Tìm kiếm tài liệu miễn phí

lập trình ứng dụng (5.149)

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 - ĐH Khoa học tự nhiên

Mục tiêu của bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 nhằm cung cấp các dịch vụ mạng cho người dùng cuối Các ứng dụng mạng phổ biến: E-mail, Web, Instant Message, Telnet, SSH, FTP, P2P file sharing, Networked Games,Video conference


Bài giảng Lập trình trên Windows: Giới thiệu môn học - Trần Minh Thái

Bài giảng "Lập trình trên Windows: Giới thiệu môn học" cung cấp kiến thức & kỹ năng lập trình ứng dụng Windows cơ bản & nâng cao; cung cấp kiến thức lập trình C# cho các ứng dụng Windows và các hàm thư viện cơ bản .NET; sử dụng môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET 2015


Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 1)

Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan C#, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ, hệ thống kiểu trong .NET, namespace, các câu lệnh... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 2)

Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# (phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Interface, property, Mảng và Indexer, lớp Collection. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 1 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 1: Giới thiệu Microsoft .Net Platform" đã giới thiệu .NET Platform, giới thiệu .NET Framework, những thuận lợi của .NET Framework, các thành phần của .NET Framework, các loại ngôn ngữ lập trình trên .NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 3 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 3: Lập trình C# trên Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình C# trên Windows, lập trình trên Windows, event-driven programming model, các bước cơ bản tạo ứng dụng Windows,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 3)

Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# (phần 3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm delegate, tạo đối tượng delegate, gọi đối tượng delegate, ứng dụng delegate,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows nâng cao: Thiết kế các controls dùng công nghệ COM - Bùi Công Danh

Bài giảng "Lập trình Windows nâng cao: Thiết kế các controls dùng công nghệ COM" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về công nghệ COM là gì, vì sao nên sử dụng COM trong lập trình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Lập trình mạng - Hà Mạnh Đào

Giáo trình "Lập trình mạng" giới thiệu tới người học các kiến thức: Kiến thức cơ sở cho lập trình mạng, kỹ thuật lập trình mạng với socket (lập trình ứng dụng mạng với socket, kỹ thuật xây dựng ứng dụng mạng phía server, lập trình giao thức dịch vụ mạng phía client,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình mạng: Chương 0 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

Bài giảng Lập trình mạng gồm có 9 chương với những nội dung lần lượt như sau: Tổng quan; ngôn ngữ lập trình Java; quản lý các luồng vào/ra; lập trình đa tuyến; quản lý địa chỉ kết nối mạng với các lớp inetaddress, url và urlconnection; lập trình socket cho giao thức TCP; lập trình ứng dụng cho giao thức UDP; tuần tự hóa đối tượng và ứng dụng trong lập trình mạng; phân tán đối tượng trong Java bằng RMI. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình hệ nhúng: Chương 6 - Phạm Ngọc Hưng

Bài giảng "Lập trình hệ nhúng - Chương 6: Lập trình nền tảng QT" trình bày các kiến thức giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản, đặc trưng của nền tảng Qt; cài đặt Qt Creator (Qt SDK) trên máy phát triển (Ubuntu); làm quen với lập trình ứng dụng giao diện đồ họa sử dụng nền tảng Qt; cài đặt Qt Everywhere để phát triển ứng dụng cho nền tảng Arm Embedded Linux. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài tập chương trình Kỹ thuật viên ngành Công nghệ Web - Học phần 5: Lập trình ứng dụng quản lý trên Web (TTTH - ĐH KHTN TP.HCM)

Bài tập chương trình Kỹ thuật viên ngành Công nghệ Web - Học phần 5: Lập trình ứng dụng quản lý trên Web (TTTH - ĐH KHTN TP.HCM) gồm 4 bài tập thực hành: Bài 1 Cơ sở dữ liệu MYSQL, Bài 2 Kết hợp PHP và MYSQL, Bài 3 Tích hợp mã PHP, Bài 4 Xây dựng các lớp xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo.


Xây dựng demo cho ứng dụng Spring

Tài liệu Xây dựng demo cho ứng dụng Spring trình bày về thuật ngữ, giới thiệu về ứng dụng Spring và các bước xây dựng ứng dụng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt trong các lĩnh vực lập trình. Chúc bạn học tốt.


Giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 4) - Trung tâm tin học ĐH KHTN

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP (Module 4) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 mô hình mvc, bài 2 model, bài 3 view, bài 4 controller, bài 5 ajax 1, bài 6 ajax 2, bài 7 jquery, bài 8 giỏ hàng (shoppping cart), bài 9 hoàn chỉnh ứng dụng.


Luận văn thạc sĩ: Xây dựng giải pháp tích hợp các CSDL hỗ trợ chăm sóc khách hàng tại bưu điện Quảng Nam

Xây dựng giải pháp tích hợp các CSDL hỗ trợ chăm sóc khách hàng tại bưu điện Quảng Nam đưa ra những chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý, nhanh chóng và hiệu quả.


GIỚI THIỆU ASP.NET

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) HTTP : – Kỹ thuật cơ bản của lập trình ứng dụng web – Là một giao thức cho phép các máy tính trao đổi thông tin với nhau qua mạng máy tính – Được xác định qua URLs (Uniform Resource Locators), với cấu trúc chuỗi có định dạng như sau


Lập trình ứng dụng trên Pocket PC - Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng - Nguyễn Tuấn Anh

Smart Device Extensions là môi trường phát triển tích hợp (IDE) mà các nhà phát triển nhằm vào .NET Compact Framework. Nó là một thành phần củaVisual Studio .NET version 7.1 hoặc mới hơn.


Lập trình ứng dụng trên Pocket PC - Lập trình với Microsoft SQL Server CE - Nguyễn Tuấn Anh

SQL Server CE hỗ trợ CSDL có dung lượng lớn nhất đến 2GB. SQL Server CE hỗ trợ tập con các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Có hỗ trợ nhiều cột chỉ số, khóa chính, ràng buộc.


Lập trình ứng dụng trên Pocket PC - Thiết kế các ứng dụng GUI bằng Windows Forms - Nguyễn Tuấn Anh

Thiết kế Form bằng Visual Studio .NET cho phép chúng ta thiết kế giao diện ứng dụng trực quan bằng cách kéo thả các điều khiển. Bạn có thể điều chỉnh vị trí các điều khiển, thiết lập các thuộc tính thông qua cửa sổ thuộc tính, và tạo các sự kiện cho các điều khiển.


Lập trình ứng dụng trên Pocket PC - Khả năng kết nối mạng bằng .Net Compact Framework - Nguyễn Tuấn Anh

Socket là chuẩn cho truyền thông với các máy tính trên mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN), giống như là Internet. Hai máy tính giao tiếp với mỗi máy khác bằng cách sử dụng socket, sau đó nó trở thành giao thức phổ biến khi mà một máy tính đang mong chờ kết nối để nhận một kết nối, và một máy khác tạo kết nối khởi tạo.


Lập trình ứng dụng trên Pocket PC - ADO.NET trên.NET Compact Framework - Nguyễn Tuấn Anh

ADO.NET là tên chỉ một tập hợp các lớp truy cập cơ sở dữ liệu trong giới lập trình .NET. Tập hợp các lớp trong ADO.NET rất nhiều. Tuy nhiên, thao tác dữ liệu đơn giản và kết nối dữ liệu từ xa có thể thao tác được chỉ với một vài dòng lệnh. Trong phần này chúng ta tìm hiểu cách thức thao tác với dữ liệu cục bộ trên thiết bị.


Lập trình ứng dụng trên Pocket PC - Sử dụng XML Web Services - Nguyễn Anh Tuấn

Để tạo XML Web service trong Visual Studio.NET, sử dụng ASP.NET Web Service template. Tên dự án là QuotableQuotesWebService. XML Web service có tên là Service1 sẽ được tạo file Service1.asmx. Thay đổi tên XML Web service thành QuoteService và file nguồn .aspx là QuoteService.aspx.


Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng LEX/YACC để hỗ trợ phát sinh mã nguồn trong lập trình ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng LEX/YACC để hỗ trợ phát sinh mã nguồn trong lập trình ứng dụngNghiên cứu ứng dụng LEX/YACC để hỗ trợ phát sinh mã nguồn trong lập trình ứng dụngNghiên cứu ứng dụng LEX/YACC để hỗ trợ phát sinh mã nguồn trong lập trình ứng dụng


Tài liệu lập trình XNA - Tiếng việt

Ước mo viết một game cho riêng mình, rộng ra thì viết 1 game cho VN mở mặt với thế giới. Ước mơ của mình là muốn VN chúng ta có một ngành CN giải trí điện tử lớn mạnh ngang tầm tụi Hàn chẳng hạn va rồi sẽ có ngày bọn tây, tàu đến VN xin mua bản quyền game đem về nước nó phát hành lại


Hướng dẫn cách cài đặt vbb5, cài đặt vbb 5.0.0

Bước 1: Cần có một phần mềm tạo server ảo để chạy được vbb5 (server PHP 5.3 và Mysql 5.5 trở lên) mình dùng VertrigoServ 2.29. Bước 2: Cần có bộ mã nguồn vbb5 để cài đặt ( các bạn tìm trên mạng các bản null về ) Bước 3: Giải nén bộ mã nguồn, tiếp theo bạn coppy phần upload vào thư mục www của VertrigoServ đã được cài đặt trên máy tính của bạn và đổi tên thư mục upload (thuộc vbb vùa down về) vừa coppy xong thành tên gì tùy bạ...


Bài 3. Cơ bản về Servlet

Các đối tượng Java™, mở rộng chức năng của 1 HTTP server. Được ánh xạ (mapped) với 1 URL và được quản lý bởi containertương ứng. Chạy được trên tất cả các web servers và các app servers chuẩn 3.Nhận client request (hầu hết ở dạng HTTP request) xuất 1 số thông tin từ request. Xử lý nghiệp vụ (truy cập DB, tính toán…) hoặc sinh động nội dung. Tạo và gửi trả response cho client (hầu hết ở dạng HTTP response) hoặc forward request cho servlet khác/cho trang JSP....


Bài tập Kỹ thuật lập trình - Lập trình C

Một ngôn ngữ lập trình (NNLT) bậc cao cho phép người sử dụng (NSD) biểu hiện ý tưởng của mình để giải quyết một vấn đề, bài toán bằng cách diễn đạt gần với ngôn ngữ thông thường thay vì phải diễn đạt theo ngôn ngữ máy (dãy các kí hiệu 0,1). Hiển nhiên, các ý tưởng NSD muốn trình bày ....


Đề tài: Quản trị hệ thống mạng với Windows Server 2008

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: quản trị hệ thống mạng với windows server 2008', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Matlab căn bản và ứng dụng

MATLAB là sản phẩm phần mềm của công ty MathWorks Inc. Ưu điểm nổi bật của MATLAB là khả năng tính toán và biểu diễn đồ hoạ kỹ thuật nhanh chóng, đa dạng và chính xác cao. Thư viện hàm của MATLAB bao gồm rất nhiều chương trình tính toán con; Các chương trình con này giúp người sử dụng giải quyết nhiều loại bài toán khác nhau, đặc biệt là các bài toán về ma trận, số phức, hệ phương trình tuyến tính cũng như phi tuyến. MATLAB cũng cho phép xử lý dữ liệu và biểu diễn đồ hoạ trong không gian 2D...


Luận văn: Đánh giá một số giao thức trong mạng cảm nhận không dây bằng mô phỏng NS2

Trong những năm gần đây, do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, việc sản xuất các thiết bị cảm biến nhỏ và chi phí thấp trở nên khả thi về mặt kỹ thuật và mặt kinh tế. Việc thiết kế và thực hiện có hiệu quả mạng cảm biến không dây trở thành lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm vì tiềm năng ứng dụng của mạng cảm biến trong các lĩnh vực trong đời sống hàng ngày như trong y tế, trong công nghiệp, trong quân sự...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu