ- Phụ lục I-4"

Mẫu bản đăng ký/ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) theo mẫu Phụ lục I-4 (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)


MẪU NHÂN LỰC

Biểu mẫu 06 NHÂN LỰC Tổng số và trình độ cán bộ y tế địa phương Tuyến Trình độ chuyên môn cán bộ y tế Tiến sỹ Thạc sỹ CKII CKI Bác sỹ Dược sỹ Y sỹ Lương Y Lương dược Khác Đại học Trung TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ Tổng số A. Cơ sở Nhà nước 1. Tuyến tỉnh Sở y tế Các đơn vị tuyến tỉnh 1) 2) … 2. Tuyến huyện TTYT huyện Các đơn vị tuyến huyện 1) 2) … 3. TYT xã C. Y tế Ngành D. Y tế tư nhân ...


Biểu mẫu "Theo dõi các khoản phải thu"

Biểu mẫu bảng theo dõi các khoản phải thu dùng để ghi chép và theo dõi các khoản phải thu theo thời gian.


Thông báo số: 162 /SGDĐT-GDTrH

Thông báo số: 162 /SGDĐT-GDTrH về việc thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT toàn tỉnh lần thứ VII; thông báo đề cập đến các vấn đề chính như chương trình dạy trong tuần thi; hình thức thi; lịch làm việc (dự kiến);...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý ----
 • 27/02/2012
 • 87.101
 • 668
Quyết định nghỉ việc
 • 17/04/2010
 • 73.918
 • 540

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu