Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Tâm lý học - Chương 7 Ngôn ngữ và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long

Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội- lịch sử “Ngôn ngữ là ý thức thực tại, thực tiễn, ngôn ngữ cũng tồn tại cho cả những người khác nữa, như vậy là cũng tồn tại lần đầu tiên cho bản thân tôi nữa; và, cũng như ý thức, ngôn ngữ chỉ sinh ra là do nhu cầu, do cần thiết phải giao dịch với người khác” (Hệ tư tưởng Đức, Mác và Ăng-ghen)Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Tâm lý học - Chương 7 Ngôn ngữ và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long Bài giảng Tâm lý học - Chương 7 Ngôn ngữ và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long Sự học và nhận thức, tâm lý học, bài giảng tâm lý học, nghệ thuật giao tiếp, bài giảng tâm lý
4.5 5 1595
 • 5 - Rất hữu ích 793

 • 4 - Tốt 802

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CHƯƠNG VII NGÔN NGỮ VÀ NHẬN THỨC
 2. NGÔN NGỮ VÀ CHỨC NĂNG I CỦA NGÔN NGỮ TỪ VỰNG 1 Khái niệm ngôn ngữ NGÔN NGỮ NGỮ ÂM NGỮ PHÁP Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 2 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 3. VÀI NÉT VỀ NGÔN NGỮ Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội- lịch sử “Ngôn ngữ là ý thức thực tại, thực tiễn, ngôn ngữ cũng tồn tại cho cả những người khác nữa, như vậy là cũng tồn tại lần đầu tiên cho bản thân tôi nữa; và, cũng như ý thức, ngôn ngữ chỉ sinh ra là do nhu cầu, do cần thiết phải giao dịch với người khác” (Hệ tư tưởng Đức, Mác và Ăng-ghen) Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 3 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 4. VÀI NÉT VỀ NGÔN NGỮ (tiếp) • Ngôn ngữ phục vụ xã hội với tư cách là phương tiện giao tiếp. • Ngôn ngữ thể hiện ý thức xã hội. • Sự tồn tại và phát triển của ngôn ngữ gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 4 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 5. VÀI NÉT VỀ NGÔN NGỮ (tiếp) Tóm lại: Ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu đặc biệt, dùng làm phương tiện giao tiếp và công cụ của tư duy. • Ký hiệu là bất kì cái gì của hiện thực được dùng để thực hiện hoạt động của con người. • Ký hiệu từ ngữ là một hiện tượng tồn tại khách quan trong đời sống tinh thần của con người. • Ký hiệu từ ngữ là một hệ thống. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 5 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 6. 2 CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ CHỈ NGHĨA KHÁI QUÁT THÔNG BÁO Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 6 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 7. CHỨC NĂNG CHỈ NGHĨA • Ngôn ngữ được dùng Meo…meo để chỉ chính sự vật, hiện tượng, tức là làm vật thay thế cho chúng. • Nó làm phương tiện tồn tại, truyền đạt và nắm vững kinh nghiệm xã hội- lịch sử loài người. • Ngôn ngữ của con người khác hẳn tiếng Hãy đợi đấy !?! kêu của con vật Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 7 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 8. CHỨC NĂNG THÔNG BÁO • Truyền đạt và tiếp nhận thông tin, biểu cảm.  Điều chỉnh hành động của con người. Hôm nay có bài kiểm tra đấy, cậu ôn tập kĩ chưa? Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 8 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 9. CHỨC NĂNG KHÁI QUÁT • Chỉ một lớp, một loại các sự vật, hiện tượng có chung thuộc tính, bản chất. ⇒ Nó là một phương tiện đắc lực của hoạt động trí tuệ. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 9 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 10. II CÁC LOẠI NGÔN NGỮ NGÔN NGỮ Ngôn ngữ Ngôn ngữ bên ngoài bên trong ữ n ô g N ữ n ô g N nói ế t i v ữ n ô g N ữ n ô g N ạ ố o h t i đ ạ ộ i o h t c đ Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 10 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 11. 1 Ngôn ngữ bên ngoài • Là thứ ngôn ngữ hướng vào người khác, được dùng để truyền đạt và tiếp thu tư tưởng, ý nghĩ. Gồm 2 loại: Ngôn ngữ đối thoại: ngôn Ngôn ngữ nói: ngôn ngữ ngữ diễn ra giữa 2 hay một hướng vào người khác, được số người khác nhau. biểu hiện bằng âm thanh và Ngôn ngữ độc thoại: ngôn được tiếp thu bằng cơ quan ngữ mà trong đó 1 người phân tích thính giác. nói và nhưng người khác nghe. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 11 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 12. 1 Ngôn ngữ bên ngoài (tiếp) Ngôn ngữ viết: ngôn ngữ Ngôn ngữ đối thoại (gián hướng vào người khác, được tiếp): thư từ, điện tín… biểu hiện bằng các ký hiệu chữ viết và được tiếp thu bằng cơ Ngôn ngữ độc thoại: sách, quan phân tích thị giác. báo, tạp chí… Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 12 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 13. 2 Ngôn ngữ bên trong • Là ngôn ngữ cho mình, hướng vào chính mình giúp con người suy nghĩ được, tự điều chỉnh, tự giáo dục. • Đặc điểm: • Không phát ra âm thanh • Bao giờ cũng được rút gọn, cô đọng • Tồn tại dưới dạng cảm giác vận động • Gồm 2 mức độ: • Ngôn ngữ nói bên trong • Ngôn ngữ bên trong thực sự Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 13 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 14. III LỜI NÓI 1 Khái niệm lời nói • Hoạt động lời nói là một quá trình con người sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt và tiếp nhận kinh nghiệm xã hội lịch sử, hay để thiết lập sự giao tiếp hoặc để lập kế hoạch hành động. • Hoạt động lời nói mang tính chất cá nhân. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 14 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 15. 2 Cơ chế lời nói 2.1. Khái niệm về cơ chế lời nói • Là những bộ máy ngôn ngữ đảm bảo cho các quá trình hoạt động lời nói thực hiện nhanh chóng các chức năng của mình. • Là phương tiện tổ chức các hoạt động nhận thức và giao tiếp. • Tồn tại trong não người. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 15 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 16. 2.2. Cơ chế sản sinh lời nói • Được hình thành và phát triển trong quá trình nói và viết của cá nhân (Gắn chặt với quá trình sản sinh lời nói). • Có 10 cơ chế cơ bản sau: Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 16 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 17. Lập Ngữ pháp Chuyển lên Cố định hoá chương chương lại chương trình trình ngữ vận động trình lời nói hoạt động pháp bằng lời nói âm thanh Lựa chọn Dự đoán Cơ chế sản lại ngữ pháp của sinh lời nói cấu trúc Phát ngôn ngữ pháp Tìm Lập Khai trển từ theo chương trình Hiện thực các yếu tố dấu hiệu vận động cho các hoá trong ngữ âm thành phần âm thanh cấu trúc ngữ nghĩa đặc điểm của ( phát âm Chươngngữ pháp và nhận thức VII. Ngôn ngữ 17 Nguyễ của chủ thể phát ngônn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN lên)
 18. 2.3. Cơ chế tiếp nhận lời nói • Được hình thành và phát triển trong quá trình nghe và đọc lời nói. • Có 6 cơ chế cơ bản sau: Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 18 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 19. Nhận biết Tổng hợp Cố định lại và phân biệt các âm các dấu những phức riêng biệt hiệu hợp âm thanh thành các âm thanh thành những đơn vị đã tới âm riêng biệt lời nói Cơ chế tiếp nhận lời nói Đưa từ vào Phân biệt Tổng hợp hệ thống các cấp thành từ báo theo độ riêng lẻ quy tắc lượng tử ngữ pháp, của Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức từ vựng.. 19 âm điệ ĐHQGHN Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- u
 20. IV VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 1. Vai trò của ngôn ngữ trong nhận thức cảm tính 1.1. Đối với cảm giác Làm cho NGÔN NGỮ CẢM GIÁC Rõ ràng Đậm nét hơn Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 20 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN

Tài liệu cùng danh mục Tâm lý học

Giao tiếp của dân tộc Kinh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - Vũ Dũng

Giao tiếp của dân tộc Kinh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trình bày những nội dung cơ bản sau đây: giao tiếp trong cộng đồng người Kinh, giao tiếp giữa người Kinh và các dân tộc khác.


TÂM LÝ LIỆU PHÁP

Ai trong chúng ta cũng đều biết đến hình ảnh một bệnh nhân tâm thần đang nằm dài trên ghế sofa kể chuyện đời mình để bác sĩ phân tích và tìm cách chữa bệnh. Hình ảnh này lúc đầu du nhập vào tâm trí những người Việt bằng phim ảnh Tây phương nhưng bây giờ không còn mới mẻ gì đối với người Việt nữa vì con số bệnh nhân tâm thần người Việt hiện nay rất đông và có nhiều người đã từng được chữa trị như vậy. Tuy nhiên, ý niệm về bệnh tâm thần cũng...


Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn - TS. Đỗ Ngọc Khanh

Thái độ có vai trò quan trọng trong việc dự báo hành vi của con người, thái độ chính trị được hiểu là thái độ của cá nhân hay thái độ của nhóm với tình hình chính trị, một số vấn đề chính trị của đất nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thái độ chính trị của thanh niên nông thôn" dưới đây.


Thất nghiệp và biến chứng tâm lý

Vào thời buổi kinh tế khó khăn này, rất nhiều người bị thất nghiệp hay bị căng thẳng tinh thần vì áp lực trong việc làm. Riêng ở người Á châu thì sự căng thẳng và áp lực tâm lý nhiều hơn người bản xứ vì thế dể gây ra bịnh mất ngủ và những bịnh tâm thần khác như lo âu quá độ hay bịnh trầm cảm. Chúng ta thử phân tích những yếu tố tâm lý bất lợi cho người Á châu. Do văn hóa tập tục, từ nhỏ phụ huynh đã giáo dục con cái trở...


Best practices in adaptive the assessment of adaptive behavior

Best practices in adaptive the assessment of adaptive behavior focuses on adaptive behavior assessment as an important component of data-based, decision-making/problem-solving models of school psychological services for students with disabilities and other learning and behavior problems.  Specific assessment methodologies are described along with their respective benefits and limitations.  Additionally, the chapter describes and classifies the types of adaptive behavior difficulties that are most frequently associated with specific disabilities (e.g., intellectual disabilities and autism). The chapter concludes with a discussion of best practices for school psychologists to use in assessing students' adaptive behaviors.


Ebook Trí tuệ xã hội - Daniel Goleman

Ebook trình bày nội dung thông qua các phần sau: phần 1 chính thức công bố một môn khoa học mới, phần 2 các liên kết bị phá vỡ, phần 3 nuôi dưỡng tự nhiên, phần 4 các biến thể tình yêu, phần 5 các mối quan hệ lành mạnh, phần 6 hậu quả xã hội.


Bài giảng Tâm lý học - Chương 7 Ngôn ngữ và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long

Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội- lịch sử “Ngôn ngữ là ý thức thực tại, thực tiễn, ngôn ngữ cũng tồn tại cho cả những người khác nữa, như vậy là cũng tồn tại lần đầu tiên cho bản thân tôi nữa; và, cũng như ý thức, ngôn ngữ chỉ sinh ra là do nhu cầu, do cần thiết phải giao dịch với người khác” (Hệ tư tưởng Đức, Mác và Ăng-ghen)


Bài giảng Stress và ứng phó với stress - ThS. Châu Liễu Trinh

Mục tiêu của bài giảng Stress và ứng phó với stress là nhằm giúp cho các bạn định nghĩ được stress tâm lý, nêu được các nguyên nhân của stress tâm lý; nêu được mối liên quan giữa gia đình với stress & quan hệ giữa nhân cách và stress; trình bày được tính chất & phương thức gây bệnh của stress; mô tả được các dấu hiệu & triệu chứng của stress; trình bày được khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng & phương thức đương đầu với stress; nêu được các stress đối với bệnh nhân nằm viện & cách phòng chống.    


Hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội ở học viện khoa học quân sự - ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Bài viết "Hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên đào tạo sỹ quan cấp phân đội ở học viện khoa học quân sự" phân tích các tiêu chí để xác định hiệu quả tương tác giữa cán bộ quản lý và học viên là: Sự hiểu biết lẫn nhau, sự tương hợp tâm lý, sự ảnh hưởng lẫn nhau và cảm nhận về nhau giữa các bộ quản lý và học viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.


Ebook A farewell to entropy statistical thermodynamics based on information: Part 1

(BQ) Part 1 book "A farewell to entropy statistical thermodynamics based on information" has contents: Introduction, elements of probability theory, elements of information theory, a qualitative introduction to information theory,...and other contents.


Tài liệu mới download

Đề tài “Bão nhiệt đới”
 • 14/12/2011
 • 39.250
 • 769
Đề kiểm tra Anh Văn 90 phút
 • 19/07/2011
 • 84.862
 • 497

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu