Tìm kiếm tài liệu miễn phí

luận văn kinh tế (7.033)

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - chi nhánh Hà Nội: những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại, nguyên nhân khách quan và chủ quan,... Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Hà Nội.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công. Chương 3: Một số đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về cơ chế quản lý vốn trong các Doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng cơ chế quản lý vốn tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1. Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm Xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác thu Bảo hiểm xã hội. Chương 2: Thực trạng công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư và Môi trường Việt Nam – Công ty cổ phần

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ Doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh. Chương 2: Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động trong điều kiện Việt Nam gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số lý luận cơ bản về xuất khẩu lao động và chính sách thúc đẩy xuất khẩu lao động. Chương 2: Thực trạng chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam thời gian qua. Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy lao động xuất khẩu Việt Nam sang các nước ASEAN trong bối cảnh gia nhập AEC.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp nâng cao sô thu thế từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Việt Nam

Luận văn này nghiên cứu xoay quanh và tập trung vào việc phân tích ba yếu tố quyết định số thu thuế của sử dụng đất phi nông nghiệp là cơ sở thuế, thuế suất và công tác hành thu. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng ở doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Thực trạng truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel). Chương 3: Một số giải pháp phát triển truyền thông marketing dịch vụ giá trị gia tăng tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên của công ty cổ phần khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng đào tạo nhân viên của doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng về đào tạo nhân viên của công ty CP khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc. Chương 3: Đề xuất và kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo nhân viên của công ty CP khử trùng Việt Nam chi nhánh phía Bắc.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng. Chương 2: Thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chương 3: Các kết luận và giải pháp hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại các Công ty may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đông Thành

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng kế toán thuế TNDN do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Đông Thành thực hiện, tìm ra những ưu điểm và những bất cập trong kế toán thuế TNDN tại Công ty.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Mai

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch giai đoạn 2012 - 2015. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh

Mục đích nghiên cứu của luận văn là chủ yếu tập trung đánh giá thực trạng phát triển về cho vay tiêu dùng của VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh thông qua những thông số liên quan đến tín dụng tiêu dùng như: số lượng khách hàng vay tiêu dùng, dư nợ cho vay tiêu dùng, cơ cấu cho vay tiêu dùng, nợ quá hạn… từ năm 2013 – 2015.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý chi ngân sách Nhà nước tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số lý luận cơ bản về quản lý chi NSNN cấp huyện. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi NSNN tại huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN tại huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV Bao Bì 277 Hà Nội

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV Bao Bì 277 Hà Nội. Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV Bao Bì 277 Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản về năng lực canh tranh của doanh nghiệp trong ngành kinh doanh khách sạn. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Hilton Garden Inn Hanoi trong thờı gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Việt Hương

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nhân lực tại doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Việt Hương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Việt Hương.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện quản trị kinh doanh Bất động sản của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận của quản trị trong doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chương 2: Thực trạng quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị kinh doanh bất động sản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán tài sản cố định tại VNPT Hà Nội

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương I: Lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại VNPT Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại VNPT Hà Nội.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty điện lực miền Bắc. Chương 3: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Tổng Công ty điện lực miền Bắc


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý thu thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng tư vấn khảo sát thiết kế và thương mại Việt Linh

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu của đề tài. Chương 2: Lý luận chung về kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. Chương 3: Thực trạng kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng tư vấn khảo sát thiết kế và thương mại Việt Linh. Chương 4: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng tư vấn khảo sát thiết kế và thương mại Việt Linh.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm than tại Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm than tại Công ty Cổ phần than Đèo Nai- Vinacomin. Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm than tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu chính sách thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện và khả năng áp dụng tại Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Luận văn này sẽ phân tích về cơ sở lý luận, thực tiễn của việc tổ chức chính quyền địa phương; quá trình phát triển của hệ thống chính quyền địa phương ở Việt Nam; tổng quan về các nghiên cứu đề xuất và xu hướng cải cách chính quyền địa phương trên thế giới; phân tích tình huống về hoạt động của HĐND huyện Núi Thành; xem xét việc áp dụng chính sách không tổ chức HĐND đối với huyện Núi Thành có thể dẫn đến những tác động tích cực cũng như tiêu cực nào, từ đó rút ra kết luận và khuyến nghị đối với chính sách này.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh marketing của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thông tin M1 thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài. Chương 2: Cơ sở lý luận về NLCT marketing của doanh nghiệp. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng NLCT marketing của Công ty TNHH MTV Thông tin M1. Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm nâng cao NLCT marketing của Công ty TNHH MTV Thông tin M1.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả huy động vốn của NHTM. Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động huy động vốn của BIDV chi nhánh Hà Tây. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của BIDV chi nhánh Hà Tây trong thời gian tới.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển thị trường dịch vụ gia công xuất khẩu hàng may mặc của Tổng Công Ty May Hưng Yên – Công Ty Cổ Phần

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lí luận về phát triển thị trường dịch vụ gia công xuất khẩu hàng may mặc công ty kinh doanh. Chương 2: Thực trang phát triển thị trường dịch vụ gia công xuất khẩu hàng may mặc của Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty cổ phần. Chương 3: Đề xuất giải pháp phát triển thị trường dịch vụ gia công xuất khẩu hàng may mặc của Tổng công ty may Hưng Yên – Công ty Cổ phần.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân may mặc và vận tải Hoa Việt

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp Tư nhân may mặc và vận tải Hoa Việt. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp Tư nhân may mặc và vận tải Hoa Việt.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm cơ khí chế tạo của Công ty Cổ phần Lilama 69-3

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm cơ khí của Công ty Cổ phần Lilama 69-3. Chương 3: Quan điểm và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm cơ khí của Công ty Cổ phần Lilama 69-3 giai đoạn đến năm 2020.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu