Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (9.611)

Thực trạng phát triển các công ty tài chính và cho thuê tài chính tại Việt Nam

Sự phát triển của các công ty tài chính và cho thuê tài chính đã góp phần quan trọng trong việc phát triển thị trường cho vay tài chính tiêu dùng nói riêng và thị trường tài chính nói chung, đồng thời cũng thúc đẩy nhanh quá trình phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng cả về mặt số lượng công ty, nguồn vốn và đa dạng các sản phẩm cùng với việc chưa có bộ khung pháp lý cho hoạt động của các công ty này, tiềm tàng rủi ro gây bất ổn tài chính. Bài viết này phân tích thực trạng phát triển các công ty tài chính và cho thuê tài chính, khung pháp lý và gợi ý chính sách cho Việt Nam.


A re-evaluation of the Feldstein-horioka puzzle in the Eurozone

In this paper we re-evaluate the capital immobility hypothesis of Feldstein and Horioka (1980) for the case of the European Union and the Eurozone, based on long-run regressions. We employ the Long Run Derivative proposed by Fischer and Seater (1993) in order to examine capital mobility as a longrun phenomenon. In order to enhance the robustness of our results we also perform panel causality tests on our data as it is a common approach in this setting. Our empirical findings provide no evidence in favor of the capital immobility hypothesis. In fact, we reject capital immobility even before the creation of the European Union, the introduction of the Eurozone or the 2008 global financial crisis.


An analysis of the covered warrants listed on the Athens exchange

The particular study is the first academic attempt to review a new financial instrument, the covered warrants, which were listed for trading in the Athens Exchange within the framework of the recapitalization of the three systematic Greek banks (Alpha Bank, National Bank of Greece and Piraeus Bank) in the summer of 2013. In particular, we discuss the basic characteristics of these instruments and we examine their pricing efficiency during the fifteen months of their listing. The empirical results suggest that the Greek warrants market is inefficient as the three listed contracts are systematically underpriced compared to their theoretical value based on the historic realized volatility of the underlying shares. Furthermore, a dynamic delta-hedged warrant portfolio yields significant cumulated gains that exceed the risk-free rate.


Financial crisis and corporate failure: The going concern assumption findings from Athens stock exchange

Corporate failure may be defined as the situation where a business unit becomes insolvent and progressively moves towards bankruptcy or into liquidation. The recent financial crisis has deteriorated dramatically the financial conditions in which the business units operate and has a significant impact on the companies that experience corporate failure. The going concern assumption constitutes a fundamental accounting principle for the preparation of financial statements and is even more important in times when global economy is facing such a financial crisis. The independent auditor’s report attribute credibility to the financial statements prepared by management. The purpose of this paper is to develop a reliable model that classifies the risk of corporate failure on six levels using financial analysis ratios. The model is developed based on financial data of Athens Stock Exchange (ASE) listed firms for the year 2011.


Ảnh hưởng của công nghệ tài chính đến an toàn hệ thống tài chính- Từ khung lý luận đến thực tiễn tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển chung của công nghệ thông tin, các công ty công nghệ đang đầu tư rất mạnh vào lĩnh vực tài chính, nhờ đó mà trên thị trường các dịch vụ tài chính đã xuất hiện các công ty công nghệ tài chính. Các công ty này hoạt động và cung cấp tất cả các dịch vụ của định chế tài chính ngân hàng và định chế tài chính phi ngân hàng, đây là thách thức lớn cho các nhà quản lý tài chính cũng như các định chế tài chính truyền thống. Do công nghệ tài chính- FinTech- mới ra đời nên việc nghiên cứu về tác động của nó chưa nhiều, chưa đầy đủ cả ở lí luận và thực tiễn, đây chính là tính cấp thiết đặt ra việc cần có những nghiên cứu về khung đánh giá tác động của FinTech đối với sự phát triển của các tổ chức định chế tài chính, từ đó, có cách nhìn nhận, đánh giá thực tiễn đối với tính an toàn và ổn định của hệ thống tài chính.


A closer look at analyst expectations: Stickiness and confirmation bias

This paper provides a closer look at the expectation formation process of individual analyst. Using a detailed analyst earnings forecasts dataset, we document the existence of stickiness and confirmatory bias in individual analyst expectations. When the latest signal about firm fundamentals is inconsistent with prior belief, analysts are subject to confirmation bias, and tend to be stickier to their previous earnings forecasts. Confirmation bias is more serve in the case of positive priors. Besides, we find significant economical evidences in the stock market. Profitability anomalies are stronger for firms which are followed by analysts with serious stickiness and confirmatory bias in expectations.


Fiscal policies and performance: Evidence from dominican republic firms

This paper investigated the impact of fiscal incentives on firm performance in the Dominican Republic. Although the literature on tax incentives is large, the impact of tax incentives on companies has been less studied and is the subject of intense debate. The analysis, carried out on the period from 2006 to 2015, uses panel data models with fixed and random effects to evaluate the relationship between corporate tax incentives and firm-level performance indicators opportunely selected. The empirical finding highlights that corporate income tax exemptions positively impact the performance of individual firms in the Dominican Republic, nonetheless uneven tax treatment across firms affects competition in the industrial sector, with negative impact on overall economic productivity.


Analysis of the effect of financial ratios to probability default of Indonesia’s coal mining company

The purpose of this study is to analyze the effect of debt equity ratio (DER), gross profit margin (GPM), net profit margin (NPM), Time Interest Earned (TIE) and current ratio (CR) to probability bankruptcy in Indonesia’s coal mining company for period 2016 to 2018. This research use model panel data to estimate coefficient model. The results obtained that gross profit margin, EBIT / Interest and Current Ratio have significantly affecting probability bankruptcy. While the debt equity ratio and net profit margin did not have significant to affect the probability of bankruptcy in Indonesia’s coal mining company that listed on the Indonesia Stock Exchange.


Heavy-tailed distributions and risk management of equity market tail events

Traditional econometric modelling typically follows the idea that market returns follow a normal distribution. However, the concept of tail risk indicates that the distribution of returns is not normal, but skewed and has heavy tails. Thus, a heavy-tailed distribution, which accurately estimates the tail risk, would significantly improve quantitative risk management practice. In this paper, we compare four widely used heavy-tailed distributions using the S&P 500 daily returns. Our results indicate that the Skewed t distribution in Hansen (1994) has the superior empirical performance compared with the Student’s t distribution, the normal reciprocal inverse Gaussian distribution and the generalized hyperbolic distribution. We further showed the Skewed t distribution could generate the VaR estimates closest to the nonparametric historical VaR estimates compared with other heavy-tailed distributions.


Mối quan hệ tương tác giữa năng suất và hiệu quả xã hội của các tổ chức tài chính vi mô chính thức tại Việt Nam

Hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô (TCVM) với mục tiêu cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho khách hàng TCVM, đồng thời bền vững hoạt động của các tổ chức TCVM. Trong đó, năng suất và hiệu quả xã hội là những nhân tố tác động đến hoạt động và ảnh hưởng đến mục tiêu của các tổ chức TCVM. Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa năng suất và hiệu quả xã hội của các tổ chức TCVM chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp phép hoạt động. Qua phân tích hồi quy dữ liệu bảng được thực hiện trong giai đoạn 2010- 2017, nghiên cứu cho thấy năng suất và hiệu quả xã hội có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các khuyến nghị nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ tương tác giữa năng suất và hiệu quả xã hội nhằm góp phần đảm bảo các mục tiêu xã hội, gia tăng thu nhập và bền vững hoạt động của các tổ chức TCVM chính thức tại Việt Nam.


Tác động của quản trị hành chính công đối với kinh tế địa phương ở Việt Nam

Ứng dụng hàm Cobb–Douglas, bài nghiên cứu thiết kế mô hình thực nghiệm dưới dạng bảng động và sử dụng phương pháp ước lượng D-GMM để kiểm tra tác động của các chỉ số quản trị hành chính công đối với kinh tế địa phương ở Việt Nam. Bộ dữ liệu nghiên cứu gồm 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương được thu thập trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018. Bằng chứng thống kê tìm được củng cố mạnh mẽ cho vai trò của hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh. Các chỉ số PCI và PAPI đại diện cho thể chế quản trị hành chính công giải thích tốt cho sự thay đổi kinh tế địa phương.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãi suất và các cách tính lãi suất, giá trị tương lai, giá trị hiện tại, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Lợi nhuận và rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Đo lường lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn, chi phí sử dụng nợ, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu, chi phí sử dụng vốn bình quân, chi phí sử dụng vốn biên tế.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Các lý thuyết cơ cấu vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống đòn bẩy và rủi ro kinh doanh, các lý thuyết về cơ cấu vốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Mai Phương (tt)

Mục tiêu của bài giảng lầ giúp người học có thể hiểu được các vấn đề liên quan đến thời giá tiền tệ, cách xác định các loại lãi suất khác nhau, xác định giá trị tương lai và hiện tại của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng giá trị tiền tệ để định giá trái phiếu, cổ phiếu, tính toán các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Mai Phương

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tài chính doanh nghiệp, mục tiêu của tài chính doanh nghiệp, các quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp đẩy mạnh thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Bài viết tập trung xem xét tình hình thực hiện thoái vốn nhà nước tại DN trong những năm gần đây, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy nhanh thoái vốn nhà nước tại DN trong thời gian tới.


Cơ hội và thách thức đối với việc ứng dụng Fintech của các tổ chức tài chính vi mô hướng tới phát triển tài chính toàn diện hiệu quả và bền vững tại Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích những cơ hội lớn và cả những thách thức cho việc ứng dụng Fintech ở các TCTCVM nhằm phát triển tài chính toàn diện ở Việt Nam.


Chính sách thuế hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - một số kinh nghiệm quốc tế

Trong khuôn khổ nghiên cứu này sẽ tập trung vào các nội dung liên quan đến: (i) Thuế suất thuế TNDN đối với DNNVV; (ii) Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ cho doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán siêu nhỏ của các quốc gia trên thế giới, để từ đó giúp các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có thể áp dụng và sửa đổi chính sách sao cho phù hợp với từng loại hình DN và từng thời điểm khác nhau.


Giải pháp đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước

Thoái vốn nhà nước tại các DN nhà nước là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế, chính trị và xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình thoái vốn đang gặp rất nhiều khó khăn vì nhiều nguyên nhân khác nhau.


Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp - mô hình nghiên cứu và bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết thuộc ngành thực phẩm tại Việt Nam

Những biến động về kinh tế trong nước và thế giới ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý thanh khoản và quản lý dòng tiền, đặc biệt với những doanh nghiệp có quy mô lớn. Tại các công ty thuộc ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì việc quản lý dòng tiền luôn là yếu tố sống còn để đảm bảo tài chính ổn định, nâng cao sức cạnh tranh.


Bàn về dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tại các công ty khai thác than thuộc Tổng Công ty Đông Bắc

Quản trị dòng tiền là một nội dung quan trọng và ngày càng được quan tâm trong việc quản trị tài chính doanh nghiệp. Dòng tiền trong doanh nghiệp có thể biểu thị doanh nghiệp đó mạnh hay yếu, đang trên đà tăng trưởng hay suy thoái. Vì vậy dự báo dòng tiền ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng.


Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp siêu nhỏ tại tỉnh Trà Vinh

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp siêu nhỏ tại tỉnh Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý chính sách giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này.


Development of mobile financial services in Thailand

The objective of this paper is to study mobile financial services in Thailand. The paper provides recommendations to the government and regulators to allow service providers enough freedom to innovate, while giving consumers and businesses confidence that they are protected and have clear legal rights.


A study on financial inclusion and the role of business correspondents with special reference to Maredimilli Mandal in East Godavari district

The present study is to know the status of Financial Inclusion in Maredimilli mandal through the Business Correspondents is being analysed along with the challenges identified during the process of implementation.


Financial inclusion through business correspondent model

This paper provides an overview of the model and the challenges it might face. The primary data were collected from 55 customers who were holding bank account and use banking services through SBI Business correspondents in Iyyan Reddiyapatti, Marungapuri block, Trichy district.


Ảnh hưởng của tuổi đời, trình độ học vấn thành viên hội đồng quản trị đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp ngành bất động sản

Nghiên cứu sử dụng số liệu của 27 công ty trong lĩnh vực bất động sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (bao gồm cả HNX và HOSE), các biến được đưa vào nghiên cứu là các biến liên quan đến lợi nhuận, nhằm xem xét tác động của chúng đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.


An overview on financial management techniques for organization effectiveness

The paper enriches the quality of information in financial management and enables the reader to clearly understand the major concepts and techniques in the subject.


Liquidity – profitability relationship: a study of ten leading FMCG companies in India

The study sought to find out the relationship between the liquidity and the profitability of ten leading FMCG companies in India. The study was descriptive in nature.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu