Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (41.107)

Determinant of access to rural credit and its effect on living standard: Case study about poor households in northwest, Vietnam (Note 1)

This study investigated the determinants of accessibility to formal credit and its effects on living standards from 2010 to 2012 based on dataset of Vietnam Households Living Standards Survey (VHLSS) from the General Statistics Office of Vietnam and support of Eview 7 program. It is evident that average of education level, land area per capita, owned residential area affect is key factors of accessing to credit; meanwhile, average of education level affects the probability to require and amount of credit.


Ebook Công thức của vận may: Phần 1

Ebook Công thức của vận may: Phần 1 sẽ mang đến những câu chuyện xoay quanh các vấn đề về đầu tư chứng khoán như: Dịch vụ điện tín, Claude Shannon, kế hoạch X, căn phòng đồ chơi, chuỗi hạt ngọc trai, thành phố Reno, mỹ nhân chia bài lá hai,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Công thức của vận may: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công thức vận may" tiếp tục trình bày các câu chuyện về vận may trong sòng bạc và cách thức đầu tư chứng khoán thông qua các mẫu chuyện như: Kinh doanh chứng khoán, đường đi ngẫu nhiên Cosa Nostra, không phải là lúc mua cổ phiếu, ván cược xanh Petersburg, biến cố lớn, dấu hiệu và tiếng ồn, người đàn ông ghì đầu ngựa, may mắn vĩnh cửu, những con đười ươi tự đắc, tập đoàn kinh tế Hồng Kông,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tác động của cơ cấu vốn đến lợi nhuận của các doanh nghiệp phi tài chính trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết nghiên cứu tác động của cơ cấu vốn đến lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, cơ cấu vốn có tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp, cụ thể là mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính có tác động ngược chiều đến lợi nhuận và theo đó, doanh nghiệp cần điều chỉnh giảm mức độ sử dụng nợ ngắn hạn và nợ dài hạn để tạo cơ hội gia tăng lợi nhuận.


Đánh giá chất lượng dịch vụ website ngân hàng: Thực tiễn đối với website ngân hàng Đông Á

Nghiên cứu tập trung nhận định các yếu tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời sử dụng thang đo IPA trong đánh giá các đặc tính ưu tiên trong việc nâng cao chất lượng website Ngân hàng Đông Á.


Hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng trở thành một chính sách quan trọng góp phần ngăn ngừa, khắc phục hậu quả của thất nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về BHTN vẫn chưa cao. Bài viết bàn về những vấn đề bất cập liên quan đến hiệu quả QLNN về BHTN ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.


Sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng

Nghiên cứu này đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kế toán thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ kế toán, nhận diện đầy đủ yêu cầu của người sử dụng và nâng cấp hệ thống xử lý thông tin kế toán theo định hướng quản lý tổng thể.


Sự cần thiết tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống kế toán doanh nghiệp phải có hai bộ phận chuyên môn để đáp ứng nhu cầu thông tin của hai nhóm đối tượng khác nhau. Đó chính là kế toán tài chính và kế toán quản trị; và cũng chính nền kinh tế thị trường, cạnh tranh làm nổi bật kế toán quản trị, hình thành nên những nhận thức khác nhau về kế toán quản trị và thúc đẩy kế toán quản trị phát triển nhanh chóng. Vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng là vô cùng cần thiết vì cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tối ưu.


Các yếu tố ảnh hưởng khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm số liệu từ báo cáo tài chính của 30 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2008-2014. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích mô hình hồi quy với dữ liệu dạng bảng (Panel data); với mô hình tác động cố định (FEM).


Mối quan hệ giữa lợi nhuận bất thường và thời gian công bố báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét lợi nhuận bất thường và mối quan hệ giữa lợi nhuận bất thường về thời gian công bố báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, nghiên cứu sử dụng số liệu của 300 công ty niêm yết tại hai sàn giao dịch HOSE và HNX giai đoạn 2010-2015.


Stock index forecasting for Vietnam’s stock market

Then, we estimate the regression model, GARCH, GARCH in mean, EGARCH, EGARCH in Mean and GJR-GARCH and put them into the comparison to find the best fit model to forecast Vietnam’s stock index. Using the mean square error (MSE), Mean absolute error (MAE) and Root mean square error (RMSE) criterion to evaluate and compare models, we choose Regression-EGRCH(1,1,1)-M which has the superior forecast ability.


Stock price forecasting using support vector machines and improved particle swarm optimization

The present paper employs an Particle Swarm Optimization (PSO) Improved via Genetic Algorithm (IPSO) based on Support Vector Machines (SVM) for efficient prediction of various stock indices. The main difference between PSO and IPSO is shown in a graph. Different indicators from the technical analysis field of study are used as input features.


Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 427 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các biến tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (STD), tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản (LTD), tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (TD), Quy mô công ty (SIZE), tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (GROWTH) tác động đến HQHĐ của các công ty đo bằng tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và Tobin’s Q. Ngoài ra các biến trong mô hình cũng tác động đến HQHĐ có sự khác biệt giữa các ngành.


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2013 bằng cách sử dụng mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS). Với bộ dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính của 32 NHTM Việt Nam trong giai đoạn đó, nghiên cứu này cho thấy: khả năng thanh khoản của ngân hàng bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố chính: (1) qui mô ngân hàng, (2) tỷ lệ tổng dư nợ cho vay / tổng tiền gửi từ khách hàng và (3) tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu ngân hàng / tổng tài sản có ngân hàng.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Biên Hoà

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Biên Hòa. Dự liệu nghiên cứu được điều tra trực tiếp từ 285 cá nhân bằng phiếu điều tra phỏng vấn trực tiếp tại thành phố Biên Hòa vào năm 2014. Bằng mô hình hồi quy Binary Logistic, kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 7 yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng của các khách hàng cá nhân như: Lợi ích từ sản phẩm, thuận tiện, hữu hình, nhân viên ngân hàng, danh tiếng ngân hàng, ảnh hưởng của những người xung quanh và marketing.


Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở địa bàn tỉnh Bình Dương

Việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí hiệu quả sẽ giúp cho các doanh nghiệp ngày càng đứng vững trên thương trường và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng. Nội dung của bài viết trình bày năm nguyên tắc và chín nhân tố khách quan và chủ quan tác động đến việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng.


Tái cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bài viết phân tích rõ thực trạng tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2010-2016, đánh giá những thành công, hạn chế và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2017-2020.


Giải pháp xử lý nợ công Việt Nam hiện nay

Bài viết đã đưa ra một số giải pháp đổi mới quản lý nợ công, góp phần làm cho nợ công thực sự là lực đẩy cần thiết để hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta hoàn chỉnh đồng thời có tác động tích cực đến việc lành mạnh hóa NSNN qua đó, tạo bệ phóng cho nền kinh tế nước ta cất cánh vững chắc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại để giao dịch của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy, nhân tố Quy mô tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn ngân hàng, kế tiếp là lợi ích dành cho khách hàng, chất lượng dịch vụ và cuối cùng là hình ảnh thương hiệu. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng xem xét sự khác biệt trong việc đánh giá các nhân tố giữa các khách hàng cá nhân có giới tính, độ tuổi, trình độ, thu nhập, nghề nghiệp khác nhau. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách hàng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Biên Hòa.


Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành kế toán (English for accounting)

(NB) Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành kế toán (English for accounting) được biên soạn theo chương trình đào tạo nghề kế toán của tổng cục nghề, giảng dạy cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề của trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Giáo trình này có những ưu điểm nổi bật sau: Có tính cập nhật mới nhất, các thông tin và thông số đưa ra có tính khoa học và độ tin cậy cao, có bố cục hợp lý, logic, khoa học...


Tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 104 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các dữ liệu vĩ mô được thu thập trong giai đoạn 2008 - 2015. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với phương pháp hồi quy REM. Kết quả cho thấy trong các nhân tố vĩ mô bao gồm Thuế, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, Điều kiện thị trường chứng khoánvà Điều kiện thị trường nợ có tác động đến cấu trúc vốn của các công ty. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đã đề xuất khuyến nghị đối với Chính phủ và các nhà quản lý doanh nghiệp.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Nghiên cứu này tập trung vào 359 công ty đang niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, với dữ liệu được thu thập trong 5 năm, giai đoạn 2012-2016, nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu của các công ty niêm yết.


Pension system in Vietnam: progress, challenges, and policy implications

This paper: discusses the progress of Vietnam’s pension system, focusing on statutory frameworks and visions; and addresses challenges ahead facing the current pension system, which are considerably pivotal for evaluating recent move in the pension system related regulation as well as for drawing policy implications.


Đo lường sự hài lòng của khách hàng khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ được thực hiện khá phổ biến tuy nhiên hiểu biết về mức độ hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng còn khá khiêm tốn. Nghiên cứu này vận dụng mô hình SERQUAL và sử dụng các biến kiểm soát để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại HDBank Đồng Nai. Số liệu được thu thập thông qua phiếu khảo sát 250 khách hàng có gửi tiết kiệm tại chi nhánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở mối tương quan thuận với các thành phần như “Hình ảnh doanh nghiệp”, “Cạnh tranh về giá cả” , “Phong cách phục vụ của nhân viên”, “Sự tín nhiệm” và “Sự thuận tiện”.


Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy để giải thích dữ liệu khảo sát thu được. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 7 nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán (TTKT) trên báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) trong phạm vi nghiên cứu của tác giả.


Nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Bản Việt chi nhánh Đồng Nai

Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng đối vơi các DNVVN tại Ngân hàng TMCP Bản Việt CN Đồng Nai. Phương pháp nghiên cứu đợc sư dng gồm phng pháp thu thp, xư lý số liệu; phương pháp so sánh, và phân tích. Hoạt động tín dụng tại chi nhánh Đồng Nai đã đạt đợc những kết quả nhất định, tuy nhiên hiệu quả tín dng đối vơi các DNVVN tại chi nhánh còn cha cao.


Hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Khó khăn và hướng khắc phục

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nội dung để đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Thông qua phân tích dữ liệu tổng hợp từ các văn bản pháp quy, bản tin hoạt động của các quỹ bảo lãnh tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy, các quỹ bảo lãnh hiện tại chưa mở rộng được do nhiều nguyên nhân như quy chế bảo lãnh không khuyến khích doanh nghiệp đi vay với sự bảo lãnh của các quỹ, quy mô vốn điều lệ nhỏ, sự phối hợp giữa ngân hàng và các quỹ còn chưa đảm bảo chia sẻ quyền lợi và rủi ro, phí bảo lãnh, mức bảo lãnh, đối tác ủy thác chưa được các quỹ tự quyết theo năng lực điều hành và năng lực tài chính của mình.


Sử dụng hồi quy với biến công cụ để tìm hiểu các yếu tố chi phối quyết định đầu tư của nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét tác động của hành vi đầu tư và các yếu tố khác chi phối quyết định đầu tư. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 249 nhà đầu tư cá nhân qua bảng câu hỏi khảo sát được gởi đến nhà đầu tư bằng email. Việc phân loại các nhà đầu tư được tiến hành dựa trên các yếu tố nhân khẩu học, mục tiêu đầu tư và kinh nghiệm đầu tư.


Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn 2008-2012, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đóng góp cho quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM VN trong thời gian tới. Trong bài viết, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, phân tích để củng cố cho kết luận của mình.


Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại tỉnh Bình Phước

Bài viết phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2011-2014, từ đó, đề ra những kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với ngành cao su dưới góc độ của cả ngân hàng thương mại cổ phần và doanh nghiệp ngành cao su đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Accounting Workbook Cheat Sheet_1
  • 17/02/2012
  • 45.663
  • 285

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu