Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quản trị mạng (8.032)

Xây dựng công cụ lấy thông tin cấu hình máy tính

Bài viết trình bày về trong công tác quản trị mạng đôi khi người quản trị cần lấy thông tin chung về cấu hình của máy tính. Việc lấy thông tin có thể thực hiện bằng các phần mềm hỗ trợ như cpuz, dxdiag hay sử dụng các chức năng của hệ điều hành. Nếu chúng ta có nhiều máy tính, chúng ta không thể thực hiện trên từng máy tính: Chạy phần mềm hỗ trợ và đợi xem kết quả hiển thị trên màn hình. Sau đó ghi thông tin vào sổ ghi chú hay nhập vào một tập tin bảng tính trong Microsoft Excel để lưu các thông tin cần thiết. Chúng ta cần xây dựng một công cụ đơn giản cho phép thực hiện nhanh và hiệu quả nhiệm vụ này.


Giáo trình Quản trị mạng nâng cao - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mục tiêu chính của "Giáo trình Quản trị mạng nâng cao" giúp các bạn sinh viên Trình bày được một số nguy cơ và mục tiêu trong bảo mật hệ hống công nghệ thông tin, hiểu và giải thích được một số phương thức chứng thực, trình bày và phân tích được ba yếu tố AAA trong bảo mật hệ thống, phân biệt được các thiết bị hạ tầng mạng thường gặp trong một hệ thống mạng,...


Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu - thiết kế mạng lan tại trường THCS Đức Phú Tánh Linh – Bình Thuận

Báo cáo tốt nghiệp "Tìm hiểu - thiết kế mạng lan tại trường THCS Đức Phú Tánh Linh – Bình Thuận" gồm các nội dung chính như: Tổng quan về mạng máy tính, nội dung và phương pháp nghiên cứu, cấu hình và quản trị hệ thống,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Mạng căn bản - Phần 2

Giáo trình "Mạng căn bản" do Phan Hữu Phước biên soạn gồm có 10 bài trình bày rõ ràng, hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên Windows Server 2003, giúp người học dễ thực hành và hình thành kỹ năng của một người quản trị mạng Windows Server. Phần 2 giáo trình trình bày từ bài 6 đến bài 10 của giáo trình với các nội dung chính: dịch vụ wins, dịch vụ Routing và NAT, dịch vụ Proxy, quản trị máy in, bảo mật hệ thống.


Giáo trình Mạng căn bản - Phần 1

Giáo trình "Mạng căn bản" do Phan Hữu Phước biên soạn gồm có 10 bài trình bày rõ ràng, hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt và cấu hình các dịch vụ trên Windows Server 2003, giúp người học dễ thực hành và hình thành kỹ năng của một người quản trị mạng Windows Server. Phần 1 giáo trình trình bày từ bài 1 đến bài 5 của giáo trình với các nội dung chính: tổng quan về windows server, active directory, dịch vụ DNS, quản lý tài khoản người dùng và nhóm, dịch vụ DHCP.


Bài giảng Quản trị Linux: Networking - CentOS - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux cung cấp những kiến thức cơ bản về networking - CentOS. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: network configuration and information, network configuration commands. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị người dùng - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị người dùng. Nội dung chính trong chương này giới về hệ thống người dùng trên Linux và các lệnh quản trị người dùng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị Linux: Basic system administration - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux: Basic system administration. Chương này trình bày những nội dung chính sau: File and directory management, linking files, file and directory permissions, sudoers. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị Linux: Network File System - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux này trình bày kiến thức về Network File System. Nội dung chính trong chương này gồm có: How It Works, NFS client configuration, autofs, common NFS mount options, starting and stopping NFS, NFS server configuration, securing NFS, NFS and portmap, using NFS over TCP.


Bài giảng Quản trị Linux: Tổng quan - Đặng Thanh Bình

Nội dung chính chương này gồm có: Linux là gì? Lịch sử phát triển Linux, những đặc điểm chính, ưu điểm và khuyết điểm, kiến trúc hệ thống linux, các bản phân phối linux, một số phần mềm nguồn mở, cài đặt linux.


Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin gồm có những nội dung chính sau: Kiến trúc hệ thống tập tin, FHS, hệ thống tập tin nhật ký, Không gian hoán chuyển, quản trị tập tin cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị Linux: I/O redirection - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux: I/O redirection gồm có những nội dung chính sau: Simple redirections, advanced redirection features, filters, summary. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị Linux: Dynamic host configuration protocol - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux trình bày những kiến thức cơ bản về dynamic host configuration protocol. Nội dung chính trong chương này gồm có: Why use DHCP? Configuring a DHCP server, configuring a DHCP client. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị Linux: DNS server (BIND) - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về DNS server (BIND). Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Tổng quan về DNS và DNS Server. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị Linux: Service and boot loader management - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux: Service and boot loader management. nội dung chính trong chương này gồm có: Boot sequence, runlevels, bootloader configurationm, what is the “init system”? System V, upstart, systemd. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị Linux: Package management, Ubuntu - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux cung cấp kiến thức cơ bản về package management và Ubuntu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Introduction, dpkg, apt-get, aptitude, automatic updates, repository config. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị Linux: Webserver trên Linux - Đặng Thanh Bình

Bài giảng Quản trị Linux này cung cấp kiến thức về Webserver trên Linux. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Dịch vụ web server, apache HTTPD, các bước cài đặt, demo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng, triển khai và quản lý mô hình mạng

Luận văn được thực hiện trên môi trường giả lập (máy ảo) Vmware. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin tham khảo khi viết báo cáo đồ án tốt nghiệp viết đề tài tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Khai thác mạng thông tin máy tính - Phạm Quang Quyền

Bài giảng Khai thác mạng thông tin máy tính do GV. Phạm Quang Quyền biên soạn trình bày về các nội dung: khái niệm cơ bản về mạng thông tin máy tính, tìm tin trực tuyến, Internet và khai thác thông tin trên mạng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị mạng (2016)

Bài giảng "Quản trị mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu quản trị mạng, môi trường Windows server 2008, thiết lập cấu hình các dịch vụ mạng, thiết lập cấu hình các ứng dụng mạng, một số công cụ quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Chương 2: Chuẩn Ethernet

Bài giảng Chương 2: Chuẩn Ethernet trình bày về kiến trúc, nguyên tắc hoạt động, khung Ethernet, mạng Ethernet, thiết bị liên mạng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.


Lecture Basic network management: Chapter 5 - Trung tâm Athena

Chapter 5 - LAN architecture. After studying this chapter you will be able to: Identify the seven protocol layers of the Open System Interconnection (OSI) Reference Model, discuss the functional attributes of each layer of the Open Systems Interconnection Reference Model, understanding Putting Data on the Cable and Access Methods.


Lecture Basic network management: Chapter 0 - Trung tâm Athena

Lecture Basic network management presents the following content: Hardware components, software and operating system, ethernet network overview, internet protocol address, LAN terminology and components, LAN architecture, Microsoft visio, service TCP/IP, LAN networking devices, building a local area network, monitoring network, firewall concepts, virus concepts, wan overview, building a wide area network, wireless concepts.


Lecture Basic network management: Chapter 1 - Trung tâm Athena

Lecture Basic network management: Chapter 1 - Hardware component. After studying this chapter you will be able to understand: Hardware components, How is hardware categorized? New technology trends, What is biometric technology?


Lecture Basic network management: Chapter 2 - Trung tâm Athena

Chapter 2 - Software & operating system. After studying this chapter you will be able to understand: What is the software? How is software categorized? What is an operating system? What does an operating system do?


Lecture Basic network management: Chapter 16 - Trung tâm Athena

Lecture Basic network management: Chapter 16 - Wireless LAN. Chương này cung cấp các khái niệm về wireless; các mode sử dụng trong hệ thống mạng Wireless LAN; thế nào là ad-hoc mode? Infrastructure mode?; Các tiêu chuẩn IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g.


Lecture Basic network management: Chapter 3 - Trung tâm Athena

Lecture Basic network management: Chapter 3 - Network computer. After studying this chapter you will be able to understand: What is a Network? Why we use a Network? Advantages of LAN Types of Network.


Lecture Basic network management: Chapter 9 - Trung tâm Athena

Chapter 9 - LAN networking devices. Chương này giải thích sâu hơn về các thiết bị. Sau khi học xong chương này bạn sẽ hiểu được tại sao gọi Hub là thiết bị layer 1,Switch là thiết bị layer 2,router là thiết bị layer 3; giải thích quá trình hoạt động của switch, quá trình học bảng Mac address table của Switch; giải thích quá trình hoạt động của router, giải thích quá trình học bảng routing table.


Lecture Basic network management: Chapter 8 - Trung tâm Athena

Chapter 8 - Hands on lab Building a Local Area Network. Trong chương này học viên sẽ triển khai lắp đặt mạng LAN theo mô hình đã được thiết kế; triển khai cách bấm dây thẳng nối PC với Hub/Switch; triển khai cách bấm dây chéo nối Hub/Switch với Hub/Switch, PC với PC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Basic network management: Chapter 4 - Trung tâm Athena

Lecture Basic network management - Chapter 4: LAN terminology and components. After studying this chapter you will be able to understand: LAN Terminology, LAN transmission media, LAN technology and topology, LAN networking devices.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu