Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (43.164)

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa dựa trên số liệu thu thập từ 190 nông hộ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.


Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smartbanking của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

Bài viết xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 196 khách hàng chưa sử dụng nhưng biết đến dịch vụ hoặc đã và đang sử dụng dịch vụ Smart Banking của ngân hàng này thông qua bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn. Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã kế thừa và đề xuất 7 nhân tố có thể ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang.


Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Hồng Hà

Bài viết tiến hành rà soát thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần Bê tông Hồng Hà, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động.


Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng

Bài viết trình bày thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng, nhằm giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra điểm mạnh, điểm yếu. Đồng thời tận dụng những cơ hội, dự đoán, đo lường trước những rủi ro, thách thức để giảm thiểu thiệt hại có thể gây ra cho doanh nghiệp.


Kế toán quản trị môi trường: Thực tiễn thế giới và Việt Nam

Bài viết trình bày thực trạng thực hiện kế toán quản trị môi trường ở các nước trên thế giới và Việt Nam; từ đó định hướng hoàn thiện kế toán quản trị tại Việt Nam.


Kế toán tài sản chính tại Ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu đáp ứng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Bài viết giới thiệu các quy định về kế toán tài sản áp dụng chuẩn mực kế toán trong kế toán tài sản chính nhằm đảm bảo chất lượng thông tin trên các báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại.


Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Bài viết phân tích một số điểm khác biệt giữa Chế độ kế toán mới này với Chế độ kế toán trước đây đã được ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và Thông tư 146/2011/TTBTC ngày 20/10/2011 có hiệu lực thực hiện từ đầu năm 2006. Bài viết cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến sự thay đổi trong văn bản mới này.


Vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện hóa đơn điện tử

Một số nội dung về hóa đơn điện tử theo Thông tu 68/2019-TT-BTC; xử lý hóa đơn điện tử lập bị sai sót, những lợi ích về việc doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử; những khó khăn về việc doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử.


Áp dụng Kế toán quản trị tại doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết nghiên cứu dựa trên kết quả 542 doanh nghiệp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: Những yêu cầu đặt ra

Bài viết phân tích đặc điểm sản xuất ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông; góp phần bổ sung thêm căn cứ trong thiết kế, vận hành và cải tiến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.


Quan điểm về khung khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất cho Chính phủ

Bài viết nghiên cứu, trình bày Quan điểm về khung khái niệm BCTC hợp nhất cho Chính phủ Việt Nam; từ đó có kế hoạch tổ chức một cuộc tham vấn cộng đồng trong phạm vi giới hạn trong năm 2021 với mục tiêu thu thập các thông tin đầu vào cho việc hoàn thiện Khung khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất cho Chính phủ phù hợp và hiệu quả.


Lợi ích của việc áp dụng IFRS, bằng chứng từ các quốc gia đi trước và động lực cho việc áp dụng IFRS ở Việt Nam

Bài viết tổng hợp, phân tích những lợi ích mang lại từ việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) dựa trên kết quả nghiên cứu từ các quốc gia đã áp dụng IFRS vào việc lập báo cáo tài chính.


Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: Sự cần thiết và các lợi ích

Bài viết trình bày ưu điểm, nhược điểm, những nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp và phân tích sự cần thiết tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam.


Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Bài viết tập trung phân tích chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm soát nội bộ, các loại hình tư vấn và quy trình thực hiện chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp.


Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco

Bài viết nhìn lại quá trình thực hiện thương vụ bán vốn cổ phần nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), đồng thời đưa ra các đánh giá về tình hình tài chính của Tổng công ty sau thương vụ, tác động của thương vụ bán vốn đến lợi ích chủ chủ sở hữu từ đó nêu ra một số vấn đề đáng quan tâm.


Bàn về xác định giá phí đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Bài viết nêu cách thức tiếp cận nhằm tăng cường vai trò của kế toán quản trị trong việc nhận diện, ghi nhận chi phí và tính giá phí dịch vụ đào tạo.


Công nghệ 4.0 và những công nghệ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới

Bài viết phân tích những đặc điểm cơ bản của công nghiệp lần 4 và những công nghệ cơ bản sẽ được vận dụng trong thế hệ kiểm toán mới.


Tầm quan trọng của quản lý thuế đối với tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp TP.HCM

Bài viết tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố quản lý thuế đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bằng phương pháp khảo sát, thống kê mô tả và phân tích yếu tố khám phá.


Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bài viết nêu lên thực trạng báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chất lượng báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị cho các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói riêng và trên cả nước nói chung.


Báo cáo tích hợp: Góc nhìn từ các trường đại học

Bài viết trình bày báo cáo tài chính tại một số trường đại học, giải pháp hoàn thiện; trách nhiệm của ban quản lý; áp dụng các nguyên tắc hướng dẫn; các nội dung chính trình bày trong báo cáo tài chính.


Kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và bài học cho doanh nghiệp sản xuất thép tại Thái Nguyên

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu là một trong những công cụ chính của kế toán quản lý môi trường. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia đi đầu trong ứng dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu sẽ giúp cho các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam, cũng như Thái Nguyên.


Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động

Bài viết nghiên cứu sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động (activitybased costing, viết tắt là ABC). Áp dụng mô hình tính giá hai bước, giá thành sản phẩm và dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở phân bổ chi phí của các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ, phương pháp ABC truyền thống bộc lộ nhiều tồn tại đã được thay thế bằng phương pháp ABC hiện đại (time-driven activity-based costing, viết tắt là IDABC). Khắc phục được các hạn chế của phương pháp ABC truyền thống, phương pháp IDABC đã giúp cho doanh nghiệp thực hiện thành công chiến lược kinh doanh trong môi trường ngày càng trở nên cạnh tranh.


Phân tích một số chỉ tiêu trình bày trong báo cáo kế toán của hợp tác xã nông nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt

Bài viết đi sâu vào phân tích một số chỉ tiêu trình bày trong báo cáo kế toán của Hợp tác xã nông nghiệp thuộc lĩnh vực trồng trọt và đề xuất một số kiến nghị nâng cao chất lượng báo cáo kế toán, nhằm tăng cường tiếp cận tín dụng của Hợp tác xã từ các ngân hàng thương mại.


Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Bài viết trình bày lợi ích và thách thức với người làm kế toán, kiểm toán; một số giải pháp đề xuất nhằm ứng dụng công nghệ trong công việc, để tiết kiệm nguồn lực và gia tăng hiệu quả công việc.


Lý thuyết thể chế trong nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường

Bài viết nghiên cứu, giải thích các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Ứng dụng phương pháp chi phí mục tiêu trong thiết kế sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng

Bài viết giới thiệu về phương pháp chi phí mục tiêu và quy trình thực hiện phương pháp chi phí mục tiêu trong khâu thiết kế sản phẩm.


IFRS 16 - Thuê tài sản và những ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Bài viết trình bày tổng quan về IFRS 16, nội dung của IFRS 16, xác định một hợp đồng thuê tài sản, kế toán bê đi thuê tài sản, kế toán bên cho thuê tài sản, ảnh hưởng của IFRS 16 đến báo cáo tài chính...


Về phân loại báo cáo kế toán trong doanh nghiệp

Bài viết tiến hành phân loại báo cáo kế toán trong doanh nghiệp, giúp các nhà nghiên cứu, người học cũng như người lập báo cáo kế toán có cái nhìn toàn diện về báo cáo kế toán, để có thể thiết kế hệ thống báo cáo kế toán phù hợp cho từng doanh nghiệp.


Kiểm toán môi trường: Bản chất và quy trình cơ bản

Bài viết trình bày khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu của kiểm toán môi trường, quy trình cơ bản của kiểm toán môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán

Bài viết nêu lên thực trạng, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán, giai đoạn 2020-2025.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu