Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quản lý nhà nước (15.898)

Một số tiêu chí đánh giá hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam

Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng ba tiêu chí đo lường là: Mức độ thuận lợi thương mại quốc tế (Ease of Trading Cross Border), năng lực logistics (LPI), và thời gian thông quan (TRS) tại khu vực ASEAN, bài viết phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan tại Việt Nam trong mối tương quan so sánh với các quốc gia trong khu vực.


Quyết định số 353/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 353/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang do UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở Việt Nam

Luận án "Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo tin lành ở Việt Nam" có mục đích nghiên cứu là xây dựng cơ sở lý luận và làm rõ thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam trong giai đoạn kế tiếp.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng

Đề tài "Quản lý phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng" được tiến hành dựa trên trên các luận cứ khoa học và thực tiễn, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNN đối với vấn đề phát triển bền vững các khu công nghiệp tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ Quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Mục đích nghiên cứu đề tài luận án nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định, xây dựng, đổi mới các chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp may phục vụ quân đội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.


Luận án Tiến sĩ: Quản lý nhà nước về kinh tế biển của tỉnh Thanh Hoá

  • 4/5 (1)

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của nội dung quản lý nhà nước về kinh tế biển trên địa bàn tỉnh, làm rõ tiềm năng và thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về kinh tế biển của tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới.


Ebook Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường: Phần 2

Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Mời các bạn cùng tìm hiểu luật này qua phần 2 cuốn sách.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Quản lý nhà nước về kinh tế biển của tỉnh Thanh Hoá

  • 4/5 (1)

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của nội dung quản lý nhà nước về kinh tế biển trên địa bàn tỉnh, làm rõ tiềm năng và thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế biển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về kinh tế biển của tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới.


Ebook Tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường: Phần 1

Để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm quyền con người được sống trong môi trường trong lành, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu;... Mời các bạn cùng hiểu những vấn đề cần biết về Luật bảo vệ môi trường qua phần 1 cuốn sách.


Luận văn Thạc sĩ : Quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ được thực hiện nhằm tìm hiểu về cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị, nêu lên thực trạng quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở Việt Nam để đưa ra phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nhà ở khu đô thị ở việt nam trong thời gian tới.


Hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng trở thành một chính sách quan trọng góp phần ngăn ngừa, khắc phục hậu quả của thất nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về BHTN vẫn chưa cao. Bài viết bàn về những vấn đề bất cập liên quan đến hiệu quả QLNN về BHTN ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.


Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động khuyến mại

Trong điều kiện thực tiễn hiện nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng và nhu cầu kinh doanh của thương nhân ngày càng cao, hoạt động khuyến mại đã được thương nhân phát huy một cách tối đa một mặt mang lại những lợi ích nhất định, nhưng mặt khác cũng tác động tiêu cực không nhỏ đến tình hình xã hội. Trước thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại còn nhiều bất cập và cần phải xem xét lại ở nhiều khía cạnh, vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải thực hiện một số giải pháp hữu ích nhằm tăng cưng hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại.


Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Nghị định 100/2018/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Thông tư số 47/2018/TT-BCT

Thông tư này quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Thông tư này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác do Bộ Công Thương quản lý.


Nghị định số 154/2018/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.


Nghị định số 155/2018/NĐ-CP

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018 có nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.


Đề cương ôn tập: Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Tài liệu tổng hợp câu hỏi và đáp án môn Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường giúp các bạn ôn tập và nắm vững kiến thức về quản lý tài nguyên môi trường.


Giáo trình Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường. Mời các bạn tham khảo chi tiết nhé.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 với mục đích giúp các bạn hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động quản lý nhà nước, nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định quản lý nhà nước, phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý nhà nước


Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 5838/QĐ-BYT

Quyết định số 5838/QĐ-BYT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2017


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật: Quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh hiện nay

Khóa luận được chia làm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề chung về quảng cáo và quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. Chương 2 - Thực trạng quản lý Nhà nước về quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh từ năm 2008 đến 2011. Chương 3 - Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Mời các bạn tham khảo!


Báo cáo: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Mục đích của đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận của việc quản lý và sử dụng đất theo hiến pháp và pháp luật đất đai. Tìm hiểu công tác quản lý nhà nước về đất đai của phường Lê Hồng Phong – Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi. Tìm hiểu nguyên nhân gây áp lực đến công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất của phường Lê Hồng Phong trong thời gian tới.


Một số vấn đề về quản lý nhà nước trong đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên

Vốn và công nghệ là chìa khoá, là điều kiện hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở mọi quốc gia và là xu thế của thời đại. Đầu tư nước ngoài là một giải pháp hữu hiệu, là một lợi thế mà các nước đi sau có thể tận dụng để phát triển thay vì phải mất hàng trăm năm tích luỹ ban đầu. Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Để vượt qua tình trạng đó, phải mở cửa nền kinh tế, khai thác triệt để nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bài viết này đề cập đến vấn đề vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - thực trạng quản lý nhà nước và các giải pháp.


Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bài viết Quản lý nhà nước về đình công tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trình bày thực trạng đình công tại các khu công nghiệp hiện nay, đặc biệt là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; lý giải nguyên nhân và một số hạn chế trong việc quản lý nhà nước về đình công. Qua đó, tác giả bài viết đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trình bày trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Bình đã có những chuyển biến mới về nhận thức, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Sự đa dạng nội dung, phong phú hình thức của các phong trào thi đua đã có những tác động tích cực thu hút lực lượng đông đảo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia hưởng ứng và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hôi,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 5 – ĐH Thương mại

Chương 5 - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế phân cấp, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế tập trung, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo cơ chế song hành.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 7 – ĐH Thương mại

Chương 7 - Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở Việt Nam. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Quản lý nhà nước về tài nguyên đất, quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quản lý nhà nước về môi trường không khí, quản lý nhà nước về môi trường ánh sáng, quản lý nhà nước về môi trường âm thanh, quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển.


Công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2015

Bài viết gồm 2 nội dung chính: Thứ nhất, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2014 (Về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Về công tác phát triển sự nghiệp); Thứ hai, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết bài viết.


Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: Chương 3 – ĐH Thương mại

Chương 3 - Nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên, nguyên tắc của quản lý nhà nước về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu