Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại

Bài giảng Luật hành chính Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản của luật hành chính, thủ tục hành chính và quyết định hành chính, chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính,...Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - ĐH Thương Mại Bài giảng Luật hành chính Việt Nam, Luật hành chính Việt Nam, Bài giảng Luật hành chính, Vi phạm hành chính, Quan hệ pháp luật hành chính, Thủ tục hành chính
4.2 5 29
  • 5 - Rất hữu ích 5

  • 4 - Tốt 24

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

D
_T
TM

H
M

LUÂT
HÀNH CHÍNH
VIỆT NAM

U
Bộ môn: Luật Căn Bản

TỔNG QUAN MÔN HỌC LUẬT HÀNH
CHÍNH VIỆT NAM
1

D

2

Thủ tục hành chính và quyết định hành chính

hững vấn đề cơ bản của Luật hành chính

_T
TM

H

Chủ thể trong quan hệ pháp luật Hành chính

4

Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính

M

3

U

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

D

1. Giáo trình: Luật Hành chính Việt Nam, Đại học
Luật Hà Nội, 2015
2. Luật cán bộ, công chức 2008; Luật viên chức

_T
TM

H

2010

M

Luật Hiến pháp 2013
Luật tổ chức Chính quyền địa phương 2015
Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
Tạp chí: Luật học, ĐH Luật Hà Nội; Nhà nước và
pháp luật, Viện khoa học xã hội VN; Nghiên cứu
lập pháp, Văn phòng quốc hội….
7. Website: chinhphu.vn…
3.
4.
5.
6.

U

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

D

• 10 tuần nghiên cứu lý thuyết
• 3 tuần thảo luận
• 2 tuần kiểm tra

_T
TM

H

M

Chóc c¸c bạn thµnh
c«ng trong học tập vµ
h¹nh phóc trong cuéc
sèng!!!

U

Chương 1 hững vấn đề cơ bản của
Luật hành chính

D

1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương
pháp điều chỉnh Luật Hành chính
2. Các nguyên tắc cơ bản trong quản lí hành
chính nhà nước
3. Hình thức quản lý hành chính nhà nước
4. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước

M

_T
TM

H

U

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Bài giảng : Luật kinh doanh bất động sản part 4

Khái niệm cán bộ, công chức C¸n bé, c«ng chøc lµ c«ng d©n VN, gåm: Do bÇu cö để đảm bảo đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong CQNN, tổ chức chính trị, TCCT-XH; TCCTĐược tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên trong tổ chức chính trị, TCCT-XH; TCCTĐược tuyển dụng, bổ nhiệm vào 1 ngạch công chức hoặc được giao giữ 1 công vụ thường xuyên trong CQNN;


Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 1

Để hoàn thành tốt một bài thi bạn cần phải có những kiến thức nhất định. Tài liệu tham khảo Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương - Đề số 1 hy vọng sẽ giúp các bạn ôn tập môn tốt hơn.


Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính - TS. Nguyễn Duy Phương

Tài liệu tham khảo "Câu hỏi ôn tập môn Luật hành chính" được biên soạn với các nội dung chính như: Quản lý nhà nước, quy phạm pháp luật hành chính, tranh chấp trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm trong quan hệ pháp luật hành chính,... Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập học phần này.


Unified Plastic Constitutive Laws of Deformation

The constitutive law of plastic deformation expresses the effects of material behavior and properties for stress analysis in the design of manufacturing technology and product service behavior, for materials testing, and for the maintenance of structural and machine components. The book represents the state of the art, but the editors do not rule out other concepts of constitutive laws. There are many different facets of the same problem and as many answers; the right one is the one that gives the most practical solution, the one that best serves the specific problem....


Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1 Khái quát chung về nhà nước nhà nước CNXHCN Việt Nam

Nội dung chính trong chương 1 gồm: nguồn gốc nhà nước, khái niệm, bản chất nhà nước, chức năng nhà nước, nhà nước CNXHCN Việt Nam.


Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7 Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự

Chương 7 Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự trình bày về các vấn đề lý luận liên quan đến 2 bộ luật quan trọng, liên quan đến cuộc sống. Bài giảng được trình bày khoa học, dễ hiểu.


Quyền xác định lại giới tính theo pháp luật Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày khái niệm chung về quyền nhân thân của cá nhân, thực trạng pháp luật về Quyền xác định lại giới tính của cá nhân, thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định lại giới tính của cá nhân và một số kiến nghị về việc thừa nhận quyền xác định lại giới tính của cá nhân như một quyền dân sự.


Luật quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật

Luật quản lý thuế được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam biểu quyết thông qua ngày 22/11/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Luật quản lý thuế là cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý thuế, thực hiện chấp hành pháp luật chính sách thuế.


Bài giảng Luật tài chính - Chương 3: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung chính trình bày trong chương 3 Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng luật tài chính nêu lịch sử phát triển thuế thu nhập doanh nghiệp , khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.


Lecture Fundamentals of business law (7/e): Chapter 25 - M.L Barron

Chapter 25 - The law of marketing. At the end of this chapter you should understand: the term ‘marketing’ and ‘the marketing function’; why the marketing process requires legal regulation; the term ‘lottery’ and the main provisions of the state and territory lotteries, gaming and betting Acts;…


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
  • 20/02/2016
  • 58.661
  • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu