Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài liệu kế toán (8.370)

Kế toán tài chính 3: Bài tập lớn

Kế toán tài chính 3: Bài tập lớn tổng hợp các bài tập lớn môn Kế toán tài chính 3 giúp người học có thêm tài liệu tham khảo để học tập, ôn luyện. Tài liệu dành cho các đối tượng đang học Kế toán tài chính.


Bài tập Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có đáp án

Tài liệu Bài tập Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm có đáp án giúp các bạn biết được những dạng bài tập chính được ra trong môn học Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, từ đó làm quen và hiểu hơn về những bài toán này. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.


Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán

Tài liệu Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán trình bày cơ sở bảng cân đối kế toán, nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Kế toán - tài chính.


Báo cáo: Bàn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Báo cáo: Bàn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay gồm 3 chương trình bày một số nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tình trạng hoạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kế toán.


Bài giảng Luật Kế toán: Phần 1 - ThS. Võ Thị Thùy Trang

Bài giảng Luật Kế toán: Phần 1 trình bày hệ thống pháp luật về kế toán doanh nghiệp Việt Nam, những nội dung cơ bản của luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của chuẩn mực kế toán Việt Nam, các nguyên tắc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, nội dung cơ bản của 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.


Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán - Nguyễn Thị Kim Hương

Tài liệu Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán trình bày các nội dung chính: căn cứ tổ chức mô hình bộ máy kế toán, các mô hình tổ chức bộ máy kế toán. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành Kế toán.


Bài giảng Kế toán nợ phải trả - Nguyễn Kim Nam

Mục tiêu của bài giảng Kế toán nợ phải trả nhằm giúp sinh viên nhận biết các khoản nợ phải trả, phân loại các khoản nợ phải trả, tính toán xử lý các khoản nợ phải trả.


Bài giảng chương 4: Kế toán chi phí sản sản và tính giá thành sản phẩm

Bài giảng chương 4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trình bày khái niệm, phân loại của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, mối quan hệ giữa kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.


Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Ths. Nguyễn Đỗ Quyên

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính trình bày về báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính. Mục đích của việc kiểm toán báo cáo tài chính, các loại báo cáo tài chính, tầm quan trọng của việc kiểm soát nội bộ hiệu quả. Các nguồn thông tin khác khi sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính.


Bài giảng chương 2: Tài khoản kế toán

Nội dung bài giảng Tài khoản kế toán nêu khái niệm và kết cấu của tài khoản kế toán, ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản kế toán, một số nghiệp vụ kinh tế điển hình trong doanh nghiệp.


Bài giảng Nguyên lý kế toán - TS. Trần Thị Kim Anh

Bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày các nội dung chính bản chất và đối tượng của kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - ĐH Kinh tế - Luật

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại gồm 9 chương trình bày về tổng quan kế toán NHTM, kế toán nghiệp vụ tiền mặt, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ cho vay, kế toán nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh chứng khoán,...


Bài giảng chương 7: Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận

Bài giảng Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận nhằm xác định lợi nhuận trong doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác Lợi nhuận của doanh nghiệp chính là số chênh lệch giữa doanh thu với chi phí của từng loại hoạt động trên.


Bài giảng Báo cáo tài chính - ĐH Ngoại thương

Chương 3 Báo cáo tài chính trong nghiệp vụ kế toán nhằm trình bày về khái niệm và ý nghĩa của báo cáo tài chính, các yêu cầu và nguyên tắc lập và trình bày hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống chuẩn mực tài chính.


Bài giảng chương 4: Hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp

Nội dung bài giảng Hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp trình bày khái niệm tài sản cố định là tư liệu lao động chủ yếu trong sản xuất kinh doanh. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam các tư liệu lao động được coi là tài sản cố định.


Bài giảng Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

Bài giảng Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm nêu những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, khái niệm chi phí sản xuất, chi phí sx là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí lao động sống và lao động vật hóa Phân loại chi phí theo khoản mục tính giá thành.


Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 3 - Lê Thị Lan Hương

Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 3: Trình tự kiểm toán, giới thiệu các nội dung chính: mục đích và trình tự tổ chức công tác kiểm toán, chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành kiểm toán. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.


Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 1 - Lê Thị Lan Hương

Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại kiểm toán, thông tin được kiểm tra, chuẩn mực được thiết lập, bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên, tình huống nghiên cứu. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.


Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2 - Lê Thị Lan Hương

Giáo án điện tử Kiểm toán: Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ, trình bày các kiến thức: khái niệm, chức năng của hệ thống kiểm soát nội bộ, các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.


Bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư ( phần 2) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Sau khi học xong bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư sinh viên có thể giải thích được các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá bất động sản đầu tư, xử lý nghiệp vụ kế toán bất động sản đầu tư.


Bài giảng Lập sổ chi tiết và sổ cái - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Sau khi học xong bài giảng Lập sổ chi tiết và sổ cái sinh viên nắm được những kiến thức: tạo cấu trúc các sổ chi tiết và sổ cái, ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu.


Bài giảng Kế toán tiền và nợ phải thu - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Sau khi học xong bài giảng Kế toán tiền và nợ phải thu người học có thể: trình bày yêu cầu của chuẩn mực kế toán liên quan đến tiền và các khoản phải thu, xử lý hệ thống tài khoản kế toán.


Bài giảng Kế toán tài sản (phần 1) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Bài giảng Kế toán tài sản nhằm mục tiêu: giải thích các cơ sở và bản chất việc phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động, trình bày các nghiệp vụ, nguyên tắc thuê tài sản trên báo cáo tài chính.


Bài giảng Kế toán thuê tài sản (phần 2) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Bài giảng Kế toán thuê tài sản giúp sinh viên phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong kế toán thuê tài sản, trình bày các công tác chứng từ và ghi số kế toán chi tiết.


Bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư (phần 1) - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Sau khi học xong bài giảng Kế toán bất động sản đầu tư sinh viên có thể giải thích được bản chất bất động sản đầu tư và phân biệt với các tài sản khác như bất động sản hàng hóa và bất động sản chủ sở hữu sử dụng.


Bài giảng Lập các sổ nhật ký - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

Mục tiêu bài giảng Lập các sổ nhật ký: tạo cấu trúc các số nhật ký theo hình thức nhật ký chung, ứng dụng các hàm trong excel để truy xuất dữ liệu. Bài giảng trình bày súc tích, khoa học dành cho các bạn sinh viên.


Báo cáo tài chính thường niên công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk năm 2007

Cuộc kiểm toán bao hàm việc thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu được các bằng chứng về các số liệu và thuyết minh trong các báo cáo tài chính.


Bài giảng Kế toán chi phí ( TS Nguyễn Thanh Hùng) - Chương 2 Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm

Chương này giúp sinh viên hiểu được sự cần thiết của việc phân loại chi phí. Mô tả cách ứng xử của biến phí, định phí. Hiểu được khái niệm “căn cứ điều khiển sự phát sinh của chi phí” và tầm quan trọng của việc xác định “căn cứ điều khiển sự phát sinh chí của một tổ chức.


Bài giảng Kế toán chi phí ( TS Nguyễn Thanh Hùng) - Chương 4 Kế toán chi phí & tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp ước tính

Kế toán chi phí nhằm đảm bảo tính kịp thời, hữu ích và hiệu quả về thông tin chi phí, giá thành, từ đó nhà quản trị đưa ra các quyết định.


Bài giảng Kế toán chi phí ( TS Nguyễn Thanh Hùng) - Chương 5 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức

Bài giảng Chương 5 Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức giúp sinh viên hiểu được mô hình định mức cũng như kế toán chênh lệnh chi phí vật liệu trực tiếp.


Tài liệu mới download

Bài giảng Scada
  • 25/03/2014
  • 73.936
  • 527

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu