Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về kinh tế

Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế cung cấp cho các bạn những nội dung về những đặc điểm cơ bản của nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam; sự cần thiết khách quan của QLNN đối với nền kinh tế; các chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về kinh tế Bài giảng môn Quản lý Nhà nước về kinh tế Quản lý Nhà nước về kinh tế, Bài giảng Quản lý kinh tế, Kinh tế thị trường, Kinh tế ở Việt Nam, Chức năng quản lý kinh tế, Nguyên tắc quản lý kinh tế
4.9 5 411
 • 5 - Rất hữu ích 371

 • 4 - Tốt 39

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 1

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH
TẾ
http://thuvienbinhthuan.com.vn/index
.php/vi/download/HANH-CHINHHOC/QUAN-LY-NHA-NUOC-VE-KINHTE/

KẾT CẤU
I.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN
KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

II.

SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA
QLNN ĐỐI VỚI NỀN K.TẾ

III.

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ
CỦA NHÀ NƯỚC

IV.

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN QLNN VỀ
KINH TẾ

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KTTT
ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

1. Kinh tế thị trường
1.1- Đặc trưng của kinh tế thị trường
a/ khái niệm kinh tế thị trường
KTTT là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị
trường,ở đó thị trường quyết định sản xuất và
phân phối.

b/ Đặc trưng của kinh tế thị trường
- Một là, quá trình lưu thông hàng hóa chủ yếu
bằng phương thức mua – bán
- Hai là, người trao đổi hàng hóa phải có quyền
tự do nhất định khi tham gia trao đổi trên thị
trường trên thị trường
- Ba là, hoạt động mua bán được thực hiện
thường xuyên, rộng khắp, trên cơ sở một kết
cấu hạ tầng tối thiểu, đủ để việc mua – bán diễn
ra thuận lợi, an toàn, với một hệ thống thị
trường ngày càng đầy đủ

- Bốn là, Các đối tác hoạt động trong nền KTTT
đều theo đuổi lợi ích của mình. Lợi ích cá nhân
là động lực trực tiếp của sự p.triển kinh tế
- Năm là, tự do cạnh tranh là thuộc tính của
KTTT, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ k.tế và xh,
nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và
dịch vụ, có lợi cho người sản xuất và tiêu dùng.
- Sáu là, Sự vận động của các quy luật khách
quan của thị trường dẫn dắt hành vi, thái độ ứng
xử của các chủ thể k.tế tham gia thị trường, nhờ
đó, hình thành một trật tự nhất định của thị
trường từ s.xuất, lưu thông, trao đổi, tiêu dùng.

Tài liệu cùng danh mục Quản lý Nhà nước

Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Bài viết trình bày khái quát Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết quả chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 trên toàn quốc.


Chính quyền địa phương nước Cộng hòa Pháp và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết thông qua nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nước Pháp, có thể rút ra một số yếu tố tích cực, tiến bộ để nghiên cứu và vận dụng trong việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương Việt Nam về cơ cấu tổ chức; về phân cấp, phân quyền, ủy quyền và về cơ chế kiểm soát.


Nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Bài viết nghiên cứu nội dung các nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm đảm bảo các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hoạt động hiệu quả, thể hiện đúng bản chất của Nhà nước “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, vừa thể hiện tính ưu trội của mình, vừa đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước thì việc xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phải được tiến hành dựa trên những nguyên tắc nhất định.


Mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở Nghệ An

Bài viết nghiên cứu dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt; thực trạng việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian qua tại Nghệ An; giải pháp mở rộng dịch vụ công trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An.


Một số kết quả bước đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Thọ

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình có ý nghĩa to lớn nhằm tạo ra diện mạo mới cho nông thôn và nâng cao đời sống của người dân. Sau một thời gian triển khai đã tạo động lực mạnh mẽ để cho nhiều địa phương đẩy mạnh hơn nữa quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội. Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/6/2010 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.


Năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Nghiên cứu đi sâu phân tích các khái niệm, yếu tố cấu thành, yếu tố ảnh hưởng và hiệu quả năng lực lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ này trong thời gian tới. Năng lực này bao gồm kiến thức, kỹ năng và phẩm chất lãnh đạo. Có sự chênh lệch giữa năng lực cần thiết và mức độ đáp ứng của các giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là kiến thức về chiến lược kinh doanh; kỹ năng khởi xướng sự thay đổi, xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo!


Câu hỏi kiến thức chung môn Mạng trí thức thuế

Câu hỏi kiến thức chung môn Mạng trí thức thuế thông tin đến các bạn với 16 câu hỏi, bài tập giúp củng cố kiến thức, chuẩn vị cho các bài thi sắp diễn ra gặt hái nhiều thành công. Mời các bạn cùng tham khảo!


Chuyên đề 17: Quản lý tài chính công, dịch vụ công và công sản

Chuyên đề trình bày tổng quan về tài chính công và quản lý tài chính công; quản lý tài chính tiêu công theo kết quả đầu ra; tổ chức cung ứng dịch vụ công; quản lý công sản.


Đề thi Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật

Đề thi Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật cung cấp đến các bạn với 5 đề thi tìm hiểu về hoạt động xây dựng nhà nước pháp quyền, nguyên tắc tập trung dân chủ, pháp luật Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có thêm tư liệu phục vụ cho ôn luyện, củng cố kiến thức.


Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động kiểm đếm bắt buộc khi nhà nước thu hồi đất

Bài viết nêu lên một số khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động kiểm đếm bắt buộc. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nâng cao những quy định trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm đếm bắt buộc.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
 • 29/07/2013
 • 60.330
 • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
 • 21/09/2013
 • 46.324
 • 271

Danh mục tài liệu