Tìm kiếm tài liệu miễn phí

tài liệu luyện thi đại học môn anh (5.604)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 MÔN ANH SỞ ĐÀO TẠO VĨNH LONG MÃ ĐỀ 198

Mã đề: 198 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. B. head C. beat D. teacher Question 1: A. clean Question 2: A. depends B. years C. temples D. parents Question 3: A. visited B. decided C. engaged D. disappointed Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions. Question...


Đề luyện thi đại học môn tiếng Anh-Đề số 12

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề luyện thi đại học môn tiếng anh-đề số 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010-2011 MÔN THI: TIÊNG ANH

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề ôn thi đại học, cao đẳng năm 2010-2011 môn thi: tiêng anh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ KHẢO SÁT KHỐI 12 THPT MÔN: ANH VĂN HỆ 7 NĂM

Tham khảo tài liệu 'đề khảo sát khối 12 thpt môn: anh văn hệ 7 năm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


EXERCISES ON REPORTED SPEECH

Tham khảo tài liệu 'exercises on reported speech', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 10

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh môn anh văn khối d - chương trình mới đề số 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 11

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh môn anh văn khối d - chương trình mới đề số 11', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 14

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh môn anh văn khối d - chương trình mới đề số 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 13

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh môn anh văn khối d - chương trình mới đề số 13', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tuyển tập đề thi thử Đại học môn anh văn năm 2011 - A529

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập đề thi thử đại học môn anh văn năm 2011 - a529', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tuyển tập đề thi thử Đại học môn anh văn năm 2011 - A067

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập đề thi thử đại học môn anh văn năm 2011 - a067', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 2

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh môn anh văn khối d - chương trình mới đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 6

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh môn anh văn khối d - chương trình mới đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 7

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh môn anh văn khối d - chương trình mới đề số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luyện thi ĐH môn Anh văn khối D - Chương trình mới Đề số 9

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đh môn anh văn khối d - chương trình mới đề số 9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tuyển tập đề thi thử Đại học môn anh văn năm 2011 - A718

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập đề thi thử đại học môn anh văn năm 2011 - a718', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi mẫu Đại học năm 2011 Môn: Anh Văn Mẫu đề 013

Tham khảo tài liệu 'đề thi mẫu đại học năm 2011 môn: anh văn mẫu đề 013', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi mẫu Đại học năm 2011 Môn: Anh Văn Mẫu đề 022

Tham khảo tài liệu 'đề thi mẫu đại học năm 2011 môn: anh văn mẫu đề 022', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi mẫu Đại học năm 2011 Môn: Anh Văn Mẫu đề 06

Tham khảo tài liệu 'đề thi mẫu đại học năm 2011 môn: anh văn mẫu đề 06', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi giữa kỳ 2- Năm học: 2010-2011 Môn thi: Tiếng Anh - Đề lẻ

Tham khảo tài liệu 'đề thi giữa kỳ 2- năm học: 2010-2011 môn thi: tiếng anh - đề lẻ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (2010-2011)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (2010-2011)', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN THI: ANH VĂN - Mã đề thi 497

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học năm 2011 môn thi: anh văn - mã đề thi 497', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: ANH VĂN – ĐỀ 1

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học 2011 môn thi: anh văn – đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TIẾNG ANH (Mã đề: 284)

Đề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã học


ĐỀ THI THỬ TN-THPT CÓ ĐÁP ÁN - Đề 1

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tn-thpt có đáp án - đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TEST 45 MIN ENGLISH

Tham khảo tài liệu 'test 45 min english', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 384

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2011-2012 đề thi môn: tiếng anh - mã đề thi 384', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 1 Môn thi: TIẾNG ANH - Mã đề 552

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học, cao đẳng lần 1 môn thi: tiếng anh - mã đề 552', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 Môn: Anh Văn (MÃ ĐỀ 116)

Đề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã học


Tuyển tập đề thi thử Đại học môn anh văn năm 2011 - A003

Tham khảo tài liệu 'tuyển tập đề thi thử đại học môn anh văn năm 2011 - a003', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bài giảng Scada
  • 25/03/2014
  • 73.936
  • 527
Bài giảng Vô sinh - Hiếm muộn
  • 14/09/2016
  • 25.841
  • 1.003

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu