Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính - Ngân hàng (13.498)

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Luận án sẽ phân tích, đánh giá hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua các số liệu cụ thể, điển hình của VCB, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của hoạt động này, đề xuất các giải pháp để hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh phát huy hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Tác động của công tác quản lý tài chính đến chất lượng giáo dục đại học - Nghiên cứu điển hình tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương

Mục đích phân tích và tìm kiếm các minh chứng của tác động của quản lý tài chính đến chất lượng GDĐH, từ đó có thông tin phản hồi về chất lượng GDĐH tại các trường đại học được chọn làm nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến CCV của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam

Mục đích nghiên cứu tổng quát của Luận án là nghiên cứu xác định những các yếu tố tác động đến chính sách CCV của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) thành phố Hồ Chí Minh và SGDCK Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các Công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục đích nghiên cứu chính của khóa luận là Nghiên cứu và khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa Việt Nam, trong đó nghiên cứu tập trung vào các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam do trình độ quản trị ưu việt hơn các doanh nghiệp cùng ngành và khả năng tiếp cận được các thông tin chính xác và minh bạch. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Hoàn thiện tổ chức phân tích với việc tăng cường hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây lắp

Mục tiêu nghiên cứu của Luận án là tìm ra cách thức ảnh hưởng của tổ chức phân tích tới hiệu lực của KTNB trong các TCTXD Việt nam đồng thời đánh giá ảnh hưởng này trong điều kiện tại những đơn vị khảo sát. Đặc biệt, Tác giả sẽ xây dựng một mô hình phân tích nhằm tăng cường hiệu lực KTNB trong các TCTXD Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án là tổng hợp các vấn đề lý luận của kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp và đặc điểm của các doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam từ đó xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí vận dụng cho các doanh nghiệp sản suất xi măng Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tiểu luận Quản trị tài chính: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng quản trị tài chính của công ty cổ phần dược – Vật tư Y tế Đắk Lắk

Tiểu luận nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tình hình quản trị tài chính của công ty cổ phần ược – Vật tư y tế Đắk Lắk 2018 và nội dung trong khuôn khổ của chương trình học trên lớp.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Huy Long

Khóa luận của gồm ba chương: Chương 1 - Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Huy Long. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Huy Long. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh: Thu hút khách du lịch quốc tế: Nghiên cứu cho trường hợp của Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích thực trạng, xác định các yếu tố thúc đẩy khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị về chính sách thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần vận tải Hợp Thành

Nội dung chính của khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải Hợp Thành. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần vận tải Hợp Thành. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại vận tải Đức Lâm

Nội dung chính của khóa luận trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đánh giá được những ưu, nhược điểm của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại vận tải Đức Lâm, trên cơ sở đó tác giả đã đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Quang Huy

Nội dung nghiên cứu: Chương 1 - Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư Nhân Thương Mại Quang Huy. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư Nhân Thương Mại Quang Huy.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên khai thác công trình thủy lợi An Hải

Luận văn đã phân tích, tổng hợp những ưu điểm và tồn tại của môi trường pháp lý về kế toán liên quan đến tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp. Thông qua kết quả thực tế tại Công ty TNHH Một Thành Viên Khai thác công trình thủy lợi, luận văn đã chỉ rõ những tồn tại và những nguyên nhận của những tồn tại trong công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của các Doanh nghiệp hoạt động xây lắp hiện nay, cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp hoàn thiện.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Vận tải Trường Phát

Kết cấu bài khóa luận của em gồm chương: Chương 1 - Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển xây dựng và vận tải Trường Phát. Chương 2 - Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển xay dựng và vận tải Trường Phát. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển xây dựng và vận tải Trường Phát. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- chi nhánh An Lão

Nội dung luận văn này gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về nghiệp vụ cho vay và hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng cho vay và hiệu quả cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh An Lão. Chướng 3 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-chi nhánh An Lão.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tín Đức

Khóa luận tốt nghiệp bao gồm 3 chương: Chương I - Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương II - Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tín Đức. Chương III - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tín Đức.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông chi nhánh Hải Phòng

Nội dung chính của khóa luận nghiên cứu đề ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông chi nhánh Hải Phòng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung khóa luận này.


Khóa luận tốt nghiệp ngành Marketing: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp Marketing trực tiếp cho dự án huấn luyện kỹ năng mềm tại công ty cổ phần truyền thông DMP

Đề tài nghiên cứu Marketing trực tiếp trong dự án “Huấn luyện kỹ năng mềm” tại Công ty Cổ phần Truyền thông DMP, đồng thời đưa ra những biện pháp thúc đẩy bán hàng thông qua hoạt động Marketing trực tiếp. Ngoài ra, đề tài còn chỉ ra các bước cụ thể trong một kế hoạch Marketing trực tiếp nhằm mục đích đánh giá và đưa ra các giải pháp Marketing trực tiếp khả thi cho dự án. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Phân tích tình hình tài chính và đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

Khóa luận được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp, chương 2 - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ”, Chương 3 - Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng – Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ”.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần sản xuất, kinh doanh, khai thác và dịch vụ Anh Cường

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất, kinh doanh, khai thác và dịch vụ Anh Cường. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần sản xuất, kinh doanh, khai thác và dịch vụ Anh Cường.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234

Khoá luận của có kết cấu như sau: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234. Chương 3 - Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải

Kết cấu của khóa luận gồm 3 phần, cụ thể: Phần 1: Cơ sở lý luận về tình hình tài chính doanh nghiệp. Phần 2: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần cảng Nam Hải. Phần 3: Biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần cảng Nam Hải. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Long Trọng

Bố cục của luận văn gồm 3 phần như sau: Phần 1 - Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực. Phần 2 - Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực trong công ty TNHH Long Trọng. Phần 3 - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH Long Trọng. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Long

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Làm rõ những nhận thức chung nhất về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Long. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Long.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thủy Linh

Nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thủy Linh và chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại sản xuất Thủy Linh. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kiến Thụy Hải Phòng

Nội dung chính của khóa luận tốt nghiệp trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kiến Thụy Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại Công ty cổ phần cảng Nam Hải

Khóa luận của gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn về tiền lương và công tác tổ chức tiền lương trong doanh nghiệp. Chương 2 - Phân tích thực trạng phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại công ty cổ phần cảng Nam Hải. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp tính lương cho khối lao động gián tiếp tại công ty cổ phần cảng Nam Hải. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam

Khoá luận có kết cấu khoa học và hợp lý, được chia thành 3 chương: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam. Chương 3 - Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH quốc tế Vĩnh Chân Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thương Mại CPN Việt Nam

Nội dung chính của khóa luận nghiên cứu và hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thương Mại CPN Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời bạn tham khảo chi tiết nộ dung khóa luận.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ông ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Thuận Thiện Phát

Kết cấu của đề tài gồm 3 chương: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận chung liên quan đến công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp, chương 2 - Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Thuận Thiện Phát, chương 3 - Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Nuôi Trồng Thủy Sản Thuận Thiện Phát. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu