Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Tp.HCM

Mục tiêu của bài giảng Marketing căn bản chương 7: Chiến lược định giá là giới thiệu cho người tham khảo biết được tầm quan trọng của giá trong Marketing Mix, cách trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho SP, giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình, quy trình định giá cho một SP mới.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Tp.HCM Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ĐH Kinh tế Tp.HCM Marketing căn bản, Bài giảng Marketing căn bản, Chiến lược định giá, Định giá sản phẩm, Quy trình định giá, Giá trong Marketing mix
4.4 5 1266
 • 5 - Rất hữu ích 467

 • 4 - Tốt 799

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CHƯƠNG 7 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ (Pricing strategy) 1
 2. Mục tiêu chương 7 1. Giới thiệu tầm quan trọng của giá trong Marketing mix. 2. Trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho SP. 3. Giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình. 4. Qui trình định giá cho một SP mới. 2
 3. 1. Khái niệm và tầm quan trọng của giá trong marketing mix 1.1 Khái niệm Giá là số lượng tiền tệ cần thiết mà KH phải bỏ ra để có được một SP với một mức chất lượng nhất định, vào một thời điểm nhất định và ở một nơi nhất định. 3
 4. 1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ TRONG MARKETING-MIX  Giá cả là biến số duy nhất của marketing mix mang lại thu nhập trong khi những biến số khác chỉ sinh ra đầu tư và chi phí.  Biến số giá gây ra những phản ứng tức thì hơn những biến số khác của Marketing mix đối với người tiêu dùng cũng như đối với người cạnh tranh. 4
 5. 2. Những nhân tố bên trong và bên ngoài DN ảnh hưởng đến việc định giá Những yếu ttố bên Những yếu ố bên Những yếu ttố bên Những yếu ố bên trong: trong: ngoài: ngoài:  Các mục tiêu  Các mục tiêu  Thịị trường  Th trường Các Các marketing marketing  Số cầu  Số cầu quyếtt quyế  Chiến llược M.Mix  Chiến ược M.Mix  Giá và SP của đốii thủ  Giá và SP của đố thủ địịnh về đ nh về  Vịị trí trên đường  V trí trên đường cạnh tranh cạnh tranh giá giá biểu diễn CKS SP biểu diễn CKS SP  Các chính sách giá cả  Các chính sách giá cả  Chi phí  Chi phí của nhàø nước của nhàø nước 5
 6. 2.1 NHỮNG YẾU TỐ BÊN TRONG 2.1.1. Mục tiêu marketing của công ty  Tồn tại.  Tối đa hóa LN trước mắt.  Tối đa hóa doanh thu.  Dẫn đầu về chất lượng SP.  Giữ thế ổn định tránh phản ứng bất lợi từ ĐTCT.  Ngăn ngừa ĐTCT tham gia thị trường. 6
 7. 2.1.2. Chiến lược marketing mix Các quyết định về giá cần phải liên kết chặt chẽ với việc thiết kế SP, phân phối và xúc tiến nhằm hình thành một chương trình Marketing mix đồng bộ, có hiệu quả. Ví dụ: Việc định giá phải phù hợp với giá trị của SP, với chính sách khuyến khích các trung gian. 7
 8. 2.1.3.Vị trí trên đường biểu diễn của CKSSP Vị trí trên đường biểu diễn của chu kỳ sống một SP là cơ sở quan trọng đối với việc định giá. Mỗi vị trí của đường biểu diễn có hệ số co dãn khác nhau, gây ra những hậu quả trên chính sách về giá, đặc biệt lúc mới tung SP ra thị trường. 8
 9. 2.1.4. Chi phí GIÁ BÁN 7. Tiền lãi Định 6. Chi phí chung phí 5. Chi phí mar. cố định Giá thành 4. Tiền lương cố định Biến 3. Chi phí mar. biến đổi phí 2. Tiền lương biến đổi 1. Chi phí vật chất 9
 10. 1. Định phí (Fixed costs): là những chi phí không thay đổi theo sản xuất hay doanh thu như khấu hao TSCĐ...Tuy nhiên nếu tính cho một đơn vị SP thì nó lại thay đổi. 2. Biến phí (Variable costs): là những chi phí thay đổi theo mức độ sản xuất như nguyên liệu, tuy nhiên nếu tính cho một SP thì nó lại ổn định. 3 Tổng chi phí (total costs): là số lượng định phí và biến phí cho bất kỳ mức độ sản xuất nhất định nào. 10
 11. Khi nghiên cứu định phí và biến phí người ta đi đến xác định điểm hoà vốn. Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó tiền bán hàng chỉ đủ bù các chi phí, lãi bằng không. Q = F/ (P-V) Trong đó: Q: Khối lượng hòa vốn . F: Định phí. V: Biến phí 1 đvsp P: Giá bán 1 đvsp 11
 12. Doanh thu/ Chi phí (Triệu USD) Tổng doanh thu 12 Tổng chi phí 10 D/ thu hoà vốn Lợi nhuận mục tiêu 8 2 triệuUSD 9 tr USD 6 Định phí 4 2 Đơn vị bán 200 400 600 800 1000 ra (ngàn) Sản lượng hoà vốn 12 600.000 SP
 13. 2.2 NHỮNG YẾU TỐ BÊN NGOÀI 2.2.1. Tính chất cạnh tranh của thị trường Thị trường cạnh tranh hoàn hảo.  Thị trường độc quyền hoàn toàn. Thị trường cạnh tranh độc quyền. Thị trường độc quyền nhóm. 13
 14. 2.2.2. Số cầu: Số cầu là số SP mà DN có thể bán ra ở mỗi mức giá khác nhau. Đó là sự nhạy cảm của người mua đối với giá và mức độ nhạy cảm này lại thể hiện ở hệ số co dãn. Do đó để định giá SP các DN cần phải xem xét đến những hiện tượng ảnh hưởng đến hệ số co giãn như: Sự tồn tại một vùng giá tham khảo, giá tâm lý, sự nhạy cảm không đều của người mua đối với giá và giá chỉ báo chất lượng. 14
 15. 2.2.3. Giá và SP của đối thủ cạnh tranh Giá và SP của đối thủ cạnh tranh giúp công ty định giá cho SP của mình bởi vì người mua đánh giá giá cả và giá trị của một SP định mua thường dựa trên giá cả và giá trị của những SP tương đương. Do đó công ty cần biết giá cả và giá trị SP của các đốøi thủ cạnh tranh. 15
 16. 2.2.4. Chính sách giaÙ cả của nhà nước Nhà nước bằng nhiều cách khác nhau can thiệp vào việc định giá của DN bởi hai lý do: ° Nhà nước muốn kiểm soát sự tiến triển của giá cả như phong tỏa giá, qui định giá, xác định khung giá… °Khuyến khích tự do cạnh tranh, xoá bỏ độc quyền, hoặc lạm dụng địa vị thống trị để hạn chế tự do cạnh tranh như là cấm thưởng bằng hàng hóa là đối tượng bán, cấm bán lỗ nếu không có lý do chính đáng, cấm thực hiện những giá tối 16 thiểu áp đặt...
 17. 3. Các phương pháp định giá cơ bản 3.1. Định giá dựa vào chi phí: Phương pháp định giá này dựa vào chi phí đơn vị và mức lời dự kiến: P (giá bán) = Chi phí đơn vị + mức lời dự kiến Đây là phương pháp định giá sàn của SP. Một phương pháp định giá theo chi phí khác là định giá theo lợi nhuận mục tiêu: Lợi nhuận mục P = Chi phí đơn vị + tiêu Số lượng tiêu thụ 17
 18. 3.2 Định giá dựa theo người mua Phương pháp định giá này dựa vào giá trị được cảm nhận của người mua về SP chứ không dựa vào chi phí. DN sử dụng những yếu tố phi giá trong M-mix để xây dựng giá trị được cảm nhận trong tâm trí của người mua. Ví dụ trong trường hợp mua hàng khác nhau KH sẵn sàng mua với giá khác nhau. Đây là phương pháp định giá trần của SP. 18
 19. 3.3. Định giá dựa vào cạnh tranh  Định giá theo mức giá hiện hành: Khi định giá doanh nghiệp chỉ căn cứ vào mức giá hiện hành chứ không để ý đến chi phí và số cầu trên thị trường.  Định giá đấu thầu kín: Đây là trường hợp một số công ty thầu cung cấp SP, dịch vụ theo yêu cầu của một Cơ quan khác. 19
 20. 4. Mục tiêu của CLĐG và các CLĐG điển hình 4.1 Tối đa Gia tăng doanh số hoá Mục doanh Gia tăng thị phần tiêu số Tối đa hoá lợi nhuận của Tối đa hoá lợi chiế Mục nhuận Nâng cao hệ số hiệu quả trên vốn tiêu đầu tư n chiến lược lược định Ổn Chấp nhận giá cạnh tranh định giá định thị Thực hiện cạnh tranh không dựa trường giá trên giá cả Dẫn đầu chất lượng SP Mụ c tiêu Ngăn ngừa đối thủ tham gia thị khác trường 20

Tài liệu cùng danh mục Marketing - Bán hàng

Xây dựng thương hiệu bán lẻ như thế nào?

Để thiết lập và quảng bá một thương hiệu, các nhà bán lẻ đa thương hiệu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với những đối thủ đơn thương hiệu, nhưng hoạt động xây dựng thương hiệu vẫn là việc làm cần thiết đối với cả hai bên. Trong một thị trường cạnh tranh hiện nay, hầu hết các nhà bán lẻ phải liên tục tìm kiếm những con đường mới để phát triển. Bí quyết thành công của hai hãng sản xuất trang phục Nike và Calvin Klein là phải có một thương hiệu mạnh, có...


Cách xây dựng chiến lược bán hàng chuẩn xác

Một chiến lược bán hàng được xây dựng tuần tự, tỉ mỉ sẽ giúp bạn có được doanh số khả quan và dễ dàng kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình. Nhưng liệu bạn đã biết cách lập chiến lược bán hàng một cách chính xác và hiệu quả nhất? Nếu chưa đủ tự tin với hoạch định của mình, hãy để Salesworld giúp bạn qua thông tin trong bài viết sau. Mời các bạn cùng tham khảo.


Làm sao để khách hàng tìm thấy bạn

 • 4,44/5 (2512)

Làm thế nào để khách hàng tìm ra bạn? Điều gì là khó khăn nhất khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh? Đối với rất nhiều ông chủ doanh nghiệp, câu trả lời chính là việc tìm kiếm khách hàng. Để có một sản phẩm hay dịch vụ tốt đến mức có thể chắc chắn rằng rất nhiều người cần đến nó, bạn phải nỗ lực rất nhiều.


Quản lý hoạt động marketing: Nội dung cơ bản của hoạt động Marketing tại công ty kinh doanh

Bất kỳ một công ty nào cũng đều phải biết cách phát hiện những khả năng mới mở ra của thị trường, có như vậy thì mới có thể tồn tại và phát triển trên thị trường được. Để phát hiện được những khả năng mới mở ra của thị trường thì công ty cần phải tiến hành nghiên cứu thị trường thông qua việc nghiên cứu, phân tích marketing.


Mô hình thị trường có sự tham gia của nhà sản xuất, thương buôn và người tiêu dùng

 • 5/5 (1)

Dựa trên quy luật cung - cầu và lý thuyết tối đa hóa lợi nhuận, bài viết đã xây dựng được mô hình thị trường có sự tham gia của nhà sản xuất, thương buôn và người tiêu dùng. Đồng thời, nó cũng xác định được 2 điểm cân bằng của loại thị trường này. Mô hình thị trường có 2 điểm cân bằng là mô hình rất phổ biến trong thực tế. Tuy nhiên, trong các bài giảng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép giảng dạy chỉ đề cập đến thị trường có một điểm cân bằng.


Lecture Marketing research (12th edition) - Chapter 2: Marketing research in practice

Lecture Marketing research (12th edition) - Chapter 2: Marketing research in practice. In this chapter, the following content will be discussed: Information system, databases, decision support systems, marketing decision support systems,...


Bài giảng Hành vi khách hàng: Chương 2 - Lê Thế Anh

Chương 2 Kỹ năng trình bày bán hàng nằm trong bài giảng hành vi khách hàng nhằm trình bày về mục đích để thuyết phục những khách hàng khó tính, để tạo sự trôi chảy trong đàm phán, để thuyết phục người khác làm theo ý mình, để người khác chấp nhận/đồng ý với mình, để gia tăng doanh số bán hàng...


Ebook Effective human relations (11th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Effective human relations" has contents: Personal strategies for improving human relations, if we all work together, special challenges in human relations, you can plan for success.


CORPORATE AFTERSHOCK 1 PHẦN 3

Di chuyển gạch sai một chút, tuy nhiên, có thể mang lại phần còn lại của tòa nhà xuống. Nói cách khác, mà không phân tích thích hợp trước khi lắp đặt một nỗ lực cứu hộ, các cơn dư chấn nhân tạo có thể gây thiệt hại nhiều hơn so với trận động đất ban đầu. Cuốn sách này cung cấp một phân tích chính sách công cộng của sự thất bại của Enron trong một nỗ lực để tránh các cơn dư chấn nhân tạo không cần thiết. ...


Thương hiệu bong bóng?

Hãy hình dung thương hiệu của doanh nghiệp như một quả bong bóng, ai cũng muốn “tô đẹp” cho quả bong bóng của mình để thu hút sự chọn lựa của khách hàng. Bất cần chữ tín, nhiều doanh nghiệp trong thực tế dễ dàng rơi vào “cạm bẫy mù” khi đưa những thông điệp quảng cáo đầy hứa hẹn Trong thời bao cấp, người tiêu dùng bị hạn chế về sự lựa chọn. Còn hiện tại, tuy nền kinh tế đã mở, nhưng họ vẫn đang gánh nhiều mức giá cao ngất bị thao túng bởi những tập đoàn...


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.601
 • 594
MBA dành cho lãnh đạo
 • 07/04/2012
 • 28.339
 • 764

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu