Tìm kiếm tài liệu miễn phí

nghiên cứu khoa học (8.259)

Thực trạng và giải pháp đảm bảo chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu mới tại trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương hiện nay

Bài viết đề cập thực trạng và giải pháp đảm bảo chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Kĩ thuật Y tế Hải Dương trong bối cảnh hiện nay. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 1: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những một số khái niệm, phương pháp nghiên cứu khoa học, nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Mẫu phiếu đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu dưới đây nêu rõ thông tin, tính cấp thiết, mục tiêu, kinh phí và dự kiến hiệu quả đầu tư theo chuẩn nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Công tác Thông tin - Thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Để nâng cao hiệu quả công tác TTTV ở HVCN BCVT, ngoài việc củng cố mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống TTTV, Trung tâm TTTV Học viện đã xây dựng và tiến hành triển khai một số nhóm giải pháp cụ thể. Giải pháp về phát triển nguồn tin của Học viên, chủ yếu tập trung vào phát triển nguồn tài liệu số, trong đó tập trung vào xây dựng và phát triển nguồn tài liệu nội sinh của Học viện. Giải pháp về áp dụng CNTT trong toàn bộ hệ thống TTTV của Học viện, Trung tâm đề xuất cho xây dựng và thực hiện Dự án xây dựng thư viện số của Học viện. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tổng hợp các đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục

Tổng hợp các đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục bao gồm nhiều đề tài được nghiên cứu với mục tiêu thực trạng để tìm ra một số biện pháp giáo dục về đổi mới hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cũng như giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên… Mời các bạn cùng tham khảo!


Tổng quan hoạt động nghiên cứu khoa học về Nam Bộ giai đoạn 2006-2008 của Trường ĐH KHXH&NV - Đại học Quốc gia TP.HCM

Bài viết cho một cái nhìn tổng quan về hoạt động NCKH của Trường ĐH KHXH& NV – Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2006-2008, đặc biệt là những vấn đề về Nam Bộ. Giai đoạn này, Trường ĐH KHXH&NV có các hoạt động khoa học phù hợp với chiến lược trung hạn của Đại học Quốc gia TPHCM giai đoạn 2005-2010; có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị về lý luận lẫn thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, đặc biệt là khu vực Nam Bộ. Các hoạt động NCKH của Trường đều gắn với đào tạo, đồng thời cũng gắn kết với các viện/trung tâm nghiên cứu, các trường đại học khác; đóng góp vào việc phát triển các nguồn lực của Trường, của khu vực phía Nam và cả nước.


Yếu kém của nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp

Từ mấy năm gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta thường nói nhiều đến khủng hoảng về giáo dục và tụt hậu về khoa học của nước ta. Bài viết báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ trên 600 tên luận văn thạc sĩ giáo dục được bảo vệ trong nước, để phác họa những nguyên nhân của sự yếu kém trong nghiên cứu khoa học giáo dục Việt Nam và đề ra một số giải pháp căn cơ. Đây là tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn sẽ tiến hành trong một tương lai gần. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội để tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện

Bài viết đề cập đến một số khái niệm công cụ như quy trình, quy trình ứng dụng phần mềm xã hội (PMXH) trong việc tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện. Phân tích nội dung các bước cơ bản của Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức các dịch vụ thông tin, thư viện nhằm kết nối cộng đồng người dùng tin để phát triển và phục vụ thông tin/tài liệu hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và tự học suốt đời cho mỗi cá nhân người dùng tin.


Một vài suy nghĩ về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa thư viện thông tin

Nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nâng cao năng lực sáng tạo, nâng cao khả năng tư duy logic. Tăng cường nghiên cứu khoa học trong sinh viên còn giúp biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo - mục tiêu mà giáo dục đại học đang và cần hướng tới.


Tự chủ về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học

Bài viết Tự chủ về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học trình bày phân tích sự cần thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc tự chủ đại học và tự chủ về nghiên cứu khoa học trong các trường đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Tân Trào

Nghiên cứu khoa học được xác định là một trong những của Trường Đại học Tân Trào, chính vì lẽ đó, trong nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.


Giải pháp chính sách xây dựng tổ chức mạnh trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ

Bài viết này trình bày khái quát về tổ chức mạnh trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, đề xuất các giải pháp chính sách xây dựng tổ chức mạnh trên cơ sở đánh giá thực trạng nhận thức và các thuộc tính của tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ dựa vào quan điểm, sự phản hồi của các nhà khoa học và tổ chức KH&CN Việt Nam.


Nâng cao chất lượng nghiên cứu góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành đại học nghiên cứu

Bài viết này đi phân tích thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của Đại học Thái Nguyên trong thời gian qua, chỉ ra hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới.


Thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam

Để xem xét khả năng đáp ứng vai trò của nghiên cứu cơ bản trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới để hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức cho mỗi quốc gia, bài viết này phân tích vai trò của các trường đại học trong thúc đẩy nghiên cứu cơ bản tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tâm linh là một đối tượng nghiên cứu của khoa học và Triết học

Bài viết Tâm linh là một đối tượng nghiên cứu của khoa học và Triết học: Đưa ra quan niệm và ý nghĩa về duy vật tâm linh, như một giả thuyết nghiên cứu các hiện tượng tâm linh hiện nay, nghĩa là xét vấn đề theo hệ thống quan niệm chung,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Sự chuyển dịch mô thức nghiên cứu khoa học xã hội về tôn giáo

Bài viết Sự chuyển dịch mô thức nghiên cứu khoa học xã hội về tôn giáo trình bày đề xuất nghiên cứu khoa học xã hội về tôn giáo nên các bỏ mục tiêu thực chứng mà bằng cách này hay cách khác sẽ giản lược tính phức tạp của tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Luật và một số định hướng phát triển

Nhằm thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ những mục tiêu, sứ mệnh của mình, cũng như nhiệm vụ mà Nhà nước và Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho, Khoa Luật đã thực hiện đa dạng nhiều hình thức hoạt động NCKH do đội ngũ cán bộ giảng dạy thực hiện với những thành tựu cơ bản. Bài viết đưa ra một số định hướng phát triển trong giai đoạn nâng cấp Khoa Luật thành Trường Đại học Luật thành viên ĐHQGHN.


Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Bài viết mô tả tình hình nghiên cứu khoa học và giảng dạy ngoại ngữ trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu tiến hành điều tra bằng bảng hỏi với 488 giảng viên ngoại ngữ của 201 trường đại học và cao đẳng chuyên ngữ và không chuyên ngữ, cùng một loạt cuộc phỏng vấn trực tiếp. Kết quả nghiên cứu đã phác họa một bức tranh tổng thể về đào tạo và nghiên cứu khoa học liên quan tới giáo dục ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.


Bài giảng môn học Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 1 - ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu phương pháp nghiên cứu" cung cấp cho người học các vấn đề tổng quát về nghiên cứu khoa học, tầm quan trọng của môn học, các khái niệm và loại hình nghiên cứu.


Tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học & phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nội dung chính của bài tiểu luận "Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học" gồm có 2 phần chính: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, một số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể.


Tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học & phương pháp luận nghiên cứu khoa học

  • 5/5 (1)

Nội dung chính của bài tiểu luận "Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học" gồm có 2 phần chính: Phương pháp nghiên cứu khoa học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học, một số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể.


Nghiên cứu khoa học: Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM

Nghiên cứu khoa học "Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại TP. HCM" với mục tiêu chính là Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kiến trúc, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng cho nhà ở đối với người thu nhập thấp.


Bài giảng Nghiên cứu khoa học - Bài 2: Các loại nghiên cứu

Nội dung bài giảng của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Rạng trình bày về quá trình thiết kế nghiên cứu, dạng nghiên cứu, sự liên hệ giữa các biến, nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu cắt ngang, so sánh các loại nghiên cứu và nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên.


Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 - Định hướng hoạt động năm 2016

Nội dung của báo cáo trình bày cơ cấu tổ chức và nhân lực, thuận lợi, khó khăn, một số hoạt động nổi bật năm 2015, hoạt động đảng, công đoàn, hoạt động đào tạo tiền lâm sàng, các nghiên cứu khoa học, đoàn thanh niên năm 2015, định hướng năm 2016 của Bệnh viện Bạch Mai.


Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần phương pháp NCKH

Ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập thực hành kèm theo đáp án chi tiết nhằm giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn.


Đề tài NCKH: Nhận thức về rác và nước thải sinh hoạt của người dân Phường Long Thạnh, Long Châu, Long Hưng Thị Xã Tân Châu

Mục đích chính của đề tài là nhằm làm sáng tỏ mối liên hệ giữa trình độ học vấn, sự quan tâm đến bảo vệ môi trường và ý thức trách nhiệm của người dân trên địa bàn ba phường nội ô xung quanh Thị Xã Tân Châu đối với việc giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục và nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn Thị Xã.


Đề cương ôn tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo Đề cương ôn tập môn Phương pháp nghiên cứu khoa học dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những kiến thức, câu hỏi bài tập về tri thức kinh nghiệm vs tri thức khoa học, cấu trúc đề cương nghiên cứu KH,...


Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

Ebook “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” do Vũ Cao Đàm biên soạn không chỉ cho các bạn đang theo học đại học và sau đại học, mà cũng có giá trị tham khảo cho các bạn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo!


Báo cáo nghiên cứu khoa học: Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến hàm lượng phenolic trong đậu đen

Nhằm tạo điều kiện phát triển các sản phẩm có lợi từ nguồn nguyên liệu này mong muốn tăng thu nhập cho người nông dân. Đồng thời tìm ra biện pháp làm tăng hàm lượng phenolic trong đậu có lợi cho sức khỏe con người chúng tôi thực hiện đề tài “Ảnh hưởng sóng siêu âm đến hàm lượng phenolic trong đậu đen”.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động NCKH của giảng viên đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
  • 08/08/2010
  • 55.993
  • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

BHXH tự nguyện
  • 01/10/2009
  • 66.036
  • 169
Anh văn TOEFL Structure-039
  • 06/07/2011
  • 47.891
  • 469

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu