Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật hành chính Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản của luật hành chính, thủ tục hành chính và quyết định hành chính, chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính,...



Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại Bài giảng Luật hành chính Việt Nam, Luật hành chính Việt Nam, Bài giảng Luật hành chính, Vi phạm hành chính, Quan hệ pháp luật hành chính, Thủ tục hành chính
4.9 5 28
 • 5 - Rất hữu ích 26

 • 4 - Tốt 2

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

D
_T
TM

H
M

LUÂT
HÀNH CHÍNH
VIỆT NAM

U
Bộ môn: Luật Căn Bản

TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT HÀNH
CHÍNH VIỆT NAM
1

D

2

Thủ tục hành chính và quyết định hành chính

hững vấn đề cơ bản của Luật hành chính

_T
TM

H

Chủ thể trong quan hệ pháp luật Hành chính

4

Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

M

3

U

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

D

1. Giáo trình: Luật Hành chính Việt Nam, Đại học
Luật Hà Nội, 2015
2. Luật cán bộ, công chức 2008; Luật viên chức

_T
TM

H

2010

M

Luật Hiến pháp 2013
Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015
Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
Tạp chí: Luật học, ĐH Luật Hà Nội; Nhà nước và
pháp luật, Viện khoa học xã hội VN; Nghiên cứu
lập pháp, Văn phòng quốc hội….
7. Website: chinhphu.vn…
3.
4.
5.
6.

U

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

D

• 10 tuần nghiên cứu lý thuyết
• 3 tuần thảo luận
• 2 tuần kiểm tra

_T
TM

H

M

Chóc c¸c bạn thµnh
c«ng trong học tập vµ
h¹nh phóc trong cuéc
sèng!!!

U

Chương 1 hững vấn đề cơ bản của
Luật hành chính

D

1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương
pháp điều chỉnh Luật Hành chính
2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành
chính nhà nước
3. Hình thức quản lý hành chính nhà nước
4. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước

M

_T
TM

H

U

Tài liệu cùng danh mục Luật học

WOMEN OF THE WORLD: LAWS AND POLICIES AFFECTING THEIR REPRODUCTIVE LIVES: LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

This report was coordinated jointly by Gaby Oré Aguilar, International Program Staff Attorney for Latin America and the Caribbean of the Center for Reproductive Law and Policy, and Roxana Vásquez Sótelo,General Coordinator of DEMUS and Regional Coordinator for this report.


TÌM HIỂU LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao dịch điện tử. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy...


Child Abuse And Family Law

Thea Brown is Professor of Social Work and Director of the Family Violence and Family Court Research Program at Monash University. She has served on Family Court committees and on the Commonwealth Family Law Pathways Advisory Group. Dr Renata Alexander is Senior Lecturer in Law at Monash University and a member of the Victorian Bar. She was Deputy Registrar in the Family Court and is the author of Domestic Violence in Australia, 3rd edition. ..THEA BROWN RENATA ALEXANDER Understanding the issues facing human service and legal professionals .The authors wish to dedicate the book to their families.Thea Brown wishes to dedicate it to...


Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - Hình thức pháp luật

Mời các bạn tham khảo bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - Hình thức pháp luật sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các hình thức pháp luật trên thế giới; hình thức pháp luật Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.


Kỹ năng của luật sư trong vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Kỹ năng của luật sư trong vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Luật sư cần có sự phân biệt quan hệ pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với quan hệ thực hiện công việc không có ủy quyền và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong hợp đồng (đặc biệt là loại hợp đồng dịch vụ),


Pháp luật kinh doanh

Pháp luật về kinh doanh – thương mại là tổng thể (hệ thống) những quy phạm pháp luật do cơ quan NN ban hành hoặc thừa nhận,nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh – thương mại.


Bài giảng Pháp luật & pháp chế (216 tr)

Mời các bạn cùng tìm hiểu khái quát chung về pháp luật; xây dựng pháp luật; hệ thống các ngành luật ở Việt Nam;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Pháp luật & pháp chế". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Action And Value in Criminal Law

Study of the philosophical foundations of the criminal law has long been treated as an adjunct to the study of punishment. In this collection of specially commissioned essays, leading philosophers and criminal lawyers from the UK, USA, and Canada break with this tradition. Ranging across such central issues as moral luck, mistake, and mental illness, Action and Value in Criminal Law aims to reorientate the study of criminal law.


Tài liệu học tập Luật kinh doanh - Nguyễn Triều Hoa

Tài liệu học tập Luật kinh doanh của Nguyễn Triều Hoa sẽ giúp các bạn nắm tổng quan về luật kinh tế, pháp luật đầu tư kinh doanh, các loại chủ thể kinh doanh, nhận thức chung về hợp đồng, căn bản về hợp đồng dân sự,...Mời các bạn tham khảo để nắm nội dung chi tiết tài liệu học tập này.


Bài giảng Nghị định số 86/2014/NĐ–CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

Bài giảng Nghị định số 86/2014/NĐ–CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô nêu lên quy định chung; quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Đấu thầu
 • 02/11/2015
 • 35.839
 • 418

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu