Tìm kiếm tài liệu miễn phí

luận văn thạc sĩ (5.238)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Bài toán tìm kiếm motif và phương pháp tối ưu đàn kiến

Cấu trúc nội dung của luận văn bao gồm 4 chương như sau: Chương 1) Trình bày sơ lược các khái niệm về tin sinh học, bài toán tối ưu tổ hợp và phát biểu bài toán (ℓ,d) motif. Chương 2) Giới thiệu thuật toán Ant colony optimization (ACO) và một vài thuật toán cập nhật mùi khác nhau trong ACO. 2 Chương 3) Đề xuất thuật toán, đó là thuật toán Ant colony optimization (ACO) để giải quyết bài toán (ℓ,d) motif. Chương 4) Đưa ra kết quả thực nghiệm của luận văn, so sánh kết quả của thuật toán ACO với các thuật toán PairMotif+ và thuật toán MEME.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Khảo sát và chế tạo màng mỏng nano ZnO bằng phương pháp sol - gel định hướng ứng dụng trong bộ nhớ sắt điện

Ở nghiên cứu này, phương pháp dung dịch được lựa chọn để chế tạo màng mỏng. Đây là một phương pháp đơn giản, dễ dàng thao tác, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện nghiên cứu ở Việt Nam. Các màng mỏng ZnO sau khi chế tạo sẽ được khảo sát cấu trúc tinh thể, hình thái học bề mặt, tính chất điện, độ truyền qua, bởi các thiết bị của Phòng thí nghiệm micro-nano, trường Đại học Công nghệ và trường Đại học Khoa học Tự nhiên.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng

Nội dung luận văn "Nghiên cứu mô hình phân lớp câu hỏi và ứng dụng" được trình bày với kết cấu gồm 4 chương: Giới thiệu phân lớp câu hỏi trình bày định nghĩa, các phương pháp tiếp cận bài toán phân lớp câu hỏi; đề xuất cải tiến mô hình phân lớp và ứng dụng vào hệ thống hỏi đáp thắc mắc tại trung tâm đào tạo E-Learning.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Ứng dụng phương pháp phân cụm mờ cho bài toán phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp

Mục tiêu của đề tài là ứng dụng thuật toán phân cụm mờ trong phân tích thông tin rủi ro quản lý thuế doanh nghiệp. Một cơ sở dữ liệu mẫu về thông tin tờ khai thuế, báo cáo tài chính doanh nghiệp, mức độ rủi ro của 644 doanh nghiệp được sử dụng để làm đầu vào cho hệ thống phân tích rủi ro sử dụng phương pháp phân cụm mờ. Hệ thống phân tích sẽ được triển khai xây dựng và thử nghiệm kiểm chứng.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Một giải pháp phòng ngừa xâm nhập trên mạng xã hội trực tuyến

Bố cục chính của luận văn gồm bốn chương như sau: Chương 1 - Giới thiệu về mạng xã hội. Chương 2 - Các nguy cơ mất an toàn trên mạng xã hội. Chương 3 - Giải pháp phòng ngừa xâm nhập lấy thông tin trên mạng xã hội đối với mỗi các nhân trong tổ chức, Chương này trình bày những kết quả chính của luận văn. Chương 4 - Thực nghiệm, Chương này trình bày kết quả.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm

  • 5/5 (1)

Nghiên cứu này sẽ xem xét một khái niệm phổ biến cho thành công các hệ thống thông tin thông qua việc xem xét các tiêu chí và các đo lường trong các tài liệu liên quan. Các đo lường này được kết hợp với nhau để nghiên cứu khả năng của hệ thống thông tin. Nghiên cứu tập trung hệ thống thông tin dựa trên web. Một thí nghiệm thực nghiệm được trình bày để đánh giá trang web, như là hệ thống thông tin dựa trên web.


Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây

Luận văn tập trung nghiên cứu về điện toán đám mây, các vấn đề lưu trữ dữ liệu, an toàn dữ liệu trên điện toán đám mây; chỉ ra, phân tích những mặt ưu nhược điểm của các giải pháp đã được đưa vào sử dụng trong việc bảo vệ dữ liệu đám mây để làm rõ tính cấp thiết của đề tài. Đồng thời trình bày các phương pháp dự phòng nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Sau đó, trình bày tổng hợp, phân tích kiến thức xoay quanh cơ chế RAID. RAID đối với bài toán an toàn dữ liệu cho hệ thống máy.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Theo dõi đối tượng dựa trên giải thuật di truyền và tối ưu hoá bầy đàn

Luận văn này nhằm mục đích nghiên cứu, xây dựng giải thuật theo dõi tự động các đối tượng có trong video. Giải thuật theo dõi cần có độ chính xác tốt, đồng thời chi phí tính toán thấp phục vụ các ứng dụng thời gian thực. Do đó, luận văn tập trung đi sâu vào việc khảo sát các đặc trưng của video, đặc trưng ảnh, đặc trưng của đối tượng chuyển động, đặc trưng nền, v.v. từ đó áp dụng các thuật toán phù hợp.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Các kế hoạch quản lý hàng đợi động blue cho truyền thông đa phương tiện

Mục tiêu chính của Luận văn là tập trung nghiên cứu và đánh giá hiệu suất của thuật toán quản lý hàng đợi blue - một chiến lược điển hình của thuật toán quản lý hàng đợi tích cực dựa vào tải nạp. Sau đó so sánh chiến lược này với các chiến lược quản lý hàng đợi khác như RED, A-RED, ARIO từ đó có những đánh giá, đưa ra các kết quả so sánh hiệu năng giữa các mô hình dựa trên các kết quả mô phỏng trên NS-2.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE

Nội dung luận văn được trình bày 04 chương như sau chương 1: Giới thiệu tổng quan về công nghệ 4G LTE. Chương 2: Cấu trúc mạng 4G LTE và các vấn đề liên quan. Chương 3: Xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE. Chương 4: Kết quả mô phỏng thực nghiệm xây dựng quy hoạch mạng 4G LTE. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài nghiên cứu.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Tóm tắt văn bản sử dụng các kỹ thuật trong deep learning

Bố cục luận văn được chia thành 6 chương tình bày về: Giới thiệu bài toán tóm tắt văn bản. Trình bày khái niệm và các phương pháp tiếp cận cho bài toán; cơ sở lý thuyết, trình bày những khái niệm và mô hình trong học sâu; mô hình đề xuất, trình bày cơ chế attention cùng thuật toán tìm kiếm chùm và áp dụng vào mô hình đề xuất; thực nghiệm và đánh giá, trình bày quá trình thử nghiệm và đưa ra một số đánh giá, nhận xét cùng kết quả đạt được.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Phát triển các kỹ thuật tìm bất biến (invariants) và biến (variants) cho việc sử dụng hoare logic để chứng minh tính đúng đắn của chu trình

Luận văn được tiến hành và đã đạt được một số kết quả như sau: Tìm hiểu về bài toán chứng minh tính đúng đắn của chu trình bằng phương pháp logic Hoare; nghiên cứu các kỹ thuật tìm biến và bất biến cho việc sử dụng logic Hoare để chứng minh tính đúng đắn của chu trình; ứng dụng các kỹ thuật vào việc tìm kiếm biến và bất biến trong một hệ thống các bài toán cơ bản.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các giải pháp cho mạng riêng ảo kiểu site-to-site dùng giao thức MPLS

Trong luận văn này, tác giả sẽ trình bày nghiên cứu của mình về các vấn đề của QoS (trễ, biến thiên trễ, mất gói...) trong môi trường MPLS VPN. Nó sẽ là cơ sở để nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng duy trì một chất lượng dịch vụ ổn định cho các lưu lượng hình, tiếng, dữ liệu...chạy qua môi trường này.


Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu, xây dựng hệ đo cảnh báo ô nhiễm không khí trong tòa nhà

Luận văn này đã xây dựng được 1 hệ thống hoàn thiện mạng cảm biến không dây ở đó mỗi nút mạng được tích hợp cảm biến nhiệt độ và cảm biến đo khí. Hệ thống vẫn có thể hoạt động trong tình huống có sự cố điện (luận văn cho phép tính toán năng lượng tiêu thụ từ đó tính toán thời gian sống của một nút mạng). Dữ liệu từ mạng cảm biến không dây được đưa lên webserver mà ở đó người quản trị có thể giám sát an toàn không khí trong tòa nhà ở bất cứ chỗ nào có thể truy cập internet.


Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Tổng hợp quan điểm trực tuyến của người tiêu dùng theo tính năng của sản phẩm

Luận văn được chia thành các phần như sau: Chương 1. Trong chương này, tôi trình bày tổng quan về khai phá quan điểm và một số khái niệm liên quan. Chương 2. Trình bày khái quát một số pháp được các nhà nghiên cứu trên thế giới nghiên cứu và áp dụng vào việc tổng hợp ý kiến theo tính năng của sản phẩm. Chương 3: Trình bày một cách chi tiết một phương pháp tổng hợp ý kiến theo tính năng của sản phẩm. Chương 4: Kết quả thực nghiệm được trình bày trong chương này, đồng thời tôi cũng đưa ra đánh giá về phương pháp mà tác giả đã đề xuất trong chương 3 Chương 5: Kết luận.


tomtat_lv_DangThiNgocTuyet

Bố cục luận văn được chia thành các chương sau: Chương I) Tổng quan về lỗ hổng bảo mật ứng dụng web, giới thiệu lỗ hổng SQLi và XSS. Chương II) Khảo sát các phần mềm quét lỗ hổng ứng dụng web. Chương III) Xây dựng phần mềm phân tích tự động Website phát hiện và khai thác lỗ hổng SQLi và XSS. Chương IV) Thử nghiệm và đánh giá kết quả.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu và áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu trên bộ dữ liệu sinh viên đại học phục vụ công tác cố vấn học tập

Đề tài luận văn tập trung thực hiện các mục tiêu sau: Hiểu được các kỹ thuật khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức cơ bản. Tập trung vào hai kỹ thuật là khai phá luật kết hợp và cây quyết định. Hiểu các quy chế, quy định, thông tư hướng dẫn về triển khai thực hiện đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, các văn bản liên quan đến việc quy định cố vấn học tập, hệ thống dữ liệu đào tạo chính quy tại trường Kinh tế Quốc dân.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Theo dõi các nguồn dữ liệu nhạy cảm trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android

Nội dung đề tài được trình bày chi tiết như sau: Chương 1 - giới thiệu các khái niệm, tầm quan trọng cũng như các phương pháp và nguyên lý bảo mật riêng tư; chương 2 - Giới thiệu từ tổng quan đến chi tiết các thành phần của TaintDroid cũng như phân tích đánh giá hiệu năng của hệ thống; chương 3 - miêu tả chi tiết việc cải tiến hệ thống TaintDroid, từ giải pháp chi tiết về kiểm soát truy cập taint lịch sử trình duyệt web đến giải pháp tổng thể; chương 4 - Miêu tả chi tiết quá trình thực nghiệm từ môi trường, thiết bị đến việc chạy ứng dụng trên thiết bị thật.


Luận văn Thạc sĩ: Theo dõi đối tượng dựa trên giải thuật di truyền và tối ưu hoá bầy đàn

Luận văn được cấu trúc các phần như sau. Ở chương 2/ một định nghĩa cơ bản được sử dụng trong luận văn, bao gồm: Lý thuyết trích xuất đặc trưng, giải thuật phân cụm fuzzy c-partition và giải thuật di truyền. Chương 3 trình bày cách tiếp cận giải quyết bài toán theo dõi đối tượng của luận văn. Cách tiếp cận này được ứng dụng giải quyết với đối tượng cụ thể là phương tiện giao thông chụp từ ảnh UAV, các kết quả thử nghiệm chỉ ra ở chương 4. Và cuối cùng các kết luận được đưa ra ở chương 5.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ giảng dạy theo mô hình vai mẫu đối với kịch hát dân tộc

Luận văn bao gồm những phần nội dung sau: Chương 1. Tổng quan về quy trình phát triển phần mềm. Chương 2. Các phương pháp tạo mẫu, thiết kế tương tác người máy. Chương 3. Nghiên cứu xây dựng phần mềm. Áp dụng kỹ thuật xây dựng mẫu nhanh dựa trên phân tích lấy người dùng làm trung tâm vào quá trình phát triển, nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video 2D và 3D) vào hỗ trợ giảng dạy, đặc biệt ứng dụng công nghệ 3D.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả định vị và dẫn đường robot di động trong môi trường không biết trước

Mục đích nghiên cứu chính là phát triển một mô hình hệ thống dẫn đường tự động cho robot di động hoạt động trong môi trường không biết trước dựa trên phương pháp lọc Kalman cho bài toán định vị và cấu trúc dẫn đường hành vi sử dụng kết hợp giữa điều khiển mờ và phương pháp tối ưu đa mục tiêu.


Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE

Luận văn được cấu trúc như sau: Chương 2 trình bày về phương pháp phân tích sự ảnh hưởng trong công cụ JCIA đã được thực hiện. Ở Chương 3, luận văn này giới thiệu phương pháp cải tiến bao gồm phương pháp phân tích sự phụ thuộc cho thành phần giao diện trong công nghệ Java Servlet. Tiếp đến, Chương 4 mô tả công cụ hỗ trợ, kết quả thực nghiệm và thảo luận. Cuối cùng, Chương 5 là kết luận của luận văn và các định hướng nghiên cứu trong tương lai.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Đảm bảo chất lượng dịch vụ cho truyền thông đa phương tiện thời gian thực trên internet

Mục đích của luận văn là nghiên cứu một giải pháp quản lý và điều khiển nhằm hạn chế tối đa tắc nghẽn trên mạng Internet. Thay vì sử dụng hàng đợi FIFO truyền thống (Trong bộ mô phỏng NS2 được gọi với cái tên DropTail) luận văn này sẽ nghiên cứu sâu các chiến lược quản lý hàng đợi động mà tiêu biểu là RED (Random Early Detection of Congestion; Random Early Drop), Adaptive-RED, A-RIO (Adaptive – RED with In and Out)


Tóm tắt Luận văn Tiến sĩ: Giải pháp mạng trên chip tái cấu hình dùng cho các hệ thống phức hợp

Trong luận án này, tác giả cũng phát triển phương pháp mô hình hóa, mô phỏng đa lớp sử dụng các ngôn ngữ mô tả phần cứng khác nhau (C++, SystemC, VHDL) để xây dựng nền tảng đánh giá hoạt động truyền thông mạng trên chip. Nền tảng đề xuất cho phép mô phỏng và đánh giá nhanh hiệu năng truyền thông mạng trên chip với các kịch bản đánh giá đa dạng cho cả mạng trên chip và mạng trên chip tái cấu hình.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn bảo mật cho dữ liệu đám mây" được lựa chọn với mong muốn có thể là một tài liệu bổ ích để có thể giúp người phát triển hiểu kỹ hơn về khái niệm, lợi ích và những vấn đề liên quan đến lưu trữ đám mây. Ngoài ra, đề tài cũng sẽ nghiên cứu và xây dựng một giải pháp nhằm nâng cao tính an toàn bảo mật cho dữ liệu lưu trữ đám mây.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Phát triển tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp (data deduplication) cho dữ liệu đính kèm trong hệ thống thư điện tử sử dụng phần mềm hmailserver

Trong luận văn này tác giả đã tiến hành nghiên cứu các phương pháp chống trùng lặp dữ liệu để từ đó ứng dụng trong hệ thống email nhằm mục đích tối giảm sự trùng lặp dữ liệu trong việc gửi/nhận email trong một hệ thống, để từ đó tiết kiệm không gian lưu trữ máy chủ và tăng tốc độ truy xuất dữ liệu cho người dùng. Bố cục của luận văn gồm 3 chương, mời các bạn cùng tìm đọc bản toàn văn của đề tài này.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khoá từ trang web và ứng dụng

Kết cấu của luận văn bao gồm các chương sau: Chương 1/ Giới thiệu về bài toán. Nêu các khái niệm cơ bản về bài toán. Các ứng dụng của bài toán. Những thách thức đặt ra cho bài toán. Chương 2/ Các phương pháp trích rút từ khoá từ trang web. Giới thiệu phương pháp TextRank áp dụng để trích rút từ khoá từ trang web. Chương 3/ “Kết quả thực nghiệm và đánh giá”. Đưa ra những kết quả đã làm, và đánh giá kết quả.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Giải pháp xếp hạng và tính toán song song trên nền tảng Apache Spark

Luận văn "Giải pháp xếp hạng và tính toán song song trên nền tảng Apache Spark " sẽ nghiên cứu các cách tiếp cận cho bài toán xếp hạng sử dụng Apache Spark và các thành phần bên trong nó cho việc phân tích dữ liệu đồng thời trên quy mô lớn có thể mở rộng dễ dàng cũng như khả năng chịu lỗi.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm

Luận văn này sẽ được trình bày trong 6 chương như sau: Chương 1/ Chương này giới thiệu về đề tài, mục tiêu và tổ chức của luận văn. Chương 2/ Đặc tả yêu cầu trong phát triển hệ thống. Chương 3/ Trình bày một số hệ thống quản lý, lưu trữ đang được sử dụng. Chương này trình bày về tổng quan về hệ thống quản lý, lưu trữ Jira, Whizible đang được sử dụng trong các tổ chức để quản lý và lưu trữ tài liệu dự án. Chương 4/ Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm. Chương 5/ Cấu hình và cài đặt. Chương 6/ Kết luận và hướng nghiên cứu tương lai


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Tích hợp nghiệp vụ dựa trên công nghệ ESB middleware

Luận văn "Tích hợp nghiệp vụ dựa trên công nghệ ESB middleware" sẽ hướng đến mục tiêu là nghiên cứu, khảo sát và đánh giá một số giải pháp tích hợp dịch vụ mã mở dựa trên công nghệ ESB Middleware, từ đó ứng dụng trong tích hợp một số dịch vụ nghiệp vụ tại ngân hàng TPBank. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Công Cụ Lấy Màu
  • 28/02/2012
  • 52.100
  • 936

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu