Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Gas9: Natural Gas Dehydration with TEG

Tác hại của nước, quá trình Dehydration, bài toán cấu tử TEG là những nội dung chính thuộc bài giảng "Gas9: Natural Gas Dehydration with TEG". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Gas9: Natural Gas Dehydration with TEG Bài giảng Gas9: Natural Gas Dehydration with TEG Bài giảng Natural Gas Dehydration, Natural Gas Dehydration with TEG, Natural Gas Dehydration, Tác hại của nước, Quá trình Dehydration, Cấu tử TEG
4.5 5 749
 • 5 - Rất hữu ích 382

 • 4 - Tốt 367

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Hoá dầu

'Nóng chảy hạt nhân' là gì?

Hiện tượng nóng chảy của các thanh nhiên liệu hạt nhân khi nhiệt độ trong lõi của lò phản ứng tăng lên mức quá cao được gọi là "nóng chảy hạt nhân". Khi mực nước quá thấp, những thanh nhiên liệu hạt nhân nhô ra khỏi nước và trở nên quá nóng.


Giáo trình nhiên liệu dầu mỡ part 8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình nhiên liệu dầu mỡ part 8', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CHƯƠNG III: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM

Xét một hệ nhiệt động bất kỳ, hệ luôn luôn chịu tác động của môi trường bên ngoài và các đối tượng bên trong về nhiều mặt. Kết quả các thông số vi khí hậu của hệ bị thay đổi. Ta gọi các tác động đó là các nhiễu loạn. Đối với không gian điều hoà, các nhiễu loạn đó bao gồm: nhiễu loạn về nhiệt, về ẩm, về phát tán các chất độc hại vv. ..


Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch: Chương 9 - ThS. Bùi Hồng Quân

Chương 9 trang bị cho người học những hiểu biết về nguyên liệu và yêu cầu cho công nghệ sau thu hoạch. Chương này sẽ trình bày một số loại nguyên liệu nông sản như: Các loại xoài, quả thanh long, cây sầu riêng, nấm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Kỹ thuật an toàn hóa chất

Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạ. Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất


Measuring the salinity of water

Hãy chắc chắn rằng thùng chứa thu của bạn là rất sạch sẽ. Nội dung trước đó có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Sử dụng một container với một mở đủ lớn để có những đồng hồ đo EC. Không sử dụng lọ có mùi (eg.vegemite, dưa lọ) nếu mẫu được lưu giữ trong một thời gian. Chọn một mẫu đại diện của cơ quan nước đang được xem xét.


Ebook Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật bao bì thực phẩm (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm kỹ thuật bao bì thực phẩm" trình bày chức năng và phân loại bao bì thực phẩm, nhãn hiệu thực phẩm, mã số vạch phẩm, bao bì vận chuyển hàng hóa, bao bì thủy tinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Phương pháp quan trắc, lấy mẫu và phân tích các chất độc trong không khí 2005

1.Phương pháp lấy mẫu 1.1.Địa điểm và vị trí lấy mẫu Trƣớc hết cần phải điều tra nơi phát sinh ra hơi, khí độc ở đâu, trạng thái tồn tại của chất độc (thể rắn, lỏng hoặc khí…), nguồn hơi khí thải phát sinh ra từ khâu nào: chuẩn bị nguyên liệu, quá trình sản xuất, các chất trung gian, tạp chất hay sản phẩm.


Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏ

Đã có nhiều ý kiến về bùn đỏ và khai thác chế biến alumin từ bauxit. Các nước trên thế giới đã đi trước Việt Nam hàng trăm năm, họ đã và đang làm. Mặc dù vậy, vẫn xảy ra những sự cố. Khoảng 96% bauxite được xử dụng vào ngành luyện kim, 4% sử dụng vào sản xuất gốm, sứ, vật liệu mài, đánh bóng,… Hơn 90% sản lượng alumin dùng làm nguyên liệu cho quá trình điện phân để sản xuất nhôm, còn lại 10% dùng trong công nhiệp hoá chất,… ...


Công nghệ khai thác dầu khí part 2

CAÙC TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA LÖU CHAÁT + B0 : heä soá theå tích thaønh heä daàu (bbl/STB) + 350 : khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc ôû ñieàu kieän tieâu chuaån (lbm/STB). + 0,0764 : khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû ñieàu kieän chuaån (lbm/STB). + 5,615 : heä soá chuyeån ñoåi (ft3/bbl). Khi aùp suaát lôùn hôn hoaëc baèng aùp suaát ñieåm boït khí (p ≥ pb), khoái löôïng rieâng cuûa daàu coù theå xaùc ñònh theo phöông trình sau: ρ0 = ρ0b . exp[C0 ( p − pb )] Trong ñoù: + ρ0 : khoái löôïng rieâng cuûa daàu...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Công nghệ hóa học
 • 15/04/2013
 • 15.597
 • 836
Công nghệ hóa dầu
 • 15/04/2013
 • 47.719
 • 402

Danh mục tài liệu