Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu mẫu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Biểu mẫu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gồm các mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, mẫu phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, danh mục tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đề xuất đặt hàng. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu 2- Nghị định của Chính phủ

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp) Mẫu 2- Nghị định của Chính phủ (ban hành văn bản kèm theo)


Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng

Tài liệu tham khảo Mẫu tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng; Mẫu số: 04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)


Mẫu khai đăng ký lại việc tử

Tham khảo tài liệu 'mẫu khai đăng ký lại việc tử', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


16B/TC-HQ_ Xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tham khảo đơn - biểu mẫu '16b/tc-hq_ xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO BỘ, NGÀNH (Năm)

Tham khảo tài liệu 'mẫu tổng hợp số lượng dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo bộ, ngành (năm)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu Bản đăng ký xét thưởng công trình khoa học

Dưới đây là Mẫu Bản đăng ký xét thưởng công trình khoa học. Mời các bạn tham khảo báo cáo để biết được những nội dung chính và cách trình bày của Bản đăng ký xét thưởng công trình khoa học này. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


Biểu mẫu " Báo cáo kiểm tra thực hiện đề tài"

Biểu mẫu " Báo cáo kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp trường"


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP ĐƯỜNG NGANG

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP ĐƯỜNG NGANG (Kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG ------Số: ……./……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --


Chuc nang nhiem vu va mo ta cong viec cua phong TCHC

Tham khảo tài liệu 'chuc nang nhiem vu va mo ta cong viec cua phong tchc', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

Biểu số: 17b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............ (Phòng Tư pháp) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
  • 20/02/2016
  • 58.661
  • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu