Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quản trị kinh doanh (8.987)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng và phát triển thương hiệu của trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Vận dụng lý thuyết về thương hiệu giáo dục đại học, cao đẳng để phân tích thực trạng, đánh giá hiệu quả cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thu hút công nhân hầm lò tại mỏ than của VINACOMIN

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng về thu hút lao động mới và giữ chân công nhân hầm lò đang làm việc tại Vinacomin, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm thu hút và "giữ chân" công nhân hầm lò.  Nhiệm  vụ nghiên  cứu: Hệ thống  hóa  các  vấn đề lý  luận cơ bản  về quản  trị nguồn nhân lực, động lực làm việc và lãnh đạo quản lý, lý thuyết về thu hút và giữ chân lao động, hậu quả của tình trạng lao động bỏ việc hàng loạt. Thống kê số liệu, phân tích, tìm ra nguyên nhân gián tiếp và trực tiếp dẫn đến công nhân hầm lò nghỉ thôi việc. Đưa ra giải pháp giúp Doanh nghiệp thu hút và giữ chân lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt trầm trọng về lao động làm việc trong hầm mỏ.Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vấn đề nhượng quyền Thương mại tại Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về hoạt động nhượng quyền thương mại, phân tích thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam trong thời gian qua; Đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lixil Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu là: Phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường động lực lao động cho nhân sự tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp & Nông thôn chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  cho Ngân  hàng  nông  nghiệp  và  phát  triển  nông  thôn  tỉnh  Hải Dương – Chi  nhánh huyện Thanh Miện. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Hồng Hà

Trên cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Hồng Hà, đề xuất các giải pháp chủ yếu hoàn thiện tạo động lực lao động ở công ty trong thời gian tới. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần COMA18

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khung lý thuyết chung về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong tạo động lực tại công ty Cổ phần Coma18; Đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực về tạo động lực lao động tại công ty Cổ phần Coma18. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Đề tài đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An trên cơ sở đánh giá về quá trình này tại công ty. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Ấn Độ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Ấn Độ và các yếu tố tác động, từ đó đề xuất một số giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Ấn Độ. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan

Trên cơ sở một số vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực tại Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Luận văn đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan trong thời gian tới. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại Yên Khánh Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu, phân tích thực trạng nâng cao chất lượng CB,CC cấp xã của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nêu ra được các mặt tích cực và hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác nâng cao chất lượng CB,CC cấp xã của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường động lực lao động cho người lao động, để mang lại hiệu quả làm việc cao cho Công ty; Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong tạo động lực lao động tại doanh nghiệp mà tác giả đang nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp để tăng cường động lực làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho Cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu rau quả

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc của cán bộ nghiên cứu, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường động lực lao động cho cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu Rau quả. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Số hóa Pixel VN

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần số hóa Pixel Việt Nam. Để thực hiện được mục đích nghiên cứu nêu trên, các nhiệm cụ nghiên cứu được thực hiện bao gồm: Một là, hệ thống cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần số hóa Pixel Việt Nam từ đó tìm ra những vấn đề cần giải quyết tại công ty. Ba là, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần số hóa Pixel Việt Nam. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart tại Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về năng lực cạnh cạnh tranh của chuỗi cửa hàng bán lẻ nói chung, chuỗi cửa hàng tiện lợi nói riêng để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart + trên thị trường bán lẻ Hà Nội. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Ứng dụng mô hình UTAUT trong nghiên trong nghiên cứu mức độ chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Mục tiêu của bài viết này là nhằm ứng dụng mô hình UTAUT để tìm ra các yếu tố tác động đến mức độ chấp nhận sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng trên thành phố Biên Hòa.


Ứng dụng Business Strategy Game (BSG) trong giảng dạy các học phần về quản trị kinh doanh tại khoa kinh tế - trường Đại học Quảng Nam

Việc sử dụng các phần mềm mô phỏng trong giảng dạy thực hành về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế ở các trường đại học trong nước và trên thế giới hiện nay khá phổ biến. Một số phần mềm đang được sử dụng như: BSG, Competitive or Non – competitive, Interactive or Nointeractive, Functional or Total enterprise,.. Trong các phần mềm mô phỏng đó, BSG - Business Strategy Game là phần mềm phổ biến nhất, được trên 600 trường đại học tại Hoa Kỳ, Anh, và trên 56 nước sử dụng với khoảng 500.000 sinh viên mỗi năm.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kĩ thuật Ngân hàng

Báo cáo đề cập đến một số nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hiện nay đang được sử dụng trong giao dịch ngoại thương tại Việt Nam. Cụ thể là các phương pháp giao dịch, các chứng từ liên quan đến giao dịch ngoại thương. Qua đó, giúp ta có thể hình dung và nắm bắt được những điều cơ bản phải làm trước khi tiến hành một giao dịch kinh doanh. Thông qua phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật tư Ngân hàng rút ra những nhận xét đánh giá, từ đó đưa ra những giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật tư Ngân hàng nói riêng và các công ty xuất nhập khẩu nói chung.


Thực trạng hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp cơ khí FDI và bài học cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa

Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp cơ khí FDI trong giai đoạn 2011-2014 qua đó thấy được mục tiêu đào tạo, các khoá đào tạo, chi phí đào tạo, các kết quả đạt được của công tác đào tạo của loại hình doanh nghiệp này. Từ đó, một số bài học được rút ra, làm cơ sở cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa nâng cao dần năng lực cạnh tranh của mình để hội nhập tốt hơn với khu vực và thế giới.


Kinh nghiệm hợp tác logistics giữa các nước trong cộng đồng Châu Âu (EU) đối với các nước Đông Nam Á (ASEAN) trong bối cảnh hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Nghiên cứu này tập trung vào phân tích hợp tác logistics giữa các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EU), từ đó so sánh và đưa ra các khuyến nghị đối với hợp tác.logistic giữa các nước Đông Nam Á (ASEAN), trong bối cảnh thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Đây được xem là kinh nghiệm trong các chương trình hợp tác ở tầm vĩ mô giữa các nước thành viên cũng như hoạt động hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của các công ty logistics. Bài viết sẽ có những phân tích về hoạt động logistics trước và sau năm 2015, bước ngoặt trong việc thiết lập AEC.


Cơ hội và thách thức đối với ngành kế toán - kiểm toán khi Việt Nam tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và Cộng đồng kinh tế Asean

Bài viết này tập trung phân tích những tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Đồng thời, bài viết nhấn mạnh các cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia TPP và AEC. Nhóm tác giả tổng kết sự chuẩn bị của Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp cho các bên có liên quan như Bộ Tài chính...


Các động của tài sản trí tuệ địa phương đến sự hài lòng của du khách tại Việt Nam

Nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của tài sản trí tuệ địa phương đến sự hài lòng của du khách tại các điểm đến du lịch ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra trong 3 nhóm gồm 15 nhân tố (biến) tác động đến sự hài lòng của du khách (quốc tế và nội địa) tại Việt Nam: Tài sản trí tuệ địa phương, cơ sở vật chất và sự đáp ứng, giá cả hàng hóa dịch vụ, vai trò của nhóm nhân tố tài sản trí tuệ địa phương được thể hiện rõ nét nhất.


Tác động lan tỏa từ thị trường chứng khoán Trung Quốc đến thị trường chứng khoán các quốc gia Đông Nam Á

Bài nghiên cứu xem xét tác động lan tỏa của thị trường chứng khoán Trung Quốc đối với thị trường chứng khoán của 6 nước trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam trong giai đoạn từ 2005-2015... Thông qua sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy, hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai cho dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày, kết quả cho thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc có tác động lan tỏa đến các thị trường 6 nước ASEAN, và tác động lan tỏa có độ trễ từ 2 đến 3 ngày.


Chu kỳ mặt trăng và biến động tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại Việt Nam - tiếp cận bằng mô hình IGARCH

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của chỉ số VN-Index để kiểm tra ảnh hưởng của chu kỳ mặt trăng (giai đoạn trăng tròn và trăng non) đến tỷ suất lợi nhuận chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Sử dụng mô hình IGARCH (GARCH tích hợp), nghiên cứu kiểm tra mối liên hệ giữa lý thuyết thị trường hiệu quả, hiệu ứng liên quan đến lịch và tâm trạng của nhà đầu tư là kết quả ảnh hưởng bởi chu kỳ mặt trăng.


Lợi ích và chi phí tiềm năng khi Việt Nam gia nhập hiệp định mua sắm công WTO (GPA)

Nội dung bài viết đề cập ở Việt Nam, mua sắm công hay còn gọi là mua sắm chính phủ chiếm một tỷ.trọng lớn trong GDP (từ 7% năm 2007 tăng lên đến 22% năm 2010 - theo một tài liệu của MUTRAP (2010) con số này có thể lên tới 36%) nhưng đã trở thành một trong những khoản chi tiêu kém hiệu quả nhất trong nền kinh tế gắn liền với thất thoát và tham nhũng, từ đó dẫn tới nợ công cao và lạm phát cao...


Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Bài viết này phân tích tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản tại Việt Nam từ cách tiếp cận của Lý thuyết Các bên hữu quan (Stakeholder theory). Từ đó, các tác giả đề xuất các giải pháp cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.


Phát triển các dự án BOT cho ngành điện tại Việt Nam: Tồn tại và nguyên nhân

Nội dung bài viết trình bày để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì việc đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng ngành điện luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên để xây dựng các nhà máy điện đòi hỏi vốn rất lớn, thời gian thu hồi vốn dài. Một trong các hình thức đầu tư được nhà nước ưu tiên phát triển là BOT.


Công ty mua lại có mục đích đặc biệt - kinh nghiệm cho Việt Nam

Bài viết giới thiệu về công ty mua lại có mục đích đặc biệt (Special Purpose Acquisition Company – SPAC), một công cụ đầu tư giúp các công ty chưa niêm yết thực hiện quá trình niêm yết trên thị trường chứng khoán thông qua sáp nhập ngược. Khái niệm, cách thức hoạt động, lợi ích đối với nhà đầu tư và công ty mục tiêu, các giai đoạn hình thành và hoạt động cũng như những thách thức khi sáp nhập với 1 SPAC sẽ được lần lượt giới thiệu.


Thực tiễn sử dụng hợp đồng cà phê Châu Âu và lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết phân tích một số nội dung của Hợp đồng cà phê Châu Âu (European Contract for Coffee - ECC) năm 2002 cũng như thực tiễn sử dụng ECC tại Việt Nam (thông qua thu thập, nghiên cứu và phân tích 13 hợp đồng xuất khẩu cà phê theo ECC), từ đó đưa ra một số lưu ý cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc soạn thảo và thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản lý thanh khoản tại Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam

Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về quản lý thanh khoản tại TCTD. Tiếp cận các số liệu, dữ liệu nghiên cứu đề tài và phân tích thực trạng quản lý thanh khoản của Công ty Tài chính TKV, từ đó đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý thanh khoản của Công ty giai đoạn 2010 - 2013. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu