Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (41.888)

Cơ hội và thách thức của Fintech trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Vài năm qua Fintech đã không ngừng phát triển trên toàn thế giới và đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đánh giá về cơ hội và thách thức trong việc áp dụng Fintech cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả và hành động thiết thực để cải thiện các chính sách phù hợp cho các bên liên quan để thúc đẩy ứng dụng Fintech trong hoạt động của các tổ chức tài chính từ kết quả cải thiện môi trường hoạt động tài chính ở Việt Nam.


Đầu tư nội bộ ở các Chaebol Hàn Quốc

Các hình thức đầu tư nội bộ; nguồn gốc của đầu tư nội bộ; các tác dụng của đầu tư nội bộ; xu hướng đầu tư nội bộ; tác dụng của đầu tư nội bộ đến doanh nghiệp và những vấn đề cần giải quyết căn bệnh thiếu vốn thường gặp trong quá trình phát triển và tăng trưởng của các tổ chức kinh doanh.


Bài tập tình huống xử lý nợ xấu BIDV

Tài liệu cung cấp 8 tình huống bài tập về xử lý nợ xấu của ngân hàng BIDV với các nội dung như đất của hộ gia đình, tranh chấp hợp đồng tín dụng, thời gian là vàng trong các vụ án giải quyết nợ tồn đọng, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình nghiên cứu, thực hành nợ xấu.


Xây dựng và phân tích chỉ số tài chính toàn diện

Mục tiêu Bài viết xây dựng và phân tích chỉ số tài chính toàn diện theo các cấu phần (khía cạnh) tài chính toàn diện là tài khoản, vay và gửi (cấu phần thanh toán không được sử dụng do sự thiếu hụt dữ liệu của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2011). Qua đó, đánh giá thứ hạng tài chính toàn diện của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.


Áp dụng Bộ quy tắc ứng xử giúp giảm chi phí không chính thức: Bằng chứng từ khảo sát doanh nghiệp Việt Nam

Dựa trên dữ liệu khảo sát doanh nghiệp ở Việt Nam, nghiên cứu chỉ rõ việc áp dụng Bộ quy tắc ứng xử làm giảm chi phí không chính thức. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp có thể tham gia một cách thực chất vào việc nâng cao tính liêm chính trong môi trường kinh doanh bằng cách áp dụng Bộ quy tắc ứng xử phù hợp.


Vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc đẩy lùi nạn tín dụng đen ở Việt Nam

Bài viết khái quát những lý luận cơ bản về Ngân hàng chính sách xã hội và tín dụng đen. Trong đó tập trung mô tả tín dụng ngân hàng đối với các đối tượng chính sách xã hội, nguyên nhân hình thành, cơ chế hoạt động và khái niệm Ngân hàng Chính sách xã hội.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc xác định mức trọng yếu thực hiện của kiểm toán viên độc lập ở Việt Nam

Bài viết phân tích tổng quan nghiên cứu về việc xác định MTY và MTY thực hiện trên thế giới và ở Việt Nam, xác định khoảng trống nghiên cứu, từ đó xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới việc xác định MTY thực hiện của KTV độc lập ở Việt Nam.


Three local search-based methods for feature selection in credit scoring

Credit scoring is a crucial problem in both finance and banking. In this paper, we tackle credit scoring as a classification problem where three local search-based methods are studied for feature selection. The feature selection is an interesting technique that can be launched before the data classification task.


Analyzing predictive performance of linear models on high-frequency currency exchange rates

We generate a large number of predictive models by applying linear kernel SVR to historical currency rates’ bid data for three currency pairs obtained from high-frequency trading. The bid tick data are converted into equally spaced (1 min) data. Differences of price between the previous successive timeframes are used as features to predict the direction of movement of the price in the next timeframe.


Dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam sử dụng phân tích hồi quy quá trình Gauss và mô hình tự hồi quy trung bình động

Bài viết trình bày phương pháp dự đoán xu thế chỉ số chứng khoán Việt Nam (VN-Index) gồm bốn bước, trong đó dữ liệu đầu vào là chuỗi thời gian chứa lịch sử chỉ số giá của VN-Index. Các tác giả thực hiện phân tách dữ liệu đầu vào thành các chuỗi thời gian thành phần bao gồm: Xu thế, thời vụ và ngẫu nhiên.


The factors affecting the access to banking credits of family businesses in Tra Vinh province, Vietnam

The study on the factors affecting the access to banking credits of family businesses in Tra Vinh province by directing survey of 250 family businesses in 7 districts and 1 city in Tra Vinh province in which multivariable regression model has been used. The results show that the access to banking credits of family businesses depends on gender, education, years of experience, income, assets and social relations. Based on the results of the analysis, it could be proposed that a number of measures to improve the ability to borrow capital from credit institutions for family businesses and at the same time imply policies for commercial banks in the province. Tra Vinh can improve the ability to serve family businesses better in the future.


Tác động của trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu đến hiệu quả tài chính: Trường hợp nhân viên ngành ngân hàng

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH), giá trị thương hiệu đến hiệu quả tài chính (HQTC) của nhân viên ngành ngân hàng dựa vào lý thuyết các bên liên quan. Số liệu được thu thập từ 344 nhân viên đang làm việc tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để giải thích dữ liệu.


Tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp theo quan điểm thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy năm 2015 có 39.056 doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 2% so với năm 2014, đặc biệt là ở thị trường rộng lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thức được tầm quan trọng này, nghiên cứu đã thu thập được 280 quan sát ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và kiểm định thông qua mô hình SEM mối quan hệ tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp theo quan điểm thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh.


Ebook Foundations of financial management (16/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Foundations of financial management" has contents: Valuation and rates of return, the capital budgeting decision, risk and capital budgeting, capital markets, common and preferred stock financing, dividend policy and retained earnings


Ebook Managerial accounting (11/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Managerial accounting" has contents: The changing role of managerial accounting in a dynamic business environment, basic cost management concepts, product costing and cost accumulation in a batch production environment,... and other contents.


Ebook Money, banking, and the financial System (3/E): Part 2

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and the financial system " has contents: The economics of banking, financial crises and financial regulation, the international financial system and monetary policy, monetary policy, the federal reserve and central banking,... and other contents.


Ebook International finance - Theory and policy (11/E): Part 2

(BQ) Part 1 book "International finance - Theory and policy" has contents: International monetary systems - an historical overview, optimum currency areas and the euro; developing countries - growth, crisis, and reform mathematical postscript,... and other contents.


Ebook Financial accounting (3/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial accounting" has contents: Accounting in action, the recording process, adjusting the accounts, completing the accounting cycle, accounting for merchandising operations,... and other contents.


Ebook Financial accounting (3/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Financial accounting" has contents: Liabilities, financial statement analysis, statement of cash flows, investments, corporations - organization, share transactions, dividends, and retained earnings,... and other contents.


Ebook Business communication: Part 1

(BQ) Part 1 book "Business communication" has contents: Establishing credibility, interpersonal communication and emotional intelligence, team communication and difficult conversations, team communication and difficult conversations,... and other contents.


Ebook Entrepreneurial finance (6/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Entrepreneurial finance" has contents: Financial and economic concepts, financial management and planning, financial statements, analysis of financial statements,... and other contents.


Ebook Real estate finance and investments (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Real estate finance and investments" has contents: Fixed interest rate mortgage loans, underwriting and financing residential properties, investment analysis and taxation of income properties,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook An introduction to management science (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "An introduction to management science" has contents: Nonlinear optimization models, inventory models, waiting line models, decision analysis, multicriteria decisions, time series analysis and forecasting, markov processes,... and other content.


Ebook Corporate financial reporting and analysis (4/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Corporate financial reporting and analysis" has contents: Accounting for inventory, leases and off balance sheet debt, provisions and contingencies, accounting for shareholders’ equity,... and other contents.


Ebook Financial accounting - Information for decisions (8/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial accounting - Information for decisions" has contents: Introducing financial statements, financial statements and the accounting system, reporting and analyzing merchandising operations,... and other contents.


Ebook Financial accounting (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial accounting" has contents: Introduction to accounting and business, analyzing transactions, the adjusting process, completing the accounting cycle, accounting systems,... and other contents.


Xây dựng các giả thuyết của mô hình nghiên cứu về tác động của các sự kiện tổn thất hoạt động đến tổn thất danh tiếng

Bài viết thực hiện lược khảo các nghiên cứu về tác động của các sự kiện tổn thất hoạt động đến tổn thất danh tiếng, từ đó, xây dựng các giả thuyết của mô hình nghiên cứu có thể quan sát được mối quan hệ này trong điều kiện Việt Nam.


Sự bền vững của lợi nhuận công bố bởi ngân hàng thương mại Việt Nam - bằng chứng thực nghiệm và một số thảo luận

Tính bền vững của lợi nhuận, thể hiện ở việc lợi nhuận báo cáo năm nay có mối quan hệ chặt chẽ với lợi nhuận tương lai, là một tiêu chí đánh giá về chất lượng của lợi nhuận báo cáo được các nhà đầu tư và phân tích đặc biệt quan tâm. Các nghiên cứu trước cũng cho thấy, để đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư, các công ty đã điều chỉnh số liệu kế toán nhằm ổn định lợi nhuận báo cáo.


Ebook Consumer behavior (7/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Consumer behavior" has contents: Consumer culture, consumers in situations, consumption to satisfaction, beyond consumer relationships, consumer and marketing misbehavior,... and other contents.


Ebook Foundations of financial management (16/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Foundations of financial management" has contents: Review of accounting, financial analysis, financial forecasting, working capital and the financing decision, current asset management,... and other contents.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Amacom Franchising And Licensing_6
  • 09/02/2012
  • 87.428
  • 582

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu