Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Liệu Phổ Thông (155.080)

Bài giảng Sinh học 10 - Bài 6: Axit nuclêic - Nguyễn Ngọc Hoài

Bài giảng Sinh học 10 - Bài 6: Axit nuclêic được biên soạn bởi giáo viên Nguyễn Ngọc Hoài với các nội dung Axit Đêôxiribônuclêic, cấu trúc của AND, chức năng của AND.


Bài giảng Sinh học 10 - Bài 8: Tế bào nhân thực - Hoàn Trung Kiên

Bài giảng Sinh học 10 - Bài 8: Tế bào nhân thực - Hoàn Trung Kiên với các nội dung đặc điểm chung của tế bào nhân thực; cấu trúc tế bào nhân thực.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 2: Cultural diversity (Reading 2)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 2: Cultural diversity (Reading 2) là tư liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên trong quá trình biên soạn giáo án, bài giảng giảng dạy. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 2: Cultural diversity (Speaking)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 2: Cultural diversity (Speaking) thông qua bài học này, học sinh có thể nói về sự khác biệt giữa các nền văn hóa; biết cách sắp xếp ý kiến hợp lý; sử dụng câu, từ, cụm từ và cách diễn đạt để làm cho quan điểm của họ.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Language focus 1)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Language focus 1) giúp học sinh sẽ có thể nhắc nhở về cách thay đổi bài phát biểu được báo cáo, làm tốt các nhiệm vụ được phân công.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Listening)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Listening)


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Writing)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Writing) giúp học sinh học cách viết thư yêu cầu tới UCAS để hỏi thông tin về các yêu cầu nhập học vào trường đại học.


Bài giảng Sinh học 10 - Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất - Vũ Thị Nhàn

Bài giảng Sinh học 10 - Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất được biên soạn bởi giáo viên Vũ Thị Nhàn với các nội dung Enzim và cơ chế tác động của Enzim; vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Speaking)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Speaking) giúp học sinh sử dụng ngôn ngữ phù hợp để thực hành cho và đáp lại lời khen trong các tình huống khác nhau; sử dụng ngôn ngữ thích hợp để nói về những cách giao tiếp khác.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Listening 1)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Listening 1) giúp học sinh biết cách cung cấp thông tin sau khi nghe; những từ liên quan đến cách thức giao tiếp.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Writing)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Writing) giúp học sinh học cách sắp xếp lại các câu đã cho để tạo thành một đoạn hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để phục vụ quá trình giảng dạy.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Speaking)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Speaking) giúp học sinh học về hệ thống giáo dục trường học; Nói về hệ thống giáo dục nhà trường ở Việt Nam; những từ liên quan đến hệ thống giáo dục học đường.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Speaking)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Speaking) giúp học sinh trình bày ấn tượng đầu tiên của họ về cuộc sống đại học; học sinh biết về giáo dục đại học; động từ ở thì quá khứ; biết cách nói về trường học; thực hiện một cuộc phỏng vấn và báo cáo kết quả.


Bài giảng Sinh học 10 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống - Võ Thị Thúy Liễu

Bài giảng Sinh học 10 - Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống - Võ Thị Thúy Liễu với các nội dung các cấp tổ chức của thế giới sống; đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.


Bài giảng Sinh học 10 - Bài 4: Cacbohidrat và lipit

Bài giảng "Sinh học 10 - Bài 4: Cacbohidrat và lipit" tìm hiểu Cacbohidrat (saccarit), đường đơn, đường đôi, đường đa, cấu trúc và chức năng của các loại lipit. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung bài học.


Bài thuyết trình Sinh học 10 - Bài 5: Protein

Bài thuyết trình Sinh học 10 - Bài 5: Protein tìm hiểu về khái niệm, cấu trúc của Protein, chức năng của Protein. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 2: Cultural diversity (Reading 1)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 2: Cultural diversity (Reading 1) giúp học sinh đọc hiểu về vai trò của sự đa dạng văn hóa; biết cách sử dụng các từ mới thông qua việc hỏi và trả lời.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Listening 2)

Mời các bạn cùng tham khảo giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Listening 2) để hỗ trợ cho quá trình biên soạn giáo án, bài giảng giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 12.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Language focus 2)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Language focus 2) nhằm củng cố kiến thức cho các em học sinh để giải các bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Writing)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Writing) là tư liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên, hỗ trợ việc biên soạn bài giảng, giáo án giảng dạy môn Tiếng Anh lớp 12.


Written test 4 Tiếng Anh 12 (Mã đề 461)

Written test 4 Tiếng Anh 12 (Mã đề 461) được biên soạn bởi Trường THPT Liễn Sơn; giúp các em học sinh có thêm tư liệu để ôn luyện, củng cố kiến thức môn Tiếng Anh lớp 12.


Bài giảng Sinh học 10 - Bài 9: Tế bào nhân thực (Tiết 2)

Bài giảng Sinh học 10 - Bài 9: Tế bào nhân thực (Tiết 2) thông tin đến các bạn các nội dung ti thể, Lục lạp, một số bào quan khác, không bào Lizôxôm.


Bài giảng Sinh học 10 - Bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về Enzim - Hoàng Văn Hưng

Bài giảng Sinh học 10 - Bài 15: Thực hành một số thí nghiệm về Enzim được biên soạn bởi giáo viên Hoàng Văn Hưng thông tin về thí nghiệm với enzim catalaza; thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết AND.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 2: Cultural diversity (Language focus)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 2: Cultural diversity (Language focus) giúp học sinh củng cố kiến thức về các thì; những từ liên quan đến chủ đề sự đa dạng văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Reading)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 3: Ways of socialising (Reading) với mục tiêu phát triển các kỹ năng đọc vi mô như đoán ý nghĩa từ ngữ cảnh; sử dụng thông tin họ đã đọc để trả lời các câu hỏi; hình ảnh trong cuốn sách học sinh mở rộng; một bảng các từ hoạt động của đoạn văn.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Reading)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Reading) thông tin đến các bạn học sinh biết hệ thống giáo dục Aboutschool, câu và biểu thức để mô tả hệ thống giáo dục trường học, các từ liên quan đến hệ thống giáo dục trường học.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Listening)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Listening) với mục đích nhằm cho học sinh nói về chủ đề hệ thống giáo dục nhà trường; những từ liên quan đến giáo dục.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Language focus)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 4: School education system (Language focus) giúp học sinh củng cố kiến thức, biết cách phát âm và đánh dấu trọng âm trong các từ có ba âm tiết; học sinh học một số thông tin để điền vào mẫu.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Reading)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Reading) giúp học sinh biết về ấn tượng đầu tiên của họ về cuộc sống đại học; học sinh biết về giáo dục đại học; động từ ở thì quá khứ.


Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Language focus)

Giáo án Tiếng Anh 12 - Unit 5: Higher education (Language focus) với mục tiêu giúp học sinh biết cách phát âm và đánh dấu trọng âm trong các từ nhiều hơn ba âm tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu