Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (9.177)

A new insight into the valuation of start-ups: Bridging the intellectual capital gap in venture capital appraisals

The emergence of a New Economy has brought consensus to the idea that innovation skills and capabilities are the main drivers of a firm’s wealth generation capacity. The principal role that venture capital played in boosting American economic productivity and growth during the 1990s, fuelling innovation and the creation of new firms is well known. However, the huge number of bankruptcies among high-tech companies in 2000 generated general distrust in financial markets worldwide. In particular, it caused great reluctance to invest in start-up companies and led investors and academics to question and take an in-depth look at existing valuation procedures.


Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Bài viết nghiên cứu về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; một số giải pháp tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức.


Mô hình định giá tài sản tư bản

Mỗi nhà đầu tư trong thị trường tài chính, khi phải chọn lựa các phương án đầu tư khác nhau, nhưng chúng có cùng trung bình lợi tức, thì tùy theo mức độ e ngại rủi ro (thể hiện qua hàm lợi ích) mà lựa chọn phương án ít rủi ro nhất, nghĩa là phương án có phương sai bé nhất. Nội dung này, được giới thiệu qua mô hình định giá tài sản tư bản. Đây là một trong những kết quả nền tảng của Toán tài chính.


Bổ đề Farkas và ứng dụng trong thị trường tài chính

Bổ đề Farkas đã hơn 100 tuổi. Đây là kết quả căn bản đối với hệ bất phương trình tuyến tính và là công cụ quan trọng trong lý thuyết tối ưu. Trên cơ sở ý tưởng của A. Dax và K. Svanberg [5], [10], chúng tôi giới thiệu cách chứng minh Bổ đề Farkas chỉ sử dụng công cụ của đại số tuyến tính sơ cấp mà không dùng tính chất của lý thuyết tập hợp hay tính chất của số thực và số hữu tỉ. Mục đích của bài báo này là giới thiệu áp dụng của Bổ đề Farkas để chứng minh một nguyên lý quan trọng trong thị trường tài chính: Thị trường tài chính là đầy đủ khi và chỉ khi tồn tại đúng một độ đo xác suất rủi ro trung tính.


Bài tập môn lớn phân tích hoạt động kinh doanh: Phân tích tình hình kinh doanh của công ty cổ phần thép Nam Kim

Nội dung tài liệu giới thiệu về công ty thép Nam Kim; phân tích tình hình thực tế của công ty Nam Kim; phân tích các báo cáo tài chính, phân tích tình hình tiêu thụ, phân tích tình hình lao động. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Bài giảng Chương 6: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Nội dung bài giảng bao gồm những vấn đề chung về phân tích tài chính doanh nghiệp; phân tích khái quát tình hình tài chính; phân tích tình hình đảm bảo nhu cầu vốn và hoạt động quản lý tài sản; phân tích tình hình khả năng thanh toán; phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.


Thuật ngữ về lĩnh vực tiền lương

Tài liệu cung cấp định nghĩa các thuật ngữ về lĩnh vực tiền lương như: tài khoản lương hưu cho cá nhân, tài khoản tượng trưng, trợ cấp thai sản, chế độ hưu trí xác định theo mức đóng, tín dụng, trả lương theo kết quả, lương tối thiểu, lương hưu bổ sung, lương theo sản phẩm...


Đầu tư nội bộ ở các Chaebol Hàn Quốc

Các hình thức đầu tư nội bộ; nguồn gốc của đầu tư nội bộ; các tác dụng của đầu tư nội bộ; xu hướng đầu tư nội bộ; tác dụng của đầu tư nội bộ đến doanh nghiệp và những vấn đề cần giải quyết căn bệnh thiếu vốn thường gặp trong quá trình phát triển và tăng trưởng của các tổ chức kinh doanh.


Áp dụng Bộ quy tắc ứng xử giúp giảm chi phí không chính thức: Bằng chứng từ khảo sát doanh nghiệp Việt Nam

Dựa trên dữ liệu khảo sát doanh nghiệp ở Việt Nam, nghiên cứu chỉ rõ việc áp dụng Bộ quy tắc ứng xử làm giảm chi phí không chính thức. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp có thể tham gia một cách thực chất vào việc nâng cao tính liêm chính trong môi trường kinh doanh bằng cách áp dụng Bộ quy tắc ứng xử phù hợp.


Tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp theo quan điểm thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy năm 2015 có 39.056 doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 2% so với năm 2014, đặc biệt là ở thị trường rộng lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thức được tầm quan trọng này, nghiên cứu đã thu thập được 280 quan sát ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và kiểm định thông qua mô hình SEM mối quan hệ tác động của năng lực lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp theo quan điểm thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh.


Ebook Foundations of financial management (16/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Foundations of financial management" has contents: Valuation and rates of return, the capital budgeting decision, risk and capital budgeting, capital markets, common and preferred stock financing, dividend policy and retained earnings


Ebook International finance - Theory and policy (11/E): Part 2

(BQ) Part 1 book "International finance - Theory and policy" has contents: International monetary systems - an historical overview, optimum currency areas and the euro; developing countries - growth, crisis, and reform mathematical postscript,... and other contents.


Ebook Business communication: Part 1

(BQ) Part 1 book "Business communication" has contents: Establishing credibility, interpersonal communication and emotional intelligence, team communication and difficult conversations, team communication and difficult conversations,... and other contents.


Ebook Entrepreneurial finance (6/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Entrepreneurial finance" has contents: Financial and economic concepts, financial management and planning, financial statements, analysis of financial statements,... and other contents.


Ebook Real estate finance and investments (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Real estate finance and investments" has contents: Fixed interest rate mortgage loans, underwriting and financing residential properties, investment analysis and taxation of income properties,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook An introduction to management science (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "An introduction to management science" has contents: Nonlinear optimization models, inventory models, waiting line models, decision analysis, multicriteria decisions, time series analysis and forecasting, markov processes,... and other content.


Ebook Corporate financial reporting and analysis (4/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Corporate financial reporting and analysis" has contents: Accounting for inventory, leases and off balance sheet debt, provisions and contingencies, accounting for shareholders’ equity,... and other contents.


Ebook Foundations of financial management (16/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Foundations of financial management" has contents: Review of accounting, financial analysis, financial forecasting, working capital and the financing decision, current asset management,... and other contents.


Ebook Money, banking, and financial markets (5/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Central banks in the world today, the central bank balance sheet and the money supply process, money growth, money demand, and modern monetary policy, understanding business cycle fluctuations,... and other contents.


Ebook Fundamentals of financial management (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of financial management" has contents: An overview of financial management, financial markets and institutions, analysis of financial statements, time value of money,... and other contents.


Ebook Real estate finance and investments (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Real estate finance and investments" has contents: Financing project development, financing corporate real estate, risk analysis, financial leverage and financing alternatives,... and other contents.


Ebook Business communication: Part 2

(BQ) Part 2 book "Business communication" has contents: Persuasive messages, bad news messages, research and business proposals and planning for business reports, completing business proposals and business reports,... and other contents.


Ebook International finance - Theory and policy (11/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "International finance - Theory and policy" has contents: National income accounting and the balance of payments; exchange rates and the foreign exchange market - an asset approach; money, interest rates, and exchange rates,... and other contents.


Ebook Personal finance (2/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Personal finance" has contents: Money matters - Values, vision, mission, and you; planning and budgeting; financial instruments and institutions; time value of money, auto and home loans,... and other contents.


Ebook Corporate financial reporting and analysis (4/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Corporate financial reporting and analysis" has contents: An introduction to financial statements, the balance sheet and income statement, revenue recognition, the statement of cash flows,... and other contents.


Ebook Consumer behavior (7/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Consumer behavior" has contents: Consumer culture, consumers in situations, consumption to satisfaction, beyond consumer relationships, consumer and marketing misbehavior,... and other contents.


Ebook Money, banking, and financial markets (5/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Money and the payments system, financial instruments, financial markets, and financial institutions, understanding risk, the economics of financial intermediation,... and other contents.


Ebook Consumer behavior (7/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Consumer behavior" has contents: Value and the consumer behavior value framework; value and the consumer behavior value framework; personality, lifestyles, and the self concept,... and other contents.


Ebook Fundamentals of financial management (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of financial management" has contents: The cost of capital, the basics of capital budgeting, cash flow estimation and risk analysis, capital structure and leverage, working capital management,... and other contents.


Ebook An introduction to management science (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "An introduction to management science " has contents: An introduction to linear programming, advanced linear programming applications, advanced linear programming applications, integer linear programming,... and other contents.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
 • 28/03/2017
 • 63.337
 • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

How I trade options
 • 14/09/2012
 • 52.866
 • 559
HOW TO READ A FINANCIAL REPORT?
 • 01/02/2013
 • 39.137
 • 536
SAS/ETS 9.22 User's Guide 49
 • 28/09/2010
 • 87.414
 • 907

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu