Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Tâm lý học - Chương 7 Ngôn ngữ và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long

Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội- lịch sử “Ngôn ngữ là ý thức thực tại, thực tiễn, ngôn ngữ cũng tồn tại cho cả những người khác nữa, như vậy là cũng tồn tại lần đầu tiên cho bản thân tôi nữa; và, cũng như ý thức, ngôn ngữ chỉ sinh ra là do nhu cầu, do cần thiết phải giao dịch với người khác” (Hệ tư tưởng Đức, Mác và Ăng-ghen)Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Tâm lý học - Chương 7 Ngôn ngữ và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long Bài giảng Tâm lý học - Chương 7 Ngôn ngữ và nhận thức - GV. Nguyễn Xuân Long Sự học và nhận thức, tâm lý học, bài giảng tâm lý học, nghệ thuật giao tiếp, bài giảng tâm lý
4.5 5 1595
 • 5 - Rất hữu ích 793

 • 4 - Tốt 802

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CHƯƠNG VII NGÔN NGỮ VÀ NHẬN THỨC
 2. NGÔN NGỮ VÀ CHỨC NĂNG I CỦA NGÔN NGỮ TỪ VỰNG 1 Khái niệm ngôn ngữ NGÔN NGỮ NGỮ ÂM NGỮ PHÁP Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 2 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 3. VÀI NÉT VỀ NGÔN NGỮ Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội- lịch sử “Ngôn ngữ là ý thức thực tại, thực tiễn, ngôn ngữ cũng tồn tại cho cả những người khác nữa, như vậy là cũng tồn tại lần đầu tiên cho bản thân tôi nữa; và, cũng như ý thức, ngôn ngữ chỉ sinh ra là do nhu cầu, do cần thiết phải giao dịch với người khác” (Hệ tư tưởng Đức, Mác và Ăng-ghen) Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 3 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 4. VÀI NÉT VỀ NGÔN NGỮ (tiếp) • Ngôn ngữ phục vụ xã hội với tư cách là phương tiện giao tiếp. • Ngôn ngữ thể hiện ý thức xã hội. • Sự tồn tại và phát triển của ngôn ngữ gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 4 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 5. VÀI NÉT VỀ NGÔN NGỮ (tiếp) Tóm lại: Ngôn ngữ là một hệ thống ký hiệu đặc biệt, dùng làm phương tiện giao tiếp và công cụ của tư duy. • Ký hiệu là bất kì cái gì của hiện thực được dùng để thực hiện hoạt động của con người. • Ký hiệu từ ngữ là một hiện tượng tồn tại khách quan trong đời sống tinh thần của con người. • Ký hiệu từ ngữ là một hệ thống. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 5 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 6. 2 CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ CHỈ NGHĨA KHÁI QUÁT THÔNG BÁO Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 6 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 7. CHỨC NĂNG CHỈ NGHĨA • Ngôn ngữ được dùng Meo…meo để chỉ chính sự vật, hiện tượng, tức là làm vật thay thế cho chúng. • Nó làm phương tiện tồn tại, truyền đạt và nắm vững kinh nghiệm xã hội- lịch sử loài người. • Ngôn ngữ của con người khác hẳn tiếng Hãy đợi đấy !?! kêu của con vật Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 7 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 8. CHỨC NĂNG THÔNG BÁO • Truyền đạt và tiếp nhận thông tin, biểu cảm.  Điều chỉnh hành động của con người. Hôm nay có bài kiểm tra đấy, cậu ôn tập kĩ chưa? Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 8 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 9. CHỨC NĂNG KHÁI QUÁT • Chỉ một lớp, một loại các sự vật, hiện tượng có chung thuộc tính, bản chất. ⇒ Nó là một phương tiện đắc lực của hoạt động trí tuệ. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 9 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 10. II CÁC LOẠI NGÔN NGỮ NGÔN NGỮ Ngôn ngữ Ngôn ngữ bên ngoài bên trong ữ n ô g N ữ n ô g N nói ế t i v ữ n ô g N ữ n ô g N ạ ố o h t i đ ạ ộ i o h t c đ Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 10 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 11. 1 Ngôn ngữ bên ngoài • Là thứ ngôn ngữ hướng vào người khác, được dùng để truyền đạt và tiếp thu tư tưởng, ý nghĩ. Gồm 2 loại: Ngôn ngữ đối thoại: ngôn Ngôn ngữ nói: ngôn ngữ ngữ diễn ra giữa 2 hay một hướng vào người khác, được số người khác nhau. biểu hiện bằng âm thanh và Ngôn ngữ độc thoại: ngôn được tiếp thu bằng cơ quan ngữ mà trong đó 1 người phân tích thính giác. nói và nhưng người khác nghe. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 11 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 12. 1 Ngôn ngữ bên ngoài (tiếp) Ngôn ngữ viết: ngôn ngữ Ngôn ngữ đối thoại (gián hướng vào người khác, được tiếp): thư từ, điện tín… biểu hiện bằng các ký hiệu chữ viết và được tiếp thu bằng cơ Ngôn ngữ độc thoại: sách, quan phân tích thị giác. báo, tạp chí… Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 12 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 13. 2 Ngôn ngữ bên trong • Là ngôn ngữ cho mình, hướng vào chính mình giúp con người suy nghĩ được, tự điều chỉnh, tự giáo dục. • Đặc điểm: • Không phát ra âm thanh • Bao giờ cũng được rút gọn, cô đọng • Tồn tại dưới dạng cảm giác vận động • Gồm 2 mức độ: • Ngôn ngữ nói bên trong • Ngôn ngữ bên trong thực sự Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 13 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 14. III LỜI NÓI 1 Khái niệm lời nói • Hoạt động lời nói là một quá trình con người sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt và tiếp nhận kinh nghiệm xã hội lịch sử, hay để thiết lập sự giao tiếp hoặc để lập kế hoạch hành động. • Hoạt động lời nói mang tính chất cá nhân. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 14 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 15. 2 Cơ chế lời nói 2.1. Khái niệm về cơ chế lời nói • Là những bộ máy ngôn ngữ đảm bảo cho các quá trình hoạt động lời nói thực hiện nhanh chóng các chức năng của mình. • Là phương tiện tổ chức các hoạt động nhận thức và giao tiếp. • Tồn tại trong não người. Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 15 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 16. 2.2. Cơ chế sản sinh lời nói • Được hình thành và phát triển trong quá trình nói và viết của cá nhân (Gắn chặt với quá trình sản sinh lời nói). • Có 10 cơ chế cơ bản sau: Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 16 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 17. Lập Ngữ pháp Chuyển lên Cố định hoá chương chương lại chương trình trình ngữ vận động trình lời nói hoạt động pháp bằng lời nói âm thanh Lựa chọn Dự đoán Cơ chế sản lại ngữ pháp của sinh lời nói cấu trúc Phát ngôn ngữ pháp Tìm Lập Khai trển từ theo chương trình Hiện thực các yếu tố dấu hiệu vận động cho các hoá trong ngữ âm thành phần âm thanh cấu trúc ngữ nghĩa đặc điểm của ( phát âm Chươngngữ pháp và nhận thức VII. Ngôn ngữ 17 Nguyễ của chủ thể phát ngônn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN lên)
 18. 2.3. Cơ chế tiếp nhận lời nói • Được hình thành và phát triển trong quá trình nghe và đọc lời nói. • Có 6 cơ chế cơ bản sau: Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 18 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 19. Nhận biết Tổng hợp Cố định lại và phân biệt các âm các dấu những phức riêng biệt hiệu hợp âm thanh thành các âm thanh thành những đơn vị đã tới âm riêng biệt lời nói Cơ chế tiếp nhận lời nói Đưa từ vào Phân biệt Tổng hợp hệ thống các cấp thành từ báo theo độ riêng lẻ quy tắc lượng tử ngữ pháp, của Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức từ vựng.. 19 âm điệ ĐHQGHN Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- u
 20. IV VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 1. Vai trò của ngôn ngữ trong nhận thức cảm tính 1.1. Đối với cảm giác Làm cho NGÔN NGỮ CẢM GIÁC Rõ ràng Đậm nét hơn Chương VII. Ngôn ngữ và nhận thức 20 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN

Tài liệu cùng danh mục Tâm lý học

Trẻ em có HIV/AIDS và thái độ của cộng đồng - Trần Thị Minh Đức

Trẻ em có HIV/AIDS và thái độ của cộng đồng giới thiệu đến các bạn những nội dung về trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, thái độ của cộng đồng đối với trẻ nhiễm HIV/AIDS. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Trọng tâm ôn thi các kỹ năng giao tiếp sư phạm

Giao tiếp giữa con người với con người trong hoạt động sư phạm được gọi là giao tiếp sư phạm. - Giao tiếp sư phạm là sự tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh nhằm truyền đạt và lĩnh hội những tri thức khoa học, vốn sống, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo, nghề nghiệp, xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện ở học sinh.


Bài giảng Tâm lý quản lý khoa học lãnh đạo - PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

Bài giảng Tâm lý quản lý khoa học lãnh đạo trình bày về lý luận lãnh đạo, quản lý và đặc trưng cơ bản của lãnh đạo, quản lý; phẩm chất và phong cách người lãnh đạo, phương pháp và phong cách người lãnh đạo, giao tiếp và kỹ năng ứng xử của người lãnh đạo quản lý.


Tâm lý lứa tuổi sư phạm học, học sinh tiểu học

Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, tài liệu "Tâm lý lứa tuổi sư phạm học, học sinh tiểu học" trình bày về những vấn đề chung của tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học, tâm lý học dạy học tiểu học,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tâm lý học.


Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch

Cuốn sách "Giáo trình Tâm lý học kinh doanh du lịch" là giáo trình giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành nghiệp vụ du lịch, và đông đảo các bạn đọc quan tâm đến ngành du lịch, muốn tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Mời bạn đọc tham khảo.


Định kiến và phân biệt đối xử của khách hàng đô thị đối với phụ nữ nông thôn bán hàng rong - Nguyễn Linh Trang

Theo các nhà tâm lý học, định kiến có nguồn gốc hình thành từ trong nhóm, nó là những quan niệm không đúng sự thật, những thái độ tiêu cực hay đánh giá một chiều về một cá nhân hoặc một nhóm người nào đó trong xã hội... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Logic học đại cương - TS. Nguyễn Như Hải

 • 4,40/5 (1748)

Giáo trình Logic học đại cương được biên soạn nhằm trang bị những kiến thức về logic học cho mọi người đặc biệt là đội ngũ học sinh, sinh viên. Giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản nhất, cần thiết nhất, và trình bày nắng gọn, dễ hiểu nhất, với mong muốn giúp cho người học dễ học dễ nhớ. Mời bạn đọc tham khảo.


Bài giảng Tâm lý thực nghiệm

Bài giảng Tâm lý thực nghiệm có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày như sau: Khái quát chung về nghiên cứu tâm lý và thực nghiệm tâm lý, tìm hiểu về một số thực nghiệm trong tâm lý học, tổ chức thực hành một thực nghiệm tâm lý.


Dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn: Quan niệm và cách tiến hành - Trần Thị Minh Đức

Tài liệu "Dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn: Quan niệm và cách tiến hành" trình bày quan niệm về dạy thực hành kỹ năng tham vấn, dạy kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn.


Tìm hiểu các điều kiện, động lực và quy luật của sự phát triển tâm lý trẻ em lứa tuổi học sinh tiểu học -Lê Ngọc Lan

Phân tích quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí trẻ em: Đọc, tiếp nhận các thông tin của quan điểm duy vật biện chứng về phát triển tâm lí. Tóm lược các nội dung cơ bản của quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí. Chỉ ra ý nghĩa của quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lí.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
 • 10/05/2011
 • 27.312
 • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Tổng quan về Tâm lý học
 • 15/04/2011
 • 79.452
 • 900
Tiếng nói của bàn tay
 • 20/03/2013
 • 44.794
 • 432

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu