Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (9.170)

Đầu tư nội bộ ở các Chaebol Hàn Quốc

Các hình thức đầu tư nội bộ; nguồn gốc của đầu tư nội bộ; các tác dụng của đầu tư nội bộ; xu hướng đầu tư nội bộ; tác dụng của đầu tư nội bộ đến doanh nghiệp và những vấn đề cần giải quyết căn bệnh thiếu vốn thường gặp trong quá trình phát triển và tăng trưởng của các tổ chức kinh doanh.


Áp dụng Bộ quy tắc ứng xử giúp giảm chi phí không chính thức: Bằng chứng từ khảo sát doanh nghiệp Việt Nam

Dựa trên dữ liệu khảo sát doanh nghiệp ở Việt Nam, nghiên cứu chỉ rõ việc áp dụng Bộ quy tắc ứng xử làm giảm chi phí không chính thức. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp có thể tham gia một cách thực chất vào việc nâng cao tính liêm chính trong môi trường kinh doanh bằng cách áp dụng Bộ quy tắc ứng xử phù hợp.


Tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp theo quan điểm thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy năm 2015 có 39.056 doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 2% so với năm 2014, đặc biệt là ở thị trường rộng lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thức được tầm quan trọng này, nghiên cứu đã thu thập được 280 quan sát ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và kiểm định thông qua mô hình SEM mối quan hệ tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp theo quan điểm thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh.


Ebook Foundations of financial management (16/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Foundations of financial management" has contents: Valuation and rates of return, the capital budgeting decision, risk and capital budgeting, capital markets, common and preferred stock financing, dividend policy and retained earnings


Ebook International finance - Theory and policy (11/E): Part 2

(BQ) Part 1 book "International finance - Theory and policy" has contents: International monetary systems - an historical overview, optimum currency areas and the euro; developing countries - growth, crisis, and reform mathematical postscript,... and other contents.


Ebook Business communication: Part 1

(BQ) Part 1 book "Business communication" has contents: Establishing credibility, interpersonal communication and emotional intelligence, team communication and difficult conversations, team communication and difficult conversations,... and other contents.


Ebook Entrepreneurial finance (6/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Entrepreneurial finance" has contents: Financial and economic concepts, financial management and planning, financial statements, analysis of financial statements,... and other contents.


Ebook Real estate finance and investments (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Real estate finance and investments" has contents: Fixed interest rate mortgage loans, underwriting and financing residential properties, investment analysis and taxation of income properties,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook An introduction to management science (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "An introduction to management science" has contents: Nonlinear optimization models, inventory models, waiting line models, decision analysis, multicriteria decisions, time series analysis and forecasting, markov processes,... and other content.


Ebook Corporate financial reporting and analysis (4/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Corporate financial reporting and analysis" has contents: Accounting for inventory, leases and off balance sheet debt, provisions and contingencies, accounting for shareholders’ equity,... and other contents.


Ebook Consumer behavior (7/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Consumer behavior" has contents: Consumer culture, consumers in situations, consumption to satisfaction, beyond consumer relationships, consumer and marketing misbehavior,... and other contents.


Ebook Foundations of financial management (16/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Foundations of financial management" has contents: Review of accounting, financial analysis, financial forecasting, working capital and the financing decision, current asset management,... and other contents.


Ebook Money, banking, and financial markets (5/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Central banks in the world today, the central bank balance sheet and the money supply process, money growth, money demand, and modern monetary policy, understanding business cycle fluctuations,... and other contents.


Ebook Fundamentals of financial management (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of financial management" has contents: An overview of financial management, financial markets and institutions, analysis of financial statements, time value of money,... and other contents.


Ebook Real estate finance and investments (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Real estate finance and investments" has contents: Financing project development, financing corporate real estate, risk analysis, financial leverage and financing alternatives,... and other contents.


Ebook Business communication: Part 2

(BQ) Part 2 book "Business communication" has contents: Persuasive messages, bad news messages, research and business proposals and planning for business reports, completing business proposals and business reports,... and other contents.


Ebook International finance - Theory and policy (11/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "International finance - Theory and policy" has contents: National income accounting and the balance of payments; exchange rates and the foreign exchange market - an asset approach; money, interest rates, and exchange rates,... and other contents.


Ebook Personal finance (2/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Personal finance" has contents: Money matters - Values, vision, mission, and you; planning and budgeting; financial instruments and institutions; time value of money, auto and home loans,... and other contents.


Ebook Corporate financial reporting and analysis (4/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Corporate financial reporting and analysis" has contents: An introduction to financial statements, the balance sheet and income statement, revenue recognition, the statement of cash flows,... and other contents.


Ebook Money, banking, and financial markets (5/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Money and the payments system, financial instruments, financial markets, and financial institutions, understanding risk, the economics of financial intermediation,... and other contents.


Ebook Consumer behavior (7/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Consumer behavior" has contents: Value and the consumer behavior value framework; value and the consumer behavior value framework; personality, lifestyles, and the self concept,... and other contents.


Ebook Fundamentals of financial management (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of financial management" has contents: The cost of capital, the basics of capital budgeting, cash flow estimation and risk analysis, capital structure and leverage, working capital management,... and other contents.


Ebook An introduction to management science (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "An introduction to management science " has contents: An introduction to linear programming, advanced linear programming applications, advanced linear programming applications, integer linear programming,... and other contents.


Ebook Introduction to finance - Markets, investments, and financial management (16/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Introduction to finance - Markets, investments, and financial management" has contents: The financial environment, money and the monetary system, banks and other financial institutions, federal reserve system,... and other contents.


Ebook Multinational business finance (14/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Multinational business finance" has contents: Transaction exposure, transaction exposure, operating exposure, the global cost and availability of capital, raising equity and debt globally, multinational tax management,... and other contents.


Ebook Personal finance (2/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Personal finance" has contents: Tax management, investment basics, mutual funds, real estate investments, retirement and estate planning, financial planning for life,... and other contents.


Adelman_ph14_EntrepFin6ewm 2

(BQ) Part 2 book "Entrepreneurial finance" has contents: Working capital management, capital budgeting, personal finance, time value of money — Part II, time value of money - future and present value of lump sums.


Ebook Current - Diagnosis & treatment neurology (3/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Current - Diagnosis & treatment neurology" has contents: Nontraumatic disorders of the spinal cord, peripheral neuropathies, motor neuron diseases, autonomic disorders, mitochondrial diseases, neurologic intensive care,... and other contents.


Ebook Introduction to finance - Markets, investments, and financial management (16/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Introduction to finance - Markets, investments, and financial management" has contents: Securities and markets, financial return and risk concepts, business organization and financial data, financial analysis and long term financial planning,... and other contents.


Ebook Current - Diagnosis & treatment neurology (3/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Current - Diagnosis & treatment neurology" has contents: Electroencephalography, electromyography, nerve conduction studies, & evoked potentials, hearing loss & dizziness, headache & facial pain,... and other contents.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

SAS/ETS 9.22 User's Guide 258
  • 28/09/2010
  • 72.354
  • 693

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu