Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 180 - thủ tục hành chính (5.380)

Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực thuế

QUYẾT ĐỊNH - Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính...


Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực tài chính

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 Bộ Tài chính, ...


Thông tư 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư 19/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ


Nghị định 22/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 22/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính


Quyết định 632/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Quyết định 632/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010


Quyết định 3451/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 3451/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Quyết định 3492/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 3492/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Mẫu Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Giới thiệu tổng quan về đề án 30 và hướng dẫn việc thống kê thủ tục hành chính


Đơn Giản Hóa Thủ Tục Hành Chính

Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều các quy định về thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đang là rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế


Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

Tham khảo tài liệu 'giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Tề thái - Vị thuốc cầm máu
 • 30/12/2010
 • 43.265
 • 512
Listen and say it right part 1
 • 23/09/2010
 • 56.628
 • 708
shi20396 chương 14
 • 26/11/2009
 • 50.072
 • 215
Quyết định 1557/QĐ-TTg
 • 11/11/2009
 • 83.586
 • 681
Nguyên tắc thi công công trình
 • 03/06/2011
 • 51.794
 • 517

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu