Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (42.459)

Tác động của trí tuệ nhân tạo tới hoạt động ngân hàng

Sự phát triển bùng nổ liên tục của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence-AI) và các kỹ thuật học máy mang lại cơ hội cho những cải tiến lớn trong hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu thực hiện tổng kết các ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng, phân tích các tác động chính của AI tới hoạt động của các ngân hàng, đồng thời đánh giá những thách thức khi ứng dụng AI trong ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị cho các ngân hàng Việt Nam.


Phát triển nguồn nhân lực ngành Ngân hàng tại Việt Nam

Bài viết trên cơ sở phân tích thực trạng và đánh giá về những tồn tại, hạn chế đối với nguồn nhân lực ngành Ngân hàng, bài viết đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.


Nhận thức của người lập và người sử dụng báo cáo kế toán về việc thực hiện báo cáo tích hợp trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thủy lợi Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này là để khám phá nhận thức của các chuyên gia về lợi ích và khó khăn của việc VIDMC áp dụng IR trong tương lai. Trên cơ sở phỏng vấn ban giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại VIDMC và các trưởng phòng quản lý DN thuộc Sở Tài chính tỉnh cho thấy, mặc dù có những bất lợi trong việc thực hiện IR nhưng lợi ích mà báo cáo này mang lại đáng kể nên các chuyên gia có sự kỳ vọng lớn vào tương lai của IR ở các DN này. Kết quả của nghiên cứu cũng gợi ý những khuyến nghị đối với nhà nước và VIDMC cho việc áp dụng IR một cách khả thi trong tương lai.


Tiếp cận tài chính toàn diện tại Việt Nam

Trong xu hướng hiện nay, tài chính toàn diện (TCTD) được coi là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững, từ đó giảm bớt tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Tuy nhiên, khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo, giữa người dân ở nông thôn và thành thị ngày càng gia tăng. Dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (Worldbank- WB) công bố trong các năm 2011, 2014 và 2017, nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển TCTD ở Việt Nam, cho thấy vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các quốc gia trong khu vực. Từ đó nghiên cứu đề ra các khuyến nghị, giải pháp phù hợp nhằm phát triển TCTD ở nước ta trong thời gian tới.


Áp dụng phương pháp đánh giá chi phí chu kỳ sống sản phẩm trong kế toán quản trị chi phí môi trường

Bất kỳ hoạt động sản xuất nào của doanh nghiệp (DN) cũng xả thải ra môi trường và nguy cơ gây ra các loại ô nhiễm về nước, không khí, tiếng ồn, mùi hôi, rung động, chất thải độc hại vùi sâu dưới đất. Theo các báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 20181 , Việt Nam là một quốc gia đã nằm trong tình trạng báo động về các loại ô nhiễm2 , 3 . Bộ Tài chính hiện chưa có hướng dẫn đánh giá đầy đủ chi phí môi trường của những sản phẩm, dịch vụ và điều này dẫn đến sự tác động về 3 phía: (i) về phía DN, việc gian lận không ghi nhận chi phí môi trường, dù dẫn đến đóng thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn, nhưng DN sẽ chấp nhận để bỏ qua các chi phí lớn hơn về xây dựng hệ thống xử lý các tác hại đến môi trường; (ii) về phía quản lý Nhà nước, chưa có cơ sở đề ra các biện pháp quản lý nguồn ô nhiễm; (iii)


Mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

oạt động của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho khách hàng TCVM, đồng thời bền vững về tài chính. Trong đó, năng suất và hiệu quả tài chính là những nhân tố tác động đến hoạt động và ảnh hưởng đến mục tiêu của các tổ chức TCVM. Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả tài chính của các tổ chức TCVM chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép hoạt động. Qua phân tích hồi quy dữ liệu bảng được thực hiện trong giai đoạn 2010- 2017, nghiên cứu cho thấy năng suất và hiệu quả tài chính có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau theo hướng tích cực. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ tương tác giữa năng suất và hiệu quả tài chính nhằm góp phần đảm bảo các mục tiêu xã hội, gia tăng thu nhập và bền vững tài chính của các tổ chức TCVM chính thức tại Việt Nam.


Huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Nguồn lực tài chính để xây dựng nông thôn mới bao gồm nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương) và nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước (vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp, vốn từ cộng đồng). Trong những năm qua, việc huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An bên cạnh những thành công vẫn còn tồn tại một số hạn chế: nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã chưa đáp ứng nhu cầu, nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, nguồn vốn từ cộng đồng dân cư có xu hướng giảm... Những hạn chế trên là do các nguyên nhân liên quan đến cơ chế chính sách của nhà nước, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương, sự tham gia của đoàn thể, doanh nghiệp, nhận thức của người dân. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp tăng cường huy động nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An thời gian tới.


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 6: Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận (CVP)

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 6: Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận (CVP) trình bày phân tích điểm hòa vốn; lập kế hoạch tiêu thụ và lợi nhuận trong mối quan hệ với phân tích CVP; đòn bẩy kinh doanh.


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan kế toán quản trị

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 1: Tổng quan kế toán quản trị trình bày bản chất của kế toán quản trị; hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý; phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị; sự cần thiết của kế toán quản trị ở Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 3: Tính giá thành trong doanh nghiệp

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 3: Tính giá thành trong doanh nghiệp trình bày tập hợp chi phí và tính giá thành theo phương pháp toàn bộ; hệ thống tính giá thành theo công việc (đơn đặt hàng); tính giá thông dụng trong hệ thống tính giá thành theo công việc; hệ thống tính Z theo quá trình SX...


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí trình bày chi phí và các cách phân loại; phân loại chi phí theo chức năng hoạt động; phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận; phân loại chi phí theo cách ứng xử.


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 4: Dự toán tổng thể

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 4: Dự toán tổng thể trình bày dự toán; ý nghĩa và nội dung của dự toán tổng thể; dự toán hoạt động; dự toán tài chính; trình tự xây dựng dự toán tổng thể; dự toán chi phí nhiên vật liệu trực tiếp; trình tự xây dựng dt tổng thể...


Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định

Bài giảng môn Kế toán quản trị - Chương 7: Thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định trình bày thông tin thích hợp cho việc ra quyết định; ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định ngắn hạn; các quyết định đầu tư dài hạn.


Mô hình thúc đẩy kinh doanh dành cho ngân hàng bán lẻ

Việc thực hiện xây dựng mô hình kinh doanh, xây dựng chính sách thì có thể thực hiện được ngay, tuy nhiên để thay đổi tư duy của nguồn lực để có thể thực thi các mô hình kinh doanh mới hiệu quả đòi hỏi cần có thời gian, chiến lực truyền thông mạnh mẽ. Tài liệu thông tin đến độc giả một số gợi ý nhằm xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả hơn cho các ngân hàng bán lẻ. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Factoring as a financial alternative to firms (Case of study of firms providing services to the Federal Electricity Commission)

The purpose of this study is to ascertain why the companies providing services from the Southeast Regional Management Production (SRMP) of the Federal Electricity Commission (FEC) do not take advantage of the program for Productive Chains that National Financier (NF) offers to operate financial factoring. A questionnaire was administered to 260 companies in order to identify the knowledge they have on the program, the complexity degree to cover the requirements and the convenience in the discount rates. The results show that these companies do not make use of factoring due to a lack of knowledge on the tool as well as by the amount of requirements to cover.


Measuring the dependency between securities via factor-ICA Models

This paper proposes a new method for measuring the dependency between securities. Applying independent component analysis to the return data of the whole component securities in a universe, independent factors composing the returns are extracted. Reconstructing return data of individual component security based on such factors, wend that each security has a unique factor hierarchy


Empirical evidence of financial services marketing in the Nigerian banking industry

The hypotheses tested found that marketing of bank’s products and services has improved the efficiency of deposit money banks banking system and created satisfied bank customer. We recommend that all the units of the bank should be involved in marketing while banks should continue to make their customers feel important and have well equipped and experienced staff personnel in customer services unit to be able to provide solutions to customer’s complaints and challenges.


Economic integration and structure change in stock market dependence: Empirical evidences of CEPA

This study investigates dependence structure changes between the Hong Kong and Chinese stock markets as a result of the Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA). Four copulas, Gaussian, student t, Gumbel, and Clayton are used to search for unknown dependence structure changes.


Did linear stochastic processes predict accurately short term interest rate intertemporal behaviour?

This article attempts to identify the best model of the short term interest rates that can predict its stochastic process over time.


Can liquidity constraints explain the differences of growth across countries?

This paper conducts an empirical research on the relations between liquidity constraints and economic growth. Based on Kiyotaki & Moore (2019), we establish our econometric model and do regressions with a panel data covering 33 countries from 1996 to 2017.


Risk/return/retention efficient frontier discovery through evolutionary optimization for non-life insurance portfolio

Policyholder capability to easily and promptly change their insurance cover, in terms of contract conditions and provider, has substantially increased during last decades due to high market competency levels and favourable regulations. Consequently, policyholder behaviour modelling acquired increasing attention since being able to predict costumer reaction to future market’s fluctuations and company’s decision achieved a pivotal role within most mature insurance markets. Integrating existing modelling platform with policyholder behavioural predictions allows companies to create synthetic responding environments where several market projections and company’s strategies can be simulated and, through sets of defined objective functions, compared. In this way, companies are able to identify optimal strategies by means of a Multi-Objective optimization problem where the ultimate goal is to approximate the entire set of optimal solutions defining the socalled Pareto Efficient Frontier.


Audit quality and earnings response coefficients of quoted companies in Nigeria

This study examines whether Audit Quality has any impact or relationship with earnings response coefficients of companies in Nigeria. Pursuant to this objective, archival data were extracted from annual reports of 57 companies quoted on the Nigerian Stock Exchange (NSE) between 2006 and 2011.


Is financial communication on Euronext brussels linked to ownership structure?

The aim of this research is to study the financial communication’s quality of firms quoted on the NYSE Euronext in Brussels and to find a link with the ownership structure. To reach this goal we use two techniques. First of all, we build an analysis grid of annual report in order to get a score for each company of our sample.


Corporate governance practices in commercial banking sector of Malawi: Evidence from annual reports

The study apart from providing insight and evidence of the extent of corporate governance practices of banks in developing countries, it further highlights to the regulators and practitioners in the banking industry of existing gaps that need filling in order to fully comply with the corporate governance guidelines for banks in Malawi.


An evidence for ineffectiveness of central bank foreign exchange interventions from Turkey

This study examines the effects of the Central Bank of the Republic of Turkey’s foreign exchange interventions via auctions on the level and volatility of the Turkish lira/US dollar exchange rate between February 02, 2009 and January 31, 2014 with daily data. In order to study the impact of interventions on the Turkish lira, this study employs the Exponential GARCH (1,1) framework.


Bank return volatility and management structure

This study investigates the dynamic relationship between bank management structure, payment contract and bank return volatility. We find that increasing the sensitivity of executives pay to equity risk will increase bank return volatility. When CEOs are also the chairs of board directors, bank risk is higher. As banks expand more risky investments, the risk level of the banks is higher. These results hold not only for commercial banks but also for savings and loan institutions.


Illiquidity, systemic risk, and macroprudential regulation: The case of Taiwan's capital market

The guidance formulated by G20 to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments (IMF, BIS, and FSB, 2009 [19]) analyzes that the effective control of systemic risk is one of the most important things in the macroprudential regulation at current stage. Although the current banking regulation focuses on funding liquidity risk such as LCR and NSFR of Basel III, financial institutions would actually have highly procyclical effects between funding and market liquidity at the same time, leading to liquidity spirals and threatening to financial stability. We therefore propose a market liquidity, systemic risk and macroregulation analysis framework in Taiwan's capital market to fill this gap.


Validating black-scholes model in pricing Indian stock call options

Derivatives’ trading was introduced in India during 2001, and the trade value of derivatives is almost three times that of cash market trade values. However, only about 20 percent of the options offered by the National Stock Exchange (NSE) are traded on an active basis. This is perhaps due to the lack of investor education about options and its pricing methodology. It is hoped that research on option pricing in India will enable investors to understand the mechanism of option pricing and its use as a tool to hedge risks. This empirical paper uses more than 95,000 call options to test the validity of the Black-Scholes (BS) model in pricing Indian Stock Options.


The role of the macro-economic factors in the credit risk management in Tunisian deposit banks

This article provides an evaluation of the effect of the macroeconomic factors on credit risk in Tunisian banks. These factors are mainly the financial liberalization and the monetary policy. The first is manifested through the liberalization of interest rates, competition and the entry of foreign banks. The second, on the other hand, is exerted by the supervising authorities and includes the interest rate, the injection of money and the regulatory ratio.


Predictors of financial development in Ghana

The paper explores the predictors of financial development in Ghana using data that span from 1971 to 2010. Evidence from the data supports the conclusion that interest rates and economic openness are long run significant predictors of financial development in Ghana whilst size of government is a short run significant predictor of financial development in Ghana. Economic growth, structural adjustment programme and democratic political system are not significant determinants of financial development.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu