Tìm kiếm tài liệu miễn phí

tài liệu về hóa học (10.989)

Ebook Tư liệu Hóa học lớp 10

Với kết cấu nội dung gồm 6 chương cuốn sách "Tư liệu Hóa học lớp 10" giới thiệu đến các bạn giới thiệu đến các bạn một số vấn đề chung về Hóa học 10, nguyên tử hạt nhân, vỏ Electron của nguyên tử, phân tử và liên kết hóa học, bảng tuần hoàn nhóm Halogen, nhóm oxi - lưu huỳnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.  


PR cho hóa học

Nếu bạn là một nhà kinh doanh trẻ 16 tuổi sở hữu một công ti có vốn pháp nhân khoảng vài trăm triệu đồng, làm cách nào để bạn quảng bá sâu rộng hình ảnh công ti của mình với khách hàng? Với tiết Hóa học sôi động, nhưng lại “chứa đựng” những chiến lược PR đậm chất kinh tế, cô giáo Trần Thị Thúy Bình đã “tặng” lớp 11A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa một phương pháp học tập cực tuyệt. 30 ngày cho 45 phút Để chuẩn bị cho tiết học “carbon silic”, cô Thúy Bình chia lớp...


Máy tính học cách nhìn như người

Vicarious hy vọng kết hợp hoạt động của não người với máy tính để tạo một hệ thống quan sát hình ảnh, lặp lại hoạt động quan sát của vỏ não người. Ý tưởng "mạng nơ-ron máy tính" - chương trình có khả năng mô phỏng hoạt động của não tạo nên liên kết giữa các nơ-ron nhân tạo - đã được nói đến cả chục năm nay. Nhưng các chuyên gia của Vicarious tuyên bố rằng chính họ là người đưa ý tưởng này vào cuộc sống nhờ những bước tiến mới dựa trên các phương pháp được phát...


Axit clohidric có vai trò như thế nào đối với cơ thể ?

Axit clohidric có vai trò rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể. Trong dung dịch dạ dày của người có axit clohidric với nồng độ khoảng từ 0,0001 đến 0,001 mol/l (có độ pH tương ứng là 4 và 3). Ngoài việc hòa tan các muối khó tan, axit clohidric còn là chất xúc tác cho các phản ứng thủy phân các chất gluxit (chất đường, bột) và chất protein (chất đạm) thành các chất đơn giản hơn để cơ thể có thể hấp thụ được. Lượng axit clohidric trong dịch vị dạ dày...


Báo cáo hóa học: " Algorithms for Blind Components Separation and Extraction from the Time-Frequency Distribution of Their Mixture"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Algorithms for Blind Components Separation and Extraction from the Time-Frequency Distribution of Their Mixture


Báo cáo hóa học: " Estimation of Road Vehicle Speed Using Two Omnidirectional Microphones: A Maximum Likelihood Approach"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Estimation of Road Vehicle Speed Using Two Omnidirectional Microphones: A Maximum Likelihood Approach


Báo cáo hóa học: " Space-Time Chip Equalization for Maximum Diversity Space-Time Block Coded DS-CDMA Downlink "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Space-Time Chip Equalization for Maximum Diversity Space-Time Block Coded DS-CDMA Downlink


Báo cáo hóa học: " A New Approach for Estimation of Instantaneous Mean Frequency of a Time-Varying Signal"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: A New Approach for Estimation of Instantaneous Mean Frequency of a Time-Varying Signal


Báo cáo hóa học: " Time-Frequency Feature Extraction of Newborn EEG Seizure Using SVD-Based Techniques"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Time-Frequency Feature Extraction of Newborn EEG Seizure Using SVD-Based Techniques


Báo cáo hóa học: " Automatic Video Object Segmentation Using Volume Growing and Hierarchical Clustering"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Automatic Video Object Segmentation Using Volume Growing and Hierarchical Clustering


Báo cáo hóa học: " Comparative Genomics via Wavelet Analysis for Closely Related Bacteria"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Comparative Genomics via Wavelet Analysis for Closely Related Bacteria


Báo cáo hóa học: " Autoregressive Modeling and Feature Analysis of DNA Sequences"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Autoregressive Modeling and Feature Analysis of DNA Sequences


Báo cáo hóa học: " Optimization of Color Conversion for Face Recognition"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Optimization of Color Conversion for Face Recognition


Báo cáo hóa học: " Robot Path Generation Method for a Welding System Based on Pseudo Stereo Visual Servo Control"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Robot Path Generation Method for a Welding System Based on Pseudo Stereo Visual Servo Control


Báo cáo hóa học: " Simplifying Physical Realization of Gaussian Particle Filters with Block-Level Pipeline Control"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Simplifying Physical Realization of Gaussian Particle Filters with Block-Level Pipeline Control


Báo cáo hóa học: " A Joint Solution to Scheduling and Power Control for Multicasting in Wireless Ad Hoc Networks"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: A Joint Solution to Scheduling and Power Control for Multicasting in Wireless Ad Hoc Networks


Báo cáo hóa học: " Comparison of Antenna Array Systems Using OFDM for Software Radio via the SIBIC Model"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Comparison of Antenna Array Systems Using OFDM for Software Radio via the SIBIC Model


Báo cáo hóa học: " Performance Evaluation of a Novel CDMA Detection Technique: The Two-State Approach"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Performance Evaluation of a Novel CDMA Detection Technique: The Two-State Approach


Báo cáo hóa học: " Adapted Method for Separating Kinetic SZ Signal from Primary CMB Fluctuations"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Adapted Method for Separating Kinetic SZ Signal from Primary CMB Fluctuations


Báo cáo hóa học: " Editorial Christi K. Madsen Department of Electrical Engineering, Texas A&M "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Editorial Christi K. Madsen Department of Electrical Engineering, Texas A&M


Báo cáo hóa học: " Source Separation with One Ear: Proposition for an Anthropomorphic Approach"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Source Separation with One Ear: Proposition for an Anthropomorphic Approach


Báo cáo hóa học: " Editorial Simon Doclo Department of Electrical Engineering (ESAT-SCD)"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Editorial Simon Doclo Department of Electrical Engineering (ESAT-SCD)


Báo cáo hóa học: " Optimal Erasure Protection Assignment for Scalable Compressed Data with Small Channel Packets and Short Channel Codewords"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Optimal Erasure Protection Assignment for Scalable Compressed Data with Small Channel Packets and Short Channel Codewords


Báo cáo hóa học: " Modeling Nonlinear Power Amplifiers in OFDM Systems from Subsampled Data: A Comparative Study Using "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Modeling Nonlinear Power Amplifiers in OFDM Systems from Subsampled Data: A Comparative Study Using


Báo cáo hóa học: " Computationally Efficient Blind Code Synchronization for Asynchronous DS-CDMA Systems with Adaptive "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Computationally Efficient Blind Code Synchronization for Asynchronous DS-CDMA Systems with Adaptive


Báo cáo hóa học: " Bit Error Rate Analysis for MC-CDMA Systems in Nakagami-m Fading Channels"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Bit Error Rate Analysis for MC-CDMA Systems in Nakagami-m Fading Channels


Báo cáo hóa học: " Energy-Based Collaborative Source Localization Using Acoustic Microsensor Array"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Energy-Based Collaborative Source Localization Using Acoustic Microsensor Array


Báo cáo hóa học: " Automatic Characterization of Myocardial Perfusion in Contrast Enhanced MRI"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Automatic Characterization of Myocardial Perfusion in Contrast Enhanced MRI


Báo cáo hóa học: " Low-Complexity Decoding of Block Turbo-Coded System with Antenna Diversity"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Low-Complexity Decoding of Block Turbo-Coded System with Antenna Diversity


Báo cáo hóa học: " Virtual Microphones for Multichannel Audio Resynthesis Athanasios Mouchtaris"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Virtual Microphones for Multichannel Audio Resynthesis Athanasios Mouchtaris


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu