Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính - Ngân hàng (13.442)

Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ: CBDC – Tương lai thay đổi ngành Tài chính Ngân hàng và nền kinh tế quốc gia

Nghiên cứu này thảo luận về CBDC trong tương lai và tác động tiềm năng của nó đối với cơ chế truyền dẫn tiền tệ của ngành tài chính ngân hàng nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Điều tra CBDC có thể ảnh hưởng đến các giai đoạn truyền dẫn khác nhau, từ thị trường tiền ngân hàng Trung ương đến nền kinh tế thực. Kết quả cho thấy chính sách tiền tệ sẽ có thể hoạt động như hiện tại, bằng cách thay đổi giá hoặc số lượng tiền của ngân hàng Trung ương và việc truyền tải này thậm chí có thể tăng cường cho một sự thay đổi nhất định trong các công cụ chính sách.


Tiểu luận môn Tài chính hành vi: Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để giải thích các trường hợp trong thực tiễn

Tiểu luận với các nội dung: cơ sở lý thuyết, tóm tắt case study, phân tích thiên kiến, giải thích lựa chọn thích ứng thiên kiến, phân tích lựa chọn cách phân bổ danh mục đầu tư, vận dụng lý thuyết tài chính hành vi để giải thích các trường hợp trong thực tiễn.


Tiểu luận Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ: Tiền ảo Bitcoin - Các khuyến nghị quản lý tiền ảo và tương lai chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của đề tài là làm rõ đặc điểm và cơ chế của đồng tiền ảo Bitcoin, tính hiệu quả của thị trường cũng như thực trạng khuôn khổ pháp lý cho quản lý đồng tiền này trên thế giới. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ: Bitcoin – Sự ảnh hưởng của nó đối với quy luật lưu thông tiền tệ Việt Nam trong thời đại hiện nay

Tiểu luận trình bày cơ sở lý luận về tiền điện tử Bitcoin; lý thuyết chung về tiền điện tử; tổng quan về tiền điện tử Bitcoin; thực tiễn sử dụng và quản lý tiền điện tử ở việt nam quản lý Bitcoin trên thế giới; thực tiễn sử dụng và quản lý tiền điện tử ở Việt Nam.


Tiếu luận: Công nghệ Blockchain trong ngân hàng

Nội dung của tiểu luận trình bày khái quát chung về Blockchain; thực trạng ứng dụng Blockchain hiện nay; lợi ích và thách thức của việc áp dụng công nghệ Blockchain trong ngân hàng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận Ngân hàng Trung ương và chính sách tiền tệ: Hợp tác giữa các công ty Fintech và các ngân hàng tại Việt Nam

Tiểu luận với các nội dung: tổng quan về Fintech; tác động của các công ty Fintech đối với hoạt động ngân hàng; hợp tác giữa các công ty Fintech và các ngân hàng; lợi thế và hạn chế của các ngân hàng tại Việt Nam; các vấn đề đặt ra trước sự phát triển và hợp tác giữa các công ty Fintech và các ngân hàng tại Việt Nam.


Tiểu luận: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Công Ty CP Thương mại dịch vụ Quảng cáo ATA

Mục đích nghiên cứu của tiểu luận phân tích đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Công Ty CP Thương mại dịch vụ Quảng cáo ATA, từ đó đề suất 1 số ý kiến đóng góp để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của công ty. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Báo cáo tổng kết đề tài cấp trường: Nghiên cứu ứng dụng mô hình đào tạo hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp cho ngành Kế toán

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 5 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận chung về việc đào tạo hợp tác giữa nhà trường và Doanh nghiệp. Chương 2 - Nghiên cứu mô hình đào tạo hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp ở một số trường trong nước và ngoài nước. Chương 3 - Thực trạng việc ứng dụng mô hình liên kết đào tạo hợp tác với doanh nghiệp tại trường Đại học Trà Vinh đối với chương trình kế toán và 1 số chương trình khác. Chương 4 - Ứng dụng mô hình hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp cho chương trình Đại học kế toán 2007-2011 tại trường Đại học Trà Vinh theo mô hình trường Đại học Vancouver Island.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Tín dụng thương mại: phân tích trường hợp mua chịu thức ăn, thuốc thú y thủy sản của nông hộ nuôi tôm công nghiệp tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chịu và số tiền mua chịu thức ăn, thuốc thú y thủy sản của nông hộ nuôi tôm công nghiệp ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Đề tài ứng dụng mô hình Probit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua chịu mua chịu thức ăn, thuốc thú y thủy sản của nông hộ nuôi tôm công nghiệp, và sử dụng mô hình Tobit để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến số tiền mua chịu thức ăn, thuốc thú y thủy sản của nông hộ nuôi tôm công nghiệp.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu chung: Đề tài nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định và kiểm chứng các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán quản trị chi phí tại các DNNVV tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị về mức độ áp dụng kế toán quản trị chi phí cho các DNNVV cũng như cho chính quyền tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mục tiêu chung Xác định các nhân tố chủ đạo tác động đến việc tiếp cận vốn tín dụng của các DNN&V trên địa bàn Tp. Trà Vinh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các DNN&V. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ tại xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là: Đánh giá hiện trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ ở xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức của nông hộ ở xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp nợ hụi tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng tranh chấp nợ hụi và thực tiễn giải quyết tranh chấp nợ hụi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua. Đề tài ứng dụng các phương pháp như thống kê mô tả, tổng hợp, phân tích số liệu từ cuộc khảo sát đối với 135 cá nhân đã từng có tranh chấp nợ hụi, số liệu thu được tại Tòa án nhân dân và thông tin tại Viện kiểm sát nhân dân và Thi hành án dân sự trong quá trình giải quyết tranh chấp nợ hụi.


Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Tác động của chất lượng thể chế lên đầu tư công ở các tỉnh thành của Việt Nam

Đề tài đánh giá thực nghiệm tác động của chất lượng thể chế (thông qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI) lên đầu tư công với các biến kiểm soát như chi thường xuyên, nguồn thu ngân sách, lực lượng lao động, GDP bình quân đầu người thực, độ mở thương mại, chỉ số giá tiêu dùng, và cơ sở hạ tầng cho 52 tỉnh/thành của Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2014 thông qua phương pháp ước lượng GMM sai phân bảng Arellano-Bond và so sánh tác động này giữa ba khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.


Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Kế toán ACC

Luận văn với nội dung: cơ sở lý luận về bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. Thực tế vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện. Biện pháp hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện. Để nắm rõ các nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.


Accounting undergraduate Honors theses: Addressing skills in an analytics world - Proposals for the accounting department at the University of Arkansas

This paper aims to synthesize that research with the thoughts from local professionals and educators in the Northwest Arkansas area into a list of proposals that best suit the University of Arkansas. In doing so, other universities may take a similar approach in investigating which adjustments best serve their students and recruiters.


Accounting expertise and ill structured problems - Cognitive reasoning abilities and performance in business valuation tasks

This introductory chapter outlines the motivation for the current behavioral accounting research study that focuses on the emerging area of business valuation. In addition, the research contributions of the study are briefly discussed along with an overview of the research design.


Accounting undergraduate Honors theses: A wynnes boating manufacturing company - A market analysis and business plan for northwest Arkansas

This thesis supports the concept of manufacturing duck and other recreational boats where people live and will allow for customizing and providing an opportunity for hunters and others seeking recreational boats to experience firsthand how boats are made and the specific interest of the soon-to-be new boat owner.


An empirical investigation of personal characteristics significantly affecting employment offers from international accounting firms to accounting graduates

This chapter discusses the nature of the problem of seeking employment with an international firm, the objectives of the study at hand, the hypotheses to be tested, the research methodology, the justification, limitations, and the plan of the study.


Đề tài: Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Đề tài "Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh" trình bày nội dung sau: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh, công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh,...


Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp huyện, tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN cấp huyện của huyện Vĩnh Lộc thời gian qua, làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chi NSNN cấp huyện tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.


Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc

Mục đích vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại UBND Huyện Vĩnh Lộc. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại UBND Huyện Vĩnh Lộc


Đề tài: Quản lý nhân sự và lương trường CĐNBKHN

Mục đích: Lưu trữ thông tin nhân viên. Chấm công tính lương, tự động nhanh chóng, chính xác. Sấp xếp lịch, thời gian làm việc của công nhân viên (lịch dạy của nhân viên) một cách hợp lích, phân bố thời gian phù hợp. In báo cáo công việc. Thống kê phân tích hiệu quả làm việc đánh giá năng lực nhân sự theo những chỉ tiêu xác định nào đó. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu – chi nhánh Long Biên

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng của NHTM, chương 2 - Thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu chi nhánh Long Biên và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu CN Long Biên. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng

Nội dung chính của luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại; thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Mục tiêu của đề tài nhằm làm sáng tỏ những nội dung sau: Thứ nhất: Làm rõ và hoàn thiện lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tín dụng tại Vietcombank Bắc Ninh để đánh giá được các ưu điểm và tồn tại của hoạt động trên. Trên cơ sở lý luận và những ưu nhược điểm được phân tích ở trên, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Vietcombank Bắc Ninh


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân

Thông qua việc nghiên cứu công tác CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại NHCT – CN Thanh Xuân, luận văn hướng tới mục đích: Tìm hiểu khái niệm, vai trò của chấm điểm và XHTD doanh nghiệp, các mô hình chấm điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới chấm điểm và XHTD doanh nghiệp; Tìm hiểu một cách cặn kẽ và chi tiết quy trình CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của hệ thống NHCT; thực trạng công tác CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp đang được triển khai và thực hiện tại CN Thanh Xuân; Đưa ra một số giải pháp với CN Thanh Xuân; kiến nghị với Chính phủ.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp

Luận văn hướng vào 3 mục tiêu sau: Hệ thống hóa cơ sở và lý luận về phát triển tín dụng cá nhân của các Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đồng Tháp. Đề xuất giải pháp và nêu kiến nghị phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Đồng Tháp nhằm tận dụng các tiềm năng cũng như khai thác tốt thế mạnh của đơn vị


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh

Luận văn gồm bốn chương: Chương 1 - Tổng quan về đề tài nghiên cứu, chương 2 - Lý luận chung về KSNB hoạt động tín dụng tại các NHTM, chương 3: - Thực trạng KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh, chương 4 - Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp Marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về marketing trong kinh doanh dịch vụ tín dụng đối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản. Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại SHB. Chương 3: Giải pháp marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại SHB. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu