Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính - Ngân hàng (13.428)

Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Kiểm toán và Kế toán ACC

Luận văn với nội dung: cơ sở lý luận về bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính. Thực tế vận dụng kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện. Biện pháp hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện. Để nắm rõ các nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo luận án.


Accounting undergraduate Honors theses: Addressing skills in an analytics world - Proposals for the accounting department at the University of Arkansas

This paper aims to synthesize that research with the thoughts from local professionals and educators in the Northwest Arkansas area into a list of proposals that best suit the University of Arkansas. In doing so, other universities may take a similar approach in investigating which adjustments best serve their students and recruiters.


Accounting expertise and ill structured problems - Cognitive reasoning abilities and performance in business valuation tasks

This introductory chapter outlines the motivation for the current behavioral accounting research study that focuses on the emerging area of business valuation. In addition, the research contributions of the study are briefly discussed along with an overview of the research design.


Accounting undergraduate Honors theses: A wynnes boating manufacturing company - A market analysis and business plan for northwest Arkansas

This thesis supports the concept of manufacturing duck and other recreational boats where people live and will allow for customizing and providing an opportunity for hunters and others seeking recreational boats to experience firsthand how boats are made and the specific interest of the soon-to-be new boat owner.


An empirical investigation of personal characteristics significantly affecting employment offers from international accounting firms to accounting graduates

This chapter discusses the nature of the problem of seeking employment with an international firm, the objectives of the study at hand, the hypotheses to be tested, the research methodology, the justification, limitations, and the plan of the study.


Đề tài: Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh

Đề tài "Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh" trình bày nội dung sau: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh, công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh,...


Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước cấp huyện, tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý chi NSNN cấp huyện của huyện Vĩnh Lộc thời gian qua, làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý chi NSNN cấp huyện tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới.


Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại UBND Huyện Vĩnh Lộc

Mục đích vấn đề nghiên cứu: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại UBND Huyện Vĩnh Lộc. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại UBND Huyện Vĩnh Lộc


Đề tài: Quản lý nhân sự và lương trường CĐNBKHN

Mục đích: Lưu trữ thông tin nhân viên. Chấm công tính lương, tự động nhanh chóng, chính xác. Sấp xếp lịch, thời gian làm việc của công nhân viên (lịch dạy của nhân viên) một cách hợp lích, phân bố thời gian phù hợp. In báo cáo công việc. Thống kê phân tích hiệu quả làm việc đánh giá năng lực nhân sự theo những chỉ tiêu xác định nào đó. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu – chi nhánh Long Biên

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng của NHTM, chương 2 - Thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu chi nhánh Long Biên và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu CN Long Biên. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng

Nội dung chính của luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại; thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Mục tiêu của đề tài nhằm làm sáng tỏ những nội dung sau: Thứ nhất: Làm rõ và hoàn thiện lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tín dụng tại Vietcombank Bắc Ninh để đánh giá được các ưu điểm và tồn tại của hoạt động trên. Trên cơ sở lý luận và những ưu nhược điểm được phân tích ở trên, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Vietcombank Bắc Ninh


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân

Thông qua việc nghiên cứu công tác CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại NHCT – CN Thanh Xuân, luận văn hướng tới mục đích: Tìm hiểu khái niệm, vai trò của chấm điểm và XHTD doanh nghiệp, các mô hình chấm điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới chấm điểm và XHTD doanh nghiệp; Tìm hiểu một cách cặn kẽ và chi tiết quy trình CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của hệ thống NHCT; thực trạng công tác CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp đang được triển khai và thực hiện tại CN Thanh Xuân; Đưa ra một số giải pháp với CN Thanh Xuân; kiến nghị với Chính phủ.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp

Luận văn hướng vào 3 mục tiêu sau: Hệ thống hóa cơ sở và lý luận về phát triển tín dụng cá nhân của các Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đồng Tháp. Đề xuất giải pháp và nêu kiến nghị phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Đồng Tháp nhằm tận dụng các tiềm năng cũng như khai thác tốt thế mạnh của đơn vị


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh

Luận văn gồm bốn chương: Chương 1 - Tổng quan về đề tài nghiên cứu, chương 2 - Lý luận chung về KSNB hoạt động tín dụng tại các NHTM, chương 3: - Thực trạng KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh, chương 4 - Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp Marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về marketing trong kinh doanh dịch vụ tín dụng đối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản. Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại SHB. Chương 3: Giải pháp marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại SHB. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Bắc Thăng Long

Trong nghiên cứu này, đã nghiên cứu, tổng hợp lại các lý thuyết về ngân hàng thương mại, tín dụng của ngân hàng thương mại thông qua các giáo trình, các nghiên cứu đã được thực hiện trong và ngoài nước. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Quang Minh

Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp các lý thuyết về chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng của Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh. Xác định những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế về công tác tín dụng hiện tại tại Chi nhánh Quang Minh.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp

Đề tài nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công Thương Đồng Tháp tìm ra một số điểm mạnh, điểm yếu để từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp trong hoạt động tín dụng bán lẻ . Qua đó, Chi nhánh có thể giữ đƣợc khách hàng đảm bảo giữ vững thu nhập và lợi nhuận cho Ngân hàng đạt được muc̣ tiêu đã đề ra.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Hồng

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa và bổ sung lý luận về chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng hộ gia đình và cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hồng. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hồng đến năm 2020


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTM. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Nội dung bài viết trình bày tổng quan về hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại, thực trạng hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Mời các bạn!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thái Bình

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luâṇ về tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng ngân hàng, chương 2 - Đánh giá về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hơp̣ tác chi nhánh Thái Bình và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thái Bình. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luận văn hướng tới xác định được khung nghiên cứu về tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của NHTW. Từ đó, phân tích được thực trạng tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của NHNN để xác định được điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu. Trên cơ sở đó đề xuất được các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của NHNN.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Cao Lãnh

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại chi nhánh VDB Sơn La

Nội dung luận văn trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu có liên quan tới đề tài, cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư của ngân hàng phát triển và thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại chi nhánh VDB Sơn La. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội

Mục đích nghiên cứu chính của luận văn là đưa ra được các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Đông Á. Bên cạnh các giải pháp dành cho ngân hàng, luận văn còn đóng góp một số giải pháp cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng sử dụng vốn, qua đó dễ dàng tiếp cận được vốn vay từ phía ngân hàng, ngoài ra luận văn cũng đưa ra một số đề xuất dành cho Đảng và Nhà nước để có thể đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và sát sao hơn để kích thích phát triển đối tượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây cũng là đối tượng mà luận văn hướng tới.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường giám sát tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về giám sát tín dụng và đánh giá hiện trạng giám sát tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại đơn vị nghiên cứu, luận văn đề xuất giải pháp, kiến nghị tăng cường giám tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Dong A Bank Đồng Tháp

Luận văn tâp̣ trung vào phân tích đánh giá thực trạng giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Dong A Bank Đồng Tháp và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DongA Bank Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

Mục đích nghiên cứu đề tài: Làm rõ thực trạng quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN thực hiện chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016, để thấy rõ các hạn chế và các thành tựu đạt được. Đề xuất được một số các giải pháp có sơ sở thực tiễn và khoa học nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN thực hiện chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu